Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Genmab får 15 abstracts godkendt til ASH


48347 akademikeren 8/11 2011 16:53
Oversigt

Det er helt sikkert Danmarks rekord:

- Femten abstracts godkendt
- Yderligere data fra fase II studie med ofatumumab, herunder patienter med
DLBCL
- Nye data fra fase II studie med ofatumumab til behandling af Waldenströms
makroglobulinæmi
- Præliminære data fra fase I/II studie med daratumumab

København, Danmark; 8. november 2011 - Genmab A/S (OMX: GEN) har i dag meddelt,
at femten abstracts, hvoraf de 10 omhandler ofatumumab og tre daratumumab, er
blevet godkendt til præsentation på det 53. årsmøde og udstilling i American
Society of Hematology (ASH) den 10.-13. december 2011 i San Diego, Californien.
Disse abstracts er tilgængelige på ASH's hjemmeside www.hematology.org.

Abstracts der vil blive præsenteret
Ofatumumab
Et fase II studie med ofatumumab i kombination med ICE eller DHAP kemoterapi
til behandling af recidiverende eller refraktært aggressivt B-cellelymfom forud
for autolog stamcelletransplantation (ASCT) - Abstract # 957 Mundtlig
præsentation, 13. december kl. 7.30 Pacific Time.

Resultater af et fase II studie med bendamustin og ofatumumab til behandling af
ubehandlet indolent B-celle non-Hodgkins lymfom - Abstract # 778 Mundtlig
præsentation, 12. december kl. 16.30 Pacific Time.

Sammenhænge mellem ofatumumab-eksponering og behandlingsudfald for patienter
med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som fik frontlinebehandling med
ofatumumab, fludarabin og cyclofosfamid kemoimmunterapi - Abstract # 1793
Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30 Pacific Time.

Et fase II studie med ofatumumab til behandling af patienter med Waldenströms
Makroglobulinæmi - Abstract # 3701 Poster-præsentation, 12. december kl. 18.00
Pacific Time.

Kombinationsbehandling med ofatumumab og lenalidomid for patienter med
recidiverende kronisk lymfatisk leukæmi: resultater fra et fase II studie -
Abstract # 1788 Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30 Pacific Time.

Pro-apoptotisk effekt af anti-CD37 scFv-Fc fusionsprotein i kombination med
anti-CD20-antistoffet ofatumumab på tumorceller fra B-celle maligne
cancerformer - Abstract # 1662 Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30
Pacific Time.

Fase II studie med ofatumumab til ældre patienter og patienter, som ikke ønsker
at blive behandlet med fludarabin-baserede regimer med tidligere ubehandlet CLL
eller SLL - Abstract # 3912 Poster-præsentation, 12. december kl. 18.00 Pacific
Time.

Resistens over for CDC i CLL-celler fra patienter behandlet med ofatumumab -
Abstract # 2836 Poster-præsentation, 11. december kl. 18.00 Pacific Time.

Ofatumumab-baseret CIT for patienter med tidligere ubehandlet CLL - Abstract #
3898 Poster-præsentation, 12. december kl. 18.00 Pacific Time.

Daratumumab
Et fase I/II dosiseskaleringsstudie med daratumumab, et CD38 monoklonalt
antistof til behandling af patienter med myelomatose - foreløbige
sikkerhedsdata - Abstract # 1873 Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30
Pacific Time.

Synergistisk virkning af det humane inhibitoriske KIR antistof IPH2102 og det
humane CD38 antistof daratumumab til fremme af lysen af primære
myelomatoseceller i knoglemarvens mononukleare celler fra patienter med
myelomatose - Abstract # 1865 Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30
Pacific Time.

Præ-klinisk
Rekonstruktion af den humane hæmatopoietiske niche: Muligheder for at studere
normal og malign hæmatopoiese. Abstract # 3412.

Efterligning af induceret "self" fænotype ved at coate lymfomer med
Nkp30-liganden B7-H6 fremmer natural killer celle anti-tumor cytotoksitet.
Abstract # 103 Mundtlig præsentation, 11. december kl. 16.30 Pacific Time.

Endvidere er et abstract for ofatumumab samt et abstract for daratumumab blevet
godkendt til offentliggørelse i ASH udgaven af Blood, som udkommer senere i
denne måned.9/11 2011 02:03 gentogen 148359Et par små perler har været nævnt i tidligere tråd.Jeg kan lige kort uddybe den ene. I MCL opnår 17 af foreløbig 19 patienter CR med et helt behandlingsforløb med Ofatumumab og Bendamustine og Dexa.... Og en ORR på 94 %. Den åbenbart mest udbredte og anerkendte behandling med R-CHOP har en CR på 34 %......9/11 2011 19:57 JKY_VH 048396Yderst interessant. Så mangler vi bare, at markedet formår at tage positivt mod nyhederne.12/11 2011 12:38 gentogen 248501En forside som denne fra det førende tidsskrift er da også OK:

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/TRÅDOVERSIGT