Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Genmab A/S, 26 Februar Kl. 14:30 Læs mere her
      

Genmab får 15 abstracts godkendt til ASH


48347 akademikeren 8/11 2011 15:53
Oversigt

Det er helt sikkert Danmarks rekord:

- Femten abstracts godkendt
- Yderligere data fra fase II studie med ofatumumab, herunder patienter med
DLBCL
- Nye data fra fase II studie med ofatumumab til behandling af Waldenströms
makroglobulinæmi
- Præliminære data fra fase I/II studie med daratumumab

København, Danmark; 8. november 2011 - Genmab A/S (OMX: GEN) har i dag meddelt,
at femten abstracts, hvoraf de 10 omhandler ofatumumab og tre daratumumab, er
blevet godkendt til præsentation på det 53. årsmøde og udstilling i American
Society of Hematology (ASH) den 10.-13. december 2011 i San Diego, Californien.
Disse abstracts er tilgængelige på ASH's hjemmeside www.hematology.org.

Abstracts der vil blive præsenteret
Ofatumumab
Et fase II studie med ofatumumab i kombination med ICE eller DHAP kemoterapi
til behandling af recidiverende eller refraktært aggressivt B-cellelymfom forud
for autolog stamcelletransplantation (ASCT) - Abstract # 957 Mundtlig
præsentation, 13. december kl. 7.30 Pacific Time.

Resultater af et fase II studie med bendamustin og ofatumumab til behandling af
ubehandlet indolent B-celle non-Hodgkins lymfom - Abstract # 778 Mundtlig
præsentation, 12. december kl. 16.30 Pacific Time.

Sammenhænge mellem ofatumumab-eksponering og behandlingsudfald for patienter
med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som fik frontlinebehandling med
ofatumumab, fludarabin og cyclofosfamid kemoimmunterapi - Abstract # 1793
Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30 Pacific Time.

Et fase II studie med ofatumumab til behandling af patienter med Waldenströms
Makroglobulinæmi - Abstract # 3701 Poster-præsentation, 12. december kl. 18.00
Pacific Time.

Kombinationsbehandling med ofatumumab og lenalidomid for patienter med
recidiverende kronisk lymfatisk leukæmi: resultater fra et fase II studie -
Abstract # 1788 Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30 Pacific Time.

Pro-apoptotisk effekt af anti-CD37 scFv-Fc fusionsprotein i kombination med
anti-CD20-antistoffet ofatumumab på tumorceller fra B-celle maligne
cancerformer - Abstract # 1662 Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30
Pacific Time.

Fase II studie med ofatumumab til ældre patienter og patienter, som ikke ønsker
at blive behandlet med fludarabin-baserede regimer med tidligere ubehandlet CLL
eller SLL - Abstract # 3912 Poster-præsentation, 12. december kl. 18.00 Pacific
Time.

Resistens over for CDC i CLL-celler fra patienter behandlet med ofatumumab -
Abstract # 2836 Poster-præsentation, 11. december kl. 18.00 Pacific Time.

Ofatumumab-baseret CIT for patienter med tidligere ubehandlet CLL - Abstract #
3898 Poster-præsentation, 12. december kl. 18.00 Pacific Time.

Daratumumab
Et fase I/II dosiseskaleringsstudie med daratumumab, et CD38 monoklonalt
antistof til behandling af patienter med myelomatose - foreløbige
sikkerhedsdata - Abstract # 1873 Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30
Pacific Time.

Synergistisk virkning af det humane inhibitoriske KIR antistof IPH2102 og det
humane CD38 antistof daratumumab til fremme af lysen af primære
myelomatoseceller i knoglemarvens mononukleare celler fra patienter med
myelomatose - Abstract # 1865 Poster-præsentation, 10. december kl. 17.30
Pacific Time.

Præ-klinisk
Rekonstruktion af den humane hæmatopoietiske niche: Muligheder for at studere
normal og malign hæmatopoiese. Abstract # 3412.

Efterligning af induceret "self" fænotype ved at coate lymfomer med
Nkp30-liganden B7-H6 fremmer natural killer celle anti-tumor cytotoksitet.
Abstract # 103 Mundtlig præsentation, 11. december kl. 16.30 Pacific Time.

Endvidere er et abstract for ofatumumab samt et abstract for daratumumab blevet
godkendt til offentliggørelse i ASH udgaven af Blood, som udkommer senere i
denne måned.9/11 2011 01:03 gentogen 148359Et par små perler har været nævnt i tidligere tråd.Jeg kan lige kort uddybe den ene. I MCL opnår 17 af foreløbig 19 patienter CR med et helt behandlingsforløb med Ofatumumab og Bendamustine og Dexa.... Og en ORR på 94 %. Den åbenbart mest udbredte og anerkendte behandling med R-CHOP har en CR på 34 %......9/11 2011 18:57 JKY_VH 048396Yderst interessant. Så mangler vi bare, at markedet formår at tage positivt mod nyhederne.12/11 2011 11:38 gentogen 248501En forside som denne fra det førende tidsskrift er da også OK:

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/TRÅDOVERSIGT