Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Danmarks husholdningsbudget


48586 AnalyseThat 15/11 2011 08:05
Oversigt

Godt at se at danmark har månedsvise opgørelser nu, så man løbende kan følge med i det vigtigste regneark i Danmark.

Ja, regnearket opdateres ikke realtime endnu, men det må komme indenfor 10 år, så vi kan følge med dagligt og ikke som nu, have 2-3 måneders tal vi mangler.

http://www.skm.dk/public/regneark/Indtaegtsliste2011.xls

Hvilke tal bør være større/mindre? Er i overrasket over nogle af tallene? Er der tal som I mener har afgørende betydning for aktieretninger i specielle aktier?

Jeg synes det er et fortrinligt stykke arbejde som giver et perfekt overblik over hvor katten klemmes. Læg mærke til hvor stor en andel af indtægterne som selskabsskatten udgør, og drag jeres egne konklusioner om, om ikke skatteministeren bør kunne klemme mindst det dobbelte ud årligt i løbet af de næste 4 år. Det er for svagt at tale om 280 mio. mere, næ, 10 mia. bør være det reelle mål, så man hvis man vil sælge til danmark, betaler man ved kasse 1. Man kan passende starte med firmaer som ikke kan komme uden om danmark, f.eks. Nestle, Google, Apple osv.15/11 2011 10:17 collersteen 048592Spændende AT.
Kan du finde en udgiftsliste også.... tror også den kunne være ret så interessant eller måske skræmmende :)15/11 2011 10:36 Kongkurs 148593Overraskene at skatten fra pensioner udgør så mange penge.
Fremgår også med al ønskelig tydelighed, at billisterne er DK's største malkeko.
Selskaberne betaler stort set ikke noget i skat, og det er jo for ringe, men politikken i mange år har jo været at tage skatten på personer og ikke virksomheden. Det kommer nok til at ændre sig lidt i en kommende skattereform.
Det er jo også tankevækkende at virksomhederne, som skulle skabe arbejdspladserne og som profiterer af en dyr infrastruktur, stort set ikke bidrager. Lægges der til, at de udflytter produktion og jobs i stor stil, så er der et markant behov for an ændret erhvervespolitik.15/11 2011 12:38 Occam 248595Mht. selskabsskat er der flere argumenter for at holde den lav:

1. Man kan i praksis ikke forhindre multinationale selskaber i at flytte en stor del af deres overskud til skattely. Selskabsskatten er derfor en selektiv forringelse af konkurrenceevnen for små danske selskaber.

2. Lav selskabsskat gør det lettere for succesfulde iværksættere selv at akkumulere kapital. - Så de slipper for at skulle spørge om lov hos bureaukrater og banker.

3. Det bliver uinteressant at diskutere fradragsregler, fordi betydningen af fradraget daler med skatteprocenten.15/11 2011 16:25 AnalyseThat 048614Jeg forstiller mig en omlægning af selskabsskatten, så der er en ekstra slags skat, ikke moms, men handelsskat, der pålægges firmaer og laves specielt for større firmaer. Dermed slår man 3 fluer med 1 smæk: mere provenue, fortrinsvis multinationale rammes ( og det er jo ikke moms, så eu får ikke en krone ud af det), og de små firmaer i danmark - iværksætterne, rammes ikke.

Hvad er en handelsskat så? Der må man være kreativ, tænke ud i alt det som de multinationale gør, som hindrer dem i at betale skat, som f.eks.:
Google: skal på salg af søgninger for søgemaskiner på danske søgeord hvis der sælges for over 1 mio. årligt.
Nestle: ingen overførsel af fradrag på opkøb af firmaer med meget goodwill, Premier Is bør ikke kunne trække skatten ned på Nescafe..
McDonalds: Ingen transferpricing og udenlandske lån skal kunne fratrækkes.
Statoil: investeringer i anlæg som ikke forskønner, kan ikke trækkes fra.
osv....der må være 1000 specialskatter der kan ramme dem som udnytter danmark og ikke yder noget væsentligt.15/11 2011 20:53 vouskootia 048647Det handler vel ikke om at rippe udlandet mest muligt? (protektivisme har vist aldrig fungeret - se fx. venezuela - mange investeringer og et sundt erhvervsliv?)

Erhvervslivet betaler vel også en stor kage i form af andre konti - moms og afgifter kunne jeg forestille mig var stor - og ligeledes "løn-skatten" som er indirekte pålagt.

Et andet forhold ved "skattebetaling" for erhvervslivet er sammenhængen med investeringer/vækst - investerer du som firma falder/udskydes din skattebetaling - og det er vel også ønskværdigt med vækst?

Så hellere at reglerne blev forenklet, alle fradrag fjernet, og så ellers en flad meget lav skat - netto kan vi sikkert få mere til den fælles samfundskage ved det ;−)
Se fx. hvor successfuldt vi "stjæler" skat fra international søfart - ved at have en lav simpel tonnage skat.15/11 2011 23:06 AnalyseThat 048667Du taler om positiv særbehandling, som skibsfarten har, jeg taler om negativ særbehandling. Begge dele er blot nødvendige tiltag vi må gøre, for at vi ikke ender med at alle værdier bliver suget ud af Danmark af skruppelløse lande, som benhårdt går efter at give egne virksomheder fordele.

Vi kan jo intet gøre ved at sydkorea giver deres skibsbyggere tilskud, og dermed har overtaget skibsbyggeriet fra andre lande. Danmark mistede mange tusinde arbejdspladser på den svinestreg. Det samme sker jo bag linierne i mange lande, hvor tilskudsordninger og tekniske handelshindringer gør det svært for danske virksomheder.

Skal vi blot passivt se til?

Jeg mener der bør laves en kommission som kortlægger hvilke tekniske handelshindringer danmark bør lave som modspil. Skal Google blot kunne sælge for 2 mia. danske søgeord og tjene nok 1.8 af dem årligt fra Irland, uden at svare skat?

Norge har lige pålagt softwareleverandører at betale norsk moms når de sælger til nordmænd, det er blot een af de ting man kan. Skal et dansk webhotel som Unoeuro blot kunne oprette et firma i luxembourg og sælge til danskerne som de gør, og betale 15 procent moms? Skal vi til at være billigst på moms også nu? Blot fordi elektroniske produkter let kan leveres fra et andet land?

Der må laves nogle afgifter som gør at firmaer som sælger til danmark, bidrager til kaffekassen, og vi kan jo ikke tage moms fordi det vil eu have en bid af... så eneste måde er specialafgifter.

Men af ting vi kan gøre som kan skaffe danske firmaer fordele i udlandet...tja, det er noget som udlandet jo kan efterligne ret hurtigt, men du er da velkommen til at komme med en liste.16/11 2011 01:01 vouskootia 048676Dvs. indføre flere afgifter og skatter vil være en fordel for konkurrencevnen i Danmark? :−)

Danske virksomheder lever også i vis grad af handel med udlandet, og også ret afhængige af udenlandske produkter...

Men så kan man jo bare skelne mellem privat/erhverv?? mmmm moms?
Mht. Google så skal man vel betale dansk moms:
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=da&answer=34120
Tror de Unoeuro snyder i moms - og specielt når deres servere er placeret i DK.

Venezuela har negativ-særbehandling af virksomheder fra udlandet - og selvom landet bugner af olie så er økonomien og forholdende ringe - det vi skal stræbe efter?
Luxembourg, Swiss, Estonia, etc. har postiv-særbehandling - og flyder med fløde og honning ;−)

0% virksomhedsskat, 0-fradrag, lav moms, 0% moms på fødevarer, ja tak vækst!

Så kan vi beskatte det der er nemt og ikke-globaliserbart:
* arbejde/udbytte (værditilvækst/realisering)
* bolig16/11 2011 09:28 AnalyseThat 048684Jeg tror ikke du tænker realistisk, eller på hvad der er muligt, når du kommer med så atypiske eksempler, og foreslår - hvis vi skal dække hullet efter dine lempelser, at skatten på arbejde skal op (det går imod alle anbefalinger), boligskatterne skal op (det vil sænke formuerne og få os ud over kanten i forbindelse med bankkrisen/kreditklemmen som huserer), og udbytte er jo ret flytbart, hvilket er en af de ting jeg gennem lovgivning vil gøre mindre flytbart - så en egentlig forståelse af situationen tror jeg ikke du har en realistisk tilgang til, eller også er din horisont så lang at vi taler om +20 år, hvilket ikke er interessant.16/11 2011 23:44 vouskootia 048745skatten på arbejde skulle jo naturligvis også sænkes væsentligt og flatrates ;−)

ps. ved godt det er urealistisk at reformere det danske system - når over halvdelen er på statens ydelser, og resten er indhyldet i komplicerede fradrag osv. de ikke vil "miste".

tror iøvrigt også dine tanker er ret urealistiske - eller ville medføre venezuela tilstande ;−)17/11 2011 10:24 AnalyseThat 048752Problemet er at du blot vil sænke skat, og ikke oplyser om hvor man kan tage mere. Vi bliver nødt til at se anderledes på hvilke ting som vi bidrager med og beskatte disse ting, for at få provenue til opretholdelse af samfundet.

Den ting vi bidrager med, som er købekraft, skal beskattes, og hårdere end moms, da momsforøgelse blot fører til mere skævvridning af grænsehandlen, og at visse brancher vil være meget hårdt ramt. Det er den ting jeg kalder handelsskat som skal opfindes, og som kræver ekstra skat punktvis (som punktafgifter version 2.0) og som kan få Nestle, Google, McDonalds osv. til at betale for at få lov til at sælge deres varer i Danmark som brands.

Det kunne også hedde en "intellectuel property", "easy-to-copy, but with copyright" eller "mærkevare"-skat. Altså en slags: hvis du vil kalde dig et mærkevare, så skal du betale ekstra. Eller hvis du tilbyder noget som ikke er fysisk, som søgeord, software (Microsoft), musik, film osv. så tjenes der jo 100% på een ekstra kopi solgt, og så skal hammeren falde, og ikke kun moms.

Vi har simpelthen en for let omgang med skattegrundlaget, og tror at vi kan overleve den enorme invasion af immaterielle varer som vi køber lystigt af, og er tvunget til grundet de meget store fordele der ligger i verdensomspændende netværk. Tænk hvis Facebook pludselig tog penge. De har jo næsten monopol-stilling og kan blot gøre det? Tænk på hvor mange virksomheder der er TVUNGET til at købe hos Google, fordi de har de-facto-monopol?

Hvor kommer skat så ind her? Jo, vi må have en fair fordeling af brugen af danskeres afhængighed af de internationale firmaers dominans ud i visse grene, og en handelsskat på visse punkter er egentlig fair, og kan ikke skræmme dem væk, for de har jo brug for os i deres netværk.17/11 2011 12:34 vouskootia 048771http://en.wikipedia.org/wiki/Laffer_curve
40% af 100 er mere end 100% af 0 - og kan man regne dynamiske effekter med også?

Udgifter og indtægter skal selvfølgelig også balancere - derfor skal statens indflydelse mindskes og mere over til personligt ansvar.
Staten er notorisk ringe til at styre butikken "danmark" - en normal virksomhed vil løbende effektivisere, skabe bedre og billigere produkter - og bedre bundlinie.
Som med "laffer curve" så er der nok også en curve over "socialisme" effekten - og når man overskrider en vis grænse så giver det drag-down for samfundet... dennne grænse tror jeg forlængst er overskredet i DK også... (2/3 på offentlig forsørgelse/løn er en god indikator på at noget er tippet)

Tror ikke du vil vinde noget på at hæmme handel med udlandet...

Microsoft har jo også en afdeling i DK (som vel betaler skat), men software koster jo også en del at udvikle - så det er ikke 100% profit.
Film distribueres også i DK af lokale selskaber? som betaler skat af "merværdien" der skabes i DK.
Musik også distributionsselskaber de betaler skat i DK af værditilvæksten der sker i DK.
Googles søgeord - er et internet produkt der leveres over internet (servere i US). Dvs. der købes en reklame kampagne på et website i US fysisk. Den bliver svær at beskatte for DK - men vi får da i det mindste momsen.
Dvs. det ville være en god ide at tiltrække internet firmaer til DK da det ville give god skatte provenu til landet - ala shipping. Måske en "tonnage"/MB ultra-lav flatrate skat på internet firmaer kunne være en ide at foreslå? (udlandet er allerede godt igang med at stjæle den beskatning da vi endnu ikke har forstået den type virksomheder i Dk endnu)17/11 2011 16:42 AnalyseThat 048784Man kan jo starte et sted, og f.eks. beskatte firmaer med f.eks. 25 procent handelsskat af alle immaterielle ting som sælges til firmaer udover en bagatelgrænse på 5 mio. årligt. Det ville f.eks. beskatte google netop så hårdt som de burde hvis de betalte moms her i danmark. Så er den første halve mia. hjemme i provenue. Der er mindst 20 mia. ekstra at hente på film ( og nej, de danske film vil næsten ikke blive berørt, kun de allermest succesfulde), computerspil, musik, software og apps. Dernæst kommer så de firmaer som vil sælge varer med brandværdi, som også let kan beskattes, uden det går ud over særlig mange danske firmaer. Det har den fordel at det udjævner de fordele som de multinationale har i Danmark, og så vil vores iværksættere lettere kunne konkurrere.

Jeg skulle have været skatteminister...uha da da...17/11 2011 19:23 vouskootia 048793Hvordan vil du beskatte de virksomheder som ikke eksisterer i Danmark? :−)

Google lukker da straks sin udviklingsafdeling i DK og henviser bare til Irland for alt med EU handel.

Eller mener du at 'handelsskat' er en slags told på alt udenlandsk? (forvent nok lidt problemer i WTO, EU) - og en fjentlig toldmur på alle danske produkter fra det internationale samfund...

Danskerene vil iøvrigt også i sidste ende blive de der betaler regningen - i form af dyrere varer (og vi har allerede nok verdens dyreste varer)

Kunne det ikke være en ide at sætte afgifter, skatter, mm. ned istedet for op? ;−)18/11 2011 11:41 AnalyseThat 148824Om man kalder det en punktafgift jvf. benzin, fedt og sukker eller en handelsskat er i teorien ligegyldigt. Om man kalder det et mistet fradrag eller en handelsskat er også ligegyldigt.

Problemet er at firmaer som har utrolige fordele opbygget over tid, som f.eks. sælger engelske film, søgeord, brands, software, apps osv. er de skjulte monopoler som danskere ikke kan konkurrere mod, og som ikke bidrager til samfundet i komparativt omfang. De gør det mere og mere vanskeligt at opretholde det danske velfærdssamfund, kva de mange fiflerier mht. skattefradrag og har i teorien så stor bruttoavance ved også lige at sælge til danskerne, at det næsten kun er overskud, og dermed penge ud af landet, på unfair konkurrencevilkår.

Vi kan jo ikke konkurrere mod Google søgeordssalg, Apple itunes, Microsofts windows, Michael Jacksons sange, osv. De har opbygget noget som er helt unikt, og som dræner penge fra danmark årligt, uden at de har nævneværdige omkostninger i den forbindelse. Der bør kunne laves punktafgifter på sådanne varer, og så er vi i gang. Derefter bør man se på global brands som Nike, Nestle osv. hvor deres brand gør varer ekstra dyre, og pålægge denne fordyrende faktor en skat.

Vi er helt ovre i nytænkning af skattesystemet set ud fra en defensiv strategi, men det er i bund og grund occupy wall street 99 percent, som i praksis kan udføres via denne nye model.18/11 2011 16:35 vouskootia 048845Vi har handelsoverskud mod udlandet.

Hvis både vi og udlandet indfører sådanne "defensive skatter" vil vi derfor netto tabe på det? (eller regner du ikke med modreaktioner?)

Ved at påføre de defensive skatter vil vi dog nok få vendt det handelsoverskud ;−)

Det er de åbne konkurrencedygtige økonomier der vinder i globaliseringen...

"occupy the street" synes jeg minder mere om anarkistisk samfundsnedbrud - af folk der ikke vil gøre en indsats/satse - vi lever i et priviligeret samfund hvor det er ret let at starte virksomhed og skabe formuer ved dygtighed/arbejdsomhed (selvom vi dog beskattes for hård for indsatsen)15/11 2011 20:39 Kristensen 048644Blev også meget overrasket over selskabsskatten ikke bidrog mere til statens indtægter.

Sad lige og læste lidt makro-økonomi her til aften og faldt over opgørelsen for offentlig saldo og offenlig gæld i EU:
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR508.pdf

Af Euro landene er det kun Finland, Luxemborg, Estland og Bulgarien som lever op til begge konvergenskrav om max 3% underskud af BNP samt max 60% offentlig gæld af BNP.

Enten er konvergenskravene for stramme eller også er mere eller mindre hele EU bundrådden.15/11 2011 22:49 AnalyseThat 048666Næ, Europa er som andre lande, forskellen ligger i den demografiske sammensætning, og dermed fremtidsudsigterne for vækst. Dertil er så en lav inflation jo ikke særlig godt i det henseende.

Dvs. Europa har 2 gode ting i forhold til USA: ikke underskud overfor andre lande på betalingsbalancen, og ikke så meget gæld i næste instans (ja, US består af dybt forgældede stater og borgere, så de har tripple damage, selv om deres USA samlet set skylder lidt mindre af BNP end EU gør).

USA har så 4 hovedfordele så de kan komme af med deres problemer hvis de vil: vækst i form af flere mennesker løbende, kontrol over verdensvalutaen så de selv kan trykke penge til tilbagebetaling, nationalbank som ikke har et formål om lav inflation og selvfølgelig fordelen at et land kan bedre trække i en retning, her ser vi virkelig fordelen når vi ser på Grækenland.

Men jeg tror ikke Europas lande er mere uansvarlige end andre lande, politikerne går blot til grænsen for at holde taburetten, og når en finanskrise så kommer vil de svageste taburetter vælte. Det er set før, oftest i Afrika, men sydamerika og mellemamerika har også grelle eksempler. Grunden til at det endnu ikke er sket i østeuropa i stor stil, er det begrænsede demokrati i visse lande, eller at landene endnu ikke har opbygget deres samfund i kredittens trygge rammer...
- og asien.. ja, japan har jo verdens største gæld, heldigvis indenlandsk, så det er et mellemværende mellem private og staten, og de 4 tigerøkonomier har en inflation og befolkningsvækst som p.t. hindrer et problem, og senere vil det nok kun være et internt problem som Japan.

Jeg tror ikke Kina vil få et problem, udover internt, og Indien, pakistan har demografisk tilvækst som giver dem tid hvis de skulle være gældsatte p.t.

Mellemøsten, tja, de fleste lande kender næsten ikke begrebet skat, og de er mere underlagt normal belåning i aktiver, så de er nok dem som inddirekte via overskud skaber problemerne p.t.
TRÅDOVERSIGT