Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Værdiskabelse eller værdidestruktion


49084 revisoren 24/11 2011 19:57
Oversigt

For nogle dage siden var der en tråd med en overskrift om værdiskabelse eller værdidestruktion - det fik mig til at tænke på at der er flere selskaber på fondsbørsen som måske har valgt "den forkerte vej".

Jeg kan umiddelbart komme i tanke om selskaber som Alm Brand og North Media og til dels også Vestas. Jeg kender ikke årsagen til at ledelsen i selskaberne fejler, men for at generalisere lidt, kan man vel sige at de mangler selverkendelse af at de har begået fejl for derefter at rette fejlene (ændre/justere strategi). Mærkeligt nok lader aktionærerne ledelsen slippe godt fra det - eller i det mindste meget langmodige.

Nu er det selvfølgelig svært for de fleste at erkende at de har taget fejl. Nu er jeg selv jo ret ufejlbarlig, men jeg vil da gerne erkende at den seneste fejl jeg begik engang i 1995 rent faktisk var en fejl fra min side - ja man skal være et rigtigt mandfolk for at erkende sine fejl.

Jeg må hellere forklare hvorfor jeg mener at ledelsen i ovenfor nævnte selskaber har fejlet og deres manglende erkendelse heraf.

North Media:

Selskabet er på nogle områder særdeles veldrevet - økonomisk ihvert fald - deres distributionsaktiviteter (internt kaldet de tyske aktiviteter) skovler penge ind. Politikerne har nu muligvis med introdution af afgift på reklamer sat en (kraftig) begrænsning på denne indtjening i fremtiden - men det kan man jo ikke bebrejde ledelsen. North Media har ligeledes solgt aktiviteter fra til en fornuftig pris. Så langt så godt. North Media har nemlig noget de kalder "online aktiviteter" - internt kalder de dem vist nok for "de Græske aktiviteter" - for det har vist sig at være et umætteligt hul de hælder penge i.

Online aktiviteterne har efterhånden eksisteret i en hel del år og de har aldrig været i nærheden af break-even - men undskyldningerne er heldgvis mange - så man har været i stand til at holde aktiviteterne i live.

Online har årligt en omsætning på ca 50-70 mio med et underskud i samme størrelse og der er således langt op til breakeven - men sådan som omsætning og underskud ser ud til at korrelere - skal man måske blot juble over at omsætningen ikke er større.

Jeg aner ikke hvorfor North Media bliver ved med at sende gode penge efter dårlige - de lukker engang imellem on-line aktiviteter (når de langt om længe opdager at det ganske enkelt ikke er muligt at komme videre) for straks efter at starte nye online aktiviteter op ???????

Jeg ved ikke om Richard Bunck (RB) (hovedaktionær) har en søn eller datter som han ikke ved hvad han skal sætte til - og så har han oprettet et "spillehal" til knægten - men jeg fatter ikke at RB kan acceptere et årligt tab på 50 mio - uden at der bliver skabt værdier - for dem har vi da vist endnu til gode at se.

Nu kan vi så læse i Q3 for 2011 at de har låne 50 mio til køb af yderligere online aktiviteter (uden at vi bliver fortalt hvilke der er tale om). Det er selvfølgelig muligt at de er ved at købe (en lille del af) ProInvestor - hvilket jo må være en gul(d)grube men det ser ikke ud til at RB efter så mange år endnu har opdaget at online aktiviteterne nok ikke lige er "his thing" - her ville lidt selverkende nok være på sin plads - især set i lyset af at de Tyske aktiviteter måske ikke længere kan finansiere de Græske.

Derudover har North Media efter udgangen af Q3 købt børsnoterede aktier for 50 mio - Jeg spørger blot hvorfor? Hvis North Media er overlikvide - er der noget som hedder udbytte - der er også noget som hedder tilbagekøb af egne aktier - så mulighederne er mange.

Alm Brand:

Her jeg vil være kort, for på den alternative kanal har man i længere tid ganske fonuftigt beskrevet situationen. Alm Brand har en ganske fornuftig forsikringsdel og en ganske forfærdelig bankdel.

Tiltrods for at man sandsynligvis kunne have sendt bankdelen i afgrunden og ladet skatteborgerne i DK betale regningen valgte ledelsen at lade aktionærerne betale regningen - en ganske sympatisk træk set fra samfundets side - men næppe en beslutning som scorer højt hos aktionærerne. Ledelsen er dog delvist beskyttet af at majoritetsaktionæren (fonden) står bag beslutningen - men hvis fonden kommer under beskydning sætter den jo nok hurtigt noget kanonføde op foran sig - så kan man jo blot gætte på hvem det bliver.

For at redde banken med en egenkapital på 900 mio (på det tidspunkt hvor man traf valget) har man således valgt at skyde op til 2 mia i banken (og det er vist de færreste som forventer at beløbet bliver mindre en 2 mia). Banken har indtil videre tabt 440 mio (jan-sept 2011) - så der er 460 mio tilbage før det bliver sort på hvidt, at det var en økonomisk dårlig beslutning for aktionærerne - men igen her er det nok de færreste som tror at den fremtidige regning bliver mindre end 460 mio. Nu sidder ledelsen så og skal forsvare deres for aktionærerne elendige beslutning. Indtil videre har ledelsen ikke været i nærheden af at erkende at beslutningen var dårlig (den var muligvis nødvendig - men så kan man jo i det mindste erkende og kommunikere dette). Man kan nu være nervøs for at når de 2 mia er brugt op (der er 700 mio tilbage af garantien) og der skal yderligere til - at ledelsen så igen "tager af kassen" - for erkendelse på det tidspunkt vil jo blot være af et større beløb - og så er det jo nemmere at lade aktionærerne betale yderligere.

For at undgå at aktionærerne endnu engang skal til lommerne (indirekte for pengene tages jo fra andre steder i koncernen), bør Alm Brand (hvis det er juridisk muligt) splitte selskabet i to dele - en forsikringsdel og en bankdel - og aktionærerne vil får aktier i begge foretagener - i samme forhold som nu. Aktionærerne kan således selv bestemme om de fortsat vil deltage i bankdriften (og muligvis skulle skyde yderligere penge i selskabet i kraft at en aktieudvidelse) eller sælge deres aktier heri.

Vestas:

Nu har selskabet også været diskuteret intensivt her på PI så der er jo ikke så meget nyt at bringe, men her mener jeg også at selskabets ledelse har været alt for langsom til at erkende sine fejl (hvis de overhovedet har erkendt dem). Man har ekspanderet voldsomt selvom der var krise i verden - og åbenbart ikke ønsket at ændre strategi (failure is not an option). Nu går man så fra at have klart udmeldte 2015 mål - til klart at udmelde at man har absolut ingen mål har for 2015 - man må tage hatten af for størrelsen af den slags strategi ændringer - aktionærerne kan jo så passende istedet stå med hatten i hånden.

Vestas har ligeledes i flere år brugt nærmest enorme beløb på forskning og udvikling, beløb som man (endnu) ikke ser afspejlet i øgede markedsandele, omsætning eller indtjening. At man i 2012 vil bruge mere end 3,4 mia kroner på forskning, virker nærmest som en hån mod aktionærerne som kæmper en kamp for at holde skindet på næsen. Jeg kan forstå at man brænder 3,4 mia af på forskning hvis man har en markedsværdi i en hel anden størrelse, men når selskabet handles til 70 % af indre værdi eller godt 4 års forskningbudget bør man altså istedet se at få indtjeningen skudt i vejret - også selvom det måske er en lidt kortsigtet beslutning - at tænke udelukkende langsigtet med den nuværende værdisætning virker nærmest tragikomisk.

Jeg aner ikke hvad de bruger de, 3,4 mia på - jeg har kun perifert været i kontakt med Vestas's forskning - men det jeg så imponerede mig ikke - det havde i hvert fald ikke noget kommercielt formål - men muligvis var der tale om "tjenesteydelser" overfor nogle af deres partnere - beløbet de brændte af på det jeg var i kontakt med var af begrænset størrelse (et par mio dkk).

Jeg har også kun ganske lidt kendskab til deres administrative omkostninger, men da jeg kommer fra Århus og stadig har venner og familie der - hører og ser man jo "noget" fra tid til anden. Jeg kender således flere som arbejder for Vestas - og jeg er ikke vildt imponeret over hvad de bidrager med (og da slet ikke i forhold til den løn de modtager) - det virker godt nok lidt tungt/dyrt hvad de har fået bygget op.

Ledelsen har nu muligvis erkendt at der er brug for højere indtjening (lavere omkostninger) for de bebuder besparelser på 150 mio EUR - nå ja lidt er bedre end intet, men 150 mio virker jo ikke voldsomt når omsætningen er på 7-8 mio EUR - jeg tror man kan gøre det meget bedre end det. Derudover har Vestas lagt op til nedskæringer i USA ved udgangen af 2012 (hvis PTC ikke bliver forlænget) - så en ting er helt sikkert 2012 bliver ramt af ekstraordinære omkostninger i større stil - lad os blot håbe at indtjeningen kan absorbere det.

Århus Elite: Her kan jeg jo blot sige - Erkend nu at forsvaret ikke fungerer optimalt og se så at få ansat John Stampe som libero.

Kom selv med bud på andre "kandidater".24/11 2011 21:29 cykling 049086Omkring Vestas evne / vilje til og agere springer du så ikke lidt let hen over lukning af produktions anlæg i Danmark / Sverige afskedigelse af 3000 medarbejdere.Som aktionær ville jeg personligt blive meget udtryk hvis man ikke fortsat investerede i RD på et meget højt plan.Jeg kunne bare godt have tænkt mig at Ditlev Engel Februar 2010 ved aflæggelse af årsregnskabet havde udtalt.Vi forsætter vores investering i RD da vi forsat regner branchen stærk, men pga af den finanselle uro i Verden ser vi os nødsaget til og være forbeholdne for resultaterne ind til der visser sig et mere stabilt billede.25/11 2011 12:25 Occam 149112Hvis man vil kritisere en strategi, så må man se den i kontekst, især kunder og konkurrenter.

Når det gælder Vestas, har markedet hidtil primært været drevet af ideologi ( CO2- og radioaktivitetsforskrækkelse), og den ideologi styrkes fortsat. Konkurrenten til vind er især fossile brændstoffer, og de er stadig billigere.

Men hvis vindkraft bliver billigere (alt iberegnet: lager, transport og forurening) end olie og gas, så vil markedet blive drevet af både ideologi OG økonomi. Det vil give en voldsom stigning i efterspørgselen, og så kommer der en enorm præmie til dem, der kan levere den effektive vindkraft.

I den nuværende situation kan det ikke være forkert at bruge mange penge på R&D. Og hvis det skulle lykkes Vestas at komme ud med nyskabende og stærkt efterspurgte produkter, så skal de også have et produktionsapparat, der kan imødekomme ordrerne.

Usikkerheden knytter sig især til, om Vestas er dygtige nok til innovation. Men strategien er god nok.TRÅDOVERSIGT