Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Min varmeste anbefaling


50934 mortenguld1 5/1 2012 23:16
Oversigt

Vil lige ridse gode og dårlige argumenter for køb af aktier i Dantherm..
Fordele/muligheder:
1) 11 insiderkøb i år (insidere ejer ca. 35 %)
2) 15 mio. EBITDA i 3. kvartal.. markedværdi=100 millioner. Vækst regner man med at være 20-25 % i omsætningen om året frem mod 2015 i nuværende segmenter, hvorefter brændselsceller vil tage over og formentligt være en god milliardsællert. Se bl.a. salg til det enorme mineselskab Anglo America for et par måneder siden.
3) Øget behov for kommercielle klimatilpassede løsninger, hvilket Dantherm er rigtig gode til.
4) Take over mulighed - se bl.a. overtagelsen af tidligere frasolgte afdeling. Kæmpe "know how" og muligheder for synergier gør Dantherm specielt spændende for eventuel køber.
5) Kæmpe fordel når de skal sælge brændselscelle løsninger er, at de allerede har et kæmpe distributionsnet, at trække på indenfor områder hvor brændselsceller allerede nu giver meget stor mening at implementere.
6) Konservativt prissat ejendom i Randers.
7) Dantherm Power nedskrevet til 0
8) Er A. P Møller fortsat aktionær? Har ikke meldt ud at de har solgt det hele. Kun reducering til ca. 4,7 %.
9) Mulighed i, at der kommer meget stærke folk ind i bestyrelsen.
Ulemper/trusler:
1) Lille men erfaren direktion og bestyrelse, som dog ikke helt har formået at varetage aktionærernes interesser de senere år.
2) Forholdsvis stor nettogæld.
3) Trussel i at gældskrisen eskalerer. Dog siger Torben duer at Dantherm på trods af gældskrise forventer 1 milliard i omsætning inden 2015. Med en imponerende vækst på 70 % indenfor Telecom er dette nok ikke helt urealistisk.
4) 9 mio. tildelt i lån til power, hvilket højst sandsynligt er det sidste de kan tabe.
5) Aktien er illikvid, men ser bestemt mulighed i at den kan blive meget likvid igen. Før i tiden var der jo daglig million omsætning.
6/1 2012 10:15 akademikeren 150949God interessant gennemgang Morten. Jeg sætter dem lige på min obs liste

sent from iPhone6/1 2012 22:58 Kristensen 050975Jeg har ikke fulgt selskabet, men idet jeg kommer fra Skive, har man ikke kunne undgå sommetider at høre lidt om koncernen - de seneste år har det vist mest været rimelig negativt, med store underskud, frasalg, Emission mv. Men man kan håbe på de har vendt skuden og snart får gang i de brændselsceller, som de har satset rigtigt mange penge på.

Før jeg bliver overbevist, skal jeg se at skuden er endelig vendt.

Når det så er sagt, skal du have ros for dit indlæg.7/1 2012 12:42 akademikeren 051012Her lidt nøgletal fra de seneste år.

DANTH.CO

DANTH.CO
7/1 2012 13:39 akademikeren 051018Her deres Q3:

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011
Dantherm realiserede en omsætningsvækst på 31% i 3. kvartal 2011. Driftsresultatet i 3. kvartal blev på DKK 10,7 mio. I årets første ni måneder realiseredes et positivt driftsresultat på DKK 19,5 mio., hvilket overstiger driftsresultatet på DKK 4,4 mio. i samme periode af 2010. Forventningerne til 2011 fastholdes.
Koncernchef Torben Duer udtaler:
"Den positive udvikling i Dantherm er fortsat og udbygget i 3. kvartal med vækst inden for begge forretnings- områder, og koncernens EBIT-margin er blevet fordoblet til godt 7%. Markedsudviklingen inden for især Te- lecom har været god, og det er glædeligt, at vi ligeledes ser en effekt af de strategiske aktiviteter, som blev igangsat i 2010."
Udvikling i 3. kvartal 2011
• Omsætningen blev DKK 145 mio. svarende til en stigning på 31% i forhold til 3. kvartal 2010. Der blev opnået vækst i begge forretningsområder, og omsætningen i kvartalet blev den højeste siden 2008.
• Driftsresultatet (EBIT) blev et overskud på DKK 10,7 mio. mod DKK 3,8 mio. i 3. kvartal 2010.
• Koncernens overskud før skat (EBT) blev DKK 7,3 mio. mod et underskud på DKK 5,5 mio. i 3. kvartal
2010.
• Koncernens rentebærende nettogæld udgjorde DKK 194 mio. ved udgangen af 3. kvartal mod DKK 187
mio. ved udgangen af 2010. Af den rentebærende gæld udgjorde finansielle leasingforpligtelser og priori-
tetsgæld DKK 117 mio., og nettotræk på driftskreditter udgjorde DKK 77 mio.
• Pengestrømme fra driftsaktivitet blev positive med DKK 7,1 mio. mod DKK 9,7 mio. i 3. kvartal 2010.
Udvikling i de første ni måneder af 2011
• Omsætningen blev DKK 415 mio. mod DKK 335 mio. i samme periode af 2010 svarende til en vækst på 24%. Væksten kan primært tilskrives forretningsområderne Telecom og Boligventilation inden for HVAC.
• Driftsresultatet (EBIT) blev et overskud på DKK 19,5 mio. mod DKK 4,4 mio. i de første ni måneder af 2010.
• Koncernens overskud før skat (EBT) blev DKK 8,7 mio., hvilket er en forbedring på DKK 35,1 mio. i for- hold til samme periode sidste år.
• Pengestrømmene fra driftsaktivitet blev positive med DKK 9,9 mio. mod negative pengestrømme på DKK 7,9 mio. i samme periode af 2010.
Forventninger til 2011
• Udviklingen i de første ni måneder af 2011 har været tilfredsstillende. I 4. kvartal 2011 forventes en lidt lavere aktivitet i Dantherms markeder. På den baggrund fastholdes forventningerne til 2011 med en om- sætning i niveauet DKK 550 mio., et driftsresultat (EBIT) på DKK 20-25 mio. samt et lille positivt resultat før skat (EBT).
pdf15_Q3_20111102.pdf7/1 2012 16:47 mortenguld1 051029Nøgletallene er sådan set korrekte nok..viser bare ikke effekten af frasalg, konservativt satte aktiver og 100 nedskrivning af power. Det viser altså slet ikke udviklingen i den nuværende forretning og det er derfor nærmest umulig at lave en Fundamental analyse.Jeg vil mene skuden stort set er vendt.8/1 2012 21:33 mortenguld1 151115Vil lige påpege, at Dantherm kun har øget personale omkostningerne med 5,8 millioner sammenlignet med 3. kvartal sidste år og vel og mærke præsteret en fremgang i omsætningen på 34,3 mio. kr. Antallet af medarbejdere er i perioden øget med 62 personer. Derudover er der en process igang med at styrke arbejdskapitalen, hvilket der efter min mening er masser af muligheder for. På trods af dette præsteres der i 3. kvartal cash flow på 1 kr. pr Aktie. Vil derudover lige påpege at overskudsgraden (ebit %) er mere end fordoblet sammenlignet med 3. kvartal 2010 fra 3,4 til 7,4..TRÅDOVERSIGT