Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Sjælsø falder på regnskab


54658 golfhouse 20/3 2012 10:45
Oversigt

Undre mig over Sjælsø falder så voldsomt på regnskabet, jo jo klart de har minus på 1. mia. ud af en omsætning på 1.1 mia.

MEN; der skal så nævnes de tager en helt masse nedskrivninger også på projekter som først afvikles senere, på deres Goodwill, hvilket jo ændre jeg positivt hvis firmaet klarer sig bedre i 2012 som lovet.

Samtidig er det da meget positivt at:
1. De ikke har nogle låne forhold som skal afklares før 2012.
2. De afvikler Polen.
3. De har stadig en indre værdi på 9,- pr. Aktie.


Der er jo ingen der havde forventet de kom ud med et godt regnskab, når de
mere eller mindre var dømt ud i slut 2011

Nå den vendte også fra minus til pluds FLOT20/3 2012 12:04 tumle1969 054659Nej pyhaa, sikken en morgenstud.....men nu kan du godt ændre overskriften, da den i skrivende stund er oppe over 4 procent :)
Sjælsø gjorde med deres halvårsrapport jo allerede rede for at 2011 ville blive et rædselsår.....så intet nyt her!
Personligt er jeg glad for at jeg sad på mine hænder da kursen ramte 3,50, og bliver også ved med det :)
Tror det vi så i morges, var de store drenge som lige rystede træet engang.....håber og tror på at vi har en kurs ret forude på 10!
Sjælsø siger også at det værste nu ligger bag dem, og med en forsigtig optimisme for 2012, som de dog vil vente med at præciserer til vi kommer længere ind i 2012. Et øget salg af boligudlejningsejendomme i København, giver dem tro på at investorer vil aftage nogle af deres store projekter på Margretheholmen, Teglholmen og i den gamle TV-by i Gyngemosen.
De seneste 3 mdr. har vist en mere lovende udvikling med et par store handler i København, og Sjælsø sporer også interesse igen fra pensionskasser og udenlandske investorer.
Jeg personlig tror på at bunden er nået for ejendomsbranchen!20/3 2012 12:11 golfhouse 054660Tumle, kan desværre ikke rette overskriften, da jeg skrev første del, tror jeg kursen var tæt på minus 7% og da jeg skrev sidste linie, var den oppe med 5-6% så sikke en kovending.

Men har solgt ud så jeg nu er gratis med, har 3.000,- stk. til en købspris på -24,50 så har allerede tjent godt på dem :-)20/3 2012 12:11 akademikeren 054661Tænker I ikke at selskab med så store nedskrivninger og nok også et underskud næste år med 90 mill. i likvider trods alt ikke skal handles til indre værdi? Eller bare halvdelen af indre værdi?

Når det er sagt så var regnskabet på forventningssiden langt langt bedre ift. likviditet end jeg havde troet.

Så det virker som om de kan trække den i land, men det er alt så langt fra et screaming buy - efter mine begreber.20/3 2012 12:17 golfhouse 054662Jo tror også der går tid inden, den vender op omkring de 9-10 kr. og tror heller ikke bare man skal købe løs af dem, men for mit vedkommende fik jeg 4593 til kurs 1,3 kr og solgte de 1593 stk. så mine 3.000,- er gratis, så SÆLG ville heller ikke være det rigtige netop for mig.

Kan jo kun håbe på at Tumle får ret og kursen kommer opad, har jo tiden at vente på de kommer oven vandet, for med det regnskab, tror jeg heller ikke de længere er luknings truet.20/3 2012 12:18 akademikeren 054663Her er deres Highlights fra rapporten:

Sjælsø realiserede i 2011 et underskud før skat og nedskrivninger på fortsættende aktiviteter på
kr. 130 mio. mod et underskud i 2010 på kr. 215 mio.
• der er i 2011 foretaget nedskrivninger af goodwill, projektbeholdningen og tilgodehavender med
kr. 483 mio. vedrørende fortsættende aktiviteter.
• Sjælsø realiserede herefter for 2011 et underskud før skat for fortsættende aktiviteter på kr. 613 mio.
• Sjælsø har besluttet at afvikle aktiviteterne i polen. resultatet for de ophørende aktiviteter udgjorde
for 2011 et underskud efter skat på kr. 349 mio., hvori er indeholdt nedskrivninger på ophørende
aktiviteter med kr. 282 mio.
• resultatet efter skat udgjorde herefter for 2011 et underskud på kr. 998 mio., hvoraf kr. 879 mio.
blev realiseret i 1. halvår 2011. bestyrelsen anser resultatet for 2011 for meget utilfredsstillende.
• der er i 2011 indgået salgsaftaler for kr. 850 mio.
• projektbidraget er i 2011 øget til kr. 123 mio svarende til 11,2% af omsætningen mod 8,4% i 2010.
• koncernens kapacitetsomkostninger er i 2011 reduceret med yderligere 18%, og samlet med 46%
over de seneste tre år. tilpasningen af omkostninger til det fremtidige aktivitetsniveau fortsættes.
• egenkapitalen udgør pr. 31. december 2011 kr. 656 mio., svarende til kr. 9 pr. Aktie.
• bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2011.
• likvide beholdninger udgør ved udgangen af 2011 kr. 90 mio. Herudover indestår der kr. 220 mio. på
deponeringskonti, der ved frigivelsen i overvejende grad anvendes til nedbringelse af projektfinansieringer.
• Der er efter statusdagen indgået aftale om finansiering af nogle aktiver, forlængelser af lån og ændringer af
lånevilkår, hvorved Sjælsøs likviditet understøttes. Sjælsø har en god opbakning fra koncernens långivere.
• på tidspunktet for offentliggørelse af årsrapporten for 2011 skal 6% af Sjælsøs kreditfaciliteter genforhandles
i 2012, 4% i 2013 og 83% tidligst i 2014. Herudover vedrører 7% af koncernens lån igangværende solgte
projekter, og forventes derfor indfriet i 2012.
• Sjælsø forventer, at adgangen til finansiering af projekter også fremadrettet vil være en udfordring for
såvel projektudviklere, ejendomsinvestorer som boligkøbere. det er afgørende, at Sjælsø fortsat løbende
får finansieret nye projekter, forlænget lån vedrørende eksisterende projekter under udvikling og får
styrket likviditeten ved salg af projekter og tilbagebetaling af tilgodehavender.
• der kan ved indgangen til 2012 konstateres en øget investeringslyst hos institutionelle investorer og
ejendomsselskaber til boligudlejningsejendomme, mens ejerboligmarkedet fortsat er usikkert. Sjælsø
forventer et stigende aktivitetsniveau i 2012 med fokus på salg af projekter til kapitalstærke investorer.
• Efterspørgslen efter specielt boligudlejningsprojekter understøttes af en fortsat tilflytning til de større byer.
• Med baggrund i forventningen om en fortsat øget aktivitet på alle Sjælsøs markeder og en fortsat
stabilisering af de finansielle forhold forventes det, at Sjælsøs aktiviteter vil udvikle sig positivt i 2012.
• Sjælsø realiserede for 2011 et underskud før skat og nedskrivninger på fortsættende aktiviteter på
kr. 130 mio. der forventes for 2012 et bedre resultat før skat og nedskrivninger for fortsættende
aktiviteter end i 2011.20/3 2012 12:33 tumle1969 054664Hej aka, du har ret mht. hvad selskabet bør handles til her og nu!
Men er der noget om snakken, og der er fornyet interesse fra pensionskasser og udenlandske investorer, vil måske kommende salg kunne booste aktien yderligere.....så måske hen over sommeren! Men lad os nu se.....20/3 2012 14:20 RoxyTrooper 054668tror nu også kursen vil stige pænt over længere sigt ... der er jo gang i byggeriet ... for nu at sige det mildt. Og fiansieringen skulle være sikret noget tid fremover ... Men nogen smuk overskudsforretning er der jo ikke tale om ...20/3 2012 14:31 tumle1969 054670Hej Roxy, nej der går nok en rum tid endnu, før de giver overskud.....måske 2014?
Men kan de få vendt skuden, er Sjælsø vel heller ikke helt uintessante at gå ind i for en kapitalstærk spiller? Bare en tanke.....20/3 2012 15:06 akademikeren 054673Så fik I lige lidt insiderkøb at lune jer på også.

http://www.proinvestor.com/aktienyt/HUG1595777/Indber..20/3 2012 15:23 golfhouse 054676Vi tager mod det hele :-)

Har du sørget for at købe godt op20/3 2012 15:30 akademikeren 054677Nej den er for risikabel for mig. Til gengæld har jeg TKDV.20/3 2012 15:49 tumle1969 054678Tak for infoen aka!
Hvornår begynder du så at købe op i den.....når den rammer kurs 10 ;-)20/3 2012 15:53 Rizla 054679Meget kan man skylde Eggebrecht for med hensyn til hans vilde og useriøse aktietip , men hans fornemmelse for , at der var bedring i sigte i Sjælsø gruppen , var vist ikke helt ved siden af . Mon ikke han sidder klar til at skumme fløden ?

Mvh. Rizla .20/3 2012 15:56 akademikeren 054680Når de begynder at tjene penge. Den kan være i kurs 10 eller kurs 20 men pas på ikke at spekulere den for højt op. Det holder nøgletallene ikke til.20/3 2012 16:15 tumle1969 054681Ha ha, ja skal nok prøve at styre mig.....skal jo også sætte lidt af til sommerferien ;-)TRÅDOVERSIGT