Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

BERLIN - Der Untergang


54964 nohope 28/3 2012 23:13
Oversigt

"I forbindelse med delårsrapporten, offentliggjort i selskabsmeddelelse no. 90/2012 d. 29. februar
2012, oplyste Selskabet, at man afventede købers - Corestate - reaktion på den udarbejdede
overtagelsesbalance. Det skal bemærkes, at denne balance er udarbejdet af Selskabets
revisor Deloitte efter samme regnskabsmæssige principper, som hidtil anvendt af Selskabet
og efter samme regnskabsmæssige principper, der lå til grund for udarbejdelsen af balancen
pr. 30. juni 2011, der var basis for beregningen af den foreløbige købspris, som Corestate
har erlagt. Ledelsen i Berlin III A/S anser derfor den fremsendte overtagelsesbalance for værende
i fuld overensstemmelse med god regnskabspraksis.
Der var derfor ikke i Selskabets ledelse forventninger om, at denne balance kunne føre til en
diskussion mellem parterne.
Det må imidlertid nu konstateres, at Corestate ikke umiddelbart har til hensigt at godkende
den fremsendte overtagelsesbalance.
Denne udvikling i sagen vil medføre en forsinkelse i forhold til den tidsplan, der blev offentliggjort
i delårsrapporten. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere omfanget af
forsinkelsen, men det vil i første omgang ikke være muligt for Selskabet at fremsende et materiale
til aktionærerne i sidste uge af marts 2012. Det skal bemærkes, at den indgåede aftale
mellem parterne indeholder klausuler, der regulerer det tidsforbrug, der kan anvendes på
uenigheder om overtagelsesbalancen. Hvis Corestate vælger at anvende disse bestemmelser
til det yderste, kan der opstå en forsinkelse på 3-4 måneder.
Det er stadig Selskabets opfattelse, at Corestate har tilstrækkelige økonomiske midler til at opfylde
den resterende del af aftalen med Berlin III A/S.
Selskabet vil informere markedet, så snart der er fundet en afklaring på denne situation."

Det var så meddelelsen der ramte markedet imorges efter undertegnede havde rykket på e-mail forgæves for et svar på, hvad der skete med handlen. Berlin III kursen havde været let trykket og kursen var for lav i forhold til den ret lette gevinst der ville have været hvis handlen var gået igennem - problemløst. Så der er frit slag til dem der vil påstå at "nogen" nok har vidst "noget".
Hvad er problemet ? Tja - Corestate må jo mene at de skal af med for mange penge, måske endda penge de ikke har eller ikke kan skaffe. Nu bliver det foreløbigt trukket i langdrag, og det spændende (host-host) er så hvad det endelige resultat bliver. Jeg kender ikke kontrakten, men hvis Corestate ikke vil betale restbeløbet eller kan skabe juridisk usikkerhed omkring opgørelsen kan jeg nemt se 2 muligheder. Enten giver bestyrelsen efter og giver Corestate en rabat og slikker sårene, eller også bliver det retssager der koster tid og penge. Det er loose / loose.
Yderligere har B-aktierne den trussel hængende over hovedet at A-aktionærerne har vedtaget at deres aktier er mere værd p.g.a. de har den faktiske magt. Det kommer de måske/måske ikke godt fra, de fleste bestemmelser om aktieklasser giver enten bedre vilkår til B-aktier m.h.t. udbytte, indløsning m.m. eller i det mindste samme vilkår. Der er heller ikke en entydig sammenhæng mellem stemmeret og højere aktiepris for børsnoterede selskaber, APM har således en lavere kurs på A-Aktier end på B-aktier.29/3 2012 08:42 collersteen 054967Ja, den "formalitet" som man egentlig lagde lidt op til tidligere er pludselig blevet til en noget større sag. Og ja, der indikeres lidt, at coreestate mangler måske nogle gysser til det sidste afdrag?
Ved vi hvad den udestående restbetaling egentlig beløber sig til præcist? Hvis vi har, har jeg midlertidigt svedt det ud, men jeg synes at kunne huske at det kun drejer sig om 5-10%. Det kan jo dog også blive til en hel del penge på egenkapitallinjen i en så gearet forretning som berlin3.
Et eller andet sted må vel dog gå udfra at der ikke kan blive rejst tvivl om ejendommenes basale værdi og den slags man må have aftalt på forhånd i selve købsaftalen.

Jeg har iøvrigt også rykket per mail (2 gange) uden at få svar.TRÅDOVERSIGT