Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Det sker - naturligvis - ikke i DK;


56947 IFTA.dk 16/5 2012 12:05
Oversigt

(SIX) Börsens disciplinnämnd ger Morgan Stanley böter om 400.000 kronor efter att banken brutit mot börsens regelverk. Det framgår av ett pressmeddelande. Överträdelsen rör en händelse den 30 november 2011 då Morgan Stanley omedelbart efter att börsen öppnat utförde ett stort antal order och genomförde ett mycket stort antal affärer i aktier noterade på Stockholmsbörsen. De berörda orderböckerna orsakade ovanlig kursrörelse.
Bakom den livliga handeln låg ett kodningsfel i ett av Morgan Stanleys algoritmprogram. Bland annat skickades ett stort antal order in där köparen och säljaren i handeln som följde var en och samma juridiska person. Sådan typ av orderläggning och handel utgör ett brott, skriver Disciplinnämnden.
Nyhetsbyrån SIX rapporterade om händelsen den 30 november. En av aktierna som berördes var Atlas Copco.16/5 2012 13:59 Opadbakke 056949Godt set. Tankevækkende. Helt enig, det sker aldrig i DK. De danske myndighedder er jo lige så skarpe som dig og vil selvfølgelig skride ind hvis en samme fejl tidligere skule have forbigået deres opmærksomhed.16/5 2012 16:32 actdk 056957


16/5 2012 17:20 IFTA.dk 356972Er man til den slags, kan man jo besøge vore egne "vagt hunde (fisk)" her:
http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/copenhagen/?languageId=5

Og eller lidt Copy-paste (sax) fra 2008.
Handelsregler
AFGØRELSER OG UDTALELSER 2008 NASDAQ OMX
Andre sager
Aggressive købsordrer ved udgangen af måneden via AOR-user
Et medlem af NASDAQ OMX Copenhagen indlagde op imod slutningen af en række måneder i 2008 aggressive købsordrer i handelssystemet, hvilket førte til en markant stigende kurs i et enkelt selskabs aktier. Selskabets Aktiekurs faldt i flere tilfælde de første dage af den følgende måned til niveauet forud for medlemmets aggressive købsadfærd. Af børsens overvågningssystem fremgik det, at medlemmet handlede på vegne af en bagvedliggende kunde, og at ordrerne blev indlagt via Automatic Order Routing.
Af Norex Member Rules ("NMR") afsnit 4.6.2 følger det bl.a. at:
The member may not place orders or enter into trades which, individually or together, are intended to improperly influence the price structure in the trading system.
Endvidere fremgår det af afsnit 4.6.1 at:
Orders placed in the Order Book, Automatically matched trades and Manual trades must reflect the current market Value of the Instrument in question.
"Current market value" for trades means prices, which, upon a comprehensive assessment, reflect the current pricing of the instrument in question. When assessing the current market Value, consideration should be made to, among other things, the changes in the pricing of the instrument during the relevant Exchange day, the changes in the pricing of the instrument on previous Exchange days, the volatility of the instrument and the general changes in the pricing of comparable instruments.
På denne baggrund anmodede børsen medlemmet om at redegøre for den aggressive købsadfærd samt at redegøre for hvornår og hvordan, købsordrer fra den bagvedliggende kunde var modtaget, samt hvilke instruktioner medlemmet havde modtaget fra kunden i forbindelse med afgivelsen af ordrerne.
Det fremgik af medlemmets redegørelse, at den bagvedliggende kunde havde indgået en aftale om direkte markedsadgang med medlemmet, og at kunden selv var ansvarlig for dennes handler, samt at hverken handelsstrategi eller specifikke ordrer af nogen slags havde været kommunikeret mellem medlemmet og dets kunde.
Af NMR afsnit 4.9.3 fremgår det, at:
The member has the same liability for Orders which are routed via Automatic Order Routing as for Orders which the member places in any other matter.
Børsen lagde til grund, at medlemmets handelsmønster havde resulteret i kortvarige men markante kursstigninger i aktien ved udgangen af en række måneder i 2008, og at kursen i disse perioder kortvarigt havde afveget fra aktiernes aktuelle markedsværdi jf. NMR 4.6.1. Børsen fandt på baggrund heraf, at handelsmønsteret udgjorde en overtrædelse af Norex Member Rules afsnit 4.6.1 og 4.6.2.
I sin behandling af sagen lagde Børsen særlig vægt på, at kursen på aktien blev handlet op ved slutningen af månederne og i flere tilfælde efterfølgende faldt tilbage til niveauet forud herfor, at handelsmønsteret blev gentaget flere gange på en systematisk vis, og at der i perioderne ikke havde været selskabsspecifikke meddelelser, nyheder eller anden information i markedet, der kunne retfærdiggøre disse prisudsving.
Børsen understregede endvidere overfor medlemmet, at børsens medlemmer er lige så ansvarlig for de handler og de ordrer der tilgår handelssystemet via "Automatic Order Routing", som for handler og ordrer indlagt i handelssystemet på enhver anden vis.

Indlæggelse og sletning af ordrer under lukkeauktionen - utilbørlig påvirkning på prisdannelsen
Børsen observerede, at et af børsens medlemmer i aktierne for et af C20-selskaberne over en periode på adskillige dage og på systematisk vis indlagde store salgsordrer i lukkeauktionen, som efterfølgende blev slettet kort før auktionen lukkede. Ordrerne havde i kraft af krydsende priser og en stor volumen en betydelig indflydelse på den forventede lukkekurs i den pågældende Aktie.
Af Norex Member Rules afsnit 4.6.2 fremgår det, at:
"The member may not place orders or enter into trades which, individually or together, are intended to improperly influence the price structure in the trading system, which are devoid of commercial purpose, or which are intended to delay or prevent access to the trading system by other members."
Af Norex Member Rules afsnit 4.6.1 fremgår det, at:
"Orders placed in the order book, Automatically Matched Trades and Manual Trades must reflect the current market Value of the instrument in question and constitute genuine Orders and Trades."
Det fremgår endvidere at:
"An Order will not reflect current market Value if placed in the order book with a price that would not be considered current market Value for corresponding trade"
På baggrund af ovenstående anmodede børsen det pågældende medlem om at redegøre for ordreindlæggelserne. Børsen anmodede om, at redegørelsen bl.a. beskrev medlemmets hensigt med kun at have ordrerne placeret kortvarigt i auktionen, samt at den konkret og detaljeret beskrev medlemmets handelsstrategi i relation til de respektive ordrer.
Det fremgik af medlemmets redegørelse, at alle de omtalte ordrer indgik i medlemmets egen handelsstrategi og blev indlagt for medlemmets egen regning. Det fremgik endvidere, at ordreindlæggelsen var udtryk for en saglig forretningsmæssig interesse, og at ordrerne blev slettet som konsekvens af, at målet med strategien ikke kunne opfyldes.
Priserne i de pågældende salgsordrer var i alle tilfælde betydelig lavere end de priser aktien var handlet til over dagen, ligesom volumen i ordrerne var usædvanlig stor.
Med udgangspunkt i den normale aktivitet i aktien under lukkeauktionen, fandt børsen, at det med rimelighed måtte forventes at ordrerne ville have en betydelig effekt på den forventede lukkekurs.
Børsens fandt endvidere, at ordrerne var egnede til at påvirke den øvrige ordreindlæggelse og handel i aktien.
Børsen fandt, at ordrernes kurspåvirkning i sig selv syntes at modarbejde det i redegørelsen oplyste mål for handelsstrategien. På baggrund heraf syntes muligheden for gennemførelse af egentlige transaktioner på baggrund af de pågældende ordrer at have været stærkt begrænset, hvilket kunne drage tvivl om ordrernes kommercielle formål.
Ordrer der indlægges under auktionen, og som har en sådan karakter, at de med rimelighed må forventes at påvirke den øvrige ordreindlæggelse og handel, men hvor muligheden for gennemførelse af egentlige transaktioner synes stærkt begrænset, må generelt betegnes som havende en utilbørlig indflydelse på prisdannelsen. På denne baggrund, fandt børsen, at medlemmets ordreindlæggelse udgjorde en overtrædelse af reglerne i Norex Member Rules afsnit 4.6.2.
Det er endvidere børsens opfattelse, at ordrer, der indlægges i handelssystemet, og som har en utilbørlig indflydelse på prisdannelsen, hvor der kan være tvivl om det kommercielle formål, og hvor prisen medfører, at det kun under ganske særlige omstændigheder er ønskværdigt at gennemføre egentlige transaktioner, kan udgøre en overtrædelse af reglerne i NMR afsnit. 4.6.1.
Børsen lagde i sin behandling af sagen særlig vægt på, at ordreflowet gennemførtes gentagende gange på en systematisk vis, at mængden i ordrerne var usædvanlig stor i forhold til den normale aktivitet i den givne ordrebog, at priserne i salgsordrerne var betydeligt lavere end niveauet for handlerne i det pågældende papir henover de relevante handelsdage, samt at ordrerne havde en betydelig indflydelse på den forventede lukkekurs.

Handelsregler, Manipulation
16/5 2012 23:20 TeamGarlic 056999Er ikke den første af sin slags. En anden svensk mægler fik sidste år den samme røffel og bøde for kode-fejl i algoritmer. Vi har tidligere set algo-tradere indlægge 4,5 mio ordrer på en dag resulterende i <150 handler i en svensk aktie. Jeg gade vide hvordan de tester algo-traderen: sænker hastigheden og tester ig sætter det så i prod ved warp-speed ?

sent from iPhoneTRÅDOVERSIGT