Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

VESTAS management + indflydelse af 175000 danske aktionærer


57671 RiisSo 1/6 2012 13:43
Oversigt

Først og fremmest - tak Golfhouse? for at oprette gruppen.

Et par betragtninger: Det synes som om at der er en enorm mængde passive aktionærer i bland bl.a. VESTAS og derfor opfordrer jeg til aktive handlinger og bedst med forslag til løsninger

VESTAS problemstillinger:
1. For dyr administration og for sen centralisering af styreorganismer (NY VESTAS).
2. Konstant uro om financielle udmældinger (Manglende CFO og uduelig? gammel)samt fejlagtig risikostyring samt Performance management.
3. DAF tiltag til at samle VESTAS aktionærer synes stoppet efter GF - skulle vi i herværende forum prøve at samle en god portion for at skabe indflydelse - og hvilken?
4. Den gamle formand er han mere skyldig end Engel i at VESTAS startede for sent med at rationalisere. Hvis han er - er Engel god nok?
5. Er den nye formand effektiv - vi er nu over hans første 100 dage.

Jeg vil her sige at jeg selv prøvede at være aktiv under DAF, men DAF fejlede grundet manglende resourser (Se DAF VESTAS Forum for mere om det)

Håber vi kunne formå noget her

Jeg opfordrer også golfhouse til at definere bedre (Under gruppe defineringen) hvad du mener vi skal med denne gruppe (VESTAS) du skabte umiddelbart efter GF.

Sendt fra ProInvestor gruppen1/6 2012 14:08 actdk 257676Det har været diskuteret flere gange herinde, og opbakningen er ca. lig 0 hver gang.

Hvad er det lige 175000 aktionærer skal kunne blive enige om? Ud over at de er sure fordi de har tabt penge - og at det naturligvis ikke er deres egen skyld, men slemme Ditlev......1/6 2012 16:18 troldmanden 157688Der er nu lige lidt tid endnu inden den nye formand runder de første 100 dage. GF var den 29/3.

De er forlydner om en stor kapitalmarkeds præsentation på den anden side af sommerferien. Så det kan meget vel være der sløret vil blive løftet for den fremadrettede strategi1/6 2012 17:57 Mumtaz 157695Trold kan kurs 35 ikke engang friste

Hvor vil su mene til hvilken kurs at Vestas er for billig ?

sent from iPhone1/6 2012 19:20 Occam 557700Problemet med Vestas-ejergrupper er, at de profilerer sig som impotente brokkerøve. De har ingen indflydelse, og der er i forvejen nok, der skælder ud på Vestas.

At være Vestas-aktionær føles som at holde med et bundhold ("de rykker nok ned, men vi håber stadig..."). Så jeg savner en klub for Vestas-supportere. I medgang eller modgang, vi går ind for vedvarende energi og dansk produktion!1/6 2012 21:41 RiisSo 057707Mit initierende indlæg var ikke at brokke mig - jeg er som aktionær en del af ejergruppen.
Dit sprogbrug er provokerende og dog siger du det samme som jeg - at vi (hvis du også er VESTAS aktiejer) skulle samles i en klub. Her har jeg bare foreslået at slutte op om VESTAS i den Gruppe der er i dette forum.
Er det det du vil - så kom med nogle forslag til hvad vi skulle gøre der - og lad så være med at brokke dig over andre - men vær venligst konstruktiv selv.1/6 2012 21:46 RiisSo 057708Golfhouse - er du på ferie, for dette indlæg er reflekteret i VESTAS gruppen du initierede.3/6 2012 00:06 golfhouse 057744RiisSo

Jeg svarer tilbage mandag, der er weekend, men lyder spændende.

sent from iPhone3/6 2012 17:28 pete44.5 057757og hvordan skulle man kunne blive enige om noget i den gruppe ?????? og er det ikke lidt sent skriften har vaeret paa vaeggen i ret lang tid3/6 2012 18:01 golfhouse 057759RiisSo, Min begrundelse for at starte gruppen var, at der var alt for meget snak om Vestas i både "Daytrade" og "Dansk" chatten.

Hvis Der er nogle der vil samle en fælles flok i Gruppen, syntes jeg da det ville være fint, men ikke noget jeg vil stå for.

Gruppen er åbent og jeg har faktisk ikke andre rettigheder end du og de andre har.

Har fulgt lidt med på DAB´s hjemmeside, og syntes ikke jeg fik noget ud af det, men har du en plan, som du mener vi kan få gennemført er jeg da åben for dialog.

De beste ønsker

Golfhouse
Peter Bøgh Larsen8/6 2012 19:47 UCP 058080Golfhouse har startet en gruppe hører jeg? Smadder god ide, som jeg selv planlagde at sætte i søen efter udmelding om 2. kv., såfremt resultatet ville være ad h...... til. Begrundelse faktisk det samme som SoRiis fremhæver, men hvad er muligt? Kun at fremsætte forslag til den kommende GF om ændringer, men måske også at indhente informationer om forhold som ikke er os bekendte (såfremt vi har vægt bag os). Det vil være en delikat sag, hvor en fejlagtig intervention vil kunne gøre mere skade end gavn, derfor skal der handles med proffessiolisme. Alle her på sitet har lige så mange meninger som der er indlæg, og ind imellem ryger man i totterne på hinanden, så jeg forstår udmærket at nogle ikke tror at vi kan blive enige. Af alle har Trold imponeret mig med en viden om Vestas forhold som var mig ubekendte, hatten af for Trold, men skal der ageres ansvarligt, må det foregå uden alles mening om alt mellem himmel og jord, men først efter samling af 5 - 10 % af aktiemassen. Kan det lade sig gøre?
Golfhouse hvor langt er du kommet?
Vagn
UCP8/6 2012 19:57 golfhouse 058081UCP, Læs mit indlæg lige over dit.

Jeg har ikke startet "Vestas" for at være revulationleder, Vestas er startet for at samle de investores mening om aktien/firmaet som har løst til at ytre sig, i kan læse i indledningen af gruppen hvad der ligger som begrundelse for oprettelsen.

Men hverken du UCP eller RiisSo, kommer med indlæg i chatten, hvor der diskuteres frisk hver dag.

Men som skrevet tidligere, har jeg ikke andre rettigheder i gruppen end i har, så saml i bare frisk auktionærer i en sammenslutning og jeg skal nok støtte op omkring jer, men i skal begge vide at gruppen er fri for alle også dem som ikke er enige med jer/mig o.s.v

Ønsker jer held med projektet.8/6 2012 22:29 RiisSo 058084Golfhouse - fri debat - ok.

UCP (Vagn)og andre (Helst VESTAS aktieejere eller VESTAS interesserede)
Lad os starte med at blive medlemmer af gruppen 'VESTAS'.
Jeg opfordrer alle med VESTAS interesse at melde sig ind (Gå til toppen af siden her og klik på grupper og find VESTAS og meld jer ind der: http://www.proinvestor.com/index.php?p=group&grou..

Frivilligt kunne man oplyse hvor mange aktier man råede over for at vi kunne opgøre hvor stærke vi er (Indflydelse).

Hvad vi vil bruge denne indflydelse til kunne vi så diskutere hen ad vejen og lave beslutninger om.

START MED AT BLIVE MEDLEMMER AF VESTAS GRUPPEN9/6 2012 09:44 UCP 058085Golfhouse jeg bifalder i høj grad dit initiativ, som ligger i tråd med mine egne tanker omkring Vestas ve og vel. Jeg har tidligere luftet samme tanker og udbedt mig respons, men mener ikke at have modtaget en sådan i den udstrækning som forventet. Det er rigtigt, at hverken RiisSo eller jeg er så flittige til deltage i chatten, men vi følger den med interesse og kan iagttage alle mulige meninger om det ene eller det andet. Der er blot den hage ved chatten, at ingen har kunnet fortælle eksakt hvad der er galt i Vestas! Troldmanden ved en masse men kun som løse rygter eller betragtninger fra forskellige artikler, hvilket er fint nok,
men skal vi gavne Vestas er det helt konkrete
problemer der skal løses og før vi kan løse disse skal vi kende dem, og hvad der er mindst ligeså vigtigt, fremsætte kompetente
forslag på kommende GF. Det vil kræve følgende:
1. Samling af tilstrækkelig mange aktionærer 5-10 % af aktiemassen.
2.Sammensætte et kommissorium der fremsætter forslag på vore vegne (tager kontakt tilVestas bestyrelse og andre store investorer). Kommissoriet skal kunne agere selvstændigt efter at have forelagt sin indstilling for medlemmerne.Som nævnt stiller jeg gerne domaine www.vestasshareholders.dk eller www.vestasinvest.dk til disposition for en forening af os. Foreningens bestyrelse kunne i så fald være det kommissorum der agerer overfor Vestas bestyrelse og andre stor aktionærer. Det er helt klart at alle meninger kan ikke blive opfyldt, men en ageren skal være meningsfyldt og til gavn for Vestas. Under alle omstændigheder vil et forsøg på at samle Vestas aktionærer have en gavnlig indflydelse ikke alene på ledelsen men også på det noget lasede image som Vestas har erhvervet sig og medvirke til at løfte kursen.
Må vi høre en konkret debat om dette spørgsmål.


Vagn
UCP9/6 2012 09:57 UCP 058086Golfhouse jeg har lige været inde på gruppen og ser der er 36 medlemmer. Jeg har 6.000 Vestas aktier på nuværende tidspunkt og overvejer at købe 4-5.000 mere når prisen bunder, hvad det ser ud til nu. Lad os høre hvor mange aktier medlemmerne råder over tilsammen.

Vagn
UCP9/6 2012 10:02 golfhouse 0580874000 stk. men trader med de 1000 af dem.

Men for man skal have en indflydelse, skal der ligge en slags fuldmagt til dem der skal lede sådan en forening.

Vil da naturligvis gerne deltage i udvalget/bestyrelsen, men mener vi skal have noget at slå med, samt vi skal finde en primus motor, hvilket kunne være dig eller RiisSo, men bliver et stort arbejde at samle så mange9/6 2012 13:12 UCP 058096Hvis vi starter en forening skal der være en bestyrelse (udkast tril vedtægterr er klar (SoRiis mener der skal ændringer til) og stilles gerne til rådighed for gruppen som jo består af 36 medlemmer, men bliver foreningen en realitet vil en offentliggørelse herom vække stor interesse og mangedoble medlemstallet.
Antager vi et medlemstal på 3000 som var tilfældet med DAF og et gennemsnit på 2.500 Aktie repræsenterer en ejerandel af et selskab. Et selskabs nominelle aktiekapital k..." href="/finansordbog/119/Aktie">Aktie er vi oppe på 7,5 mio eller 3,75 % hvilket vil være lavt sat. Et mindre kontingent vil nok være nødvendigt til omkostninger for etablering af database. Jeg har efterlyst EDB-nørder iblandt os men har ikke fået nogen respons, så det bliver nok nødvendigt at købe sig til ekspertise på det område.
Når databasen er klar vil al kommunikation kunne foregå elektronisk og på visse områder kun ved benyttelse af pin koder for fortrolige oplysninger.
Fuldmagter vil ligeledes kunne afgives elektronisk og i henhold til selskabets vedtægter. Er dette noget som kan finde tilslutning hos gruppens 36 medlemmer?


Vagn
UCP9/6 2012 13:27 golfhouse 058099Klart, der skal ændringer til i udkastet, uden at have læst dem, den arbejdsgrp/bestyrelse som stiller sig til rådighed skal jo i fællesskab udarbejde vedtægterne.

Dit udkast kan evt. komme med i betragtning, men jo noget man jo i bestyrelsen skal beslutte, for så at fremlægge på en generalforsamling i foreningen.

Men syntes da at enten du eller RiisSo skulle lave en mailboks hvor vi kunne samle de interesserede auktionærer og skrive op hvormange aktier de hver især har.

Vedr. kontigent er det jo igen noget generelforsamlingen skal afgøre.9/6 2012 16:43 UCP 058108Hvis vi synes at en forening er ønskelig er det klart, at alt skal foregå efter reglerne for dannelse af en sådan. Mit udkast til vedtægter er kun mit udkast og kan selvfølgelig ændres efter de ønsker som medlemmerne kan enes om i fællesskab. Jeg ønsker ikke at indtage nogen speciel rolle, men vil gerne medvirke til at starte (stifte)noget positivt for os alle, som er i samme båd.

Det er klart at der så skal vælges en bestyrelse på stiftelsesgeneralforsamling o.s.v. og efterfølgende kan der så fremsættes forskellige forslag (evt. ændrings-.)til vedtagelse af medlemmerne.
Som nævnt har jeg registreret domaine www.vestasshareholders.dk (uden . mellem vestas og shareholders til forskel fra DAF, ligeledes domainet www.vestasinvest.dk begge navne stilles til rådighed for en forening. Når jeg omtaler et mindre kontingent er det fordi
som du selv nævner nødvendigt med en mailboks og en database med pin code for medlemmerne, fordi det er måske ikke alle der ønsker offentliggjort hvormange aktier de besidder og iøvrigt vil der være informationer som ikke skal være tilgængelige for den brede offentlighed (Vestas konkurrenter). En oprettelse af en hjemmeside kræver domaine hotel og endvidere vil (forhåbentlig) en størrew skare af aktionærer tilslutte sig, hvilket vil medføre arbejde med at registre og kommunikere med medlemmerne.
Med et mindre kontingent mener jeg lige netop nok til at dække omkostninger som vil være beskedne.
Jeg forstår det således at Golfhouse er positiv for tanken, men hvad mener I andre 35 medlemmer i gruppen?

Vagn UCP9/6 2012 21:33 RiisSo 058112Jeg takker UCP for de to domainer og mener vi skal starte her, men eventuelt fortælle aviserne at det er her vi samles. Hvis vi kunne være mindst 150 tilmeldte i VESTAS gruppen her mener jeg vi kan starte en forening.
Det vil sige at jeg opfordrer alle der er tilmeldt VESTAS gruppen at tilkendegive interesse til at fortsætte og være aktive.

Jeg selv, der bor i Belgien, vil være aktiv indenfor en forening og vil gerne bidrage til at stifte den.
Hvis jeg skulle være i bestyrelsen skal det mest være via web-cam at jeg deltager, men kan komme til DK af og til.

Jeg har ca 3100 aktier og er pationeret tilhænger af VESTAS og vind.

Som er blevet nævnt, deltager jeg ikke tit i diskutioner her, men det skyldes andre forpligtelser forhindrer det.

LAD OS NU KOMME I GANG - INDBYD ANDRE MEDLEMMER TIL AT TILMELDE SIG VESTAS GRUPPEN.
LAD OS LAVE NOGET PUBLICITY

VæR AKTIVE10/6 2012 11:31 UCP 158119Fint Soren klar til start, men vil gerne høre fra øvrige 33 medlemmer! Mine ambitioner omkring tilslutningen af aktionærer ligger langt på den anden side af 3000 (DAF tal) når aktionen bliver offentliggort. Trold kunne være en udmærket pressesekretær bl.a.!

Vagn
UCP10/6 2012 15:19 UCP 058124I fortsættelse af mit sidste indlæg, fremsendes fil med de tanker jeg har gjort mig om en Vestas forening incl. udkast til vedtægter. Materialet er udarbejdet omkring Vestas GF og er således ikke up to date, men alligevel et udtryk for mine tanker. Jeg er overbevist om at rigtig mange vil tilslutte sig når vor aktion bliver bekendt, derfor gælder det om at sagen bliver grebet proffessionelt an fra start. Må jeg høre jeres mening?

Vagn
UCP
docshareholder.doc11/6 2012 21:50 golfhouse 058188Den første rettelse er, en bestyrelse består af et ulige antal. 5-7-9-11 eller?

Men ikke 6 personer:-DTRÅDOVERSIGT