Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Nunaminerals.


58204 benny 12/6 2012 14:17
Oversigt

Har selv et par hundrede styk her og kom engang for skade at love, at følge lidt op på den.
"Nyheden" er så allerede en uge gammel og har på meget lille omsætning allerede givet et ryk op. Ellers er det mest bemærkelsesværdige i nyere tid, at der er skiftet ud på de 2 topposter.
Derudover overvejer jeg Grønlandsbanken:

Kommercielle koncentratlødigheder opnået i initiale metallurgiske forsøg - Ymer wolfram projekt

05-06-12 kl. 5/6 2012 05:45 ' Nunaminerals 155,50 (+10,68%)

Se flere nyheder om NunamineralsTungvæskeseparation (DMS) ved 2,75 g/cm3 koncentrerer 90 % af wolfram i 10 % af
vægten.

Nuuk (NunaMinerals "NUNA), 2012-06-05 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
SGS Minerals Services UK har på vegne af NunaMinerals A/S ("NUNA") udført
metallurgiske studier på scoping niveau af en wolfram-førende overfladeprøve
fra NunaMinerals' wolframforekomst i Margeries Dal Syd, Ymer Ø, Grønland.
Studiet af bulkprøven viser, at materialet kan opkoncentreres til ca. 65 % WO3
alene ved tyngdeprocesser ved brug af en faseopdelt knusning og koncentrering.

Lødigheden af prøvematerialet forud for processering var 3,64 % WO3. Prøven
havde kun lave indhold af kontaminanter som Cu, Pb, Zn, As Bi og S. Lødigheden
er sammenlignelig med den historiske lødighed for forekomsten, som blev
beregnet af Nordisk Mineselskab A/S i 1980'erne.

Tungvæskeseparation ved 2,75 g/cm3 af prøvematerialet knust til 11,3 mm viste
at 85 % af prøvens vægt kan fjernes samtidig med et tab af wolframindholdet på
blot 10 %, hvilket tyder på, at denne proces kan give en meget effektiv
forkoncentrering.

Koncentrationsanalyser ved tyngdeprocesser af prøvemateriale knust ned til 1 mm
viser, at de ønskede mineraler kan frigøres fra disse grove fraktioner og
frigørelsen øges ved yderligere reduktion af partikelstørrelsen. Gode
lødigheder blev produceret fra samtlige testede fraktioner og den endelige
frigørelse sker under 125 ?m. Den maksimale lødighed opnået blev opnået ved
fraktioner under 125 ?m hvor lødigheden blev omkring 65 % WO3. Denne
frigørelsesstørrelse understøttes af mineralogiske analyser.

Forsøg med flotation viser at gode lødigheder kan opnås ved knusning hvor 80 %
af materialet passerer 106 ?m. De bedst opnåede lødigheder her blev 55,1 % WO3.
Uanset at det ikke er blevet testet, er det muligt at dette koncentrat
yderligere kan forbedres ved brug af rysteborde da hovedparten af de ikke
ønskede partikler består af kalcit, kvarts og dolomit eller diopsid som alle
har en massefylde på omkring 2,75 g/cm3 i kontrast til massefylden for scheelit
der er på 6,1 g/cm3.

NunaMinerals forventer at fortsætte de metallurgiske forsøg med eksisterende
prøvemateriale, således at der kan anvises en proces-rute for produktion af
kommercielle koncentrater af scheelit. Forsøgene bør inkludere forkoncencrering
med jigs eller tungvæske fulgt af en afsluttende faseopdelt koncentrering ved
brug af rysteborde.

Direktør i NunaMinerals Ole Christiansen siger "Disse lovende metallurgiske
studier antyder, at der på stedet vil kunne produceres et grovkornet
førstekoncentrat som kan udskibes til afsluttende koncentrering i et
eksisterende procesanlæg i Europa, hvorved behovet for anlægsinvesteringer på
stedet reduceres. Flere andre wolfram-, antimon- og guldførende strukturer er
kendt i området. Forekomsten i Margeries Dal Syd vil da kunne blive en lille,
men attraktiv opstartsmine i området hvor yderligere efterforskning vil kunne
tilføre yderligere ressourcer".

Ymer wolfram-antimon-guld-projektet

NunaMinerals har en 441 km2 stor efterforskningslicens dækkende væsentlige dele
af Ymer Ø, som er beliggende i et stort fjordsystem i det centrale Østgrønland.
Flere stationer i området indgår i Royal Arctic Line's besejlingsplan, nemlig
flyvepladsen Mestersvig, vejrstationen Daneborg og de videnskabelige
forskningsstationer Zackenberg og Ella Ø.

NunaMinerals' efterforskningsmål i området er wolfram, antimon og guld dannet
ved hydrothermal replacering indenfor de laurentiske Kaledonide bjergarter som
indeholder den >10 km tykke lagpakke af Elionore Bay Group (EBG) sedimenter
(sen-prækambrisk alder; ca. 600-700 Ma). På Ymer Ø dominerer øvre EBG
sedimenter, hvoraf de nedre dele består af sandsten, siltsten og shales
(Kvartsit-serien) som bl.a. indeholder Noa Dal (ND) replaceringstyper
mineraliseringer af stibnit, guld og wolframit/scheelit indenfor brede,
sulfidførende hydrothermale gange og forkastningssystemer. Den mellemste del af
de øvre EBG sedimenter består af vekslende lag af kalksten, dolomit og
dolomitiske shales (multifarvede serier) som bl.a. indeholder højlødige,
separate linser af stibnit- og scheelit-mineraliseringer af replaceringstypen i
Margeries dal Sys (SMD) og i Margeries Dal Nord (NMD). Den hydrothermale
zonering i det vestlige Ymer Ø ses over en lagpakke på ca. 1.500 m.
Kerneboringer af begrænset omfang gennemført af Nordisk Mineselskb A/S i
1980'erne gennemskærer linseformede, højlødige, silicificerede
wolframmineraliseringer i breccia-zoner inklusive 22 m @ 4,99 % WO3 i Margeries
Dal Syd samt 6 m @ 3,48 % WO3 + 1,93 % Sb i Margeries Dal Nord. Profilprøver
fra Noa dal indeholder op til 45 m @ 1.3 % Sb samt 40 m @ 0,78 g/t guld.

Tilstedeværelsen af flere elektromagnetiske konduktorer indenfor en strækning
på >10 km i Noa Dal understøtter de geokemisk identificerede mineraliserede
zoner med antimon, guld og wolfram. Nogle af konduktorerne er sammenfaldende
med kendte overflademineraliseringer.


NunaMinerals inviterer interesserede joint venture partnere til at deltage i
den fortsatte udvikling af dette spændende prospekt.


OM NUNAMINERALS

NunaMinerals A/S er Grønlands førende selskab inden for efterforskning efter
ædel-, basis- og strategiske metaller. Selskabet er med sin forankring i
Grønland velpositioneret til at udnytte mineralpotentialet i et af de sidste
uudforskede områder i verden. Den grønlandske undergrund rummer mange ligheder
med geologien i store minelande som Canada, Sydafrika og Australien, hvor der
findes betydelige mineralforekomster af bl.a. guld, platin, nikkel og kobber.
Indgåelse af partnerskaber, som kan tilføre yderligere teknisk og økonomisk
kompetence i udviklingen af selskabets efterforskningsprojekter, er et central
element i NunaMinerals' forretningsmodel. NunaMinerals påbegyndte sine
aktiviteter i 1999 og har hovedkontor i Nuuk, Grønland. Selskabet er noteret på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S under symbolet "NUNA". For yderligere information
besøg vores hjemmeside www.nunaminerals.com.

På vegne af bestyrelsen

Bestyrelsesformand Birks Bovaird; CEO Ole Christiansen, CEO

Fremadrettede udsagn indeholdt i denne meddelelse, herunder beskrivelser af
NunaMinerals' efterforsknings- og udviklingsprojekter, dets strategi og
fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i
forbindelse hermed afspejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med
hensyn til fremtidige begivenheder og er undergivet visse risici, usikkerheder
og antagelser. Mange faktorer kan medføre, at de af NunaMinerals faktisk
opnåede resultater vil afvige væsentligt fra de fremtidige resultater og
forventninger, der måtte komme til udtryk i eller være forudsat af sådanne
fremadrettede udsagn. Disse faktorer er blandt andet risici forbundet med
efterforsknings-, udviklings- og mineaktiviteter, usikkerheder forbundet med
resultatet af NunaMinerals' efterforsknings- og udviklingsprojekter, herunder
risici ved forsinkelser og nedlukning af projekter, prisfald, udsving i
valutakurser og ændringer i licensvilkår, lovgivning og administrativ praksis
så vel som konkurrencemæssige risici og andre uforudsete faktorer. Skulle en
eller flere af disse risici eller usikkerhedsfaktorer indtræffe, eller skulle
en eller flere af de angivne udsagn vise sig at være forkerte, kan udviklingen
afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse. NunaMinerals er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte
fremadrettede udsagn eller til at justere sådanne udsagn i forhold til
fremtidige resultater, medmindre dette er påkrævet ved lov.

Ole Christiansen, CEO, telefon +299 36 20 01, mobil +299 55 18 57,
oc@nunaminerals.com13/6 2012 16:40 benny 058231Alene i dag er den steget yderligere 13 % - men på MEGET tynd volumen. Kun en brøk af volumen, da nyheden om det mulige fund af diamanter kom og stadigt tydeligt mindre end da "Kineserne" var på sightseeing på Grønland. Kan godt forstå, der ikke er den store interesse for aktien, der har ført en noget omtumlet tilværelse. Fik suppl. lidt i går og holder hermed for dækningen af Nunaminerals. Der er nu sjovere, når der er andre, der reagerer på aktien.14/6 2012 09:32 Alberto 258249Hej Benny

Tak for dit arbejde - jeg kender ikke meget til området, men er selvfølgelig klar over, at Grønland i øjeblikket er det eneste sted udover Kina, hvor de sjældne og vigtige ædle jordarter mm. i øjeblikket er lokaliseret. Så denne udvikling, der viser gode muligheder for rentabel udvindelse, er absolut spændende i en situation, hvor Kina sidder på et momopol på området.......

Kan du fortælle mere om, hvor vi er henne i udvilingen af egentlig minedrift og hvor og hvornår "milestones" finder sted? Udtrykket hentet fra biotech-industrien, men dækker måske meget vel også denne form for udvikling og forskning? I hvert fald skal meget jo undersøges og mange ting falde i hak, før en egentlig pruduktion og salg kan tage sin begyndelse. Hvor er vi mht.:
1) produktet (udvindelse af mineraler mv.)?
2) Mht produktionsapparatet (herunder arbejdskraft)?
3)Godkendelser og godkendelsesprocedurer (hvilke krav stilles der til udvindelse og salg mv.)? -De er vel ikke helt så strikse, som når det gælder stoffer, som mennesker skal indtage, men alligevel...
4) Mht. finansiering (interessenter, cashflow, det frygtelige e-ord)?
5) Hvilken forskningsmæssig stilling har NUMA på minedriftsområdet? Evt. spin-off's (salg af knowhow) og pipeline (kan man tale om det?)

Er der ide' i at sammenligne områdets problemfelter med, hvad vi ser i andre meget forskningsmæssige industrier - f.eks biotech branchen? -Kan man f.eks tale om faser i udviklingen, og i så fald: Hvor er vi her?

En lang smøre Benny! Du behøver ikke at svare seriøst på alt, men måske har du nogle vinkler, du kunne tænke dig at dele! Du efterlyser respons og her fik du i hvert tilfælde mit.....

God vind til dig

A14/6 2012 12:02 benny 058272Hej Alberto !

Nu er jeg heldigvis trofast læser af alle dine indlæg og ved derfor du er 110 % seriøs - ellers ville jeg tænke: Manden er gal - grinn.

Det du spørger til der, svarer til en fuld arbejdsuge for mig. Mindst !. Men heldigvis for os begge har Nunaminerals overtaget arbejdet. Gå ind på deres hjemmeside, hvor de kommer omkring langt det meste af det du spørger til også hvad man kunne kalde "milestones". Personligt synes jeg deres hjemmeside er omfattende, grundig og spændende læsning.

Derudover er det slet ikke altid fra så gennemarbejdede forundersøgelser jeg investerer. Det foregår ganske ofte nyhedsbaseret og lidt impulsivt. Den eneste Aktie, hvor jeg er "på ringbind 2" er Exiqon, hvor jeg har et større ikkeeffektueret underskud. Så hvad får man egentlig for sit møje og besvær. Du ved, der er ingen højere retfærdighed i aktiehandel ;-).

I dag falder Nuna helt som forventet ovenpå den bratte stigning. Overordnet tror jeg Nuna og Grønland har fremtiden foran sig. Det er mere end man kan sige om mange i "gammel-europa".

Med venlig hilsen Benny.15/6 2012 00:14 Aspekulant 358317NunaMinerals er det selskab der har flest efterforskningslicenser (14) på Grønland og en hel del projekter i gang.
Der er defineret 6 faser: Grassroot, Prospecting, Continuity, Resource, Feasibility og Mining.

De har ét projekt i tidilig fase 4 (Ymer som nyheden ovenfor vedrører), men ellers er de fleste i fase 1 & 2 og nogle enkelte i 3. De er altså langt fra noget der mindre om produktion.

Mht finansiering skal de i år ud og bruge en hel del penge på bl.a. boringer efter Rare Earth ressourcerne, og de skal sandsynligvis ud og finde flere penge på den ene eller anden måde (E-ordet igen?:) - De har likvider for ca 20mio kr pt., og der skal nok bruges mere end det i 2012.

En notering på den Canadiske TSXV børs, som der tidl har været tale om kunne være en mulighed - men ikke ligefrem et godt tidspunkt i disse krisetider. De kunne også vælge at sælge licenser/projekter, eller måske de kan finde en partner til et af deres RE/guld projekter.

Nu har jeg jo selv en interesse i Rare earth branchen, og Nunamineral's 2 RE projekter er nogle af de projekter de satser mest på. Så vidt jeg ved er det dog næsten udelukkende Light Rare Earth (LRE) de har (~99%), og der er lige nu hundredvis af miner rundt omkring i verden som er på vej med LRE, og rigtig mange er meget længere fremme i udviklingen end Nuna. Markedet vil simpelthen være oversvømmet af billig LRE, når Luna's 2 projekter Qeqertaasaq og Tikiusaaq ville kunne begynde at producere - engang i ~2020?

Mht miljøgodkendelser har grønlænderne jo været ekstremt strikse, og selvom de er begyndt at bløde op de seneste år stiller de stadig høje krav. En note fra Nuna's hjemmeside omkring RE projekterne: "Environmental baseline studies (2-3 years required)!"15/6 2012 11:24 benny 058338Flot indlæg A. Tak for det. Tilbage står, at aktien reagerer promte på nyheder og derfor er interessant for en b-spekulant som mig ;-)15/6 2012 11:52 Aspekulant 058339Selv tak :) det var efterhånden et stykke tid siden jeg havde fulgt op på Nuna, så dit indlæg var et godt påskud til at få casen genopfrisket.

Bliver spændende om de kan få nogle aftaler i hus med kineserne ifm besøget fra Kina, men jeg holder stadig snitterne væk fra Nuna :)15/6 2012 13:02 troldmanden 058340Hej Aspekulant

Kan du ellers give en kort opdatering på hvordan RE markedet har bevæget sig på det seneste og hvordan det forventes at bevæge sig den kommende tid. Er specielt interesseret i linket til vores tidligere drøftelser ang RE i vindmøller. Puger kineserne stadig større og større lager op?

Vh
T.TRÅDOVERSIGT