Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Oversigt

Graham Stocks #1: MetLife Inc.

Baggrund
MetLife er et amerikansk forsikringsselskab med over 90 mio. kunder i 60 forskellige lande. Kerneforretningen er i USA, hvor firmaet betjener privatkunder samt over 90 af USA's største Fortune 500-selskaber. Firmaet i sig selv er næsten 150 år gammelt, men sin nuværende form blev grundlagt i år 2000 via en offentlig børsnotering. Ud over kerneforretningen er MetLife repræsenteret i alle øvrige kontinenter, især med fokus på Japan samt vækstøkonomier som Sydkorea, Mexico og Chile, samt det øvrige Asien.
Firmaets største indtjeningskilde er forsikringsprodukter, hovedsageligt livsforsikringer, men ligeledes inden for sundhed, livrenter, bil- og husforsikringer.

Nøgletal
Kurs: 30,03 USD
P/E: 4,57
K/I: 0,54
5-års vækstrate i omsætning: 10%
5-års vækstrate i EPS: 12%
Profitmargin: 8,4%
ROI: 11%
Current-ratio: N/A
Udbytte: 2,5%
5-års vækstrate i udbytte: 5%
Payout-ratio: 11%
Market cap: 183 mia. DKK
Analytikerforventning: 6 BUY, 12 OUTPERFORM, 3 HOLD (1,86 i gennemsnit)
Sidste fem kvartalers EPS-overraskelse ift analytikerforventninger: 6%, 5%, 5%, 13%, 5%

Hvad siger nøgletallene?
Kort sagt: fuldstændig uhørte nøgletal for en gammel, stor virksomhed med et godt brand. Firmaet har solide og realistiske væksttal grundet sine globale aktiviteter, og det sker med solid forretning. Der betales allerede 2,5% i udbytte, men med en payout ratio på kun 11% tør jeg slet ikke tænke på, hvor meget udbyttet kan blive hævet, eller hvor mange aktier der kan tilbagekøbes, når man får nedenstående problematik overvundet. Ligeledes er der konstante overraskelser på EPS i forhold til analytikernes forventning, og anbefalingerne ligger mellem buy og outperform fra analytikernes side.

Hvorfor er den så billig?
I et forsøg på at udvikle forretningen ejer firmaet ligeledes MetLife Bank, som dog har vist sig som en hæmsko for udviklingen. Grundet ejerskabet af banken er firmaet formelt underlagt FEDs stress-tests og direktiver, som bl.a. hindrer hævelse af udbyttebetaling og dividende. MetLife var derfor en af "bankerne", der faldt for FEDs stresstest for få måneder siden, trods det faktum, at firmaets kernevirksomhed er forsikring. I det lys forsøger firmaet netop nu at frasælge sin bankvirksomhed til GE, for derved at kunne stå uden for FED-regulering og aktivt søge at øge tilbagebetalingen til investorerne. Så længe forhandlingerne med GE pågår, er kursen dog - forståeligt - blevet trykket bemærkelsesværdigt i bund.

Disclaimer
Jeg ejer selv aktier i MetLife.

AFL, aflac, Alleghany Corporation, forsikring, Graham Stocks, Nielsen Global Value, Value, MET
24/6 2012 21:43 lumz 558629Meget interessant - vil ikke stjæle din tråd, men synes jeg vil lufte lidt om en anden interessant forsikrings Aktie, evt. til sammenligning, nemlig Aflac - de er ligeledes store indenfor livsforsikringer, sundhed osv. og også her er Japan et stort marked, ifølge deres egen side er en ud af fire japanske husholdninger dækket af en Aflac forsikring.

Teknisk ser den dog lidt svag ud pt. - et køb omkring 39 vil jeg mene er ganske udemærket langsigtet.

Nøgletal:
Kurs: 41,11 USD
P/E: 8,16
K/I: 1,41
5-års vækstrate i omsætning: 44%
5-års vækstrate i EPS: 26% (59% på 4-års)
Profitmargin: 10,17%
ROE: 19,14%
Udbytte: 3,2%
5-års vækstrate i udbytte: 2,2% (øget udbytte de sidste 29 år i træk)
Payout-ratio: 25%
Market cap: 19,22 mia. USD

Højere P/E end MetLife, dog har Aflac heller ikke noget "problem barn" i bagagen, de noget højere vækstrater synes jeg dog taler for sig selv (den høje vækstrate i Japan mener de dog ikke kan fortsætte, hvilket vel er forståeligt nok, set ud fra deres statistikker i landet). I forhold til EPS tog den et ordentligt hug i 2008, men er efterfølgende steget igen rigtig flot. Jeg må indrømme at jeg ikke ved præcist hvad der er sket, men det kan måske gøre mig lidt usikker på hvordan en fornyet finanskrise vil kunne håndteres.

Jeg ejer ikke selv aktier i Aflac, men har den dog på min "indkøbsliste"25/6 2012 08:11 TeamGarlic 258632Så at Nielsen Global Value har købt Alleghany Corporation (NYSE: Y), som sidste år fusionerede med Transatlantic, som er verdens 7. største gen-forsikringsselskab.
Fra deres årsrapport 2011:
Som jeg anførte i årsrapporten for 2010 er der stadig overkapacitet i det amerikanske forsikringsmarked. Men de lave amerikanske renter, sydeuropæiske landes besværligheder ved
refinansiering af lån, uro på aktiemarkederne og en mindre og mindre mulighed for tilbageførsel af tidligere hensættelser i nuværende indtjening, har medført en stabiliserende pristendens i forsikringsmarkedet. Der er begyndende tegn på, at en vending muligvis er indtruffet,
hvilket både Fairfax og Alleghany, med deres gode soliditet, vil nyde godt af.
Jeg har tidligere omtalt Fairfax en hel del. Og med rette. Selskabets ledelse har udvist en
formidabel evne til at kunne forøge Egenkapital pr. Aktie. Denne gang vil jeg omtale vores
investering i Alleghany. Alleghany kan betegnes som en mini udgave af Fairfax og Warren
Buffett's Berkshire Hathaway. Disse selskabers filosofi/strategi er: Forsikringsvirksomhed er
lig investeringsvirksomhed. På samme måde som disse selskaber, er det Alleghany's strategi på lang sigt at forøge indre værdi pr. Aktie ved at udnytte "floatet", eller policetagernes
kapital til investering med absolut afkast for øje. Alleghany formulerer deres målsætning
således:"Our objective is to create stockholder Value through the ownership and management of a
small group of operating subsidiaries and investments, anchored by a core position in property and casualty insurance."
I november 2011 annoncerede Alleghany en fusion med Transatlantic Holdings, der i 2010
var det syvendestørste genforsikringsselskab i verden. Denne transaktion er af stor strategisk
betydning for Alleghany, og selskaberne passer godt sammen. Alleghany har en god investeringsekspertise og en stærk kultur for kun at tegne profitabel forsikring. Transatlantic kommer med policetager-kapital og har ligeledes en stærk kultur for profitabel forsikringsdrift.
Alleghany fortsætter som holdingselskab, hvor Transatlantic fortsætter som selvstændigt
datterselskab med eksisterende ledelse. Som direktør for Alleghany's samlede forsikringsaktiviteter ansættes Joseph P. Brandon, der tidligere var direktør for Berkshire Hathaway's
General Re Corp. En yderst kompetent og erfaren leder indenfor genforsikring.
Såfremt transaktionen gennemføres forvandles Alleghany til et noget større selskab med
større investeringsmæssig gearing. Værdipapirinvesteringer pr. Aktie kommer til at ligge på
USD 1.036,25 mod en markedskurs på USD 285,25. Egenkapitalen pr. Aktie kommer til at
ligge på USD 350,34 pr. Aktie, hvilket tilsiger en markedsværdi på 81% af egenkapitalen. En
discount for et godt selskab med god ledelse på et tidspunkt, hvor forsikringscyklen, efter år
med faldende priser, begynder at vise stabilisering.25/6 2012 09:20 TeamGarlic 058633Ole Nielsen nævner også "MS&AD Insurance Group Holdings, NKSJ Holdings og
Tokio Marine Holdings er selskaber, som er prisfastsat i aktiemarkedet til værdier, der ligger
langt under deres værdi for likvidation. De er samtidig pænt overkapitaliserede."25/6 2012 18:47 Kristensen 458657Generelt er livsforsikringsselskaber meget presset pt. Jeg har selv været i Storebrand, som i lighed med MetLife er et solidt selskab, men er røget ud på SL.

Jeg har ikke indgående kendskab til livsforsikringsselskaber i USA, men udfordringen i Europa er de aktuelt meget lave renter, idet livsforsikringsselskaberne fortsat har mange ordninger med garanteret mindste rente. Når så markedsrenten falder til langt under de garanterede niveauer bliver det pludselig sværre at opretholde mindste renten, når der samtidig er ustabilitet på de finansielle markeder. Hertil kommer at selskabets forpligtelser i
nutidskroner stiger, når de forventede fremtidige udbetalinger skal tilbagediskonteres med en lavere rentesats. Dvs. at selskabet skal sætte mere til side i dag, hvis renten er lav, for at sikre at det ønskede beløb er der, når det skal udbetales til kunden. Forbiver renteniveauet meget lavt mange år frem, frygter markedet derfor, at livsforsikringselskaber kan blive tvunget til kapitaludvidelser, for at kunne leve op til lovkravene - alt dette på trods af at de er temmelig velpolsteret, men udelukkende et problem grundet den lave rente.

Storebrand steg i sidste uge, fordi der var rygter om, at man ønskede at lempe lovkravene til livsforsikringsselskaberne, men i dag falder den knap 10%, efter at det norske finanstilsyn i sendt Storebrand et brev, hvor det fremgår at en ny beregningsmetode vil betyde at Storebrands solvens, som ved Q1 2012 er opgjrort til 163% i stedet vil være 146%. Sagt på en anden måde - det ser ikke ud til at reglerne lempes.

Nu har USA formentligt nogle mere lempelige regler i finanssekstoren end i EU, men gør noget af ovenstående sig gældende for MetLife, kombineret med din egen konklusion med bank-delen, har du årsagen til det trykkede kurs.

Fordelen for Metlife er dog, at de jf. dit skriv, er eksponeret på andet end livsforsikringer, på forsikringsområdet.30/6 2012 11:48 Osteomyelitis 158804Tak til alle for konstruktive bidrag - især Kristensens advarsel omkring risici ved livsforsikringsselskaber. Det er netop det jeg havde håbet ville komme af disse præsentationer af selskaberne: at folk vil komme med input alt efter deres kendskab til brancherne.TRÅDOVERSIGT