Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Holdingrabat i UIE nu oppe i 46,1%


59181 mlama 16/7 2012 14:52
Oversigt

Som det ses af nedenstående regnestykke, er holdingrabatten nu oppe i 46,1%. I det meste af 2012 har den svinget mellem 38% og 41%. Og umiddelbart før UIE modtog udbytte fra UPB og AAK i April/maj lånte de faktisk penge til tilbagekøb for at udnytte den dengang historisk store holdingrabat. Den rabat er nu markant større, og man må formode at de vil fortsætte aktietilbagekøbet så længe rabatten er på dette høje niveau.

NedOp lavede i oktober sidste år en analyse af holdingrabatten i UIE historisk set: http://www.proinvestor.com/uploads/boards/47780_UIE.pdf

Her kan det ses at aktien før finanskrisen blev handlet til holdingrabat på mellem 15 og 20%. Til aktionærmødet i maj fortalte direktøren mig, at på den lange bane forventer de, at dette vil være det naturlige leje for holdingrabatten (hvilket vil betyde en kurs på mellem 1236-1313 i forhold til de nuværende værdier - en potentiel stigning på mellem 48%-58%. På den kortere bane, de kommende måneder, forventer jeg umiddelbart, at rabatten vi vil ligge et sted mellem 35-40%, sådan som har været gennemsnitsniveauet siden 2010. Omsat til en kurs i forhold til de nuværende værdier, vil det betyde kurs 927-1004, eller en stigning på mellem 11%-21%. Et pænt afkast med andre ord.

UPB kurs 26,0 MYR = 49,78 DKK * 95.935.077 aktier = 4.776 mia. DKK
AAK kurs 236 SEK = 204,74 DKK * 6.852.000 aktier = 1.403 mia. DKK
Ca. 146 mio. i cash pr 31/3 (minus evt aktietilbagekøb siden 31/3).
UIE aktier i alt: 5.143.317 - 1.049.990 egne aktier pr 31/3 (plus evt. aktietilbagekøb siden 31/3) = 4.093.327
Værdi: 1545 (6,325 mia. DKK divideret med antal aktier 4.093.327). Nuværende kurs: 833. Holdingrabat: 46,1%.16/7 2012 15:07 BiopOrBust 259182Ikke noget dårligt indlæg at debutere med, at jeg så er rørende enig i hvad du skriver trækker nok heller ikke ned i min bedømmelse...

Skal vi nu lige kigge på noget FA også, så er dagens historie om tørke i USA næppe heller noget der gør noget dårligt for kursen på UBP, og dermed heller ikke for UIE:

Der er knastørt i de landbrugstunge stater i det midterste USA. Det har fået udsigten til kornhøsten helt i bund, og også produktionen af soyabønner ventes at lide hårdt. Det har sendt prisen på palmeolie markant op, skriver Bloomberg News.
Danske United Plantations Berhad producerer netop palmeolie fra sine plantager i Malaysia.
Ifølge Bloomberg har frygt for en dårlig amerikansk høst sendt palmeolieprisen markant op. Siden 15. juni er prisen på et ton palmeolie steget fra 2849 malaysiske ringgit til 3129 ringgit.

/ritzau/FINANS16/7 2012 19:51 mlama 059193UPB bør også være bedre beskyttet over for gældskrisen i Europa end mange andre selskaber, da palmeolie bruges langt mere til madlavning i Asien end i Europa. Og food sectoren udgør over 50% af den samlede palmeolieafsætningen.

Der sneg sig i øvrigt en fejl ind i mit regnestykke. Cash beholdningen er ikke pr 31/3 men udregnet efter udbytte fra AAK og UPB i perioden april til juni. Med andre ord er de 146 mio gældende for i dag minus hvad de har tilbagekøbt af egne aktier siden 31/3. Dette beløb er sandsynligvis under 20 mio. indtil nu ifølge mæglerstatistikker, og der bør således være over 100 mio. at købe for endnu ifølge mine beregninger.16/7 2012 22:05 Bryan 459194Udmærket regnestykke som dog ikke kan stå alene.

Når du taler om holdingrabat taler du om prissætningen på UIE i forhold til UPB og AAK. Men du bør nok også se på de enkelte selskabers indtjening m.m.

Rabatten kan udlignes ved at kursen på UIE stiger, men den kan jo også udlignes ved at kursen på UPB eller AAK falder. Lidt forenklet kan man spørge om UIE er for billig eller de andre er for dyre.

Alle 3 selskaber handles til K/I lidt over 2 og P/E på 10-12. Så kan man jo diskutere om det er dyrt eller billigt. Men hvis du taler om en potentiel stigning på 48-58% for UIE mener jeg nu nok at den bliver dyr. Vurdering af nøgletal skal også ses i forhold til forventet vækst. Iflg. årsrapporten for 2011 (UIE) forventer UPB lavere indtjening i 2012 og AAK havde et fald fra 2010 til 2011.17/7 2012 09:33 mlama 259195Bryan, interessante betragtninger.

Du har helt ret i at UPB og AAK kan være for højt vurderede, og at det kan forklaringen til den pt høje holdingrabat. Jeg hælder dog til at selskaber som er mere livkvide, hvilket både UPB og AAK er på deres respektive børser i forhold til UIE, er mere analyseret og derfor mere præcist prissat (og de øvrige palmeolieplantageselskaber i Malaysia er fulgt med UPB op). Jeg tror simpelthen ikke at UIE følges specielt tæt af særlig mange i forhold til UPB i Malaysia og AAK i Sverige - men det er muligt at jeg tager fejl.
At UIE i en kort periode har lånt penge til at tilbagekøbe aktier for at udnytte holdingrabatten da den var 41%, kunne dog tyde på at der er en god valuemulighed lige nu. Derfor mener jeg at man kan se den høje rabat som at man som investor har en større Margin of safety end normalt, som Benjamin Graham ville have udtrykt det. Næsten som en obligation med ekstraordinær stor rente.

En anden mulig grund til den høje rabat kan måske findes i mæglerstatistikken for de seneste tre måneder: en hel del nettokøbere og kun en stor nettosælger, Svenska Handelsbanken. Hvis de stadig har noget de vil af med, er der en chance for at denne mulighed vil eksistere noget tid endnu.

Mht UPB tror jeg, at udover en hvis forkærlighed for konservative udmeldinger, at en af forklaringerne til lavere forventninger til 2012 end rekordåret 2011, er at de de seneste måneder har replanteret et større område i Malaysia, hvilket er allerede er slået igennem i produktionstallene for maj og juni. Men samtidig skal man have for øje at deres indonesiske plantager er ved at nå fuld modning inden for de næste par år, hvilket vil give et markant produktionsboost i de kommende år, hvorfor forward P/E er en bedre måde at regne på end nuværende P/E. Plantematerialet der bruges ved replantering giver yderligere højere Yield fremadrettet, og det for plantager som i forvejen giver Malaysias højeste Yield per hektar.

En usikkerhedsfaktor for UPB som man bør holde øje med er (udover palmeolieprisen som pt er stigende) lønstigninger. I 2011 fik fagforeningerne forhandlet lønstigninger på hele 35% igennem. Dog er UPBs overskudsgrad så stor at indtjeningen er ret pænt beskyttet.

Mht. AAK, så er jeg ikke så godt inde i FA'en, men kursen har vist stigende tendenser i kølvandet på en flot kvartalsrapport og et efterfølgende konkurrentopkøb. Vi er kun et par procent fra ATH.17/7 2012 11:55 Bryan 159201Min pointe var at dit regnestykke bygger på aktiekurser, som jo kan svinge meget. Og at du tog for givet at UPB og AAK var korrekt prissat, så derfor måtte UIE være for billig. Det betyder ikke at jeg er uenig, jeg synes bare at det kunne være relevant at se det fra en anden vinkel også.

UPB skrev i årsrapporten at de forventer et resultat " ikke bedre end 2011, men bedre end 2010". Forward P/E baseret på selskabets egne forventninger må altså være højere end (eller lig med) nuværende P/E.

Ser vi på lidt FA for AAK kunne det se sådan ud :

2009 : Kurs 146 EPS 20 P/E 7,3
2010 : Kurs 176 EPS 15,26 P/E 11,5
2011 : Kurs 236 EPS 14,76 P/E 16

Kurserne er pr 16/7 og EPS fra årsrapporten. Du har altså ret i at kursen er steget pænt og tæt på ath, men indtjeningen går desværre modsatte vej. P/E på 16 synes jeg er meget højt for et selskab med negativ vækst de seneste par år.

Jeg er enig i at mindre likvide aktier kan være lavt prissat, ikke kun p.g.a. mindre analytikerdækning, men også p.g.a. markedets risikoaversion i usikre tider (smallcaprabat). Det kan betyde at holdingrabatten mindskes med tiden ved stigende UIE-kurs. Men jeg ser også en risiko for at det kan ske ved kursfald i de to andre. Begge skal vel overraske positivt for at holde nuværende kurs.
17/7 2012 16:20 mlama 059208Jeg ser den store rabat som en stødpude mod negative overraskelser fra UPB og AAK. Men omvendt, hvis det forholder sig sådan, at UPB og AAK skal overraske positivt for at holde nuværende kurs, som du skriver i dit indlæg, så eksisterer en sådan stødpude måske slet ikke, og så får vi næppe den stigning i UIE som jeg forventer.

Da vi ikke sidder med absolut information, tror jeg man som investor må gøre det til et vægtningsspørgsmål: Hvilke faktorer er der størst chance for gør sig gældende. Og her tror jeg, som skrevet, at der må være størst chance for at de mere likvide og analyserede aktier, UPB og AAK, er tættere på korrekt prissætning end UIE. Måske en doven approach, men samtidig ligger der også fælder derude, hvis man tror at man ved et kig på P/E kan sige noget dybere om prissætningen af en virksomhed som flere formodentligt dygtige analytikere følger tæt. Jeg har fulgt UIE det seneste halve år, og det har været bemærkelsesværdigt at se at der på visse dage hvor UPB er steget med 5% under stor omsætning i Malaysia, har der været 0 omsætning i UIE, hvilket kunne indikere at UIE ikke følges specielt tæt af særligt mange.

Jeg var upræcis da jeg talte om forward P/E, for her taler man vist normalt om indtjening for indeværende år som du også gør i dit indlæg, mens jeg tænkte at der i prissætningen af UPB også var taget højde for produktionsboostet i de kommende år (alene i Indonesion vil produktionen mere end fordoble allerede om et par år). Jeg tror man skal passe på med, som Thorleif Jackson ofte gør det, at bruge P/E statisk som en absolut målestok uden samtidig at tage højde for den sandsynlige indtjening længere frem i tiden. De tre afgørende faktorer, som jeg ser det, er: Hvor meget øger produktionen, hvordan udvikler palmeolieprisen sig og hvor meget vil de højere lønninger belaste lønsomheden.

Mht. AAK (som fylder ca. 1/4 af UIE, hvor UPB udgør 3/4), så er der efter de dårlige år sket et strategiskifte væk fra områder med stor konkurrence og øget fokus på nicheproduktion med større lønsomhed. Jeg tror det er det som er ved at slå igennem og som betød fine tal for 1. kvartal efterfulgt at stigninger i kursen. AAK bliver nok aldrig til en Gazelle, men godt at se at tendenserne peger i den rigtige retning, hvilket må være årsagen til at markedet belønner virksomheden som volumenmæssigt omsætter for langt mere end UIE (x10 gennemsnitligt) på daglig basis.17/7 2012 17:50 Bryan 159209Vi er enige omkring forward P/E. Jeg mener P/E beregnet udfra nuværende Aktiekurs og selskabets egne forventninger til indtjeningen for 2012. Jeg skrev også tidligere at "vurdering af nøgletal skal ses i forhold til forventet vækst", så her er vi tilsyneladende også enige.
Du har uden tvivl fulgt selskaberne mere end jeg har, så du har dine egne forventninger. Jeg brugte bare de udmeldte forventninger fra årsrapporterne og de seneste års udvikling. Nogle selskaber melder forsigtigt ud, så måske får du ret på længere sigt. I så fald vil de jo overraske positivt og så ser det godt ud.

Jeg kan godt se hvad du mener når du skriver "at der må være størst chance for at de mere likvide og analyserede aktier, UPB og AAK, er tættere på korrekt prissætning end UIE". Men en af de mest likvide og analyserede aktier i Danmark er vel Vestas ? Her kan vi sikkert godt blive enige om at det gik helt galt med prissætningen.

Hvis jeg ser på de tre aktier, synes jeg ikke at de er meget billige, men heller ikke meget dyre (måske undtaget AAK). Det man så skal overveje før et evt. køb, har du beskrevet. Det er det du kalder de tre afgørende faktorer for UPB og om AAK kan vende den negative udvikling. Det ville jeg nok lægge mere vægt på end holdingrabatten.

17/7 2012 18:18 BiopOrBust 059210Det er nogen ret velargumenterede synspunkter du kommer med Bryan, og jeg ser ingen grund til at anfægte dem.

Et par argumenter ud over de nævnte der dog gør at jeg trygt beholder mine UIE aktier, er følgende:

En meget stor del af aktierne ejes af familien Bek-Nielsen, og deres historiske ageren i selskabet skal man vist være endda meget krakilsk for ikke at være tilfreds med.

Selskabet er i den grad overkapitaliseret (faktisk kunne det være et kritikpunkt), hvilket bevirker de gentagne aktietilbagekøb og udbytter + ekstraordinære udbytter.

Palmeolie som gennem UPB udgør en meget stor af forretningsgrundlaget bliver som nævnt i et tidligere indlæg anvendt i det asiatiske køkken som smør/olie gør i det europæiske køkken, jeg ser ingen grund til at tro at efterspørgslen qua befolkningstilvæksten skulle mindskes. Sammenholdt med velstandsstigningen i Asien generelt, er det tæt på garant for prisstigninger.

UIE har en meget aktionærvenlig indstilling - faktisk vil jeg vove den påstand at de fleste C20 selskaber kunne lære en del ved at kigge forbi:

http://www.uie.dk/web/DA/welcome/default.asp

Når alt ovenstående er skrevet, er det dog værd at huske på at heller ikke palmetræer vokser ind i himlen, og kursen var jo faktisk oppe over 870 for ikke så længe siden, for så at tage en puster lige over 800.17/7 2012 23:07 turin 059212Sjovt at du siger det. Som mangeårig UIE-aktionær vil jeg faktisk sige tværtom. UIE er nærmest aktionærfjendske og har været det i årevis. Der har været en hvis opblødning over de seneste par år med aktietilbagekøb etc, men tilbage står et voldsomt overkapitaliseret selskab.

Og nej, jeg har ikke solgt mine aktier i UIE!

- turin18/7 2012 00:56 mlama 059214Jeg synes ikke at overkapitaliseringen er et problem, når holdingrabatten er høj. Det er jo fint for os aktionærer at UIE bruger overskudet til tilbagekøb, hvis vi antager at rabatten skal ned i 20% på sigt, for så betyder det at UIE forrenter sit nuværende overskud med næsten 50%. Det vil jeg personligt foretrække frem for at de kaster pengene efter nye opkøb eller øger udbyttet. Jeg synes om denne "konservative" approach fremfor at man skal ud og vokse med den risiko det indebærer. Direktøren har nævnt at øget udbytte ligger i kortene, måske allerede fra næste år. Men mon ikke de ændrer denne plan, hvis holdingrabatten til den tid stadig er over 40%?

Jeg kom i øvrigt i tanke om en anden vækstdriver, som dog også er en risiko: at palmeolie bruges som biobrændsel. Det er her den største vækst har ligget de senere år, men protektionisme/benspænd fra EU og USA (som hellere ser rapsolie og soyaolie anvendt, som de selv producerer) kan sætte en stopper for denne vækst. På plussiden tæller at anden generationsbiobrændsel som på sigt kan erstatte vegetabilske olier på det seneste er løbet ind i problemer (Novozymes faldt ret kraftigt for en måned siden på den konto).18/7 2012 07:31 BiopOrBust 059216Nu har du jo også været med længere end jeg har turin :−)

Bortset fra overkapitaliseringen, som jeg jo selv nævner som et kritikpunkt, har jeg altså svært ved at finde noget at være utilfreds med set fra et aktionærsynspunkt.

Det skulle da lige være at deres hjemmeside ikke er opdateret med udbyttebetaling for 2011.

Så aktionærfjendsk - ikke i min bog...18/7 2012 00:59 mlama 059215God pointe at man ikke altid kan regne med at store C20 selskaber er fair vurderet, se bare Novo de seneste år! I bagklogskabens ulideligt klare lys lå den lige til højrebenet.18/7 2012 16:09 Kristensen 359224Holdingrabatter er altid en svær størrelse - samme problemstilling ser vi med konglomerater som Schouw, Investor, Orkla m.fl. Den indreværdi kan fastsættes på flere måder. Man kan tage udgangspunkt i de underliggende markedsværdier/børsærdier i henhold til ejerandelen, som du har gjort med UPB og AAK. Du kan også se på indtjeningen i selskaberne og gange med en P/E-faktor, som du mener forekommer rimelig, hvilket jeg tidligere har afprøvet med en SOTP-analyse på Schouw og deraf vurdere værdierne af selskabet.

Men du kan også rense for markedets positive/negative forventninger til selskaberne og den deraf regulerede K/I og kigge direkte i selskabernes balancer og den bogførte Egenkapital, indre værdi.

-----------------------

UPB: UIE's andel af bogført EK 1.829.282.455
AAK: UIE's andel af bogført EK 534.779.763 (omregnet til DKK)
Samlet andel af bogført EK: 2.364.062.217.

UIE Mcap ved kurs 849: 4.366.676.133

UIE K/I med baggrund i bogført EK: 1,85

-----------------------

Nærværende beregning forudsætter dog, at man dermed mener at UPB og AAK dermed også er forkert prissat på børsen, idet de handles over indre værdi. Hertil kan man blot arguentere for at markedet har altid ret.

Ved kurs 47 handles UPB med baggrund i bogført EK i Q1 2012 til K/I på 2,46. Dog må vi ikke glemme at selskabet havde en likvidbeholdning på 5,73 kr. pr. Aktie ved udgagnen af Q1 og altså íngen nettogæld.

AAK handles ved kurs 209 til K/I på 2,33.

Ud fra disse tal, finder jeg UPB med nuværende indtjening fair prissat, hvilket betyder at jeg i nuværende niveau ikke vil supplere, mens AAK vurderes en smule dyr - uden jeg har kendskab til aktien.

Selskabets reelle værdi, må jo være hvad den kan sælge sine aktiver for. Skal aktieposterne sælges i markedet vil kursen i både AAK og UPB formentlig blive presset og du vil dermed ikke kunne få dagskurs. Skal de afhændes til anden side/storaktionær, er det svært at vurdere hvad de måtte kunne få. Med mindre der gemmer sig noget i AAK, jeg ikke ved, vil jeg tro det er svært at få dagskurs. K/I på 2,33 og P/E på 16 forekommer dyrt.

Jeg har selv aktier i UPB, uden at have det i UIE. Følger UPB forholdvis tæt, da jeg finder det en spændende og yderst solid Aktie. AAK har jeg ingen direkte kendskab til.18/7 2012 17:15 mlama 059227Mht. AAK er UIE i den fordelagtige situation, at selskabet har en evigt løbende put-option der betyder at de kan afhænde AAK aktierne til markedsværdi til storaktionæreren i selskabet. Begge brødre sidder i bestyrelsen og bør derfor have god føling for det rette tidspunkt for afhændelse, hvis det er planen længere frem i tiden. http://bls-invest.dk/afdelinger/danske-aktier/vores-selskaber/united-international-enterprises

Kristensen, følger du de holdingselskaber du nævner tæt? Jeg er interesseret i den buffereffekt der ligger i når aktivt drevne konglomerater handles til historisk set fordelagtige kurser i forold til de underliggende værdier. Schouw har jeg tidligere overvejet, men afholdt mig fra at se nærmere på casen pga deres dengang store Vestas-eksponering.18/7 2012 21:30 Kristensen 059240Skal ærligt indrømme, at jeg ikke var klar over at, UIE har en put-option der betyder at de kan afhænde AAK aktierne til markedsværdi til storaktionæreren i selskabet. Men det kan vel kun anses som positivt for UIE.

Så vidt jeg lige umiddelbart kan se, er AAK i noget der ligner ATH siden fusionen i 2005, og kursen har ligget nogenlunde vandret det seneste år. Så måske er det ikke et skidt tidspunkt at udbytte put-optionen. Kender du til UIE's strategiske holding til deres ejerskab i AAK?

Mht. dit sidste spørgsmål. så følger jeg Schouw rimlig tæt. Jeg synes den har nogle rigtig spændende selskaber i porteføljen. Hertil har den aktieposter i Vestas og Lerøy, som du er inde på. Men du skal passe på med at ligge for meget i disse poster, da de udgør en meget efterhånden lille andel af Schouw's værdi. Jf. mit regneark, udgør VWS 3,39% mens Lerøy udgør 3,57%, af Schouw's samlede markedsværdi. Men da det er børsnoterede aktier, kan markedsværdien svinge utroligt meget, hvilket vi har oplevet de seneste par år. Men samtidig skal vi huske at disse aktiviteter ikke påvirker driften eller likviditeten i selskabet, da det er "passive" investeringer. Nettoresultatet udviste i 2011 et underskud på 72 mio. kr. Heraf udgjorde negative værdireguleringer af aktiver (hovedsagligt VWS og Lerøy) 554 mio. kr. Men kigger du på cashflowet, var denne positiv med 87 mio. kr. Jeg er ikke i tvivl om, at Schouw's værdier langt overstiger dagens kurs, hvis man opløste selskabet. Sporten er blot at komme ind til den laveste kurs. Jeg laver formentligt en opdatering når de kommer med Q2-regnskab om en måneds tid.

Af øvrige porteføljeselskaber har jeg før haft kig på Orkla, Investor, SPEAS, Vostok Nafta - men det kan vi tage i en anden tråd, så vi ikke afsporer denne.19/7 2012 00:49 mlama 059244Jeg kender ikke UIE's planer med AAK på den lange bane, men umiddelbart tror jeg at de har tænkt sig at holde fast i deres ejerandel. Dels handler UPB og AAK en del med hinanden, så jeg tror der ligger noget synergi. Og dels lader det til at Bek-Nielsen brødrene er langsigtede i alt de gør. Et frasalg vil utvivlsomt fjerne en stor del af holdingrabatten med et hug, hvilket på kort sigt vil komme os aktionærer til gode (en potentiel trigger på kort sigt), men på den lange bane kunne jeg godt forestille mig at AAK vil bidrage til mere værdiskabelse for UIE.

Jeg vil se frem til en opdatering på Schouw (og de øvrige selskaber du nævner) i forbindelse med Q2, hvis du finder tiden til det!19/7 2012 20:39 turin 159272Tro mig, andelen i AAK bliver aldrig afhændedet.

- turin20/7 2012 09:54 mlama 059285Men hvorfor tror du ikke det?20/7 2012 15:31 Bryan 059292


20/7 2012 15:55 BiopOrBust 059294Og en trigger var det - UIE oppe med ca 5% og nu i ATH lige under kurs 900...21/7 2012 02:24 mlama 059299Håber der er nogle der har fået købt på dagens gode nyhed...

UIE er nu hovedsageligt UPB + cash, hvorfor den store holdingrabat er endnu mindre berettiget. Vi er i 40% rabat efter i dag og jeg vil tro at vi er under 25% inden længe.

Værdierne i UIE ser nu således ud:
UPB: 4.808 mio. DKK = 76,6% af UIEs værdier.
AAK+MSAB: 643 mio DKK = 10,2%
Cash: 832 mio. DKK = 13,2%
Kurs: 920. Samlet værdi: 1535. Rabat: 40%27/9 2012 12:39 collersteen 061071Haha Turin. Jeg har først lige læst tråden nu, men jeg er simpelthen nødt til at give dig en pil op for det udsagn og ikke mindst timingen.
Det er på et eller andet plan hylende morsomt :)

Ærbødigst,
coller19/7 2012 12:31 Kristensen 059261Der er i dag kommet Q2 regnskab for AAK.

"AAK 2 kv: Resultat före skatt blev 180 Mkr (SIX 192)

(SIX) AAK, AarhusKarlshamn redovisar ett resultat före skattpå 180 miljoner kronor (169) för det andra kvartalet 2012.

Snittförväntningen låg på 192 miljoner kronor, enligt SIX Market Estimates. Spannet sträckte sig mellan 182 och 204 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 218 (196) miljoner kronor före förvärvsrelaterade kostnader på 7 miljoner kronor, en förbättring med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Nettoresultatet uppgick till 129 miljoner kronor (126) eller 3,14 kronor per Aktie (3,04). Förväntingarna låg på ett nettoresultat om 139 miljoner kronor.

Försäljningen blev 4.207 miljoner kronor (3.907) jämfört med den väntade försäljningen på 4.269 miljoner kronor.
"19/7 2012 12:43 BiopOrBust 059263Regnskabet forårsagde følgende overskrift fra Ritzau finans:

UIE: Aktien presset efter sløjt AAK regnskab


Svenske AarhusKarlshamn (AAK), der er et resultat af en fusion mellem danske Aarhus United og BNS Industrier, kunne ikke leve op til analytikernes forventninger i andet kvartal.
AAK, der producerer olier og fedt, leverede en omsætning på 4207 mio. skr. i andet kvartal, hvilket var lavere end gennemsnitsforventningen blandt analytikerne, som ifølge SME Direkt lå på 4258 mio. skr.
Driftsresultatet eksklusive engangsposter landede på 218 mio. skr., hvilket var en fremgang fra 196 mio. skr. i andet kvartal 2011, men en spids lavere end analytikernes forventning om et resultat på 224 mio. skr.
På bundlinjen medførte det et resultat før skat på 180 mio. skr. - 7 mio. skr. lavere end analytikernes gennemsnitsforventning til den post ifølge SME Direkt.
AAK er fortsat forsigtigt optimistisk omkring fremtiden, men den vanskelige økonomiske situation i Europa gør det svært at spå om fremtiden.
- Hvordan den forværrede generelle økonomiske situation i Europa vil påvirke branchen i fremtiden er svært at forudsige, siger selskabets administrerende direktør, Arne Frank, i regnskabet.
De lidt sløjere end ventede tal samt usikre forudsigelser for fremtiden rammer umiddelbart United International Enterprises, UIE, der ejer 16,75 pct. af AAK. Aktien falder med 1,1 pct. til 838 kr. på børsen i København.
/ritzau/FINANS


Der var på tidspunktet for artiklen omsat 10 (ti) aktier, pt. er der omsat 115 aktier og kursen er steget med 0,24%.
Mon det så betyder at aktien er i udbrud? :−)19/7 2012 14:02 mlama 059266Ja, doven erhvervsjournalistik som det så ofte ses. Journalisten har ikke gidet bruge to sekunder på at tjekke omsætningens størrelse eller tidspunkt for omsætningen (de ti aktier blev omsæt før rapporten kom). Mht hvordan AAKs kurs "bør" påvirke UIE, så er det nogenlunde i forholdet 1:1 kronemæssigt (ikke procentmæssigt), forstået på den måde at stiger/falder AAK 1 SEK "bør" UIE stige/falde med 1 DKK.

AAKs halvårsrapport faldt lidt under konsensusforventningerne. Ifølge svenske medier har AAK dog forkælet analytikerne de seneste kvartaler ved at overgå forventningerne, så måske var de vel højt sat. Alle tallene var bedre end 2011 og SEB .

At det lige netop er kakaosmørtilsætning som gør at resultatet ikke nåede analytikernes forventninger er dog lidt bekymrende, for det er netop kakaosmørtilsætning som UPB sælger til AAK. I hvor høj grad det påvirker UPB kan jeg ikke helt gennemskue.19/7 2012 22:56 turin 059278Er man aktionær i UIE, er AAK's regnskab nogenlunde in line med det forventede. Det er en tand under hvad man kunne have håbet på, men AAK er jo også underlagt konjunkturer.20/7 2012 15:56 akademikeren 059295Efter divestment er jeg fristet.....21/7 2012 09:53 NedOp 059300De sælger ca. 10% af deres aktiver, og stiger efterfølgende ca. 10%. Og nu er du fristet? Hvorfor er du fristet i kurs 920, når den lå i kurs 820 for 10 dage siden?

UIE er i sandhed en misforstået Aktie :)23/7 2012 10:39 turin 359312Som man nok kan fornemme kom UIE's afhændelse af størstedelen af positionen i AarhusKarlshamn til Melker Schörling som en fuldstændig overraskelse for undertegnede. Lad det være en lære til de af jeg der tror, at jeg ved hvad jeg taler om

Melker Schörling er et holdingselskab noteret på børsen i Stockholm. Deres portefølje består pt. af aktier i Hexagon, Securitas, ASSA ABLOY, AarhusKarlshamn, Loomis, HEXPOL. Alt i alt en blandet landhandel af servicevirksomhed og industri.
Jeg skal ikke gøre mig klog på virksomhedens investeringsfilosofi, men historisk har de ikke gjort det specielt godt.


Men hvad består handelen egentlig i?

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=398937

UIE overlader altså to tredjedele af sin beholdning i AAK til MELK mod at få en stak aktier i MELK plus kontanter. MELK har i forvejen en betydende aktiepost i AAK, så for dem vil det betyde en væsentlig konsolidering.
For UIE-aktionærer kan jeg se én fordel og én ulempe. De ikke-synlige aktiver i UIE bliver konkretiseret - nok tydeligst set ved kursstigningen på 8% ved offentliggørelsen af aftalen. Imod det tæller, at jeg som UIE-aktionær nu er medejer af en masse svensk krimskrams der slet ikke passer ind i min portefølje. Hvad skal jeg med Hexagon? Eller Loomis?


Hvad står UIE-aktionærer så nu med?

Tja, jeg har forsøgt at opsummere hvad der er i UIE
- En stak aktier i UPB
- En stak aktier i MELK
- DKK 50 mio ekstra in cash


Hvorfor skulle jeg købe UIE?

Handelen med Melker Schörling har synliggjort en del af del af værdierne i UIE. Det er naturligvis positivt. Omvendt har jeg det skidt med at være tvunget ind i et investeringsselskab der i årevis ikke har leveret varen.
Jeg overvejer pt. om jeg fremover skal være aktionær i UIE!

- turin23/7 2012 11:42 Kristensen 059313Hvis det er Melker Schörling som du er betænkelig ved og UPB som du ser den primære kurstrigger i, er det måske mere fornuftigt at sælge UIE og i stedet investere direkte i UPB.23/7 2012 12:40 turin 059316Det var præcis min tanke, Kristensen.

- turin23/7 2012 21:51 turin 059322Det kommer jeg til at gøre, Kristensen

- turin23/7 2012 11:48 mlama 059314Investeringen i Melker Schörling AB kan måske betragtes som en beskyttelse af UPB's salg af kakaosmørtilsætning til AAK, som ifølge seneste regnskab udgjorde 1 mia. DKK. Dvs. at man plejer de i forvejen gode forbindelser med en storkunde.

Jeg kender ikke noget specielt til Melker Schörling, men helt skidt er det næppe at det er svensk erhvervslivs helt store drenge som er storaktionærer i selskabet: Hennes & Mauritz koncernchef Stefan Persson og Ericssons tidligere koncernchef Carl-Henric Svanberg
http://www.melkerschorlingab.se/sv/investor-relations/aktien-a-agarstruktur
MSAB's investeringsfilosofi er på linje med Buffets: Aktivt ejerskab via betydende poster (over 10%) så du sikrer medbestemmelse i driften.

UIE's post i MSAB er dog en forholdsvis lille post på 3% af UIE's samlede værdi, så det har ikke den store betydning for UIE hvordan MSAB's kurs udvikler sig.TRÅDOVERSIGT