Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

SP Group Q2


60255 Kristensen 23/8 2012 21:35
Oversigt

Jeg vil henlede opmærksomheden på SPG, som i dag aflagde regnskab for 1. halvår.

SPG er en af de mange oversete og mindre kendte Small-Cap aktier, som lever det stille liv på børsen, men hvor potentialet er ganske fornuftigt.

Omsætningen steg i 1. halvår 2012 til DKK 548,3 mio. svarende til 14,5 % YoY, mens EBITDA i første halvår blev DKK 48,8 mio. mod DKK 45,7 mio. i 2011. EBIT blev DKK 25,0 mio. mod DKK 24,2 mio. i 2011 og resultatet før skat og minoriteter blev DKK 17,9 mio. mod DKK 15,7 mio. i samme periode året før.

Ovenstående svarer til EPS, efter minoriteter i 1. halvår, på kr. 6,58 mod kr. 5,21 i samme periode i 2011.

Således opjusteres forventningerne til helåret nu til en omsætning i niveauet 1.050-1.100 mio. kr. mod tidligere min. 975 mio. kr. mens resultatet før skat opjusteres til niveauet 40-45 mio. kr., mod tidligere min. 35 mio. kr.

På negativ siden tæller at marginerne har været en smule under pres i 1. halvår som følge af stigende råvarer, som kun med en vis forsinkelse kan sendes videre til kunderne.

Med en gns. skatteprocent på 25% svarer dette til et resultat efter skat, men før minoriteter i niveauet 30.000-33.750 mio. kr., mod 25.906 mio. kr. i helåret 2011, svarende til en fremgang i niveauet 15-30%. Dette svarer til en EPS på 14,8-16,7, hvilket i værste fald giver ved kurs 116, giver P/E på 7,84 og i bedste fald 6,94. Indreværdi er opgjort til kurs 103, svarende til K/I på 1,13. I sig selv handles den således billig på nøgletal, men samtidig skal man huske at man vækster pænt i såvel omsætning som resultatet.

Ovenstående resultater baner dermed vejen for at nå i mål med fastsatte forventninger i 2014/15, om at øge omsætningen til 1,5 mia. kr., hvilket vil forudsætte en gennemsnitlig årligvækst i omsætningen på ca. 12% p.a. EBITDA skal øges til 12 % (9,9%), mens resultatet før skat og minoriteter gradvist ventes at vokse til omkring 6-7 % af omsætningen.

Jeg synes ovenstående er meget tilfredsstillende i det nuværende marked og økonomien taget i betragtning, idet Danmark og øvrig Europa udgør hhv. 50,3% og 31,3% af virksomhedens omsætning.24/8 2012 00:03 investor1989 160259SPG er en af de aktier jeg længe har syntes rigtig rigtig godt om. Det man skal lægge mærke til også er at minoriteterne faktisk ikke sluger noget her i H1 2012 hvor de tidligere tog en del i H1 2011. Dette skyldes at vækst og indtjening i stor del går mod deres egne produkter og væk fra de delejede datterselskaber. Man skal have med at de minimum 23 mio. før skat og minoriteter de guider for i H2, hvis de også holder minoriteterne nede der vil deres årlige EPS komme op i 17 niveau som du skriver.. Læser du deres regnskab igennem (hvilket du nok har gjort) er det tydeligt at der har været engangsomkostninger i H1 2012 også i forhold til indkøring af nye fabrikker, flytten rundt mellem fabrikkerne mv. Herunder er der solgt lav Margin forme til udvalgte kunder, der skal bruges til at producere plastprodukter med højere Margin i fremtiden.

Alt i alt et rigtig godt regnskab og en Aktie jeg men nuværende FA udvikling ikke vil overveje at sælge før minimum 175 niveau.24/8 2012 01:12 Okonomen 060260Synes også det lyder som et spændende selskab, men med egenkapitalandel på kun 25% er det ikke at se som et faresignal?24/8 2012 08:38 Kristensen 160263Det er ikke umiddelbart et faresignal, idet de lever op til deres egen målsætning:

"Soliditeten (inklusive minoriteters andel af egenkapitalen) vil i perioden blive fastholdt på 20-35 %. Bliver soliditeten lavere, fordi aktiviteterne udvides, vil Selskabet overveje at bede aktionarerne om yderligere kapital. Bliver soliditeten modsat hojere, ledes overskydende kapital tilbage til aktionarerne."

Men er da enig i, at jeg personligt gerne ser den på min. 30%, for at have lidt at stå imod med, hvis der skulle komme en krise som i 08/09, hvor man et par år kørte med underskud.24/8 2012 09:09 investor1989 060264Men omvendt foretager de jo både udbytte og aktietilbagekøb. Så de må da have en stor tro på at de holder deres soliditet i fremtiden.26/8 2012 10:27 revisoren 760293Som lovet ved gennemgangen af Q1 regnskabet kommer der her en kort opdatering af SPG efter Q2 regnskabet.

I Q2 2012 oplevede SPG en meget flot vækst i omsætningen som steg fra 230 mio i 2011 til 280 mio i 2012. Selvom sammenligningstallene for Q1 2011 ikke var imponerende er det alligevel flot at Q2 2012 omsætningen er noget større end Q1 2012 omsætningen.

Vi har stadig en kæmpevækst i cleantech og det ser derfor ud som om det ikke blot er en engangsforteelse som jeg anså for at være en risiko efter fremlæggelse af Q1 tallene - jeg var ganske enkelt overrasket over så pludselig stor en vækst fra kvartal til kvartal - nu er jeg positivt overrasket og det bliver meget spændende at følge dette område i de kommende kvartaler for 2 kvartaler er nok stadig et lidt for lille grundlag at generalisere på. De øvrige hovedområder havde alle fremgang i Q2 - men her skal man igen huske på at Q2 2011 var et svagt kvartal og det derfor ikke er svært at overgå. Healthcareområdet som er det største område (selvom cleantech nu ligger lige i slipstrømmen) havde en flot fremgang i Q2 og det passer således fint med SPG forklaringer til Q1 at der skete visse lagertilpasninger i kvartalet (ikke at jeg ikke tror på SPGs forklaringer, meeeen det er nu altid rart efterfølgende at forklaringerne ser rigtige ud).

EBITDA i Q2 er blevet forbedret fra ca 20 mio til 23,1 mio. I pct af omsætningen er EBITDA faldet fra 8,7 % i 2011 til 8,2 % i 2012 - hertil skal lægges at EBITDA procenten i Q2 2011 var svag - så på dette nøgletal er Q2 2012 altså ikke blændende på nogen måde. Forklaringerne er flere: produktmix, prisstigninger på råvarer som det tager tid at overføre på salgspriserne samt flytte- og start-op omkostninger. SPG forventer heldigvis en forbedring her i andet halvår af 2012 (se nedenfor)

EPS for de første 6 måneder er 6,58 i 2012 mod 5,21 i 2011

Hvad kan vi forvente af resten af 2012?

Som forventet præciserede SPG her i Q2 regnskabet tallene for 2012 som samtidig indeholdte en opjustering (bukker og takker). SPG forventer nu en omsætning på 1050-1100 mio og et resultat før skat og minoriteter på 40-45 mio. I Kristensens indlæg (trådstart) er EPS tallene for 2012 beregnet - og det ser jo yderst fornuftigt ud.

Efter Q1 forventede jeg en omsætning på 1050 mio. Efter Q2 har jeg opjusteret mine forventninger. For helåret forventer jeg nu en omsætning på 1100 mio (altså i den absolut høje ende af hvad SPG selv forventer).

SPG havde i H1 en omsætning på 550 mio så de forventer altså i andet halvår at omsætte for 500 - 550 mio kroner. Jeg har svært ved at se hvorfor H2 afsætningen skulle være svagere end H1 - især ikke når man ser på de investeringer som løbende er blevet og bliver foretaget samt at omsætningen i Q2 var større end i Q1 - det tyder mere på en stigende omsætning - men lad os holde den som i H1 med mulighed for at opjustere senere.

SPG forventer selv et overskud før skat på 40-45 mio for hele året selvom overskuddet i H1 "kun" var på 17,9 mio. Det betyder at SPG forventer at have en højere EBITDA i % af omsætningen i H2 end i H1 - det skyldes muligvis færre flytte- og start op omkostninger samt at prisstigningerne på råvarerne efterhånden kan ses i salgspriserne og et bedre produktmix.

Hvis SPG skal have et overskud før skat på 40 mio for hele året (=22 mio i H2) skal EBITDA i H2 være ca. 56 mio (=9,8 % ved en omsætning i H2 på 550 mio eller hele 11,2 % hvis omsætningen i H2 er på 500 mio). Et overskud før skat på 45 mio (=27 mio i H2) kræver at EBITDA i H2 skal være ca 61 mio (=11,1 % ved en omsætning i H2 på 550 mio eller fantastiske 12,2 % hvis omsætningen i H2 er 500 mio).

Jeg tror således at omsætningen muligvis vil ligge over 1100 mio med et resultat i den lave ende (40-42 mio) af hvad der er udmeldt af SPG. Vi bliver sikkert meget klogere ved Q3 regnskabet.

Øvrige kommentarer:

SPG har investeret 45 mio i H1 - en meget stor udvidelse af investeringsprogrammet i forhold til tidligere år - så de må jo have positiv tro på at de kan sælge mere i de kommende år og væksten i omsætningen i de seneste 6-7 kvartaler støtter jo denne tro - det ser således godt ud for de kommende års omsætning og indtjening.

SPG har indgået købsaftale vedrørende en af de ejendomme som de indtil nu har operationelt leaset - købet medfører isoleret set en forbedring af overskuddet før skat på 1,8 mio (samt en udvidelse af balancen og den rentebærende gæld).

SPG har udskudt på ubestemt tid etablering af produktion i USA pga ændrede markedsforhold - det er sikkert fornuftigt nok givet at deres investeringsprogram allerede er pænt stort.

I mine Q1 kommentarer efterlyste jeg at SPG tilbagekøbte aktier til dækning af Aktie warrantordningen - og hovsa - nu vil SPG købe aktier tilbage til (delvis) afdækning af warrant ordningen. I første omgang vil tilbagekøbet være på 8 mio kroner (=ca 60 000 aktier eller 3 % af alle aktier). Jeg siger mange tak for den løsning og det viser igen at selskabet står finansielt stærkt når bankerne vil låne selskabet penge til den slags tiltag som udelukkende er værdiskabende for aktionærerne. Tilbagekøbet vil givet lægge en tung hånd under aktiekursen i den kommende tid - for der er altså ikke så vildt mange aktier til salg i SPG (med mindre insiderne vælger at sælge nu - men de har jo indtil videre kun været købere).

Jeg ser ingen grund til at være på sælgersiden i de kommende måneder (og forhåbentlig år), tværtimod overvejer jeg om jeg skal gå yderligere ind selvom jeg er noget tungt lastet allerede - men med en p/e på ca. 8 målt på 2012 indtjeningen og væksten i selskabet (både omsætning og overskud) ser SPG altså ud som en aldeles glimrende købsmulighed - men husk nu at likviditeten i aktien er meget lav - så man skal efter min mening kun købe hvis man er interesseret i en langsigtet engagement i selskabet.

Nå slut for nu, nu har jeg godt 2 måneders skrivepause fra SPG indtil næste regnskab som kommer 2 November - det er blevet tid en endnu en runde på golfbanen.26/8 2012 12:24 investor1989 060294Tak for en rigtig flot gennemgang af SPG som jeg selv også er lastet i og interesseret i. Jeg er ikke helt enig i din måde at allokere resulat før skat over til EBITDA marginer - men lad os nu ikke dvæle ved det :D27/8 2012 20:32 Kristensen 060322Tak for en udførlig gennemgang. En fornøjelse som altid, hvilket blot bekræfter mit positive syn på aktien.29/8 2012 16:17 KristianH 060400Kan du præcisere hvad selskabet udfører?TRÅDOVERSIGT