Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Genmabs 3. opjustering i træk


62039 akademikeren 8/11 2012 10:55
Oversigt

-- Indgik global licens- og udviklingsaftale vedrørende daratumumab med
Janssen Biotech, USD 55 mio. (DKK 327 mio.) i upfront betaling og aftale om
køb af 5,4 mio. aktier til en kurs på DKK 88 pr. Aktie
-- Omsætningen steg med 25%, driftsresultatet blev reduceret med 41% og
likviditeten er styrket
-- Indgik DuoBody® samarbejde med Janssen Biotech
-- Salget af Arzerra® steg i de første ni måneder med 43% i forhold til året
før
‏‏.
Forventningerne til royalties fra Arzerra for 2012 opjusteres

“I de forgangne ni måneder har vi indfriet en lang række af vores målsætninger
og gjort betydelige fremskridt med hensyn til at blive et bæredygtigt selskab.
Samarbejdet med Janssen Biotech om daratumumab og de to seneste DuoBody-aftaler
med Novartis og Janssen Biotech har ikke kun øget vores økonomiske sikkerhed
men også været med til at opbygge vores fremtidige pipeline,” udtaler Jan van
de Winkel, ph.d., Chief Executive Officer hos Genmab.

Økonomiske resultater i de første ni måneder af 2012

-- Genmabs nettoomsætning udgjorde DKK 322 mio. i de første ni måneder af 2012
sammenlignet med DKK 258 mio. i den tilsvarende periode af 2011. Stigningen
på DKK 64 mio., svarende til 25%, kunne primært henføres til højere
royalties fra Arzerra
‏‏
samt omsætning vedrørende vores daratumumab-samarbejde med Janssen Biotech
(Janssen) og opnåelsen af en milestone under vores samarbejde med
GlaxoSmithKline (GSK).
-- Driftsomkostningerne faldt med 3% fra DKK 443 mio. i de første ni måneder
af 2011 til DKK 430 mio. i samme periode i 2012.
-- Et driftsunderskud på DKK 109 mio. i de første ni måneder af 2012
sammenlignet med DKK 185 mio. i samme periode i 2011, svarende til en
forbedring på 41%. Det forbedrede driftsresultat skyldtes primært stigende
omsætning og fortsat højt fokus på omkostningsstyring.
-- Den 30. september 2012 havde Genmab en likviditet på DKK 1.194 mio. Dette
er en nettostigning på DKK 89 mio. i forhold til begyndelsen af 2012, som
primært kan henføres til upfront betalingen fra Janssen, og som delvist
udlignes af den løbende investering i vores forsknings- og
udviklingsaktiviteter.

Forretningsmæssige resultater i 3. kvartal og efter regnskabsperiodens
afslutning

-- Juli: Genmab indgik et samarbejde med Janssen om at skabe og udvikle
bispecifikke antistoffer til op til 10 programmer ved brug af dets
DuoBody-teknologiplatform. Genmab modtog en upfront betaling på USD 3,5
mio. Genmab vil potentielt være berettiget til milestone- og
licensbetalinger på op til ca. USD 175 mio. for hvert program, hvis alle
milestones bliver opnået, plus forskningsfinansiering og royalties.
-- August: Genmab offentliggjorde englobal licens- og udviklingsaftale
vedrørende daratumumab med Janssen.Aftalen trådte i kraft i september efter
at være blevet godkendt af konkurrencemyndighederne i henhold til
Hart-Scott-Rodino loven, og Genmab modtog i den forbindelse en upfront
betaling på USD 55 mio. (DKK 327 mio. på aftaletidspunktet). Som led i
daratumumab-aftalen indvilgede Johnson & Johnson Development Corporation
(JJDC) i at investere DKK 475 mio. til tegning af 5,4 millioner nye aktier
i Genmab til en kurs på DKK 88 pr. Aktie, hvilket var ca. 30% over
lukkekursen for Genmabs aktier dagen før aftalen blev offentliggjort. Disse
aktier blev udstedt i oktober efter formel godkendelse af et prospekt.
Genmab har til dato i alt modtaget DKK 800 mio. kontant i henhold til
aftalen og kan også være berettiget til at modtage betalinger på op til USD
1 mia. for opnåelse af udviklings-, regulatoriske og salgsmilestones ud
over trinvist stigende tocifrede royaltybetalinger.
-- August: Genmab offentliggjorde opjusterede resultatforventninger, hvori der
var taget højde for indvirkningen af daratumumab-aftalen.
-- Oktober: GSK rapporterede en nettoomsætning for Arzerra i tredje kvartal
2012 på GBP 18,2 mio., svarende til en stigning på 53% i forhold til tredje
kvartal 2011, hvilket gav Genmab en royaltyindtægt på DKK 34 mio. En stor
del af salget til resten af verden i tredje kvartal 2012 vedrører
leverancer af ofatumumab til kliniske forsøg foretaget af andre selskaber
og er ikke som sådant et udtryk for den løbende kommercielle efterspørgsel.

Fremtidsudsigter
Genmab opjusterer sine resultatforventninger til 2012. Opjusteringen skyldes
højere royaltyindtægter fra Arzerra, som nu forventes at ligge i intervallet
DKK 105 – 115 mio., svarende til en forbedring på DKK 15 mio. i forhold til det
tidligere udmeldte interval på DKK 90 – 100 mio.9/11 2012 12:31 tumle1969 062100Hej aka,
ligger selv i Genmab med en mindre andel!
Nu går salget af Arzerra jo bedre end ventet, så det er alletiders at Genmab løfter forventningerne igen igen :)
Likviditeten ses uændret ved årets udgang, hvilket også er til den gode side, men som jeg kan forstå det, så er resultaterne for tredje kvartal en smule forværret i forhold for et år siden (med en stigende udgiftside).....hvad skal vi ligge i de tal?
Personligt, ser jeg et betydeligt vækstpotentiale i aktien.....hvad med dig?9/11 2012 12:45 gentogen 362101Jeg har prøvet at kigge lidt på det med salg af Arzerra til 3. parters forsøg ud fra detilgængelige oplysninger på Clinical Trials. det er gjort lidt hurtigt, så det er med alle mulige forbehold. Og mest for lige at have en fornemmelse af en slags status. Så læs det ikke for mere end det er. Lidt hurtigt talfuskeri. Der er cirka 24 forsøg, hvor GSK ikke optræder (der er måske lidt flere, men i nogle studier er det lidt uklart, om GSK er sponsor eller spiller anden rolle. Lige mange forsøg er startet i 2010, 2011 og 2012 (omkring 9, 7 og 8). Antal patienter i studierne fordelt efter deres startår er cirka 600, 500 og 900.Altså i alt cirka 2000, hvoraf jeg ud fra projekternes løbetid vil tro, at maks. 1/3 har været behandlet nu. En række forsøg med mange patienter slutter i 2014, så umiddelbart vil jeg tro, at der grund til at antage, at salget til 3. parters forsøg vil fortsætte med at stige i 2013 og 2014 for så måske derefter at falde lidt, hvis der ikke opstartes flere forsøg. Men så er vi jo også henne, hvor "rigtigt" salg gerne skulle tage over.9/11 2012 22:25 akademikeren 162129Hej Tumle,

Jeg vender snart tilbage med en video (sorry). Jeg ser et meget stort potentiale i Genmab på 4-5 områder.

1. Arzerra udbygning af label og indikationer over de næste 2 år. Markedet her er omkring 6-7 Mia Sch
2. Daratumumab. Milestones og avancement mod markedet. Vi får nok snart lidt mere indsigt i hvordan dette skal avanceres. Markedet er enormt for Multiple Myeloma 9 mia USD.
3. Duobody. Måske en af 2 teknologi platforme til fremtidens antistoffer. Multi mia dollar potentiale.
4. Humax-TF. Hvis det kan avanceres ligeså hurtigt som Daratumumab, så er det måske partnerbart indenfor 2-3 år?
5. Skeletterne: Zalutumumab/Fabrik. Ligger der 200-500 mill her? Ialt10/11 2012 09:57 celsius 062137Hej Aka,

med det du har skitseret ligger der ca. 20 Mia ude i horisonten og de har med den nuværende Egenkapital til 4 år uden skulle ud og spørge aktionærerne om flere penge, så hvorfor overhovedet beskæftige sig med den fabrik og Zalutumumab det svarer til 1/40 af mulige fremtidige indtægter, jeg synes vi bruger alt for meget tid (læs indlæg) på det, hvorfor ikke bare glemme det og når den så blir solgt glæde sig over det som ekstra flødeskum til lagkagen -:), det er jo småpenge i det store spil, jeg sad og så Hammerslag på DR1, der var der en der måtte gå ned i pris med 1 million kroner for overhovedet at få solgt sit hus og her taler vi om en ganske alm. privat person der bare skulle videre i livet - ka´du se hvor jeg vil hen -- Genmab et verdens største Biotek virksomheder -:) med milliard potentiale !!!! og jeg mener osse Jan sagde på et tidspunkt at fabrikken ikke skal med over i 2013 med de 50 mill på drift og vedligeholdelse så allerede der er der en besparelse i 2013 på løbende omk.TRÅDOVERSIGT