Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Hvorfor går Rainer Laus med øjeblikkelig virkning?


63612 Alberto 22/1 2013 10:20
Oversigt

Jeg har ikke beskæftiget mig med Bavarian Nordic, siden februar 2012, hvor jeg valgte at gå ud og finde andre græsgange. Min tanke var dengang, at jeg ville ind igen, når jeg mente:

1) Optionsudnyttelse fra USA var på trapperne, eller
2) Prostvac. programmet begyndte at vise resultater.

Efter en diskussion med sukkeralf og i lyser af den amerikanske stats mere og mere indskrænkede muligheder for at bruge penge - læs: Budgetansvarlighed! valgte jeg at mene, at optionsudnyttelsen i stor skala havde lange udsigter. -Derfor har jeg kun koncentreret mig om Prostvac. og kun med et halvt øre, idet der jo er en del tid endnu, før tingene spidser til for alvor!

I min forestilling er Prostvac. on track og da jeg hidtil har haft stor tiltro til ledelsen under Anders Hedegaard, kommer det noget bag på mig, at Rainer Laus fratræder med "øjeblikkelig virkning" og jeg tænker uvilkårligt, at det måske har noget at gøre med

a)Uenighed og problemer angående Prostvac. programmets afvikling,
b)Uenigheder i forbindelse med forhandlinger med evt. partnere?

I sidste tilfælde: Kunne det så betyde, at noget afgørende her er ved at tage form? Er det første tegn på, at en partner har gjort sig gældende? Hvis det er tilfældet, KUNNE det betyde en hurtig gevinst for de spekulative, da en aftale - næsten uanset indholdet - vil blive betragtet som en reducering af risikoen i aktien, der jo grundet dyre fase III udgifter vel er det alvorligste, negative aspekt i aktien.

Er der nogen, der har kommentarer til dette, vil være glad for respons! -Og gerne indenfor overskuelig tid, da der i sagens natur ikke behøver at gå lang tid, før fortsættelsen bliver annonceret..... Men husk selvfølgelig: Dette er dybt spekulativt og jeg vil selvfølgelig overhovedet ikke og meget langt fra anbefale at handle på det - det kunne lige så godt dreje sig om a) - og betyde fald i aktiekursen! -Eller være betinget at personlige ting.....

God dag
A22/1 2013 10:32 Alberto 063613Jeg kan se, at AH her til morgen udtaler sig i MedWatch, men jeg abonnerer ikke, så det ville være skønt med et referat......22/1 2013 12:35 Pingu 063619Hej Alberto,

For mig er det en utrolig dårlig timing. BAVA er ved at forberede årsopgørelse og går ind i deres stille periode den 26 februar for senere at præsentere årsrapporten den 12 marts. Når at man så uden varsel annoncerer at en så central medarbejder stopper, kan jeg godt frygte hvad at der skal annonceres til marts.

Set tilbage på 2012, så har året mange positive begivenheder for BAVA. De optimere deres produktion, de får en kontrakt fra USA med henblik på at udvikle MVN-BA teknologien, personer som at der kan modtage Imvamune i USA øges, Canada ligger en yderligere orde på Imvamune. BAVA viser sig samtidig selvsikre på en opfølgningsordre fra USA.

Prostvac III studiet har derimod ikke givet meget lyd fra sig i de seneste 14 måneder efter at BAVA har started med at indrulle de 1200 patienter dertil. BAVA har for 11 dage siden annonceret at man flytter en afdeling for produktion af test produkter til Kvistgaard og lukker den gamle afdeling i Berlin. Og også at de forbereder Kvistgaard til produktion af Prostvac.

Når man tilsyneladende er så ´tæt´ på en færdigudviklet Prostvac, hvorfor stopper en nøgle medarbejder så? Godt spørgsmål ;)

Jeg har for cirka 10 dage siden spurgt BAVA IR om hvorfor at man fordereder Kvistgaard til produktion af Prostvac uden at der har været nogen opdatering på Prostvac III forløbet. Det har BAVA IR så ikke svaret på endnu.

/Pingu22/1 2013 12:51 troldmanden 063622Pingu

Jeg kender kun bava fra hurtig og god IR respons. Så måske din mail er gået tabt? Jeg ville nok prøve at rykke dem for svar igen

Vh
T.22/1 2013 13:03 Pingu 063629Hej Troldmanden,

Jeg har rykket BAVA og afventer nu. Så håber jeg på et svar denne gang :)

/Pingu22/1 2013 12:52 Alberto 063624Du kan have ret i, at Imvamune nyhedsflowet ikke ser helt så skidt ud endda: Men her vægter jeg nok mere det makroøkonomiske i sagen: Stater i de udviklede økonomier vil på 1-10 år sigt have meget mere brug for at indskrænke deres portefølje af indsatsområder end at udvide!

Men det gode svar omkring RL afgang "med øjeblikkelig virkning" blæser stadig i vinden.....22/1 2013 12:07 Sukkeralf 063617Hej Alberto

Jeg følge ej heller BN så tæt længere, så jeg kan selvfølgelig have overset ting.

Synes det ville være ret modigt at se Rainer Laus´s afsked som noget positivt i en eller anden forstand - mener kun det kan se i et negativt lys. Hvad der præcist er sket aner jeg ikke, men tror på ingen måde at det er en mulig partner på Prostvac der spøger i kulissen - hvis noget så snarere det omvendte.

Jeg ser BN gå en længere problemfuldt periode i møde, da det i mine øjne ikke just blomstrer med gode nyheder. Måske den seneste annocering med flytning af alt vaccineproduktion også kan tolkes i den retning omend det selvfølgelig udlægges positivt.

For mig at se så forringes Imvamune delen hele tiden og ting trækker ud. Har også en fornemmelse af, at ansøgningen om godkendelse i Europa er en smule desperat, men det vil tiden vise. Ingen tvivl om at optionsdelen ikke længere bliver det store eventyr, men en suppleringskontrakt er også fin - har dog også en fornemmelse af at dette trækker ud.

BN´s egen pipeline af vacciner har aldrig rigtig vist sit værd - og for tiden venter vi på afklaringer der ligeledes trækker ud, hvilket set i et historisk BN lys er dårlige tegn. Ja vel et dårligt tegn uanset hvilket lys man ser det i.

Synes heller ikke deres seneste erhvervelse CV-301 har vist det vilde indtil nu - og BN har jo næppe selv det store økonomiske råderum til igangsættelser. Så må vi se hvad NCI vil - her mangler vi også at få en opdatering.

Som nævnt mange gange, så er problemet med Prostvac, at man valgte at gå videre selv. Det sætter BN under unødvendigt pres, da det kræver en partner at komme hele vejen - BN kan ikke løfte denne opgave elv. Og med tiden svinder troen på at de kan finde en partner - og de sætter sig selv i en dårligere og dårligere forhandlingssituation. Sidste mulighed er sevfølgelig at holde den gående til vi får resultater, men det tvivler jeg på at BN´s økonomi kan bære.

Så i princippet ser jeg situationen lidt trist over hele linien, men jeg kan bestemt tage fejl. Ville ikke selv kaste mønt efter den på den korte bane.

På lidt længere sigte tror jeg muligvis godt at Imvamune delen kan give gevinst, men det begynder at blive meget spekulativt, hvis der kun er mindre dele af hele forretningen man ser lyspunkter i.

Igen lige for at understrege, så er det bare mine fornemmelser og ikke baseret på et tæt kendskab til BN´s gøren i disse dage.

Mvh
Sukkeralf22/1 2013 12:17 troldmanden 063618Nu har jeg helelr ikke haft mulighed for at læse artiklen i medwatch og kender derfor ikke Anders Hedegaards begrundelser. Men når man med øjeblikkelig virkning fjerne den mand der stod i spidsen for hele deres cancer forskning så har jeg svært ved at læse det som andet end negativt. Det kan så være af mindre/(uden meget betydning) eller større og reel betydning. Det vides ikke.

Er der nogen hints i medwatch artiklen?22/1 2013 12:45 Sukkeralf 063621Artiklen i Medwatch siger ingenting Trold !22/1 2013 12:51 troldmanden 063623ok sukkeralf22/1 2013 12:54 Alberto 063625Heller ikke et interessant ordvalg? -Eller sammenkoblinger ell. andet?22/1 2013 13:01 Sukkeralf 063628Nej det synes jeg ikke !22/1 2013 12:40 Alberto 063620Tak for hurtig respons sukkeralf:

Det kunne selvfølgelig godt, som du skriver, være det omvendte: - Den øvrige ledelse har sagt nej til en partnermulighed - og RL, der har stået for forhandlingerne og er pro - og har så siden har måttet trække sig, da AH og øvrig ledelse har vendt tommelen ned.....

Min første tanke byggede på, at der i sådanne mulige forhandlinger kunne være forlangt noget fra forhandlingspartnerens side af bordet, som AH er gået ind på, men RL har været imod! -Her kan netop økonomi have været den ømme tå, tvisten har drejet sig om, da AH jo er ansvarlig her, og RL var ansvarlig for Prosvac. programmet. Altså: Penge contra indflydelse i programmet! -Men det er selvfølgelig meget spekulativt og kun tankefødt, fordi ordvalget "med øjeblikkelig varsel" lyder så konfliktfremkaldt! -Sådanne væsentlige ledelsesændringer plejer at være planlagt grundigt og udmeldt fornuftigt....... men igen: Det kan jo også være personligt - sygdom ell. andet....

Hvad tænker du med: "Måske den seneste annoncering med flytning af alt vaccineproduktion også kan tolkes i den retning (der er ingen partner i kikkerten att:min tilføjelse) omend det selvfølgelig udlægges positivt".

Det med forhandlingssituationens muligheder har vel to sider: Jo længere fremskreden faseIII forsøgene er, jo mere adgang til data er der, jo mere sikkerhed for resultatet, jo mindre fradrag for usikkerhed, jo bedre forhandlingssituation (eller selvfølgelig værre, hvis data er dårlige)! -Men selvfølgelig også som du skriver: Jo mere presset til en aftale er BN grundet økonomi!

Ellers enig i, at det helt basalt ikke ser så lyst ud - der er en lang, stenet vej fram mod kommercialisering af Prostvac - som det jo drejer sig om alt andet lige!

A22/1 2013 13:00 Sukkeralf 063627Hej A

Tænkte nu mere i retning af, at der ringe efterspørgsel på Prostvac og således ikke lige en partneraftale i udsigt.

Man får jo ikke løbende data fra fase III studiet, da det er blindet !!

Angående samling af alt vaccineproduktion på Kvistgaard, så gik tankerne mere i retning af at hvis det trækker ud med suppleringskontrakten på Imvamune, så var der tid til at få samlet det hele under et tag. Samt min tese om, at hverken MVA-BN vaccinerne skal videre i klinikken på den korte bane.

Men igen har hverken læst nyhederne grundigt og ikke brugt tid på at undersøge sagerne nærmere - det var blot den tanke der faldt mig ind, da det blev offentliggjort.

I princippet er det jo ganske fint at samle det hele i Kvistgaard - det er vel et ganske logisk træt, så måske mest hvorfor det netop bliver nu.

Mvh
Sukkeralf22/1 2013 13:28 Alberto 063632Tænker du på, at der ikke er stor efterspørgsel på Provenge? - Og at der derfor måske ikke er partnere til Prostvac.? -Jeg tror nu, det skal vise sig, at der er stor forskel på de to produkter - i Prostvac´s favør:

Ikke mindst på:
1) pris (meget vigtigt) 2)omkostningseffektivitet - læs: anvendelighed i sygehussektoren (særdeles vigtigt!)
3) Prostvac. ser også ud til at kunne bruges meget tidligere i sygdomsforløbet!

Alle disse 3 parametre tror jeg er pro Prostvac. og parametre, der er MED tiden - omkostningseffektive som de er - modsat Imvamune, der i min optik får det svært.....

Men det er selvfølgelig ikke sikkert, potentielle partnere ser det på samme måde?

Nej, fase III er blindet - men der er så vidt jeg ved en hel skov af fase II forsøg, der i øjeblikket er i gang med at anskueliggøre bla. bivirkningsprofil, anvendelighed mv.

Pointen omkring flytning af faciliteten til produktion er taget - det ligner en rigtig tanke!22/1 2013 13:07 Pingu 063630Ville det ikke være oplagt at formulere det i annonceringen hvis at der er tale om personlige årsager for at berolige markedet?

/Pingu22/1 2013 13:19 troldmanden 063631Man kan ikke undgå andet end også at tænke bortvisning når det er med øjeblikkelig varsel......Og HVIS det er det, så kan man jo få alle mulige skræmmende billeder i hovedet. Uden det behøver at være sandt. Men ja meddelelsen ligger op til også nogle ubehagelige tanker22/1 2013 12:57 Pingu 063626Hej Sukkeralf,

Jeg er enig i den negative del ved at annoncere Reinar Laus stopper, og det uden varsel. Det gør det ikke bedre at man så bagefter slutter skrivelsen af sådan her:

"During his tenure, Dr. Laus has been instrumental in the development of the company's clinical pipeline, including the preparations for the current late-stage clinical development of PROSTVAC®. The company has initiated a search for a replacement to fill his position which is expected to be concluded soon."

Der kan man jo så fortolke på flere måder, men kan jo skrive i overført betydning "at en erfaren medarbejder som har arbejdet med firmaet største investering stopper uannonceret/kortvarslet i et kritisk år for selskabet. Firmaet vil nu til at se sig sig om efter en medarbejder som kan fortsætte i hans sted"

Når det så er sagt, så er jeg personligt positivt stemt for Bavarian i den korte bane(1 år). Det er efterhånden ved at blive spekulativt ja, for der skal komme en suppleringsordre i år, for at BAVA kan komme til et punkt hvor at en frysetørret version af Imvamune og Prostvac, kommer i produktion. På den måde kan man se det som et "knald-eller-fald" år for BAVA. Der vælger jeg så at se 2013 som positivt, mest pga det forhold som ligger med USA og regeringen. Stadig vil jeg kalde en investering i BAVA i år for en høj risiko, da at så meget afhænger af netop USA.

/Pingu22/1 2013 13:34 Alberto 063633Enig i, at forholdet til den amerikanske administration er et af BAVA´s bedste kort - for ikke at sige - DET bedste! Lad os håbe, at det ikke også er det ENESTE.......22/1 2013 15:39 Pingu 063634Hej Alberto,

USA er jo lige netop, som jeg ser det, det eneste kort som at BAVA har på hånden. Det kan godt være at BAVA sidste år solgte nogle små batch job af Imvamune til Canada og et unavngivent FN land, men det er så det.

2013 bliver et ´flaskehalsår´, hvor at USA er den eneste kunde i flaskehalsen. Kommer USA ikke igennem, så er der ikke et BAVA som at vi kender det.

/Pingu22/1 2013 18:50 TheBekkers 063638Der må helt sikkert være tale om en større uenighed, når man skiller sig af med R.L.. Meddelsen er virkelig kortfattet og blottet for information.

Der er flere mulige årsager spekuleret ovenfor. Men i mine øjne kan det vel også være, at R.L. slet og ret ikke har levet op til forventningerne i forhold til at styre fase III med Prostvac? Ser vi på antallet af sites der pt. rekrutteres fra, så er der langt op til de ca. 200 som blev lovet ultimo 2012. Hvis R.L. ikke har haft styr over processen og tiden i projektet, så er det i mine øjne en gyldig grund til at sige farvel. Det er bare meget svært at se årsag(erne) i pressemeddelsen og lidt mere information kunne være godt af hensyn til at undgå diverse spekulationer - min inklusiv <span><img src=
" title=":−)" style="width: 22px; height: 22px;"/>.

/TheBekkers22/1 2013 23:02 JKY_VH 063649Nordea har skrevet således i dag: "Bavarian Nordic (-1,2%) meddelte i går aftes, at chefen for cancervaccinedivisionen (PROSTVAC) fratræder med øjeblikkelig virkning. Fratrædelsen skal muligvis ses i lyset af den langsommere end ventet indrullering af patienter i fase III-forsøgene med PROSTVAC."23/1 2013 13:14 Pingu 163661Ritzau igår:

"BAVARIAN: DIREKTØRAFSKED GRUNDET JAGT PÅ ANDEN PROFIL - BUREAU

13:43
Bavarian Nordics direktør for cancervaccine-divisionen er blevet afskediget og fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det skriver Reuters efter et interview med bestyrelsesformanden i Bavarian Nordic, Asger Aamund.

- Fyring er et lidt barsk ord, fordi han ikke har begået noget ulovligt, men det er rigtigt, at vi har afskediget ham som led i en større industrialiseringsproces, siger han.

Afskedigelsen kommer ifølge bestyrelsesformanden på grund af manglende kvalifikationer i forhold til det fremtidig arbejde med Prostvac-vaccinen, skriver Reuters.

- Det at forestå kliniske undersøgelser er ikke det samme som at være en dygtig forsker. Det kræver, at man har noget erfaring fra de store eller mellemstore selskaber, hvor man har bevist, at man kan gennemføre et klinisk program, siger han til Reuters.

/ritzau/FINANS"

Når jeg læser det, synes jeg at det er positivt at BAVA har gang i en større industrialiserings proces. Det tegn kunne man godt se for to uger siden.

Men at det skulle tage BAVA 14 måneder, fra starten af Prostvac fase III, at komme til den beslutning er skuffende.

Jeg vil nu forvente at der kommer en del om den igangværende industrialisering den 12 marts. Spørgsmålet er så om at der kan præsenteres en ny leder der?

/Pingu23/1 2013 13:52 troldmanden 063662Tak for den pingu.

Men det lyder stadig forhastet hvis det er en "planlagt" process. For hvorfor har man så ikke kørt en ny mand i stilling inden den abrudte fyring?23/1 2013 14:06 JKY_VH 063663Dårlig ledelse, hedder det23/1 2013 14:14 Pingu 063664Jeg kan sagtens se det som om at BAVA har haft den her lovende medarbejder, Hr. Laus som er en fremragende forsker, som at BAVA så havde håbet på at kunne videreudvikle til også at kunne håndtere de kliniske undersøgelser. BAVA har så i de sidste 14 måneder måttet indse at der har manglet nogle kvalifikationer hertil da at fremskridtet i 2012 har været skuffende. Da at BAVA er under tidspres for at afslutte et phase III studie på Prostvac, grundet en svindende kasse, så vælger man at afskedige Hr. Laus. Det har så været vigtigt for BAVA at gøre dette inden årsopgørelsen, sådan at en korrigerende handling (en ny medarbejder og en fremadrettet plan) kan præsenteres den 12 marts. Dette skal så opretholde investorenes tillid.

Hvis det bliver tilfældet, så vil jeg mene at et positivt regnskab fra 2012 bliver præsenteret den 12 marts sammen en ny medarbejder som skal være galionsfigur for Prostvac og en mere detajleret plan for 2013. Det kunne så være en dybere forklaring af optimeringen af produktionen, MÅSKE lidt information om Prostvac forløbet og MÅSKE en opdatering på forholdet med USA. Derfor kan det være et spændende(og spekulativt) tidspunkt at gå ind i BAVA.

Det var så min spekuleren i BAVA ;)

/Pingu23/1 2013 17:52 TheBekkers 163667Det lyder som om min formodning om manglende styring/opfølgning vedr. Prostvac var korrekt.

En anden væsentlig BAVA relateret nyhed i forhold til Imvamune er, at repræsentaternes hus har godkendt en forlængelse af bioshield:

http://energycommerce.house.gov/press-release/house-approves-pandemic-and-all-hazards-preparedness-reauthorization-act-2013

/TheBekkers23/1 2013 18:07 Pingu 063669Så begynder brikkerne at falde fint sammen. Nu er der også en stærkere support til BAVA´s forventninger til en opfølgningsordre på Imvamune.

/Pingu23/1 2013 20:09 Alberto 063672Det svarer bare stadig ikke på spørgsmål som:

1) Hvorfor går RL med "øjeblikkelig varsel"
2) Hvorfor er der ikke udpeget en afløser, før meddelelsen går ud?
3) Hvorfor finder de først ud af, at manden ikke er kvalificeret 14 mdr. inde i fase III forløbet?

Jeg mener, der er historisk belæg for, at RL altid har været placeret og præsenteret som værende i den absolutte ledelsesmæssige inderkreds. Jeg kunne godt tænke mig at søge lidt på det, men har ikke tid pt. -Jeg er overbevist om, at der er sket noget uventet og overraskende! -Og nu er jeg også overbevist om, at det ikke er personlige årsager, der ligger til grund. Derimod er det oplagt, at han er fyret "med øjeblikkelig varsel" - for det er det, der er sket! Og det bliver man ikke i den position, hvis der ikke er tale om graverende ting: Taget af kassen, underslæb, fusk med patenter?, videregivelse af fortrolig, internt materiale etc. - En tanke: Rainer Laus er vist Schweizer? -Eller Tysker? Kan der være en sammenhæng mellem beslutningen om at nedlægge produktions faciliteten i Berlin og fyringen?


Hmmm.... bare en tanke!

Hvilket medicoselskab kom RL oprindelig fra før BN?

A23/1 2013 20:20 Alberto 063673Så fandt jeg da let ud af, hvor han i sin tid kom fra:

"Laus, who was the fourth employee at Dendreon Corp. (NASDAQ: DNDN), the Seattle developer of the Provenge prostate cancer vaccine, had headed BN ImmunoTherapeutics since 2005. He helped develop the company's clinical pipeline, most significantly Prostvac, which is in a Phase III trial in prostate cancer.
BN started its 1,200-patient Phase III trial in November 2011. The study is expected to fully enroll by the end of 2013. Data would read out in late 2015." -San Fransisco Business Times 22/1

Har han "talt" over sig overfor sine gamle venner i Dendreon? Han var iøvrigt ansat her 1993-2004...

Noget andet bemærkelsesværdigt er vel, at han har valgt ikke at udtale sig: Det tyder på, at der er tale om en entydig fejl fra hans side....

Han har en MD fra universitetet i Kiel 1986 og har været i BN siden 2005...23/1 2013 20:37 Pingu 063674Hej Alberto,

Hr. Aamund siger jo netop til Ritzau igår at Reinar Laus ikke har gjort noget ulovligt. Så kunne det være fair at udelukke: Taget af kassen, underslæb, fusk med patenter?, videregivelse af fortrolig, internt materiale etc

Hr. Aamund fortæller også at det kan godt være at Reinar Laus er en fremragende forsker, men det betyder ikke at han kan forestå kliniske undersøgelser. Han mangler derfor kvalifikationer. Desværre skulle der gå 14 måneder før at BAVA så det. Og da de ser det, har BAVA lige pludselig travlt med at få lavet en udskiftning. Der er derfor ikke tid til at finde en afløser.

Hvis det er tilfældet er spørgsmål 1 og 2 udredet. I så fald kan svaret på 3 være dårlig ledelse som JKY_VH foreslår. Det kan være at ledelsen har haft et så godt øje til Reinar Laus, og de år at han har gjort et godt stykke arbejde, at de har været villige til at give ham længere snor i processen med indrulningen til de kliniske undersøgelser. Nu går den så bare ikke længere. BAVA er under pres for at levere.

/Pingu23/1 2013 21:07 Alberto 063676Jeg er ked af det, men jeg er ikke enig:

Hele sagsforløbet stinker efter min mening af, at Hr. Aamunds forklaring ikke holder: Al denne "lyn fra en klar himmel" er ikke gennemtænkt og overvejet, som det sagtens kunne have været - der er noget, der i den grad har tricket det! BN har løbende set statistiker over optaget på studiet. Intet her kan komme som en overraskelse! -Så kan det godt være, Aamund har ret - det er bare ikke grunden til fyringen netop nu...... på den måde! RL har været ansat i BN 7 år - de fleste som betroet leder på højt plan. De har kendt hans kvalifikationer og begrænsninger i mange år.

Nå, men det er selvfølgelig bare min mening...

I øvrigt bliver det spændende at se, hvordan det påvirker forhandlingsklimaet med den amerikanske administration, at chefen for BN´s amerikanske datterselskab er blevet fyret? -Jeg tænker han nok har været fremtrædende i forhandlinger med specielt NCI......

A23/1 2013 21:27 TheBekkers 063677Det afhænger vel af, om R.L.'s ære er blevet fornærmet, hvis BAVA har tilbudt ham en stilling med fokus på hans spidskompentancer frem for chef for hele divisionen?

Hvis han har nægtet dette, så er eneste udvej vel at fyre ham? Når han ikke selv udtaler sig, så kan det jo hænge sammen med, at hans ære er krænket.

Hvis han har foretaget sig noget ulovligt, så ville han vel blive meldt til politiet? Og det er han ikke efter det jeg læser ud af meddelsen.

Det ville være dejligt, hvis han selv tog bladet fra munden. Men mon det kommer om noget tid, når han har tænkt over situationen.

/TheBekkers23/1 2013 21:45 Pingu 063678Det ville give mening. Mange små firmaer har det med at give lederne mange hatte på. Når firmaet så gror ville de hatte så blive delt ud da at hver hat bliver ´tungere´. Og eftersom at BAVA er på vej til at gå fra et forskning firma til et overskudsgivende firma, så ville de kun give mening at tage de kompetencer som mangler ind i firmaet. I det her tilfælde en leder som er vant til medium eller store virksomheder og kliniske undersøgelser. Det ville jo så godt nok skubbe Hr. Laus "tilbage" imod hans spidskompetencer.

Jeg kan dog ikke argumentere imod at det ikke er dårlig håndteren fra BAVA´s side

/Pingu23/1 2013 23:47 Alberto 063679Tja, det kan selvfølgelig tænkes, at tingene på den måde er spidset til..... og ledelsen har selvfølgelig svært ved at researche i miljøet, uden RL´s vidende! -Det giver en vis mening.....TRÅDOVERSIGT


63623 ok sukkeralf..
22/1 12:51 troldmanden 0