Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Genmab A/S, 26 Februar Kl. 14:30 Læs mere her
      

Skat-afgift på handel med værdipapir


64024 Windstyrke 16/2 2013 14:55
Oversigt

Det bedste politiske initiativ jeg har set længe til at samfundet får udbytte fra spekulanters , headgefondes og shorts store arbejdsindsat ved værdipapir handel.
Merkel opfordrer verden til at indføre betaling på 0,1% pr. Aktie til samfundet. Det er en enestående vej som gør at spekulanter bliver med ansvarlige i samfundets udvikling. Spekulanter(virksomheden) skal som alle andre skattepligtige betale til samfundet for det arbejde de dagligt foretager.
Det skal nok komme til at give storpolitiske dønningen.

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/252105/me..16/2 2013 16:11 Tonny9 364026Øhhhhh...Hvordan kommer du lige frem til at de, spekulanterne som du kalder dem, ikke allerede betaler skat?
Mig bekendt betaler man skat af den fortjeneste man (forhåbentligt) genererer.

Hvordan bliver en spekulant lige pludselig mere ansvarlig, som du kalder det, fordi der kommer en omsætningsafgift?

Man ok, hvis vi skal brødføde over 2 mill. mennesker på overførselsindkomster bare her i Danmark, så skal enhver mulighed for skatter og afgifter selvfølgelig optimeres.

Måske man skulle beregne sig skat af, når folk ingenting laver og derved ikke genererer en skattebetaling til samfundet.
Det går alså virkeligt ikke, hvis man ikke hele tiden er i gang med og skabe værdier der kan beskattes, til vores fælles bedste.....selvfølgelig..:)

Nå men heldigvis ser det ud til, at den skat ikke bliver gennemført i Norden og Storbritannien og så kan det jo gå hen og blive en fordel for disse lande.
Det har de Radikale set.16/2 2013 20:40 Windstyrke 064031Der bliver ikke betalt en øre til samfundet for de handels metoder spekulanter , headefonde og short anvender. Det vil en x%del ændre på.
Ud over samfunds støtten det indbringer, vil et lovindgreb overfor spekulanthandel få aktiemarkedet til at afspejle en mere reel værdi af aktiemarkedet.16/2 2013 20:52 johnny57 264032Det er naivt at tro at regningen ender hos spekulanterne/bankerne
Regningen ender hos de almindelige kunder og derved bliver bla vores pensioner udhulet. Helt igennem et skod ide.

sent from iPhone16/2 2013 21:06 Windstyrke 064034Hvordan?
I øjeblikket ender regningen hos de mange mennesker der får ørene i spekulantmaskinen. Det er skidt for sundheden og den regning betaler vi skatteydere uden støtte fra spekulanternes handels metoder.16/2 2013 23:34 Occam 064039Lad os antage, at en funktionær tjener 500.000 kr om året plus 15% pension, dvs. 75.000 kr, igennem 40 år. Det giver en pensionsopsparing på 3 mio plus reel tilvækst - forsigtigt placeret kan pengene vel fordobles til 6 mio. 0,1% heraf er 6.000 kr. Hvis halvdelen af porteføljen lægges om hvert andet år, kan afgiften således ende på 30.000 kr. Altså 0,5% af 6 mio.

Det kan da ikke kaldes *udhuling*. Det er jo peanuts i forhold til andre skatter og endda i forhold til gebyret til pensionskassen.17/2 2013 12:25 nohope 064046Hvordan synes du det regnestykke hænger sammen med et forventet afkast af skatten på 8-10 mia pr. år ? - uanset afkastet på pensionerne iøvrigt ? PAL skat for "normalår" er på 15-20 mia ved ca. 15 % beskatning af afkastet - skal pensioner alene betale hele skatten bliver det istedet for 15 % så en skat på 20-25 % af afkastet. Og selvfølgelig skal pensioner ikke betale det hele, de er bare forsvarsløse - al anden kapital forsvinder hen hvor der ikke er omsætningsafgifter.17/2 2013 13:07 Occam 064047Det hænger meget godt sammen.

Det omtalte forventede afkast er formentlig baseret på den aktuelle transaktionsmængde. Dvs. adfærdsregulering i form af dæmpet handelsvirksomhed er ikke indregnet.

I mit regnestykke bidrager en gennemsnitlig pensionsopsparer med 750 kr om året. Hvis der er 3 mio af dem giver det lidt over 2 mia per år.

Men jeg kunne mistænke pensionskasserne for at handle hyppigere, end det jeg her gætter på.

Du siger "al anden kapital forsvinder ...". Jeg vil foretrække at betale et par hundrede kr om året i transaktionsomkostninger frem for at etablere et selskab på Cayman Islands.17/2 2013 14:21 nohope 464050Dit personlig valg bliver sværere end et par hundrede kroner. Alle andre går over til at handle GDR på NYSE og procentsatsen bliver derfor ikke 0,1 men 1,0 eller 5,0 eller højere - nu er provenuet fastlagt og skal være der, skatten hæves bare til den er høj nok.
Da jeg startede pensionsopsparing var der fuldt fradrag for indbetalinger i topskat, ingen løbende beskatning - idag er tilbuddet: ingen fradrag for indbetalinger samt løbende beskatning - senest hævet fra 15 til 15,3 sidste år og op til 100 % beskatning ved udbetaling, ved at der modregnes i offentlige pensioner og ydelser.
Beløb på op til 40 mia i PAL har ikke stillet staten tilfreds, der er nu fremrykket betaling af 40 % afgiften på kapitalpensioner for at øge statens indtægter her og nu. Etableres der endnu en afgift/skat på pensioner vil vi se den blive strammet og strammet. Det er ikke det DK har brug for - vi har brug for færre skatter - lavere skatter.
Andre lande har brugt statsmidler til at understøtte banksektoren, det er ikke sket i DK - de gode banker har måttet betale for de dårlige banker. I DK er der i forvejen særskatter på banker i form af lønsumsafgifter(+ alt det der er pålagt alle virksomheder) - det skal stoppes nu, skeen skal over i den anden hånd - ikke flere skatter.16/2 2013 18:22 Occam 364030En populær forestilling er, at børsen er en markedsplads for kapital. Under den antagelse skal man selvfølgelig prøve at få markedet til at fungere med mindst mulige transaktionsomkostninger for at opnå en effektiv kapitalformidling til gavn for hele samfundet.

Men volumen af børstransaktioner er 10-100 gange større, end hvad naturligt udbud og naturlig efterspørgsel af kapital berettiger. Dvs. vi kan godt betragte børsen som en markedsplads; men oven på denne markedsplads er der nogen, som har bygget et kæmpemæssigt kasino. Hvorfor skulle vi ikke lægge en beskeden afgift på dette kasino, når vi nu beskatter andre former for spil?

Når tilmed spekulanterne ubevidst eller bevidst kan destabilisere børsen eller hele samfundet, er det jo meget rimeligt, at de bidrager til de omkostninger, der er forbundet med de risici, deres virksomhed skaber.16/2 2013 20:59 pete44.5 264033Det er noget vroevl at hedgegunde og spekulanter ikke betaler skat.... de betaler skat af den loen de faar, og investorene betaler skat af eventuelle gevinster fra de enkelte hedgefunde.

Det giver ingen mening at indfoere denne skat i kun nogle lande, det skal vaere alle lande eller ingen. De lande som indfoerer dette, risikerer at penge flyttes til andre markeder.

Det eneste sted dette vil have effekt vil vaere paa enkelte algotitmer high frequency, ellers er det business as usual. Det vil ikke aendre noget, andet en nogle lande vil faa en indkomst.16/2 2013 21:11 Windstyrke 064035Forslaget handler om betaling for handler ikke overskud. Så det har du misforstået.16/2 2013 21:28 pete44.5 064036nej det har jeg ikke, du skriver at de ikke betaler skat,det goer de nu..... den lille ekstra udgift til handel betyder ikke en disse for de som handler, men det betyder noget for de enkelte lande.... det er fint med mig aendrer ikke noget og jeg vil stadig shorte de aktier som jeg mener skal shortes16/2 2013 21:37 Windstyrke 064038Så et godt forslag, fordi det ikke betyder noget for dig. Kan du tænke længere en til din egen matrikel?
Jeg skriver om at der skal betales en procentsats for handler. Skat er sgu noget du finder på. Læs og forstå.17/2 2013 00:34 pete44.5 164040Du skriver at hedgefunde og spekulanter ikke betaler noget, de betaler det samme som dig netop skat...... Nu skal du laese og forstaa, det kommer ikke til at betyde noget for nogen, bortset fra maaske nogle high frequency handels systemer..... Det er da fint nok at betale en afgaift, det er bare idiotisk det ikke er globalt.17/2 2013 10:08 Windstyrke 064043Vi har åbenbart ikke den samme forståelse af det skrevne sprog, så er det jo umuligt at diskutere sig frem til gensidig forståelse.
Vi skatteydere=alle.
Spekulanternes handels metoder=alle17/2 2013 10:51 Windstyrke 064044En parallel til skat for at ramme netop dem du nævner, "high frequency handels systemer", kan være at indføre en frigrænse på et X antal handler pr. år før der betales handels "afgift".17/2 2013 16:05 pete44.5 064051Wind de vil ikke blive ramt naevne vaerdigt, de er ligeglade, som jeg skrev..... nogle faa high frequenzy kan maaske blive ramt.... men det har ingen eller meget lille indflydelse paa markedet17/2 2013 16:46 Windstyrke 064052Er alle ligeglade og handler som altid kan provenuet måske anvendes til at sænke indkomstskatterne. Det er jo fint. Det bliver jo trods alt til penge.
Kommer store dele af verden med kan det jo sparke lidt flere hjul i gang.17/2 2013 00:36 vouskootia 264041UK har haft financial transactions skat i lang tid.... og har også haft CFD'er (som så er designet til at omgå den skat).
Folk der ligger lang gør det så nok i aktier rent, mens de der vil spekulere og gamble kortsigtet og leveraged gør det i CFD - så er vi lige vidt? (udover at almindelige investorere er blevet tilført en ekstra skat/omkostning til opsparingen).17/2 2013 16:50 Windstyrke 064053Som jeg læser forslaget kommer det også til at ramme derivater. Godt nok med en mindre sats.17/2 2013 13:16 mlama 264048En sådan skat vil have mange øvrige fine virkninger: Risikoen for endnu et flash crash minimeres eftersom algoritmehandel vil blive uprofitabelt, og vi får et mere stabilt marked med mindre Volatilitet, hvilket er til gavn for samfundsøkonomien.

Derudover så vil investeringsbankerne få mindre magt og de som skaber værdierne bliver igen vinderne til gavn for alle.17/2 2013 17:59 pete44.5 064055ALgotitmehandel vil ikke blive uprofitabelt, der skal maaske skures lidt paa dem, det er alt.... Noget som koerer efter meget minimale profitter, men ellers er verdenen den samme. Pensionskasser, privatpersoner vil jo ogsaa blive ramt.....17/2 2013 20:35 vouskootia 064056Måske der bare vil komme et større Spread mellem køb/salg hvis algoritmerne bliver pålagt ekstra udgifter? (men samme algoritmer)
Større Spread er ikke en fordel for private handlende...
Volalitet vil der stadig være og måske øget pga. større Spread, og det vil ikke ændre på flash-crash risikoen.
Investerings-bankerne vil få mere magt og færre private investorere vil få adgang til aktie-markedet...
Handel vil flytte til ikke-beskatede instrumenter som CFD'er med større risiko og mere lyssky/suspekte handels-platforme og lande.18/2 2013 01:19 Hjulmand 264061Jeg har noget svært ved at bestemme mig for, om jeg er tilhænger eller modstander af FTT.

På den ene side, skal FTT ikke ramme private, men er rettet mod den finansielle sektor, omvendt så er den finansielle sektor kendt for at sende alle regninger videre til kunderne, og indirekte vil det altid ramme os almindelige mennesker.

Alle har en holdning til, om hvorvidt finanssektoren er underbeskattet eller ej, men det er ikke baggrunden for FTT-tanken og er i den forbindelse uendelig ligegyldigt. FTT skal begrænse spekulation på markedet, og raten er sat så lavt, at der er tale om en næsten nulbeskatning af "almindelig" mennesker. Derimod vil det være sektoren der skal betale gildet, så ingen rabatter til high frequency handels systemer eller for den sags skyld valutahandle. I min verden skal det være både Tobinskat og FTT, hvis det skal være.

Nu er det ikke sådan, at min barnlige naivitet vokser ind i himlen. At finanssektorens grådighed gentager sig, er lige så sikkert som amen i kirken, så hvorfor ikke tvinge dem til at deltage i genopretningen af de ødelæggelser de er ansvarlige for og vil være ansvarlige for, i fremtiden.

Jeg er lodret modstander af brandbeskatning af den finansielle sektor, blot fordi der er skattekroner at hente, omvendt har jeg det helt fint med, at de bidrager til genopretningen af den globale økonomiske situation, og ikke mindst bidrager til, at en gentagelse bliver mindre sandsynlig.

Men naiviteten må ikke tage over. De udbetaler ikke lavere lønninger, udbetaler ikke lavere bonusser eller begrænser deres grådighed. Sektorens rolle i samfundet vil være uforandret, mål om givne EBIT vil være de samme, og enhver omkostning på vejen, betales stadig af kunderne. Sådan må det være.

ECB, lavede en 1000 mia. Euro fond, til at sikre Finansiel Stabilitet, og begynder nu at kræve FTT. Akkumulering af sektorens egne midler til en form for hjælp til selvhjælp. Det svarer til, at mor og far holder lille Peters løn for at slæbe aviser, ellers brænder han dem af på pjank og pjat. Ansvarlighed vil nogen kalde det.

Eller er det de første spæde tegn på, at den private finanssektor har spillet fallit? Når alt kommer til alt, har vi så nogen glæde af at den finansielle sektor er privat? Jeg er stor tilhænger af markedsøkonomi, men jeg er ikke tilhænger af, at alt skal liberaliseres bare for liberaliseringens skyld. De privatøkonomiske interesser er i så stor konflikt med makroøkonomiske interesser, at katastrofer som Lehmann, kun er et bump på vejen, hvis der ikke gøres noget.

Jeg har ikke den endegyldige løsning, men FTT eller Tobinskat ændre intet. Det er symptombehandling, ikke en kur.

Debatten om FTT indeholder en del myter. Linket er skrevet af to personer med indsigt, og kan medvirke til at aflive en del af dem.

http://www.information.dk/300877

Nok for denne gang.

Hjulmand18/2 2013 08:59 vouskootia 164063Information artikelen du henviser til er signeret af:

"Emilie Turunen er medlem af Europaparlamentet for SF Lars Koch er politikmedarbejder hos IBIS og Talsmand for Robin Hood Skat-Kampagnen"

Kan vist ikke bruges til at aflive nogen myter - og er ikke på nogen måde neutral...

De glemmer alt om CFD'er i UK, og at FTT formentlig ikke begrænsede spekulation i de lande.
Så har de også noget med at pengene skal bruges på "grøn-vækst" i samfundet (og ikke til en sikrings-fond?) - altså har de allerede fuld gang i at bruge pengene på andre formål...

På Island fik bankerne lov til at gå ned og krakke - og de "normale" hjælpe-mekanismer trådte i kraft. Det er vejen frem - folk skal lære at der er risiko og være påpasselig. Islændingene har formentlig lært langt mere end os andre og det vil tage væsentlig længere tid for dem før de kommer i uføre igen (og de recovers også langt hurtigere).
Nej tak til hjælpe pakker og socialisering af ansvar og risiko i bank-verdenen (Vil FTT og faste hjælpe-programmer/sikkerhedsnet ikke gøre at banker vil løbe endnu større risiko for andres penge?)TRÅDOVERSIGT