Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Generalforsamling i Foreningen Vestas Shareholders


64084 Hjulmand 20/2 2013 01:16
Oversigt

Kære medlemmer af Foreningen Vestas Shareholders,

Det er nok ikke gået nogens opmærksomhed forbi, at der har været lidt støj på de indre linjer i foreningen. Vagn Schou og hans søn Torben Schou har helt overtaget styringen af foreningen, og har smidt alle øvrige nøglepersoner ud.

Jeg er af den opfattelse, at FVS stadig har sin berettigelse, men at den i sin nuværende form er udemokratisk og uprofessionel, og den har tilmed også et dårligt ry blandt aktionærerne. Det vil jeg gerne medvirke til at rode bod på, i samarbejde med de gamle nøglepersoner Søren Riis, Rudi Ovesen, Karin Sloth og Anders Høier.

Vagn Schou har indkaldt til generalforsamling d. 23. marts 2013, med en dagsorden der ikke kun er i strid med de offentliggjorte vedtægter, idet alle punkter i dagsordenen ikke er med, men især fordi han har undladt at medtage nogle af medlemmernes forslag til generalforsamlingen.


På generalforsamlingen skal vi hjælpes ad.

- Vi skal sikre os, at Vagn Schou og Torben Schou holder deres ord og forlader bestyrelsen. Generalforsamlingen skal stiller forslag til og vedtage et mistillidsvotum til Vagn Schou og Torben Schou, i overensstemmelse med det af Søren Riis indsendte forslag til generalforsamlingens dagsorden.

- Vi ønsker, at der vedtages et gennemarbejdet sæt vedtægter, der bl.a. sikre foreningens uafhængighed af enkelte personer, og dermed forhindre at en lignende situation kan gentage sig. Forslag til vedtægterne er indsendt rettidigt og kan derfor vedtages, selv om Vagn har nægtet at tage dem på dagsordnen. Disse kan ses på www.mentora.dk.

- Målet er ligeledes, at indsætte en ny bestyrelse valgt af generalforsamlingen, der vil udvise respekt for de demokratiske spilleregler i en medlemsforening, for vedtægterne, og ikke mindst for medlemmerne.

- Vi tilstræber, et Forum hvor der er plads til en bred nuanceret debat om Vestas, i en åben og konstruktiv medlemsdialog, men i en tone hvor alle bliver respekteret.

- Sidst men ikke mindst, ønsker vi at opnå en seriøsitet og professionalisme i foreningens ansigt udadtil, så den kan være sig selv bekendt, når den repræsenterer jer og os.


Vi kan intet gøre alene, så vi skal bruge al den opbakning, vi kan få.
Alle medlemmer opfordres derfor til at møde op på generalforsamlingen, og give jeres mening til kende.

Hvis der er nogle, der ikke kan deltage, så vil vi gerne sikre jer repræsentation via fuldmagt, til at opnå ovenstående mål.

Vigtigt:
Der skal være betalt kontingent inden 28. februar 2013, og man skal have tilmeldt sig senest d. 9. marts 2013.
Følg anvisningen i den tilsendte indkaldelse på alle punkter, ellers risikere I, at det er spild af tid.

Hvis I ønsker, at blive repræsenteret via fuldmagt, så send en e-mail til os, så hjælpes vi ad med resten:

vestasshareholders@sol.dk

På nedenstående hjemmeside kan I finde en bred vifte af information om den sidste tids hændelser, sammen med dokumentation, pressemeddelelser, udtalelser, m.m. Tillige kan man se Søren Riis forslag til dagsorden, forslag til vedtægterne og forslag til mistillidsvotum:

www.mentora.dk

Vel mødt
Frank Hjulmand20/2 2013 06:21 cykling 064085Hvis man har fulgt med i debatten i og omkring FVS.Så er et af stridspunkterne at der er uenighed omkring Deminor og deres ønske om en forskning af Vestas.Hvordan stiller i de nye folk i FVS jer til det spørgsmål ?.20/2 2013 07:11 cykling 064086Hej Hjulmand

Jeg vil prøve og være mere tydelig.

Der er nok ingen der ikke kan se Vagns mangler i forhold til FVS.

Derfor vil den række af nøglepersoner incl dig selv.Også få den nødvendige opbakning til og smide såvel Vagn som søn ud af FVS.

Hvis man vælger og overdrage sin fuldmagt til dig og disse nøgle personer.Vælger man så og støtte en personkreds som bakker op om Advokatfirmaet Deminor og deres ønske om en granskning af Vestas.

Grunden til at jeg stiller det lidt på spidsen.Er at jeg finder spørgsmålet om Deminor og deres granskning meget centralt.

Det er meget nemt og forholde sig til om hvor vidt Vagn skal ud eller ikke.

Men jeg finde det lige så centralt og få belyst hvad de nøgle personer man udstyre med sin fuldmagt står for i så centralt et spørgsmål som Deminor.20/2 2013 09:50 Hjulmand 164091Hej Cykling,

Først og fremmest tak for opbakningen.

Personkredsen omkring FVS, også de afgående nøglepersoner, er imod Derminors forslag til en granskning. Den holdning vil der ikke blive ændret på, efter GF.

Jeg har personligt givet udtryk for, at svar fra Vesta vedr. centrale spørgsmål er bedre end et forsøg på at skjule mistænkelige eller uforståelige handlinger, uanset om svarerne er ubehagelige.
Men det skal ikke være Derminors model eller på deres betingelser.

Det er vigtigt at slå fast, at hverken revision eller Skat har gjort indsigelser mod regnskabsændringerne i 2010. Alle andre punkter er afklaret eller under afklaring. Jeg fatter ikke, at Derminors vil have undersøgt sagen om Nørremark. Der er en retssag under opsejling, er det ikke ret logisk at Vestas ikke kan udtale sig før efter sagens afgørelse?

Derminors handlinger, minder i mistænkelig grad om et forsøg på at presse de sidste dråber ud af deres kunders short, for det kan ikke være for Vestas skyld, som de påstår.

Hjulmand20/2 2013 10:52 Jens G 164098Ønsker jer al held og lykke med generalforsamlingen - er desværre ikke i Danmark på det tidspunkt.

Når jeg har set hvorledes generalforsamlinger er forløbet, vil jeg overveje at blive medlem (igen)20/2 2013 18:52 pete44.5 064108Jens G. hvad mener du med igen ?????20/2 2013 21:04 Jens G 064111Blev medlem på et tidligt tidspunkt - men ragede uklar med Vagn.

Meldte mig så ud af foreningen såsnart jeg fik stiftelsespapirer og vedtægter tilsendt - med mangelfulde underskrifter.21/2 2013 11:04 Jens G 064118Synes lige at I skal se "Stiftelsesdokument" og "Referat fra stiftene generalforsamling" som jeg modtog fra Vagn 21/8 2012
docxStiftelsesdokument.docx

NY 22.2, Referat stiftelse, Stiftelse af foreningen, Vestas, VWS.CO
21/2 2013 11:08 Jens G 064120Og her kommer så referat
docxStiftelsesdokument.docx21/2 2013 11:24 Jens G 064121Prøver så lige igen at få det hele med

NY 22.2, Referat stiftelse, Stiftelse af foreningen, Vestas, VWS.CO
22/2 2013 08:48 Elmelund 064148Hej Hjulmand: Kan du bekræfte at VSH har ca.
440 medl. og at disse har ca. 2.0 mio aktier22/2 2013 12:37 Hjulmand 064153Hej Elmelund,

Først og fremmest velkommen til PI.
Håber du finder dig tilpas herinde. Her er mange PIer med både stor viden og erfaring i investeringers kunst, og lige så vigtigt er det, at langt hovedparten holder en god tone.

Nej det kan jeg ikke. Når alt kommer til alt, så sidder Vagn Schou på alle medlemsinformationerne.

Da Rudi Ovesen ønskede adgang til disse informationer, for at sende medlemsinfo ud, blev han smidt ud af FVS, med den forklaring at han forsøgte at kuppe foreningen.

Jeg antager, at der er omkring 440 registreret og ca. 200 betalende medlemmer for 2012. Hvor mange der betaler for 2013 og reelt har adgang til GF, det ved kun Vagn.

Antallet af aktier der rådes over er helt umuligt at svare på. Jeg har kendskab til flere der har registreret 100-200 stk. ved indmeldelsen, men ejer 50.000 stk. eller flere. Jeg forestiller mig så også, at det omvendte er tilfældet.

Jeg er dog helt sikker på, at Vagn Schou skriver og taler FVS større end den rent faktisk er, og at vi ikke skal forvente åbenhed før han er væk.

Hjulmand22/2 2013 16:42 Elmelund 164158Mange tak Hjulmand, for de pæne ord!!

Skal bestræbe mig på at holde en ordentlig og sober tone i debatterne. Synes det er en rigtig go´ ide med en VSH, men er selvfølgelig skuffet over den frustrerende start foreningen har fået og håber inderligt, at der bliver "ryddet ordentligt op" på kommende GF, således at mange flere aktionærer får lyst til at melde sig "under fanerne" og få øget medlemsskaren så kraftigt, at det en dag er muligt at få en repræsentant i VWS-bestyrelsen. I dag synes jeg VSH fremtræder "mudret" overfor omverdenen!

Fortsætter med at være medlem og hepper på en ny godt sammentømret bestyrelse ved nærtforestående GF.

Tror iøvrigt det er en go´ ide at holde på sine VWS-aktier eller supplere, da der er rigtig pæn sandsynlighed for en aftale med MHI. På GF 21.3, skal der saneres yderligere i bestyrelsen og i dette forum ville det være superduper bl.a at kunne præsentere japansk deltagelse i den kommende mere slagkraftige bestyrelse.

Også kun et spørgsmål om tid hvornår en OK ordre tikker ind, hvilket nemt kan løfte aktien en hel del. Næste 4 uger blir meget spændende!! Vi ser!!!22/2 2013 21:15 pete44.5 164166Elmelund du skal ogsaa vaere velkommen i WS chatten, der snakkes loest og fast om VWS hele dagen, baade meget sagligt og med humoerTRÅDOVERSIGT