Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Matas' børsnotering


65609 Okonomen 13/6 2013 11:49
Oversigt

Jeg kigger med interessante øjne på Matas' kommende børsnotering.

Jeg er specielt interesseret i at vide hvad den indre værdi er og hvad de fremtidige P/E værdier er. Udbyttepolitikken er også meget vigtig for mig. Jeg har kigget lidt i prospektet. Udbudskursen pr. Aktie forventes at ligge mellem 100 og 120 DKK og det lader til at det totale antal aktier efter børsintroduktionen vil ligge på 40.779.804 stk. Jeg antager i dette indlæg, at udbudskursen vil ligge på 110 DKK.

---------

Ang. KI/V har jeg kigget lidt på tallene, og det lader til at landet ligger således:

Total Egenkapital efter udlod og betaling af gæld: 2.643,3 mDKK (Det er mit indtryk at 2 mia. DKK skal bruges på at tilbagebetale gæld)

Totalt antal aktier 40.779.804 stk.

Indre værdi = 64,8 (Ved en udbudskurs på 110 DKK giver dette en KI/V på 1,7.

Synes KIV på 1,7 lyder som en fornuftig pris for et så stærkt selskab med et unikt og stærkt brand.

----------
Ang. udbytter så ser Matas også meget interessant ud:

"Selskabets Bestyrelse har vedtaget at udbetale mindst 60% af Justeret Resultat efter Skat i form af udbytteudlodning eller aktietilbagekøb. Denne udbyttepolitik er udformet for at levere et meningsfyldt direkte afkast til Selskabets aktionærer og samtidig give mulighed for at nedbringe Selskabets gæld for at opnå målsætningen om en nettogearing, hvor Nettogælden fastholdes på ca. to gange EBITDA på kort og mellemlangt sigt."

"Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil blive foreslået eller erklæret udbytte eller foretaget aktietilbagekøb i et givent år, jf. afsnittet "Risikofaktorer". Endvidere kan Selskabets udbytte- og aktietilbagekøbspolitik blive ændret, idet Bestyrelsen fra tid til anden vil genoverveje den."

"Selskabet har ikke erklæret udbytte for regnskabsårene 2012/13, 2011/12 eller 2010/11. I det omfang det måtte være i overensstemmelse med ovenfor beskrevne politik, forventer Selskabet at erklære udbytte eller foretage aktietilbagekøb i 2014 vedrørende regnskabsåret 2013/14, i hvert tilfælde med forbehold for overholdelse af lovmæssige krav."

Det lader til at der vil komme fokus på tilbagebetaling af værdi til aktionærerne og mit generelle indtryk af Matas' udbyttepolitik efter at have lyttet til bl.a. webcast er, at udbytter og måske også aktietilbagekøb for de kommende år er ret sikre.

---------
Udviklingen i de finansielle resultater er meget stabile og viser en positiv udvikling stort set over hele linjen. Jeg lægger specielt mærke til, at brutomarginen er vokset stille og roligt de sidste tre regnskabsår fra 45 til 46 %. Der regnes også med en markedsvækst i DK på ca. 3-4 %. P/E for 12/13 ligger omkring 17 til en kurs på 110 DKK og jeg regner med at EPS kan stige nogenlunde stabilt de kommende år også. En PE på 17 er dog en den høje ende.

Her er tale om et særdeles stærkt dansk brand. Kendskabsgraden blandt danske kvinder er på 98 % og Matas har 62 % markedsandel i bl.a. high end beauty. 60 % af danske kvinder er medlem af Club Matas (1,2 mio.) og selskabet vokser samtidig hurtigt i deres online shop. Omsætningsandelen er dog stadig lav for online delen, men ledelsen vurderer også, at kvinder foretrækker at komme ned i butikkerne selv og dufte/prøve produkter før de køber dem samtidig med at de modtager rådgivning. Internetbutikken har pt. 440.000 unikke besøgende per måned.

Hvad synes I andre?13/6 2013 12:52 Occam 465610Altid skeptisk ved IPO. Der er mange muligheder for at pynte regnskaberne kortsigtet. Og der er mange, som skal have fyldt lommerne med bonusser og billige aktier.

PE er lidt høj. Walmart har PE 14,76.

Egenkapitalen i årsregnskabet er suspekt: En samlet gæld på 3,4 mia afbalanceres af goodwill på 3,6 mia. Hvis vi fjerner goodwill, så er der -1,2 mia tilbage i egenkap.

Og så er de på vej i krig mod apotekerne. Det betyder vel flere omkostninger til at begynde med?

Måske Matas vil kunne købes billigere, når røgen har lagt sig.13/6 2013 14:29 TeamGarlic 265611Så en gennemgang forleden dag, hvor forfatteren havde søgt efter eksklusive produkter og fundet dem op til 50% billigere end hos MATAS på internettet.
Deres forretning kan blive hæmmet af fysisk tilstedeværelse.
Må tilstå, at jeg er meget skeptisk overfor IPO'er i dette marked (læs: valuation). Det er med vilje, at de udbydes nu for at få nogle penge i kassen.
Jeg bliver ikke køber.13/6 2013 14:40 Okonomen 265612Tak for feedback. Ja jeg har nu heller ikke tænkt mig at gå ind i IPOen. Det har jeg ikke risikovilighed til :) Men den bliver interessant at følge i løbet af året13/6 2013 15:14 johnny57 365613Pandora vil nok skræmme mange fra at deltage, selvom den har rettet sig.
Formentlig er der en del som skal havde penge i forbindelse med emmissionen.
Penge som ikke skaber nogen værdi. Jeg har deltaget i en del emmisioner, de fleste ender skidt, kan lige nævne Danonics. Tror jeg afventer aktiens færd.

sent from iPhone14/6 2013 11:26 TeamGarlic 065637På Nordnet-bloggen gennemgår Per Hansen casen i 3 artikler. Første link: http://www.nordnetbloggen.dk/det-bor-du-vide-inden-du-kober-matas-aktier-13/07/06/2013/13/6 2013 15:15 akademikeren 165614Det er rigtigt at de 2,083 mill bliver brugt til at tilbagebetale gæld. Det står i noten side 40.

Jeg er umiddelbart interesseret, men ud fra en lidt anden betragtning. Jeg synes nøgletallene man skal købe ind til er ok, uden at være vildt billige. P/E 17 tjaaah det er ikke noget Bargain. Væksten taget i betragtning sp er 17 i den høje ende.

Jeg ser at de faktisk er ret gode til at tjene penge, men bliver de ved med det. Er ret sikker på at selskabet er blevet trimmet flot af kapitalfonden CVC bag. Så jeg tror måske Margin kan komme under pres og med den begrænsede vækst så kan man måske kigge på p/e 17 i lang tid.....

Brandet og penetrationen er der intet at udsætte på.

Godt så. Men jeg er interesseret fordi jeg tror mange søger et sikkert sted for at få et rimeligt afkast, derfor kan dividenden omkring de 2-3,5% godt være et selling point.

Så overvejer en del.13/6 2013 15:30 Occam 065615Det er rigtigt, at der skal tilbagebetales gæld. Men det skal vel ske med ny gæld? Så vidt jeg kan se, så er det ejerne, som sælger aktier - og ikke selskabet som nyudsteder!? Dvs. selskabets gæld berøres ikke af IPOen.13/6 2013 15:37 akademikeren 065616Det er hensigten, at udeståender på DKK 2.083,9 mio. i forbindelse med den Eksisterende Låneaftale skal tilbagebetales umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse og afregning med midler trukket i henhold til Selskabets Nye Låneaftale, jf. afsnittet "Gennemgang af drift og regnskaber - Likviditet og kapitalberedskab - Finansiel gæld - Refinansiering ved Udbuddets gennemførelse og afregning". Ved refinansieringens gennemførelse forventes Selskabet ikke at have nogen sikret kortfristet gæld.

NordNet-bloggen
13/6 2013 16:30 Occam 165617Men på prospektets side 94-95 omtales de nye lån:

"Med henblik på at refinansiere udeståender i forbindelse med den Eksisterende Låneaftale har Matas og MHolding 3 A/S indgået en låneaftale (benævnt den "Nye Låneaftale", og de nye faciliteter herunder, de "Nye Faciliteter") af 30. maj 2013 med Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, filial af DnB Bank ASA, Norge og Nordea Bank Danmark A/S som mandated lead arrangers og långivere og Nordea Bank Danmark A/S som agent.

Selskabets Nye Faciliteter omfatter følgende faciliteter:
• Facilitet B med et beløb på DKK 1.500 mio. og med endeligt udløb 30. juni 2018 (den "Nye Facilitet B"). Den Nye Facilitet B vil blive anvendt til at tilbagebetale udeståender i forbindelse med Selskabets Eksisterende Låneaftale.
• Revolverende Facilitet med et beløb på DKK 750 mio. og med endeligt udløb 30. juni 2018 (den "Nye Revolverende Facilitet"). Den Nye Revolverende Facilitet vil blive anvendt til generelle virksomhedsformål (herunder tilbagebetaling af udeståender i forbindelse med Selskabets Eksisterende Låneaftale)."

Der følger så en skitsering af betingelserne (læs håndfæstningen) herfor. Slutresultatet bliver:

"Finansiel gæld efter refinansiering DKK mio.
Ny Facilitet B . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,0
Ny Revolverende Facilitet (træk) . . . 400,0
Banklån i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900,0"

Facit er, at det Matas, som nye aktionærer køber sig ind, vil have en gæld på ca. 8 gange det aktuelle overskud.

"De Nye Faciliteter er prissat med en initial marginal på 150-200 basispunkter over CIBOR (eller henholdsvis LIBOR, EURIBOR, STIBOR eller NIBOR) og med marginalregulering afhængigt af gearingniveauet." - så længe renten er lav, går det godt.14/6 2013 09:53 akademikeren 065636Bekymring om marginpres er ikke noget selskabet selv har. Tværtimod. I prospektet skrives:

Primært på grundlag af de nedenfor angivne forudsætninger, metodik og udelukkelsen af virkningerne af visse faktorer forventer Matas, at den i regnskabsåret 2013/14 realiserede omsætningsvækst vil være en smule større end omsætningsvæksten på 3,3% i regnskabsåret 2012/13, hvilket til dels skyldes en forventet bedring i LFL-væksten. Endvidere forventer Matas, at den Justerede EBIT-margin, som heller ikke omfatter omkostninger i forbindelse med den påtænkte notering og optagelse til handel, for regnskabsåret 2013/14, bliver på niveau med eller en smule højere end den Justerede EBIT-margin på 17,1% i regnskabsåret 2012/13.

NordNet-bloggen
14/6 2013 09:25 akademikeren 065635


15/6 2013 10:35 RTH 065644kursmål har jeg på den hårde måde lært at man skal være yderst varsomme med kursmål - jeg er altid vildt skeptisk hvad det angår18/6 2013 15:30 akademikeren 065672


18/6 2013 19:13 Okonomen 065678Jeg giver ikke meget for kursmål. Jeg går hellere stik modsat end med. De har masser af grunde til at være positive på aktien hvis de kan få den igennem udloddet til det lave interval i 100-120. Så sætter de kursmål på 140 og dumper aktien nogle dage efter børsnoteringen og tjener 10-20 %.

Efter min mening er aktien ikke så attraktivt prissat som bankerne siger. 17 x 2012 indtjeningen er højt, og kapitalfonden har helt sikkert haft et absurd stærkt fokus på at trimme virksomheden og skabe så gode resultater som muligt og har derved presset marginerne en del som vi vist også snakkede om herinde. Så forventer ikke samme flotte EPS udvikling i fremtiden.

Som sagt er bankerne vel nok så positive fordi de håber at kunnescore en hurtig gevinst når de smider aktierne til de private nogle dage efter børsnoteringen?19/6 2013 09:34 akademikeren 065699Os på kontoret har i dag tegnet i Matas. Det er mest af alt en kortsigtet spekulativ affærre, med et play på at pensionskasserne og andre i Danmark leder efter sikre papirer med en sikker forretning og et pænt afkast. Udbyttet bliver omkring 3% ved kurs 120 og det er klart acceptabelt.

De vil blive solgt (nok) hvis de stiger 5-10% den første uge.TRÅDOVERSIGT