Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

BAVARIAN - Regnskab 2014 og kommentarer på 2015


71850 Helge Larsen/PI-redaktør 11/3 2015 09:36
Oversigt

Bavarian Nordic A/S: Bavarian Nordic offentliggør årsregnskab for 2014

07:38


KVISTGÅRD, Danmark - 11. marts 2015
- Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har i dag offentliggjort selskabets
årsregnskab for 2014. Omsætningen var DKK 1.217 mio. (DKK 1.213 mio. i 2013).
Resultatet før renter og skat udviste et overskud på DKK 17 mio. (DKK 33 mio.
i 2013). Resultatet efter skat var et overskud på DKK 26 mio. (underskud på
DKK 47 mio. i 2013). Omsætning og resultat var på niveau med selskabets
forventninger. Selskabets kapitalberedskab udgjorde DKK 1.000 mio. ved
udgangen af året (DKK 652 mio. pr. 31. december 2013).

I 2015 forventer selskabet en omsætning i størrelsesordenen DKK 1.000 mio. og
et nulresultat af primær drift. Kapitalberedskabet ved udgangen af året
forventes at være i størrelsesordenen DKK 1,100 mio.

Koncernens hoved- og nøgletal kan findes nederst i denne meddelelse. Det
samlede regnskab findes i årsrapporten, der er offentliggjort på engelsk, og
som i sin helhed kan downloades fra selskabets
hjemmeside:www.bavarian-nordic.com.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: 2014 var et
stærkt år for Bavarian Nordic, hvor vi indfriede vores finansielle og
operationelle mål, og endda oversteg vores egne forventninger, da nye
muligheder viste sig i løbet af året. Vores teknologier har modtaget stor
anerkendelse via indgåelsen af væsentlige aftaler med Johnson&Johnson og
Bristol-Myers Squibb, der begge er markedsledende inden for hvert af vores
forretningsområder. Vi er nu i en overgangsfase, hvor vi forbereder en
udvidelse af pipelinen inden for sygdomsområder med et udækket medicinsk
behov. Samtidig fortsætter vores arbejde med at udvide vores
produktionskompetencer, således at vi kan indfri såvel nuværende som
fremtidige produktionsaftaler.

Vigtige begivenheder i 2014 og frem til rapporteringsdatoen

* Den amerikanske regering udnyttede en kontraktoption på USD 118 mio. til
indkøb af yderligere 4 millioner doser af IMVAMUNE koppevaccine, hvilket
bragte det samlede antal doser leveret til dato op på 28 millioner doser.
* Den amerikanske regering udnyttede desuden en option på næsten USD 22 mio.
under den igangværende kontrakt om udvikling af frysetørret IMVAMUNE til
finansiering af overførslen af den validerede produktionsproces til en ny
produktionslinje med større kommerciel kapacitet.
* Selskabet indgik kontrakter med den canadiske regering om levering af mere
end 60.000 doser IMVAMUNE. Kontrakterne rummer optioner på op til
yderligere 450.000 doser.
* Licens- og produktionsaftale blev indgået med Janssen om selskabets MVA-BN
Filo, der evalueres i et prime-boost regime med Janssens AdVac vaccine mod
ebola. Aftalen har en potentiel værdi af op til USD 187 mio. inklusiv
tegning af nye aktier i Bavarian Nordic. Janssen indgik desuden en
eksklusiv optionsaftale om evaluering af MVA-BN inden for yderligere tre
infektionssygdomme.
* Det første forsøg i mennesker med MVA-BN Filo som ebolavaccine blev
påbegyndt.
* Rekruttering til fase 3 studiet med PROSTVAC immunterapi til behandling af
prostatacancer blev afsluttet. 1.298 patienter blev rekrutteret på flere
end 200 centre i 15 lande.
* To nye projekter blev tilføjet til selskabets pipeline, begge sponsoreret
af vores partner, National Cancer Institute. Et fase 2 kombinationsstudie
med CV-301 immunterapi og BCG (Bacillus Calmette-Guerin) behandling blev
påbegyndt i patienter med blærecancer og et fase 1 studie med MVA-BN
Brachyury (et tumorasssocieret antigen, der er overudtrykt i flere solide
tumorer) blev påbegyndt i patienter med fremskreden cancer.
* I februar 2015 præsenteredes opdaterede resultater fra et NCI-sponsoreret
klinisk studie, der kombinerer PROSTVAC og Yervoy. I gruppen af patienter,
der modtog PROSTVAC og høje doser Yervoy vistes en median overlevelse på
37,2 måneder, sammenlignet med en forventet overlevelse på 18,5 måneder.
Desuden var ca. 20% af patienterne fortsat i live efter 80 måneder.
* I marts 2015 indgik Bavarian Nordic en eksklusivaftale med Bristol-Myers
Squibb om PROSTVAC. I henhold til aftalen vil selskabet kunne modtage op
til USD 975 mio., inklusive forudbetaling på USD 60 mio., potentielle
betalinger ved udnyttelse af option, potentielle milepælsbetalinger knyttet
til udviklingen, godkendelsen og kommercialiseringen af PROSTVAC samt
tocifrede royaltybetalinger af fremtidigt salg. Desuden vil parterne
samarbejde om at undersøge kombinationsbehandlinger med PROSTVAC og
kandidater fra Bristol-Myers Squibbs immunonkologiportefølje.
* Asger Aamund, selskabets grundlægger og formand for bestyrelsen siden 1994,
trådte tilbage. Gerard van Odijk, som har siddet i bestyrelsen siden 2008,
blev valgt som ny formand.
* Paul Chaplin, ph.d. blev udnævnt til ny administrerende direktør for
Bavarian Nordic. Han efterfulgte Anders Hedegaard, der valgte at søge nye
udfordringer efter 7 år på posten. Paul Chaplin har været i selskabet i
mere end 15 år, heraf de seneste 10 som medlem af ledelsen.

Udvalgte, kommende begivenheder

* Producere og levere MVA-BN Filo vaccine til Janssen (målsætning om mere end
2 millioner doser til prime-boost regimet) (2015)
* Påbegyndelse af fase 2 og fase 3 studier med ebola prime-boost regimet
* Potentielle nye ordrer på MVA-BN Filo
* Potentiel udvidelse af samarbejdet med Janssen omkring yderligere
infektionssygdomme
* Afslutte fase 2 med frysetørret IMVAMUNE med henblik på indsendelse af en
pre-EUA (forudsætning for at lagerføre vaccinen) (2015)
* Afslutte overførslen af den validerede produktionsproces for frysetørret
IMVAMUNE til en kommerciel produktionslinje (2015)
* Potentielle IMVANEX/IMVAMUNE ordrer fra lande uden for USA
* Indsende Investigational New Drug ansøgning for MVA-BN RSV efterfulgt af
fase 1 forsøg (H1, 2015)
* Iværksættelse af kliniske studier til undersøgelse af potentialet for
kombinationsbehandlinger med PROSTVAC og Yervoy samt andre potentielle
checkpoint inhibitorer som led i det kliniske samarbejde med Bristol-Myers
Squibb
* Færdiggøre validering af produktionsprocessen for PROSTVAC samt forberede
produktlancering
* Delanalyser fra frase 3 studiet med PROSTVAC

Webcast og telefonkonference
Selskabet vil afholde en telefonkonference i dag kl. 14.00, hvor
administrerende direktør Paul Chaplin vil præsentere årsregnskabet og besvare
spørgsmål sammen med de øvrige medlemmer af selskabets ledelse. Dial-in numre
er: Danmark: +45 32 72 80 18, UK: +44 (0) 844 571 8957, USA: +1 866 682 8490.
Telefonkonferencen vil blive transmitteret direkte via
sidenhttp://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=4207, hvor
også den medfølgende præsentation kan downloades forinden.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations. Telefon +45 61 77 47 43

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et internationalt biotekselskab, der udvikler og producerer
cancerimmunterapier og vacciner til forebyggelse af infektionssygdomme.
Selskabets førende udviklingsprogrammer er PROSTVAC, en immunterapikandidat
til behandling af fremskreden prostatacancer, som er i afsluttende klinisk
fase 3 udvikling, og IMVAMUNE, en ikke-replikerende koppevaccine, der
udvikles og leveres til det amerikanske nationale beredskabslager under en
kontrakt med de amerikanske myndigheder. Vaccinen er godkendt i Canada under
navnet IMVAMUNE samt i den Europæiske Union under navnet IMVANEX. Bavarian
Nordics aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet BAVA
(Reuters: BAVA.CO, Bloomberg: BAVA.DC). Selskabet har et sponsoreret
ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet BVNRY. For yderligere
information, besøgwww.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden (forward-looking
statements), som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer,
hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske
resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i
ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn
vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller
anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen
forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden
således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder,
undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Hovedtal for koncernen 2010-2014

------------------------------------------------------------------------------------------------
' mio. DKK 2014 2013 2012 2011 2010 '
' '
' Resultatopgørelse '
' Nettoomsætning 1.216,8 1.212,5 1.016,6 523,6 314,1 '
' Produktionsomkostninger 495,1 484,7 513,6 403,4 444,5 '
' Forsknings- og udviklingsomkostninger 478,9 496,6 340,1 261,7 188,6 '
' Distributions- og administrationsomkostninger 226,1 197,8 194,6 166,8 155,1 '
' Resultat af primær drift (EBIT) 16,7 33,4 (31,7) (308,3) (474,1) '
' Finansielle poster, netto 47,7 (27,2) (17,0) 11,9 (9,4) '
' Resultat før skat 64,4 6,2 (48,7) (296,4) (483,4) '
' Årets resultat 25,9 (46,7) (240,0) (268,4) (389,9) '
' '
' Balance '
' Langfristede aktiver 568,1 551,8 644,3 865,2 850,6 '
' Kortfristede aktiver 1.319,1 900,4 894,9 1.111,4 616,5 '
' Samlede aktiver 1.887,3 1.452,2 1.539,2 1.976,6 1.467,1 '
' Egenkapital 1.252,1 976,3 999,7 1.207,6 810,4 '
' Langfristede forpligtelser 51,9 86,7 54,2 105,4 106,5 '
' Kortfristede forpligtelser 583,3 389,3 485,3 663,6 550,2 '
' '
' Pengestrømsopgørelse '
' Likvide midler og værdipapirer 979,7 532,1 549,9 584,0 355,7 '
' Pengestrømme fra driftsaktiviteter 338,7 147,1 20,1 (375,2) (239,9) '
' Pengestrømme fra investeringer (503,7) (146,5) 71,0 (261,8) (45,8) '
'- Investering i immaterielle anlægsaktiver (53,6) (111,0) (24,3) (16,5) (16,2) '
'- Investering i materielle anlægsaktiver (52,4) (44,4) (20,9) (31,2) (45,7) '
' Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 216,2 (7,1) (9,6) 642,4 471,0 '
' '
' Nøgletal (i DKK)1) '
' Indtjening (basis) pr. aktie DKK 10 1,0 (1,8) (9,2) (12,1) (25,7) '
' Indre værdi pr. aktie (historisk) 45,2 37,4 38,3 46,3 62,5 '
' Indre værdi pr. aktie (justeret)2) 45,2 35,3 36,1 43,6 29,3 '
' Børskurs, ultimo (historisk) 198 89 50 38 245 '
' Børskurs, ultimo (justeret)3) 198 89 50 38 190 '
' Børskurs/Indre værdi (historisk) 4,4 2,4 1,3 0,8 3,9 '
' Børskurs/Indre værdi (justeret)2)+3) 4,4 2,5 1,4 0,9 6,5 '
' Udestående aktier i t.stk, ultimo 27.671 26.094 26.094 26.094 12.962 '
' Egenkapitalandel 66% 67% 65% 61% 55% '
' Antal medarbejdere omregnet til fuldtid, ultimo 422 426 450 439 402 '
------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Indtjening pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33, Indtjening
pr. aktie. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske
Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010

2) Grundet kapitaludvidelsen i 2014 er indre værdi pr. aktie for 2010-2013
beregnet på baggrund af udestående aktier ultimo 2014
3) Børskurs ultimo 2010 er justeret for kapitaludvidelsen i maj 2011

Bavarian Nordic Annual Report 2014
http://hugin.info/100065/R/1901300/675976.pdf
201505dk
http://hugin.info/100065/R/1901300/675975.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bavarian Nordic A/S via Globenewswire

HUG#190130011/3 2015 10:21 Helge Larsen/PI-redaktør 271851Bavarian/CFO: Millionbetaling fra partner bogføres først senere

08:55
Selv om Bavarian Nordics kæmpe partneraftale fra i sidste uge med Bristol Myers-Squibb indeholder en forudbetaling på 60 mio. dollar, eller omkring 400 mio. kr., så er det ikke et beløb, der medregnes i forventningerne til 2015.

Det fortæller koncernfinansdirektør Ole Larsen.

- Forudbetalingen fra Prostvac-aftalen vil vi først indtægtsføre, når Bristol Myers-Squibb udnytter optionen. Det handler mere om regnskabsteknik end om noget andet. Men pengene får vi, og de er også indeholdt i vores forventninger til kapitalberedskabet, siger Ole Larsen til Ritzau Finans.

Hovedparten af den ventede omsætning på 1 mia. kr. i 2015 udgøres af leverancer af to mio. doser ebolavaccine til partneren Johnson & Johnson. Dertil kommer indtægter fra forskningskontrakter med den amerikanske regering på den frysetørrede version af Bavarians koppevaccine Imvamune samt på en ebolavaccine.

Leverancerne af koppevaccine til den amerikanske regering samt til Canada ventes blot at udgøre lidt over 300.000 doser i år mod 6,5 mio. doser sidste år.

Driftsmæssigt ventes 2015 at byde på et nulresultat. Kapitalberedskabet ventes at stige til omkring 1,1 mia. kr. ved udgangen af 2015 fra lige under 1 mia. kr. ved udgangen af sidste år.

/ritzau/FINANSJakob Dalskov +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk14/3 2015 10:16 Helge Larsen/PI-redaktør 171881ATP reducerer i BAVARIAN.

Meddelelse kom sent i går aftes. Tror nu ikke den får den store betydning for kursen i næste uge:

"Bavarian Nordic A/S: Bavarian Nordic A/S - Storaktionærmeddelelse

22:35


KVISTGÅRD, Danmark - 13 marts 2015
- I henhold til Værdipapirhandelslovens §29 oplyses det hermed, at ATP har
reduceret sin beholdning af aktier i Bavarian Nordic og nu ejer 2.741.918
aktier svarende til 9,91% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i
Bavarian Nordic".
TRÅDOVERSIGT