Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Aktieinfo - ny analyse på Zealand Pharma


72137 Helge Larsen/PI-redaktør 14/4 2015 08:58
Oversigt

"Zealand Pharma - aktieanalyse den 13-04-2015Kurs på analysetidspunktet: 108Anbefaling:

Kort sigt: Køb

Langt sigt: Køb

Kernepunktet i vurderingen af Zealand som aktie er det potentiale, som er inden for rækkevidde i form af nye lægemidler til behandling af type 2 diabetes. Positioneringen inden for peptider er ideel (GLP-1, GLP-2, Glukagon-analogen). GLP-1 er i sin indledende fase med hurtig udbredelse og udsigt til en flerdobling af det samlede volumen i de kommende 10-20 år. Samtidig har Zealand en lav børsværdi set i forhold til udviklingsmulighederne - hvilket er gældende selv om de store medicinalfirmaer som partner opnår den største del af gevinsten. Følsomheden er med andre ord høj målt på aktiekursen, men det gælder også angående risikoen ved eventuelle afbræk. Det vil fuldstændig kunne fjerne et produkts mulighed for anvendelse, og værdien vil kollapse. Betydningen af Zealands øvrige produktkandidater er begrænset i forhold til diabetes indsatsen. Det er her succesen skal opnås i de kommende år.Lixisenatid vil i år nå frem til et afgørende punkt med afslutning af dokumentationsarbejdet. Der forventes indsendt ansøgning i Q3 om godkendelse i USA for enkeltstående brug. Yderligere påregnes LixiLan i Q4 at kunne gøre det samme både i USA og EU, der så skal følges op af en række andre lande.

Forsinkelsen i USA vil dermed være overstået, og Zealand kan se frem til et kraftigt løft i royalty indtægterne fra 2016 (forudsat disse godkendelser opnås).

Indtægterne vil herefter få mere stabil karakter baseret på salgets udvikling, og afhængigheden af milestone beløb, der beror på fremdriften i projekterne, vil få mindre vægt og kan endog ende som en form for "joker" bonus ved siden af det normale forløb.Børsværdien ved kurs 108 udgør 2,5 mia. kr. Egenkapitalen er bogført med 253 mio. kr. Den likvide reserve er på 538 mio. kr. Heri indgår nettoprovenuet fra det omtalte lån på 300 mio.kr. Selskabet aktiverer hverken R&D-projekter eller skatteværdien af de akkumulerede underskud, hvilket indeholder en mulig genvindingsværdi (opgjort ved 22 pct. skattesats) på 182 mio. kr.Situationen med langsomt stigende indtjening og afventende to Grønne Lys i USA for Lixisenatid (solo brug) og LixiLan indebærer, at aktiens værdi ikke kan vurderes. Der eksisterer ingen blot nogenlunde rimelig metode hertil. Uklarheden er alt for stor. I takt med at der opnås de nødvendige godkendelser, vil der indtræde en afklaring, og aktien rummer derfor et - muligvis enormt - stort potentiale, forudsat man tør satse på et gnidningsfrit forløb med et positivt udfald.Vi anser Zealand for en særdeles spændende high risk/return investeringsmulighed. Som investor må man anlægge en lang tidshorisont, da det vil tage tid at udvikle salget af det første lægemiddel i dets to udgaver (Lyxumia og LixiLan), ligesom det næste produkt (muligvis ZP4207 med tidshorisont i 2018 ved det bedst tænkelige forløb) svæver mindst tre år ude i fremtiden. Selskabet vil med andre ord være afhængig af Lyxumia og Sanofi's evne til at frembringe kommerciel succes med det. For 2015 og videre ind i 2016 vil fokus være rettet mod godkendelserne og sekundært mod udviklingen af salget i de lande, hvor Lyxumia allerede nu markedsføres. Indeværende år kan få afgørende betydning for hvilken retning Zealands videre udvikling vil kunne antage.

http://www.aktieinfo.net/zealand13042015/
TRÅDOVERSIGT