Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Genmab som opkøbsemne eller ej


72767 - JOS - 18/7 2015 12:39
Oversigt

Redegørelse for hvorfor jeg forventer at Genmab forbliver selvstændige og om det er i aktionærernes interesse.

Nedenstående giver i den forbindelse svaret på:

1. Hvorfor Genmab endnu ikke er opkøbt.
2. Hvorfor den rettede emission i januar 2014 blev gennemført.
3. Hvorfor J & J sælger ud af deres Genmab aktier.

Umiddelbart efter Daratumumab-aftalen med Janssen i august 2012 erhvervede jeg mig en aktiepost i Genmab. Jeg har siden da fulgt Genmab-debatten fra sidelinien, og de gange jeg har overvejet et salg for at realisere en større og større gevinst, har jeg heldigvis kunne afstive mig med gode indlæg fra primært Sukkeralf og Investor89 - tak for det.

Der er aktuelt meget debat om J & J's eventuelle overtagelse af Genmab, det er ifølge flere debattører mere et spørgsmål om hvornår, end om det kommer til at ske. Jeg tror IKKE Genmab står over for at blive opkøbt, jeg siger ikke at der ikke er bejlere, jeg er overbevist om, at Jan ganske ofte bruger en del energi på dialog med større spillere i markedet, som han af langsigtede strategiske årsager skal holde sig på god fod med - men Jan har på dygtig og effektiv vis pacificeret dem ved sine handlinger og strategiske evner, så han til fulde kan udfolde Genmab-casen til fordel for aktionærerne.

Jeg tror faktisk det er i Jans akademiske og forskningsmæssige baggrund man skal finde bevæggrundene for hans store ønske om at Genmab forbliver selvstændig - han har om nogen kunnet se hvilket potentiale der er i Genmab i form af Daratumumab, Azerra, Humax TF adc og hvad vi jo endnu ikke kender meget til - den prækliniske pipeline. Det ses jo tydeligt med hans egne aktieopkøb for 3-4 år siden, samt hans strategi om at beholde aktierne på de warrants han løbende er blevet tildelt. Jeg er helt overbevist om, at han fuldstændigt mener hvert ord, når han taler om at gøre "Genmab til et ikonisk selskab" og ydermere, at han klart kan se vejen dertil....

Da Jan i august måned 2012 gennemførte Daraumumab-aftalen med Janssen, kunne Jan vælge mellem adskillige BP-selskaber at indgå aftale med. Denne gunstige forhandlingsposition er helt sikkert blevet udnyttet optimalt. Både kommercielt med attraktive løbende royalties, samt en klausul om at J & J (Janssen) forpligtede sig til hverken helt eller delvist ikke at indgå i et opkøb af Genmab.

På den måde fik Jan løst nogle af sine udfordringer, Daratumumab kom på "skinner" på en givetvis attraktiv aftale. Det ville mindske købsinteressen på Genmab fra andre større spillere da Daratumumab nu var placeret, så Jan kunne få tid til at udvikle selskabet, hvilket jo var det han ønskede sig.

Tilbage var der stadig en risiko for at GSK med en væsentlig aktiebeholdning i Genmab, og Azerra under udvikling - hvor forventningerne dengang nok var lidt højere til produktets markedsindtrængning end nu- ville forsøge sig med et opkøbstilbud. Dertil kom en dog reduceret risiko for et opkøbsforsøg fra anden side. Modtrækket til dette blev en del af Daratumumab-aftalen, da J & J som en del af vilkårene købte 10% af aktierne i Genmab i en rettet nyemission.

På den måde blokerede de for, at andre kunne nå de 90 % af aktiekapitalen ved et opkøbstilbud der gav ret til tvangsindløsning, medmindre Jan og bestyrelsen i Genmab kunne tiltræde det, samtidig med at Jan fik den fornødne likviditet ind til at udvikle den prækliniske pipeline (læs HuMax-TF-adc).
Godt et år senere, gennemfører Genmab og Janssen yderligere en større aftale, da de den 4. December 2013 annoncerer 10 nye DuoBody aftaler oven på dem fra sommeren 2012.

Det har givetvist været meget væsentligt for Genmab at gennemføre denne DuoBody aftale, både kommercielt men også ud fra en betragtning om at denne yderligere aftale virkeligt validerede DuoBody-teknologien.

Da J & J som tidligere nævnt sandsynligvis var forhindret i at opkøbe Genmab, kunne de jo i stedet se en stigende aktiekurs som noget der faktisk kunne finansiere hele Daratumumab-casen. Min formodning er, at aktierne som en del af aftalen blev låst, og kun kunne handles efter forudgående aftale med Genmab, så de effektivt kunne fungere som et værn mod overtagelse.

Da Genmab havde stor interesse i at indgå den nye DuoBody aftale, og da J & J via Janssen virkeligt kunne se, at Daratumumab ville blive en game-changer indenfor MM, har de nok i forhandlingerne presset på for at få en salgsret på deres Genmab aktier, så de hen af vejen selv kunne bestemme hvornår denne aktiepost skulle realiseres igen, måske på et tidspunkt hvor avancen kunne matche deres forventede udviklingsomkostninger på Daratumumab.

Omvendt havde de også en interesse i, at Genmab forblev selvstændige, så når de nu ikke kunne overtage, var det næstbedste, at heller ikke andre fik den fulde kontrol med selskabet, da de jo var dybt involveret forretningsmæssigt med op til 20 DuoBody aftaler samt Daratumumab, og med et andet BP selskab ind over, ville det risikere at komplicere samarbejdsklimaet.

I januar 2014 skete der så yderligere ting på Genmab-fronten. Større anonyme institutionelle investorer erhvervede sig 8,9 % af aktierne i Genmab til markedskurs ved en nyemission.

Der var megen undren i aktiemarkedet over nødvendigheden af denne transaktion, da likviditeten var glimrende. Daratumumab kørte aldeles planmæssigt i "fast track", hvilket løbende ville kaste fornuftige milepælsbetalinger af sig, samt en forventet glimrende royalty der en gang for alle vil stoppe enhver diskussion om cash burn. Der var således ikke nogle konkrete årsager til at udvande de eksisterende aktionærer, udover at Jan udtalte, at det var i de gode tider man skulle sikre sig likviditeten. Da der heller ikke sidenhen har vist sig at være et behov der kunne retfærdiggøre den rettede emission, kan man jo spekulere over hvad der så var den reelle årsag til denne handling.

Min formodning er, at J & J fik salgsmæssigt frie tøjler med deres aktiepost i forbindelse med den seneste DuoBody aftale fra december måned, måneden forinden, mod inden da at have anvist købere til en tilsvarende aktiepost ved en nyemission, hvor disse investorer skulle acceptere at overtage aktieposten til markedspris mod at få nogle stærkt reducerede salgsmæssige muligheder styret af Genmab, så Genmab fortsat var i kontrol med ønsket om at bevare selvstændigheden. Det var jo også ifølge Jan institutionelle amerikanske investorer, der samlet erhvervede de 8,9%. Praktisk delt ud, så ingen af dem skulle flage deres nyerhvervede aktiepost - og således er det forblevet anonymt hvem køberne er, så det kun er Genmab og vel J & J som nok anviste dem, der kender identiteten på disse investorer.

Summa summarum er, at der altid i et selskab af Genmabs karakter vil være større spillere der er interesseret i at overtage godbidderne. Men ved rettidig omhu er det lykkedes at undgå at det kommer til at ske, medmindre prisen bliver så attraktiv, at Jan (bestyrelsen), vil kunne anbefale det.

Der skal dog rigtigt meget til for at det bliver aktuelt, for med

- HuMax-TF-adc undervejs.
- Likviditet til at bringe det på markedet selv eller i det indgåede samarbejde med Seattle Genetics.
- En ejerandel på minimum 50% hvis Seattle Genetics forbliver i samarbejdet.
- Toxiciteten er afklaret i det første fase 1 undersøgelse.
- En potentiel kandidat til "fast track" ved afslutningen af fase 1.
- Flere kilder der vurderer markedet væsentligt større her, end det der er ved at synliggøre sig for Daratumumab.


så tror jeg at Jan virkeligt har forsvaret aktionærernes interesse ved at kæmpe for at holde selskabet selvstændigt.

Så mit bedste bud er, at lade være med at lade en stor men kortsigtet gevinst friste. Jeg tror Jan får fuldstændigt ret i at Genmab udvikler sig til et "ikonisk selskab" - hvilket vil bringe aktiekursen i væsentligt højere niveauer end det vi ser nu.

Jeg tror på en ny NOVO inden for kræftområdet vil materialisere sig inden for de næste 5-10 år.

JOS
d. 18/7-2015.18/7 2015 14:32 Solsen 1072768Jeg håber du får ret.

Men jeg tror desværre det er kørt for Genmab.

Jeg er heller ikke enig i dine argumenter:

- Emissionen blev Winkel "lokket" til at US investorer og hans motivation herfor var en sikring af likviteten, hvis dara skulle fejle eller blive forsinket. Han havde været vidne til dødsspiralen da Genmab var ved at køre tør for likviditet kort inden han overtog roret - selskabet blev shortet og kørt i sænk kursmæssigt for, at investorerne kunne være med i en emission, der i givet fald helt ville udvande de eksisterende aktionærer. ATP har i stærke vendinger bebrejdet ham for det. PI ligeså.

- At J&J solgte deres aktiepost er ubegribeligt, da selskabet bugner med penge. Jeg kan kun komme frem til, at GS overtog den for at kontrollere at der ikke kom en markant kursstigning i Genmab forud for et bud.

J&J kan ikke risikere, at Genmab kommer på andre hænder idet Genmab er strategisk vigtig for J&J. De fremhæver duobodies som hjørnestenen i deres fremtidige onkologiske forskning. De skal betale Genmab enorme summer royalties og milestones for dara og duobodyaftalerne.

J&J kan ikke vente til verden for alvor ser, hvad Genmab er værd. Ved at vente risikere de PCYC fadæsen en gang til og det vil de for alt i verdenen ikke !

Hele det show Winkel lavede i perioden omkring ASCO var så besønderlig, at det kun kan tolkes som optakt til en salgsproces.

Et argument for salget er, at Genmab står foran en stor forandring, som det ikke er sikkert Winkel har modet og kræfterne til - vi husker Lisa forsøgte uden sønderligt held !!!

Inden nytår er Genmab solgt til højstbydende og vi skal nok få godt betalt, det har Winkel bevist, at han har næse for !

Solsen18/7 2015 17:06 gentogen 672770Super interessante indlæg. Tak.

Det eneste jeg er sikker på er, at vi ved en eventuel overtagelse ikke bliver godt betalt.Og slet ikke, hvis det er inden nytår.

Ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal tro efterhånden.

Det forekommer mig dog, at JOS godt kan have en pointe med betragtningen om de 20 DuoBody-aftaler.Det er jo ganske voldsomt at satse på så mange, så det kunne i teorien godt hænge sammen som beskrevet. Altså at JJ ved både at sidde på Dara og indirekte også på DuoBody indirekte overtager, hvad de indirekte kan, fordi de kompenserer for en (evt.) klausul om ikke at overtage det hele.Det giver i det mindste god mening, forekommer det mig. Hvorfor ellers 20 aftaler om noget, som ingen i udgangspunktet ved, hvad vedrører?

Hvor realistisk det så i øvrigt er med den hypotetiske klausul, aner jeg ikke. Nogen bud på det??? Samtidig er jeg også enig i, at Jans forskningsmæssige baggrund og i det hele taget Genmabs særlige netværk med akademiske universitetsmiljøer i Utrecht etc. udgør en mega stærk motivation for at bevare firmaet selvstændigt. Givetvis også for andre end Jan. Og hvis nogen BP skulle finde på at respektere og forstå værdien af Genmabs selvstændighed ved at indgå en anti-købsklausul, så er JJ nok et godt bud.

Uanset hvad, så er det en super interessant Genmab sommer. Efter et par somre med lav omsætning og vigende kurser, så er det så småt blevet varmt i denne sommer...21/7 2015 07:32 Sukkeralf 272779Hej gentogen

Angående DuoBody så ser jeg det bare som ren interesse fra Janssens side - de har relativt hurtigt starten 10 programmer op, så de har bare sikret sig rettighederne til yderligere 10 stykker. Prisen var ikke voldsomt højere end de første 10, hvilket måske også antyder (som JOS skriver), at Genmab ligeledes kunne bruge dette som reklamesøjle.

Da targets på hvert program ikke er låst fast før der betales for eksklusiviteten, så åbner det jo op for at andre sagtens kan være med. Desuden må vi påregne at en del aktiveret programmer ikke når klinikken.

Så hvis man tror på bispecifikke antistoffer og anvender Genmabs teknologi som nøgleplatform, så mener jeg ikke 20 programmer er for meget. Det giver plads til at lave en bred test af konceptet for en billig penge. Upfront er lav om man når jo ganske langt ind i præklinikken før det bliver dyrt.

Mvh
Sukkeralf18/7 2015 17:21 - JOS - 572771Jeg håber så ikke du får ret :−)

Kort efter at dara-aftalen blev indgået i august 2012, erindrer jeg at Jan udtalte, at ideen med den samtidigt rettede emission på de 10 % blev udtænkt af ham aftenen før closing.

Jan har i al den tid jeg har fulgt selskabet signaleret at han ønskede at udvikle selskabet til en langt større spiller, og at det skulle ske i eget regi.

Jeg betragter Jan som strategisk stærk, og man indgår simpelthen ikke sådan en aftale om den rettede emission, medmindre der i det allerede aftalte indgår en begrænsning for J & J til at opkøbe hele Genmab.

Man fodrer ikke løven med hånden før man har tæmmet den, og selv der skal man passe på :−)

Jeg tror derfor heller ikke på, at Jan blev "lokket" til emissionen i januar 2014, de penge kunne sagtens være rejst senere, hvis det blev nødvendigt. Allerede på det tidspunkt var forskningsresultaterne for dara så entydige, så sandsynligheden for succes i MM var meget høj.

I den sidste ende er det vel et spørgsmål om Dara-aftalen og hvad den indeholder af begrænsninger på J & J. Som du selv er inde på, er det svært at finde fornuftige argumenter for J & J's salg af Genmab aktierne - her mener jeg, at der kan gives en plausibel forklaring med min argumentation.

Alt i alt kan vi vel blive enige om, at uanset om det er dig eller mig der har ret, så er den aktuelle kurs på Genmab faktisk billig, selv om vi er på "all time high" - der kommer til at ske rigtigt meget mere i den aktie det næste års tid.....

Mvh. JOS.18/7 2015 18:32 Solsen 472772Igen håber jeg at Genmab forbliver selvstændig.

Jeg skal heller ikke lægge skjul på, at det er mine hollandske forbindelser der overbeviser mig om, at Genmab overtages.

Yderst bemærkelsesværdigt, at GS ikke revurderer Genmabs fair value efter Genmabs optræden hos dem for nylig.

Det bekræfter GS's interessekonflikt - de skulle være J&J investeringsbank/-rådgiver.

MLI laver også en skæv analyse, som ROI påpeger - de skulle være Gileads rådgivere. Ny analyse fra dem på 626 kr

Gileads langvarige hemmelighedsfulde samarbejde med Genmab kan også kun være begrundet i deres interesse for Genmab som takeover-target.

Frem for alt kan J&J ikke tåle endnu et tab af samarbejdspartner - de skal slå til inden andre kommer på banen. De SKAL have kontrol over Genmab.


Solsen


18/7 2015 20:05 bikube 172773Der er da vist noget at få forklaret på næste QA.18/7 2015 21:17 bikube 172774Solsen - Jeg blev da også lidt bekymret, da J&J solgte Gen-aktier, men det var da ikke deres 10%andel. Den blev udvandet til under 10% ved emissionen på 1 Mia. kr. Men de er da stadig storaktionær med over 5%.21/7 2015 07:20 Sukkeralf 372778Hej JOS

Tak for et fint indlæg i debatten omkring Genmab - dem mangler vi flere af.

Et par enkelte kommentarer herfra.

Jeg mener heller ikke Genmab har et til-salg skilt hængende i vinduet - hverken set ud fra Jans udtalelser eller Genmabs handlinger på det seneste. Jan har jo også nævnt de ikke ønsker at blive overtaget - og siger selv at fjendtlige opkøb er meget sjældne, så man mon ikke han bare har gjort dette klart for mulige interesserede.

Jeg har svært ved at tro at Genmab skulle have en klausul i deres aftale med Janssen om, at de ikke må købe Genmab - med den tanke burde der jo også ligge en lignende klausul fra aftalen med GSK. Aftaler af den karakter er helt normale, så ser ingen grund til at antage, at der skulle være særlige vilkår i denne.

Angående emissionen er jeg selv overbevist om, at den kom grundet dårlige data i fase I/II studiet med Daratumumab i 8 mg armen (altså kørte Daratumumab udviklingen absolut ikke planmæssigt). Det synes jeg alt taler for, hvilket også var et fornuftigt træk fra Genmabs side, da de her sikrede sig likviditet, hvis Daratumumab skulle fejle.

Om Genmab bliver opkøbt er svært at sige - det hænger jo meget sammen med hvad prisen i givet fald ender på - har svært ved at se at Janssen ikke skulle have lysten. Herudover evt. Novartis og Gilead (eller hvem den hemmelige partner er).

Uanset hvad tror jeg vi står i en fin position efterhånden. Kursen er høj og der er fokus på muligheden, så tror ikke en køber slipper for billigt. Der skal jo også være en gevinst for køberen, hvis det skal falde i hak.

Mvh
Sukkeralf


TRÅDOVERSIGT