Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Den mest interessante risk/reward mulighed på aktiemarkedet


73042 rasmuslykke 30/8 2015 18:52
Oversigt

Finanskrisen opstod ikke ved et uheld. Den blev skabt af en industri uden tøjler. Den amerikanske finanssektors opfindelse af værdipapiriseringsfødekæden herunder de komplekse derivativer som Collateralized Debt Obligations (herefter CDO'er) og Credit Default Swaps der førte til uhæmmet spekulation. Dette skabte den største boligboble i historien, og allerede i 2007 begyndte problemerne på det amerikanske boligmarked der blev ramt af en subprime-lån krise, hvor realkreditlån var udstedt til dårlige betalere, hvilket førte til en lavine af konkurser.

Dette resulterede i voldsomme aktiekursfald, og fastfrøs kreditlånemarkederne totalt, hvilket ledte til et globalt kollaps på de finansielle markeder. Resultatet var en dominoeffekt, som sendte verdensøkonomien ud i en global krise og recession - den værste i mere end 70 år siden Den Store Depression i 1930'erne. Imidlertid affødte finanskrisens brutale intensitet adskillige historisk enestående investeringsmuligheder på aktiemarkedet.

Tilbage i 2008 meddelte USA's finansminister Hank Paulson at staten overtog (Conservatorship, svarer til en nationalisering - dog et midlertidigt fænomen) Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) og Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) - de to dominerende kreditinstitutter på boligmarkedet.


Fannie Mae og Freddie Mac (herefter F&F) er rygraden i det amerikanske boligmarkedet. Deres rolle er at fastsætte retningslinjer, når bankerne udsteder realkreditlån følger de F&Fs retningslinjer mht. kreditvurderingskriterier, udbetalingskrav osv. Herefter videresælger bankerne de udstedte lån til F&F, ergo tjener bankerne på provision/gebyrer ved at udstede lånene. F&F skaber altså likviditet i markedet ved at opkøbe lånene - således at bankerne igen er forsynet med friske penge til at udstede nye lån.

Regeringens redningsaktion af F&F bestod af et statsgaranteret lån på i alt 188 mia. dollars, de oprindelige lånebetingelser var en rente på 10% af lånet, der skulle afregnes hvert kvartal. Når F&F igen blev profitable skulle de begynde at tilbagebetale lånet. I 2012, præcis da F&F igen gav overskud, valgte finansministeriet at ændre de oprindelige lånebetingelser ved at konfiskere hele overskuddet.

Finansministeriets handling er ulovlig, fordi den er i strid med den amerikanske forfatning (The Constitution) da konfiskeringen af overskuddet fratager den private ejendomsret fra aktionærerne.

F&F er systemisk vigtig for det amerikanske boligmarkedet fordi de står bag 9 ud af 10 udstedte realkreditlån - de er i bund og grund realkreditmarkedet (før krisen udgjorde private aktører for 40% af markedet). Grundet denne transformation i markedet er F&F blevet for store til at erstatte ("too big to fail and too big to replace").

F&F har siden 2012 givet store overskud og er i dag en af de mest profitable virksomheder i verden. Bl.a. fordi at F&F vandt en retssag tilbage i 2012, vedr. den omfattende svindel med CDO'er etc., som resultat af denne afgørelse, skulle de store amerikanske investeringsbanker udbetale en erstatning på 120 mia. dollars til F&F, hvilket bekræfter at F&F ikke bevidst var involveret i den massive svindel på boligmarkedet, men snarere et offer i hele processen.

Finansministeriet har indtil videre konfiskeret over 225 mia. dollars af F&Fs overskud, altså HAR F&F tilbagebetalt hele lånet og tilmed over 30 mia. dollars mere iht. de oprindelige lånebetingelser.

Der kører omkring 20 retsager mod regeringen med forskellige stærke anklagepunkter. Mange af disse retsager bliver allerede afgjort i løbet af år 2015.

Flere betydningsfulde senatorer som hidtil var stærke modstandere af at frigøre F&F fra "Conservatorship", har vendt rundt med 180 grader og har meddelt at alle nu er enige om at"Conservatorship" skal ende.Disse politikere er nu forkæmpere med aktiv indsats for at F&Fs aktionærer igen får del i overskuddet. Det er ikke længere et spørgsmål om hvis, men når F&F vinder

En perlerække af de mest succesfulde og sofistikerede investorer på Wall Street har store aktieposter i F&F. Bl.a. dollarmilliardær og hedge fund manager Bill Ackman der med sine 14 mia. dollars under forvaltning ejer mere end 10% af aktierne i F&F. Bill Ackman har en track-record uden sidestykke i de 10 år han har drevet sin fond, eraktionærerne belønnet med et afkast på 1200%, set i mod det toneangivende amerikanske indeks (Dow Jones), som er steget 120% i samme periode.

Aktierne i F&F handles pt. til ca. $2,25 pr. aktie og ifølge Bill Ackmans beregninger værdiansættes aktierne til $40-50 pr. aktie, når F&F bliver frigivet fra "Conservatorship" og aktionærerne dermed igen får del i virksomhedernes overskud.


Vi taler om et afkastpotentiale af den investerede kapital på mellem 1700% til 2100%, såfremt at overskuddet frigives.

Når det kommer til investeringer på aktiemarkedet, afhænger udfaldet om økonomisk uafhængighed resten af livet om meget få beslutninger - det her er en af dem.

Såfremt du vælger at købe aktier i F&F, anbefaler jeg at positionerne maksimalt udgør 10% af den samlede portefølje.

Disclaimer: Skribenten har ovennævnte aktier i depotet.

Advarsel: Dette skriv er alene udarbejdet til orientering. Informationer, beregninger, vurderinger og skøn er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir eller noget investeringsbevis og træder ikke i stedet for modtagerens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Ovennævnte informationer mm. erstatter ikke finansiel, juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning. Husk at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner.

FMCC, fnma
30/8 2015 18:53 rasmuslykke 773043VIGTIG KOMMENTAR!!

Blev spurgt om flg. inde på AP:

Bill Ackman havde også spekuleret i AIG aktien, men den er da også steget voldsomt siden 2012. Fra 20$ til 60$. Sjovt nok kostede aktien ca. 1400$ før krisen.
Hvad angår Fannie Mae koster aktien i øjeblikket lidt over 2$. Mens den før kristen kostede rund omkring 60$. Ackman mener tilsyneladende Fannie Mae er 40$ værd.
Så om vi kan forvente eksponentiel vækst ? Det tror jeg næppe, hvis vi tager udgangspunkt i AIG.

Ville man spekulere i det, så har folk gjort det for længst. På det tidspunkt da Fannie Mae kostede ca. 20 cents.

Mit svar:

Bill Ackman er den største enkeltstående aktionær i F&F med sin aktiepost på 10% ($500 mio.). Postionerne udgør ca. 3% af den samlede portefølje i sin hedgefund Pershing Square Capital Management. Han har tidligere udtalt, at han ønsker en større position i F&F, men da restriktioner begrænser ham, er det ikke tilladt med en højere eksponering.

Det er ekstrem vigtigt at have in menté at F&F er langt større, meget mere profitable end nogensinde før. Jf. artiklen med transformationen på det amerikanske mortgage marked. Derfor mener jeg ikke at det er korrekt at sammenligne med aktiekursen inden finanskrisen, da F&F er på en helt anden skala i dag. Begge selskaber er sunde og veldrevne.

Det interessante med dit eksempel om da Fannie Mae kostede 20 cents, er at casen på dette tidspunkt var komplet håbløs, intet tydede på at de ville komme til at tjene penge igen. Ergo var der ikke en turnaround i et realistisk sigte ("værdiløse aktier"). Dette ændrede sig radikalt, da F&F igen blev profitable tilbage i 2012, samtidig kom der håb/tro på at aktionærerne på et tidspunkt ude i fremtiden ville få del i overskuddet igen. Derfor steg den voldsomt fra de 20 cents. Inden da var investeringscasen ekstrem spekulativ.

Dette mener jeg på ingen måde længere er tilfældet, vil sige at casen ikke er spekulativ, men spektakulær (jf. mine bulletpoints i artiklen). Jeg har virkelig forsøgt med bedste evne at komprimere mine 300-400 timers research/analyse arbejde ned i min korte artikel, således at alle hovedpointer, aspekter og argumenter er utvetydige og let tilgængelige. Det har været ekstrem svært bare at forstå casen, fordi den er virkelig kompleks, men så at skrive om den i de væsentligste træk på kun 2 A4 sider har været en kæmpe udfordring.

Jeg har analyseret investeringen i udtømmende grad, desto mere jeg har læst og researchet om den, desto mere overbevist er jeg blevet, troede selv at det var for godt til at være sandt i starten. Men har svært ved at se hvordan den kan gå galt, i såfald er der noget jeg har overset, og hvis nogen kan fortælle mig hvad det så er, er jeg meget interesseret.

Det handler jo også om de grundlæggende værdier, som dannede landet USA. Her tænker jeg på den amerikanske forfatning med sine revolutionerende og visionære principper, i dette tilfælde omkring den private ejendomsret (regeringens beslutning om at konfiskere overskuddet er i strid med forfatningen). Dette er definitivt et af de stærkeste argumenter for at jeg har en tyrkertro på investeringen vil udspille sig i aktionærernes favør. Der er ingen som er hævet over loven, hverken Præsident Obama eller hvilken som helst senator i amerikansk politik - forfatningen består for evigt og politikerne forgår efter kort tid. Jeg tror på at vi kan regne med retssikkerheden i USA, det er trods alt verdens største økonomi og den eneste tilbageværende supermagt i verden. Det vil være i strid med alt hvad USA står for, hvis regeringen kan slippe af sted med at fratage aktionærerne i F&F den private ejendomsret (del i overskuddet).

Netop denne værdi gør USA så unik og fremsynet ift. resten af verden, det tog Danmark ca. 60 år, før at den private ejendomsret blev en realitet herhjemme (Grundloven 1849).30/8 2015 21:48 Livermore 273045Sådan er det altid - i bagklogskabens skarpe lys: Man skulle have købt under finanskrisen, da kursen var nede i 20 cent... ;)31/8 2015 12:02 danielhgaard 073051Spændende indlæg! Har forsøgt at søge aktierne frem i nordnet og degiro. Sidstnævnte har den vist slet ikke og hos nordnet er den stort set uden information. Måske fordi den er på OTC.BB, som jeg ikke kender til.

Har du praktisk information om hvordan man kan købe den?

Pft og mvh
Daniel31/8 2015 22:46 rasmuslykke 173068Tak for det :). Jeg har skrevet med andre Nordnet kunder, som også ønsker at købe aktier i Fannie & Freddie. Dette kan sagtens lade sig gøre, dog kun pr. tlf.30/8 2015 20:00 Helge Larsen/PI-redaktør 473044Fremragende indlæg. Tak for det Rasmus.31/8 2015 14:53 doodha 373052Denne artikel er hovedsagelig enig:

http://www.fool.com/investing/general/2015/08/20/fann..


Til Daniel:
På SaxoPrivatbank (E-trade) kommer de frem uden problemer, og man kan tilsyneladende sagtens handle dem - ikke at jeg har prøvet endnu, men det ser sådan ud.31/8 2015 18:21 doodha 273059Her er mere - som forklarer hvorfor de er så billige. Altså hvori risiciene består.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, om der er hold i det. Men jeg ved da så meget, at amerikansk politik ofte er et cirkus, hvor ting som burde være lige ud ad landevejen, alligevel viser sig at være overordentligt besværlige...

Men han skriver dog i den anden artikel: "An investment in Fannie Mae might make sense from a pure risk-reward standpoint. After all, the current share price is about one-tenth of the low estimate of what shares could potentially be worth. And although the odds of a favorable outcome for shareholders aren't very high, I certainly believe there's greater than a one-in-ten chance."

http://www.fool.com/investing/general/2015/04/17/fann..

http://www.fool.com/investing/general/2015/03/22/read..31/8 2015 22:59 rasmuslykke 173071Nogle artikler er skeptiske, pessimistiske andre optimistiske. Jeg mener at Ackmans værdiansættelser af F&F på afgørelsen er realistiske. Der er et andet element i sagen, da staten overtag F&F sikrede de sig tegningsretten til ca. 80% af aktierne, dette har Ackman fratrukket.

Beklager lidt et kort svar, men det er ved at være sengetid :-).31/8 2015 22:08 Clydesdale 073064Meget tekst. Købte den i 80 cent. Har den ikke mere. Godnat.31/8 2015 22:56 rasmuslykke 273070Meget tekst? Det er en ekstrem kompleks case, der reelt omfatter tusindvis af sider (afhængig af detaljeringsgraden). To A4 sider er da til at overskue :-)1/9 2015 05:53 Clydesdale 073073Ja. Jeg har regnet det ud du skriver for snart 3 år siden og jeg synes det bliver for langt. Det er ikke komplekst. Det er ret simpelt.

I virkeligheden er der bare en del der har set sig ekstremt sure på Fannie og Freddie.

- Selvom det egentlig strider imod den amerikanske grundlov, så tror jeg faktisk lovgiverne er ligeglade for de opfatter firmaerne som en trussel imod det amerikanske samfund, og en trussel imod ens samfund kan man ikke tillade og så overtræder man gerne et par love. - selvom den ene er grundloven.

- selvom det også er forkert, altså det med at Fannie og Freddi er en trussel

Dengang jeg investerede i dem, mente jeg de var mindst 50 dollars værd.

- Der er bare andre aktier der flytter sig, som er nemme, og som ikke er udsat for lovgivernes had.

Der var en enkelt dag i maj for 3 år siden hvor jeg var oppe med 1 million i den på 1 dag. Jeg hang i et træ på et lederuddannelseskursus i Værløse. - Da jeg kom hjem var den 1 million væk igen.

Det gider jeg altså ikke. Det er ikke en kontinuert fornuftig investeringsstrategi, hvor man med sit hoved kan agere smartere end andre.

Det er ping pong.1/9 2015 06:00 Clydesdale 073074Det var i maj 2013. Den var i 75-80 cents i april hvor jeg købte den og så i maj var den intraday oppe i 5.

Jeg er vant til ekstemt volatile aktier, men kan ikke sidde foran skærmen konstant.

Det er rent tyveri det den amerikanske stat har gang i.

Men hvem skal stoppe dem.31/8 2015 22:15 Clydesdale 073065Jeg tror faktisk der er langt mere interessante. Der er en ret stor modvilje imod årsagen til finanskrisen og de har set sig ekstremt sure på Fannie og Freddie.

- Selvom det i sidste ende nok skyldes noget helt andet.31/8 2015 22:51 rasmuslykke 173069Fannie & Freddies ulykke er ikke selvforskyldt, det er bankerne og kreditvurderingsbureauerne der er sønderbukkene. BAC, GS, JPM etc... fik alle bailout, nøjagtig som F&F, forskellen er dog mere lempelige lånebetingelserne lave renter, ingen nationalisering osv.

Du har sikkert allerede set Inside Job, den giver en rigtig god forståelse for situationen under finanskrisen. Ellers læs The Big Short.1/9 2015 06:35 Clydesdale 073075Mange tak for dit skriv. Jeg kiggede på den for nyligt igen. Har købt flere olieaktier i stedet. Man kan i øvrigt sagtens købe fannie, freddie igennem danske bank, nordnet eller saxo etrade. Det er en lottokupon. Jeg har f.eks købt lidt whiting trust i stedet. Det er også for sygt. Den er faldet med 90% i år og udbetaler ca. 60 cent/aktie i udbytte - det er en trust så der betales ikke skat af dividenderne i US. - jeg regner med at olieprisen skal stige igen, så dividenderne stiger igen, og det bør aktien også gøre. - det er et mindre frimærke, da jeg ikke har haft tid til at undersøge evt. levetid af deres ejendomme.

- De typer firmaer har haft det hårdt imod shalefirmaerne.30/11 2015 20:33 troelsba 073754er der nogen der ved hvor man evt. kan søge nogle opdateringer på denne case?30/11 2015 22:34 doodha 173757Ind imellem kan man finde nyt via dette link:

http://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=FNMA

Men der er ikke noget nu - det er lidt tid siden, der var noget sidst. Men ind imellem kommer der noget.

Denne kan muligvis også bruges:

http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Sum..1/12 2016 22:13 danielhgaard 175275Nu et års tid efter må det være passende med et skulderklap til Rasmuslykke. Jeg købte begge og er oppe ca. 125 % på begge. Smukt! :-)TRÅDOVERSIGT