Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Værdiansættelse


73058 Joaquin7 31/8 2015 16:56
Oversigt

Hej.
Sidder aktuelt med værdiansættelse som hovedopgave.
Den klassiske DCF-model anvender typisk 10-årig statsobligation som risikofrie rente, denne er jo aktuelt meget under gennemsnitligt niveau. Hvilken diskonteringsfaktor vil I mene er mere retvisende?
Har I andre forslag til, hvordan en opgave som denne kan løftes op på øverste niveau?31/8 2015 18:31 mlama 273062Jeg mener den 10-årige må være det bedste udtryk for den risikofrie rente til enhver tid. Den afspejler jo hvor markedets tro til rentemiljøet på mellemlang sigt.31/8 2015 18:49 investor1989 273063Jeg syntes også det er fair at anvende den 10 årige renter uafhængig af hvad den viser.

Når vil jeg når jeg beregner WACC have

- Risk free interest rate:
- Equity risk (5%)
- Liquidity risk
- Debt risk

Det er forskelligt fra person til person men jeg bruger ofte de sidste 2 til at give aktier som enten er illikvide eller har en stor gæld et ekstra tillæg så jeg er sikker på at hvis jeg køber enten illikvide aktier eller aktier med høj gæld er det fordi de virkelig har kvalitet.31/8 2015 21:38 Joaquin7 173066Tak for svaret.
Den 10-årige afspejler rigtigt nok de mellemlange forventninger, men vil der ikke være fornuftigt i at tage en gennemsnitsrente på den 10-årige henover en periode på eks. 10 år? Om end ikke andet for at illustrere udfordringerne ved den aktuelle meget lave.31/8 2015 22:05 gwal 173072er enig i den 10 årige statsrente må være udgangspunkt uanset. men jeg gør selv det, at jeg deler min diskonteringsperiode op. således, at jeg kan justere den forventede sikre rente (og andet), hen mod et niveau der reflekterer den gennemsnitlige fortid samt forventede fremtid bedre. jeg tror ikke det er helt almindelig praksis, men jeg ved, at f.eks. morningstar også deler deres beregningsperiode op i flere dele, for at kunne justere forskellige tal i takt med tiden.1/9 2015 07:30 mlama 173076Det kunne du selvfølgelig godt, men du vil med dit højere afkastkrav så have sværere ved at finde noget at placere dine penge i. Vil du f.eks. ind i fast ejendom så er priserne netop nu sat ud fra investorernes lave afkastkrav, og hvad gør du så?

Men hvad er det du vil illustrere og hvorfor? At rentemiljøet på et tidspunkt nødvendigvis må tilbage til sit historiske gennemsnit? Det kan have lange udsigter, se f.eks. på de 30-årige obligationsrenter. På den anden side taler obligationskongen Bill Gross om "short of a life time" når det gælder de 30-årige tyske statsobligationer, så who knows... Spændende tider uanset!1/9 2015 17:53 Joaquin7 173082Udgangspunktet i værdiansættelsesopgaver er DCF-modellen. Den vil jeg også benytte mig af, og holde selskabet op imod lignende gennem eks. P/E multiplen og EV/Ebitda - men generelt vil jeg gerne have en større diskussion ift. WACC i DCF-model. Denne er vel udfordret af det nuværende lave rentemiljø, idet den forårsager uforholdsmæssigt høje risk premiums?

Yderligere et spørgsmål, er der en udløbstid på sådanne indre værdi beregninger? Jeg er med på kursmål opdateres løbende, men som helhed, er der et sluttidspunkt?1/9 2015 20:46 gwal 073083jeg er ikke helt med på, hvorfor WACC skulle være udfordret af det lave rentemiljø, med henblik på at forårsage høje risk Premiums?

alt andet lige bør WACC blive mindre. da selskaberne kan skaffe fremmedkapital til billige penge. eksempelvis er det ikke længe siden nestle udstedte en obligation med en effektiv negativ rente.

kan måske godt følge en tankegang omkring, hvorledes de kunstigt skabte makroøkonomiske forhold skaber en vis risiko for økonomisk tumult før eller siden. men der eksisterer allerede en risikopræmie der skal tage højde for problemer. og jeg er ikke sikker på, at dette fortjener en synderligt stor ekstra præmie. så længe renten er lav nyder virksomhederne ekstremt godt af det i forhold til ekspansion, opkøb, omlægning af gæld osv, hvilket kommer dem til gode mange år fremover. et eller andet sted bør det jo nemlig så kræve en lavere risikopræmie, hvilket til dels opvejer det negative.

måske du kan uddybe din tankegang vedrørende WACC?

DCF model er normalt baseret på uendelig værdi. i praksis kan du naturligvis ikke holde den for evigt, men den kan videresælges på et tidspunkt, til en værdi der svarer til resten af evigheden - det er den fair pris du er villig til at modtage (jævnfør din værdisættelse), til gengæld for ikke at have selskabet for evigt.

bemærk at jeg ikke er ekspert på området. så vær endelig uenig, hvis du mener det er på sin plads. jeg er i gang med at lære selv.1/9 2015 20:51 mlama 173084En DCF fair value beregning forholder sig til nutidsværdien af fremtidige cash flows, så man kan ikke tale om et sluttidspunkt, kun at forudsætninger løbende kan ændre sig, hvilket vil give ændringer i fair value.

Jeg kan ikke se hvordan DCF-modellen skulle være udfordret af lavrentemiljøet, den tager jo højde for det ved at WACC bliver lavere end i et højrentemiljø.

Værdien af et aktiv bliver selvfølgelig højere i en DCF-beregning når risk free rate er lav. Men hvis markedets pris på samme aktiv samtidig er blevet højere i takt med at risk free rate er blevet lavere, og det er jo normalt tilfældet, så burde det i teorien ikke ændre ved risk premiums. Derfor kan jeg ikke se noget hul i DCF-modellen når renten er lav.

DCF er den teoretisk mest korrekte model, men man kan kritisere den for at den kræver relativ stor sikkerhed omkring cashflows for at være til nytte, og det har vi i mange sammenhænge ikke.2/9 2015 06:58 gwal 173085hmm. hvis værdien stiger med en lav rente, så må det også gælde, at værdien falder ved en højere rente.

og hvis det samtidig gør sig gældende, at prisen på dette aktiv er steget i takt med en lavere rente. så må denne pris også falde i takt med en højere rente.

giver det ikke netop argument for, at der skal være en forøget risikorente (eller en justering af renten på fremmedkapital)?
hvis jeg forstår dig korrekt, så vil både værdi og pris falde når renten går op (hvilket jeg er enig med). dette giver en forøget risiko for ikke at få det forventede afkast.
2/9 2015 10:24 mlama 073089Ja, enig i at prisen på et aktiv må falde ved højere renteniveauer. Man kan sige, jamen i et nulrentemiljø, så kan det kun gå en vej og derved at risikoen stor, men ser du omvendt på de helt lange renter, så mener markedet altså at det har lange udsigter før vi får rentestigninger af betydning.

Men ja, jeg tror også man er nødt til at indstille sig på at vi lever i et lavafkast miljø pt.TRÅDOVERSIGT