Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

QEC - Olie og gas


75296 Mcjean 11/12 2016 17:36
Oversigt


Questerre Energy Operation

QEC er en lille canadisk oliemyg bosiddende i Qecbec der har været i kurs 30 2 gange på forventninger om tilladelse til frackering i hjertet af Qebec Lowlands, hvor de besidder nogle rene guldgruber med nogle af verdens største energireserver. Et moratorium(tænkepause) fra politikerne ødelagde muligheden for udvinding og kursen raslede ned til 7 kr, videre ned til 3kr op igen ned igen, så lidt op grundet omstændigheder jeg kommer ind på senere. Så kom oliekrisen og prisen har været nede under 1kr.

Sagen QEC er yderst komplekst da foretagendet består af mange forskellige slags mulig produktion og måske flere end vi umiddelbart tror, men mere om det senere.

Dette skriv vil omhandle Qec's besiddelser, muligheder og hvad jeg tror der vil ske. Dette er ikke en økonomisk eller teknisk analyse da jeg slet ikke finder det relevant på nuværende tidspunkt, da vi her taler om en explore-virksomhed hvor der gælder helt andre basale sammenhænge end i en produktionsvirksomhed.

Når jeg i nedenstående kortlægger casen med mine briller på skal det ikke tages for mere end det er, nemlig min mening, som sikkert slet ikke er omfattende og dækkende nok, men nogle har efterspurgt min holdning og her kommer den.

Når jeg bruger begrebet sandsynlighed så går det fra 0-100% og skal ikke ses som en facitliste for hvad jeg tror er rigtigt. F.eks. tror jeg at et salg af hele butikken er mindre sandsynligt og så er vi i under 50% og nok nærmere de 10%, men det er op til læseren at finde ud af hvad han eller hun tror på eller ser for sig i %, jeg viser bare mulighedsscenarierne.

Lad os se på de forskellige områder som Qec har besiddelser i og mulighederne fremadrettet. Lad os inden vi starter lige slå fast at der er fundet reserver af væsentlig karakter i deres områder i Anler, Montney, Lowlands, RL(Red Leaf) og PH(Pasquai Hills). Når det er sagt har vi jo grundet oliekrisen ikke rigtig fået opdateringer på nævnte, men hvis et salg eller en værdifastsættelse af virksomheden skal komme på tale vil vi nok se en fornyet reservestatus. En sådan reserve påvises af eksterne firmaer der estimerer hvor mange mia. tønder olie og gas der forventes at være i området og i hvilken kvalitet og som begrebet estimat antyder er der tale om et skøn.
QEC er kendt for at finde rigtig gode områder i området, altså hotspots, de steder i området med størst mængde af olie og gas af en god kvalitet, det er deres ekspertiseområde og det er blandt andet derfor de har fået job i Jordan er mit gæt.

En vigtig faktor når vi taler om acres er værdien af disse i forhold til kursen. Mange har påstået inkl. mig selv at acres + reserver slet ikke afspejles i kursen(da den var i området under 1 nkr. og til 2 nkr., vi vil se nærmere på dette efter en hurtig gennemgang af deres acres:

The Lowlands:
Dette område er selve deres kerneområde, men grundet moratorium har de måtte sadle om og de har indtil ophævelse og godkendelse igen, måtte lave noget andet med butikken imens.
De har mere end 1 mill acres i Utica/lorraine-området i Lowland, hvilket er ret meget, men deres nabo har rettigheder til 6 mill acres og besidder ligeledes lidt over en million(Junex). Deres anden nabo er Altai og de besidder ca. 300k hvis vi regner de ca.30.000 med de har med Talisman.
De har 4 til 8 brønde på standby efter moratorium blev indført, men er ikke sikker se dog nedenstående.

http://waytogoto.com/wiki/index.php/Questerre_Energy_Corporation

Nu er loven gennemført og jeg vil senere diskutere hvad jeg tror der vil ske med butikken og kursen efter denne nyhed.

Montney i Kakwa Alberta
En af de få indtægtskilder Qec har i øjeblikket stammer fra deres gas og letolie(fin kvalitet) i Montney. Montney er mellem de tre mest ressourcestærke felter i verden og der er mange virksomheder i området. Qec har nogle partnere som de deler brøndene med og derved holder omkostningerne nede. Deres område i Montney siges at være lige i hotspot og et af de mest "rige" i hele området. Vi kan sagtens forestille os at de finder en superbrønd der kan levere energi til små 30.000 huse 100 år frem i tiden. Problemet i Canada er infrastrukturen som skal forbedres og udbygges da de ligger meget under for tøsne i foråret og tit i nogle områder må lukke ned i 2-3 mdr.
Det er i dette område de skal udbygge deres brønde med 8 nye i løbet af næste år med 25% ejerskab på hver, de har desuden nogle 100% brønde(en eller to i drift mener jeg) på vej og har ca. 1800 boe nu her. Deres mål var 6000 inden krisen kom, så lad os se om de kan nå op på dette antal igen.
Kan lige tilføje her at en nystartet brønd med 100% ejerandel som regel giver ca. 700 boe det første år og herefter en 250-300 boe, så vidt jeg husker.

Det er dette felt der skal finansiere deres eventyr i Lowlands enten gennem produktion eller salg.
Emissionen de lige har gennemført skal bruges på ovenstående brønde og skabe et overskud til at starte produktion op i Lowland, om det vil være nok eller der skal en emission mere til må tiden vise, men ser ud til det er deres strategi og mener Binnion har omtalt det i årsrapporten på et tidspunkt.

http://www.oilandgas360.com/is-the-montney-the-next-marcellus/

Antler
De har som det kan ses på kortet et felt i Antler som de solgte 1/7-del af i forbindelse med olienedturen. De fik ca. 45 mill. kr. for dette, hvilket giver en pæn pris hvis resten sælges, helt op til halvdelen af virksomhedens samlede værdi(før stigningen det sidste stykke tid) og dette felt anses som det dårligste af de 4 store de besidder vil jeg mene.
De besidder ca. 12.000 acres og får 64% af fortjenesten her, deres samarbejdspartnere sidder på 36%.

Pasquia Hills(PH)
Det sidste felt er PH(Pasquia Hills), dette felt er på 39.000 og her har de en produktion på ca. 200 boe af 2015. Som nævnt tidligere er en af QEC's spidskompetencer at finde hotspots i forskellige områder og med PH har de måske fundet mere end de regnede med, da der er fundet "abnormale" indhold af guld og sølv i deres område.(se nedenstående) + diamanter og andre dyrebare metaller.

https://openhouse.sgshome.ca/pub/documents/Abstract%20Volume/abstvol2016%20complete%20FINAL_WEB.pdf

Red Leaf(RL)
Desuden er de med i et projekt kaldet Red Leaf i Utah som de har afskrevet med ca. 50 mill$ da det ligger på standby indtil krisen er færdig. Projektet går ud på at bruge en ny metode til udvinding af oilshale som groft sagt er "økologisk" og derved ikke forurener på samme måde som normal oilshale-udvinding og det kan have en BE helt ned på 28-30$ ifølge dem selv. QEC ejer 6% i dette foretagende og har rettigheder til at benytte det patenteret udstyr i deres egne projekter rundt om til 2021 med tror jeg, men mon ikke det bliver længere grundet krisen der har været.

http://www.redleafinc.com/eco-benefits


Jordan
De har også et projekt kørende i Jordan som kan blive både en dreng og pige, men der er ingen tvivl om at der er mange ressourcestærke spillere med i Jordan. Her har de en kontrakt med myndighederne i et par år endnu, men der er ikke mange informationer til rådighed. Det skal dog siges at deres partner fra Red leaf-projektet er med........og det er nyt. Oilshalemetoden er den optimale derovre da olien er "let" tilgængelig i forhold til shaleoilmetoden hvor de skal "knække" stenene på en anden måde for at få fat i olien.

Min vurdering og mangelfulde mening

Det gælder for alle områder at reserverne er enorme(Jordan er en joker). Projektet i Utah starter op igen i 17 eller 18 afhængig af oliepris og her tabes ikke flere penge, de starter bare op når olieprisen har nået et vis niveau.

Vi kan så spørge os selv og det har vi gjort mange gange; Hvorfor er kursen ikke højere?
Nogle mener den er shortet, nogle peger på aktiens eget liv som ikke er særlig sundt, den lever som drak den 2 flasker whisky om dagen, at oliekrisen er årsagen og andre igen peger på moratorium, hvilket ikke kan forklare det hele.

Det er nok en blanding af det hele, men aktien gik vel fra at være en højrisikoaktie, til at være en megahøjrisiko aktie fordi at oliekrisen betød at de ikke kunne tjene penge da break-even(BE) lå på 60$.
Oliemyggene sadlede dog hurtig om(da de er små) og fik presset BE ned i 40$. QEC var en af dem der ikke havde gæld i forvejen og en kassekredit til rådighed på 50mill.$. Den blev sat ned til 30mill$, de fyrede medarbejdere, gik ned i løn og kørte butikken på lavblus og har gjort det i 2 år og derfor virker den lave kurs meget underlig, men man har da kunne få billige aktier om ikke andet.

Det virker især mærkeligt med tanke på at acres er solgt tæt på områderne i Montney til over 10.000$ pr acres. Der har selvfølgelig været brønde boret, men lavt sat kan acres vel her og nu sælges for 1000$+ og det jord de solgte i Antler fik de 45 mill for og det var kun 1/7 del, derfor var prisen under en norsk krone lidt sær.

QEC har under oliekrisen brugt 23mill$ af kassekreditten på alm. driftsomkostninger og udgifter i forbindelse med Jordan og opkøb af mere jord i det nordlige Kakwa mener jeg.
De kører rundt med en oliepris på 43-48$ siger de selv, hvilket vi vel bliver klogere på næste år. De udtaler faktisk også at deres RL projekt kan få prisen ned i 28-30$ i BE.
Den nyelige emission skal betale noget af gælden og dække udgifter til de 8 nye brønde i 2017(et par er allerede kommet op i dec. så vidt jeg er orienteret, men om det er nogle af de 8 ved jeg ikke).

Shaleoil og oilshale(den som de fleste investorer forbinder med frackering) er som nævnt karakteriseret ved at koste ca. 60$ pr boe. Dette er dog reduceret til ca. 40$ hvis man skal tro på selskaberne og derfor vil en oliepris på 60-70$ faktisk give et pænt udbytte og hvad kan vi så bruge det til?

Vejen videre frem og mulig kurs.

Vi kan begynde at spekulere i hvad der skal ske med oliemyggen. De skal nu til at gå fra at være et exploreselskab til at være en produktionsvirksomhed der kan lave et afkast til dets aktionærer.
Vi kan diskutere om de er gearet til det og efter det vi så lige inden oliekrisen(100% brønde) kan vi stille os særdeles tvivlende, men lad os lige få kursen sat i perspektiv inden vi diskuterer videre.

Da der i fredags skete en revolution i virksomheden og frackering er blevet godkendt som en del af den nye energiforsyning i Canada så må vi splitte det hele lidt op for at holde styr på de enkelte elementer.

Kursen uden Qecbec med boe på 6000, altså en udvidelse i hovedsaglig Montney og en oliekurs i 60-70$ vil give kurs i nærheden af 10 nkr. uden forventninger i Qucbec, Jordan og RF. Med forventninger ca. 15 nkr. Det bygger jeg på at kursen stod i 9.70 da forventninger om de 2 100% brønde(som kiksede) var på sit højeste i 2014. Der kom en emission og kursen satte sig i ca. 8nkr med ca.2800-3000 boe og en oliepris på ca. 90$.

Vi skal huske at jo højere oliepris jo større er værdien af acres og reserverne og derfor er det svært at spå om en "retfærdig" kurs.
Lad os antage at de når op i gamle højder fra 2014 og når 3000 boe med forventning om 6000 og sige at kursen er 8-9 nkr. hvad vil kursen så være hvis en af jokerne Lowlands, Jordan og eller RL bliver en realitet og en mulig jackpot?

Nu er det vigtig at holde tungen lige i munden og ikke forveksle kortsigtet med langsigtet kurs. Derfor skynder jeg mig at sige at hvis jeg var kortsigtet så ville jeg sælge mine aktier i slutningen af næste uge eller efter nogle huse har dækket den og udstukket en kurs og ligeledes tage højde for skattefar og måske vente til efter det nye år så man spare noget skat afhængig af størrelsen på beholdningen.

Jeg mener at kortsigtet man skal være glad for en kurs på 15-25 nkr. afhængig af nævnte faktorer. Horisont over 1 år anes så her for værende langsigtet velvidende at der er mange niveauer af langsigtet.

Hvis en af de 3 jokere lykkedes vil de nok kunne give hver 100-150 nkr til kursen afhængig af størrelse og længde. Hermed mener jeg at de nok vil give 20-30kr. lige efter succes og når det sættes i produktion vil kursen da kunne stige ved højere og højere fortjenste og ende ud med at give op til 150 på kursen efter ca. 3-5 år.

Nu vil den hurtige jo så kunne regne ud at den kurs vi burde have nu med en oliepris på 60-70$ burde være 10nkr. + 20-30 nkr for den ene joker, nemlig Lowlands. Jeg er ikke uenig og vil mene at hvis de kommer op på 3000 boe til nævnte oliepris og grønt lys i Lowlands så skal kursen om 12-18 mdr. være cirka 40nkr. afhængig af den øvrige nyhedsstrøm. Vi skal huske på i denne ligning at tage højde for lavere BE så en oliepris på 60-70$ svarer til 90$ før krisen.

Men men, der er mange faktorer at tage hensyn til så den logiske kurs er ikke altid den rigtige og derfor er det enormt svært at spå om en kurs. Som nævnt i indledningen så skal Qec nu til at stå på egne ben og vise sine aktionærer at de evner at omstille fra explore til produktion og det er langt fra sikkert de evner dette og derfor er det slet ikke sikkert kursen om 3-4 år står i 100nkr grundet Lowlands, men vi får se.

Der er ligeledes en del usikkerhed omkring de politiske beslutninger og hvor bæredygtige de er og det er med til at gøre casen usikker, hvilket er herligt da jo sværere det er jo sjovere er det, spørger du mig. Det betyder også at vi bliver nødt til at følge casen intens og vi kunne håbe at casen og debatten i Norge bliver en smule mere seriøs så vi kunne få nogle af de dygtige eksperter på banen der ved en masse om det tekniske i frackering og kender QEC indgående etc.

Som sagt mener jeg kursen kunne stå i 30-40 nkr. om 12-18 mdr. og herfra må vi så se om Binnion er den rette til at producere værdi for virksomheden, tit har virksomheder der skifter bane brug for nye ledere, men da jokeren er Lowlands, Binnions hjemegn så tror jeg nok han er den rette til jobbet og jeg har meget store forventninger til Binnion og QEC på sigt og regner med at afkastet vil blive pænt i fremtiden.

Sandsynligheden for opkøb ser jeg som meget lille af flere grunde. For det første har Binnion brugt en gammel velkendt taktik for at modstå opkøb, sprede aktiverne ud, det er sket helt bevidst og gør det meget svært at blive opkøbt. For det andet er den aktiverede joker Lowlands hvilket er binnion's baghave og jeg tror hans drøm er at give denne provins bedre muligheder gennem udnyttelse af deres egne naturressourcer og gøre dem uafhængige og mere rige kollektiv, derfor vil han ikke sælge sin drøm.

Jeg er dog sikker på at sandsynligheden er høj for at dele af deres acres vil blive solgt for at finansiere andre dele af deres acres. Jeg tror ligeledes sandsynligheden for flere emissioner er høj for at finansiere dele af deres projekter og ligeledes tror jeg sandsynligheden er høj for partnerindgåelse i nogle projekter for at finansiere dem anderledes, men faktum er at på et eller andet tidspunkt vil aktionærerne også se et afkast og jeg har ikke uendelig med tålmodighed, men vil dog justere min beholdning afhængig af hvordan jeg synes de klarer den i produktionsverdenen.
Et andet kritikpunkt er deres mangel på at være informativ over for omgivelserne, vi kunne godt ønske os en mere udpenslet og offentliggjort strategi for planer for hvert enkelt område og de mulige scenarier, denne lukkethed gør det absolut ikke nemt at øge tilliden til virksomheden, men vi må håbe at når de starter op igen i administrationen efter endt oliekrise så bliver informationsflowet verdensklasse.

Ta' venligst forbehold for fejl og mangler og husk at det kun er min vurdering af casen set i et explore perspektiv uden de nødvendige økonomiske nøgletal der af gode grunde er ret svært at medbringe for nuværende i dette selskab.

Mcjean
11/12 2016 21:34 overguard 175297Flot og dybt, takker for det.
Synes, at din oliepris er for høj, det ændrer jo lidt på det hels, hvis den ligger og roder omkring 50-60$
OJ11/12 2016 21:59 Mcjean 175298Om 12-18 mdr. fra nu tror jeg ikke du skal regne med en oliepris på 50-60$, slet ikke efter OPEC i går indgik aftale med ikke-Opec lande om et cut. Du skal også huske på at meget af den olie der hives op i dag er fra eksisterende brønde som bliver "vredet op som en karklud" og at der stort set ingen nye brønde laves og det gælder alle steder. Det kan siger nogle ende med en oliepris i nærheden af 150$ om et par år indtil balancen er genfundet, men nu for vi se. Jeg forventer en oliepris på 60-70$ og det er faktisk lavt sat i forhold til nogle eksperter der ser en pris på 80$. Men hvis BE er 43$, så tjenes der ok penge også fordi tilbagebetalingstiden er reduceret og man spare mange penge i forhold til før hvor de sad lidt mere løst, men nu må vi se når regnskaberne kommer, vi skal dog ikke regne med at noget rykker før sidst næste år er mit gæt.11/12 2016 22:20 overguard 175299Ok. Prøve at komme ind med en ekstra sjat QEC mandag og sider på hænderne til olien krydser de 100(så er der en NY Audi udenfor ;−))15/3 2017 11:27 The Jokers 075497Meget interessant McJean. De tre jokere som hver især kan give 100-150 norske kr. pr. aktie lyder jo helt vildt. Jeg bliver naturligvis nysgerrig efter, hvordan du er kommet frem til disse bud. Questerre står lige nu med en markedsværdi på 1,1 mia. norske kr. ved kurs 3,82. Det betyder følgende. kurs 100/3,82=26,178. 26,178 ganget med dagens markedsværdi er altså det du vurderer, at hver af de nævnte jokere skal være værd. Det giver altså en værdi på små 29 norske milliarder pr. joker. Mener du at den holder?

Bemærk jeg aner ikke selv ret meget om værdien af alle de brønde og potentialet i de områder de har. Derfor er det på ingen måde for at modsætte mig dine estimater. Prøver bare at forstå, hvordan du kommer frem til disse bud og om du stadig mener de holder når man regner baglæns.15/3 2017 16:49 Mcjean 275499Godt spørgsmål.
Det korte svar er nope!

Det lange svar er mere komplekst.
For det første er der tale om bluesky, altså deroppe hvor du kan vride mest ud af jokeren. Personligt tror jeg ikke vi ender i nærheden af bluesky, det sker sjældent. Vi er nærmere medianen altså 50% og måske endnu mindre for RL-projektet som kan ende som en fuser.

Der er mange faktorer og variabler inde over når vi skal analysere olie og gasrelateret aktier.
Det første er selvfølgelig prisen, dernæst om du er kort, mellemlang eller lang og for det tredje skal du tage hensyn til alle mulige variabler på mikro og makroøkonomisk plan og på lokalt- statslig og verdensplan.
Herud over har vi det geopolitiske spil som udspilles i det "skjulte" og som altid har eksisteret. Det hænger sammen med militærindustrien og deres indvirkning, da man selvfølgelig ikke kan have en kæmpe hær uden at have energi til at mobilisere sit maskineri.
William Engdahl har skrevet en fremragende bog der dækker over emnet "A Century of War" og den omhandler ganske simpelt det geopolitiske spil om olien.

Hvis du spørger mig i dag om hvad jeg tror er det mest realistiske så må svaret være at det afhænger af din tidshorisont plus hvad politikerne bestemmer sig for.
Potentialet er enormt og QEC har alene i Montney en værdi mellem 30-50 kr. vil jeg tro. Resten er sådan set bare krydderi på toppen og jeg aner ikke om det bliver til virkelighed. RL-projektet tror jeg har mindst sandsynlighed for succes, Pasguia Hill er som det antydes fyldt med guld, sølv og olie, så vi ved faktisk ikke hvad det vil blive vurderet til. Lowland er nok det som har størst mulighed for succes og noget tyder på at politikerne er indstillet på gasudvinding. Jordan kan gå begge veje, men ingen tvivl om at der er et kæmpe potentiale, men stoler ikke på mellemøstlige ledere generelt, så svært at vide hvad som vil ske.

Når jeg ser på fremtiden og hvad jeg tror på så må det blive noget med at olien og gassen vil flyve op og ned de næste 2-3 år og gøre det meget svært at spå om værdierne. Faktum er dog at om 3 år vil der mangle for 14 billioner$ investment i branchen og det betyder at olieprisen vil stige til højder vi slet ikke har set før, hvis der ikke investeres kapital nu.

http://oilprice.com/Energy/Energy-General/IEA-Huge-Oil-Price-Spike-Inevitable13477.html

Jeg vil skyde på at du skal tage udgangspunkt i 40-50% succesrate og regne med 30-50kr. pr joker, så er du på den sikker side for en ting er helt sikker, hvis krigen fortsætter så vil det give 150-200$ priser i 2020 og måske mere og så skal olieselskaberne nok score kassen, dem som har nemt adgang til gassen og olien, frackering er kommet for at blive, især fordi vi skal huske at efterspørgslen hele tiden stiger, der er flere og flere der skal bruge olie og gas efterhånden som kul udfrases. Når de forskellige brønde er udpinte om ikke så længe så vil efterspørgslen stadigvæk stige men udbuddet vil være mindre og prisen vil skyrock. Pareto regner med 20 kr. for Montney efterhånden som risikoen tages ud og med en pris på 50-60$, men mængderne af reserver i Lowland, Montney, PH, Antler og Jordan er jo slet ikke indpriset. I Lowland har QEC kun regnet de 5% indtil videre, de kan slet ikke overskue resten af acres endnu.
Men der kan gå en rum tid endnu før potentialet afspejles i den faktiske kurs og derfor er det stadigvæk highrisk, men jeg føler mig overbevist om det kæmpe potentiale, men ser også 2-3 år frem hver gang jeg ser på QEC, jeg ser ikke på de daglige, ugentlige eller månedlige bevægelser.

Hilsen McjeanTRÅDOVERSIGT