Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Mit bud på en biotekaktie med potentiale


75591 thro 8/5 2017 09:01
Oversigt

Værdiansættelse og fremtidig udvikling AB-Science.

I fredags fik vi et signal om hvordan AB-sciences Masitinib vil blive prissat ved en evt. godkendelse til behandling af ALS, da det Japanske biotekselskab Mitsubishi Tanabe Pharma Corp fik FDA godkendelse af Edaravone til behandling af ALS som det første nye middel på markedet siden Rilozole for 25 år siden. https://www.yahoo.com/news/als-treatment-gets-u-fda-a..

Pris for behandling af 1 patient i et år er sat til 145.524 USD! En fuldstændig vanvittig pris for et stof med meget marginal virkning og som skal gives med intravenøs infusion dagligt.

Som lidt baggrundsinfo er ALS en dødelig neurodegenerativ sygdom, hvor man gradvist bliver lammet i hele kroppen. Prognosen er dårligere end de fleste cancersygdomme, gennemsnits levetid er 2-3 år efter diagnosen stilles og den eneste godkendte behandling forhaler blot sygdomsprogressionen 3 mdr. Der er ca. 50.000 patienter med ALS i USA og Europa.

Den primære effektparameter der bruges i de fleste ALS studier er ALS functional rating scale - revised (ALSFRS-R), øvrige relevante parametre er tab i lungefunktion, overlevelse eller progression free survival.

Der er offentliggjort 2 små fase 3 studier med Edaravone. Begge studier er gennemført i Japan. Det første inkluderede 205 patienter til enten placebo eller Edaravone i 24 uger. Studiet var ikke signifikant, men såkaldt post-hoc analyse viste mulig effekt i en subgruppe af mildt afficerede patienter med kort sygdomsvarighed. Derfor gennemførte man et nyt fase 3 studie kun med den undergruppe af patienter. 134 patienter blev inkluderet og man fik signifikante resultater da ALSFRS-R faldt 5.01 point i de behandlede patienter og 7,5 point i placebogruppen. Dvs. hastigheden hvormed sygdommen forværres blev mindre. På de data har FDA godkendt Edaravone til alle patienter og ikke kun til den undergruppe hvor resultaterne var signifikante.

AB-Sciences udvikler et stof der hedder Masitinib til bl.a. ALS. I forhold til Edaravone der skal gives som infusion gives Masitinibbehandlingen som 1 tabl. dagligt. Begge stoffer ser ud til at have en god bivirkningsprofil. AB-Science har gennemført et fase2/3 studie der inkluderer 394 patienter som blev behandlet med forskellige doser Masitinib eller placebo i 48 uger. Dvs flere patienter end begge fase 3 studierne med Edaravone og dobbelt så lang behandlingsperiode. Der er ikke offentliggjort ALSFRS-R værdier, men der er signifikant effekt (p=0.014) samt signifikant effekt på alle sekundære parametre inkl progression free survival (p=0.016).

Udover ALS er der fase 3 studier i gang med Masitinib mod bla. Multiple sclerose, Alzheimer og Astma.

Financielt har AB-Science netop solgt aktier for 34 mio Euro og har penge i kassen til udgangen af 2018.

Hvad kan salget af Masitinib blive? Der er potentielt 50.000 patienter. Prissættes det som Edaravone og halvdelen af patienterne sættes i behandling er det 145.000USDx25.000, dvs 3,6 mia USD. Er der også effekt ved progressiv multiple sclerose er patientantallet langt højere.

Aktuel markedsværdi AB-Science (5/5/2017) er 645,3 mio Euro.

Kurstriggere 2017.

18-20 Maj 2017. ENCALS Meeting. Præsentation af fase 3 data.

Sidst i maj 2017 forventes afgørelse fra EMA om markedsførelsestilladelse af Masitinib til behandling af svær behandlingsrefraktær systemisk Mastocytom i Europa. En meget sjælden tilstand som nok ikke har den store kommercielle betydning men et vigtigt pejlemærke for godkendelse i de øvrige indikationer.

Afgørelse fra FDA om de vil tage Masitinib i review på foreligende data

Q4 2017. Afgørelse EMA vedr. Masitinib til behandling af ALS i Europa.

Samarbejdsaftaler mhp. markedsføring.

Den historik der har været i behandlingen af ALS med utallige fejlslagne studier gør at selv små fremskridt kan være meget værdifulde. Der ser ikke ud til at være safety issues og der er gennemført et positivt fase 2/3 studie. Den største risiko der er på nuværende tidspunkt er at EMA og FDA forlanger yderligere studier for at dokumentere en effekt før de vil tage stilling til godkendelse.

Jeg vil ikke sætte kursmål på aktien, men hvis kurstriggerne ovenfor falder positivt ud, mener jeg AB-Science skal 10-dobles indenfor 1-2 år.
9/5 2017 09:47 Andenk 075592Interessant. Hvor kan den købes henne? Kan hverken finde den via min bank eller Nordnet..9/5 2017 10:54 thro 075593Jeg har købt på Saxo. Aktiesymbol er AB eller AB.PA, på Saxo hedder den AB:xpar12/5 2017 10:54 thro 075607


TRÅDOVERSIGT