Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Update på NewCap


77520 Stockwatch1 6/10 2019 21:32
Oversigt

Jeg er lidt ked af, at alle mine indlæg på Euroinvestor er væk. Så her kommer et indlæg, jeg gemte på computeren. Det handler om NewCap:

Her kommer en lidt forsinket update på NewCap-casen, nu hvor vi har fået halvårsregnskabet. Debattøren Bloom fra EI og bestyrelsesmedlem Peter Steen Christensen fra NewCap har bidraget til min forståelse af selskabets værdi.

Egenkapitalen er nu opgjort til DKK 196,9 mio. (DKK 203,7 mio. 31/12-2018). Det svarer til en indre værdi pr. aktie (BVPS) på 1,56 kr. mod 1,62 kr. 31/12-2018, altså et lille fald, men stadigvæk betydeligt højere end den nuværende kurs på ca. 0,70 kr.

Der er ikke længere nogen direktør, da han er sparet væk for at holde udgifterne så lave som muligt. Endvidere er de tidligere lejede lokaler blevet opsagt af samme årsag.

Den 3. juni 2019 gennemførte koncernen de i december 2018 indgåede betingede aftaler om salg af koncernens svenske forretningsaktiviteter. Transaktionen er vederlagt dels ved en upfrontbetaling og dels ved earn out aftaler basereret på en andel af fremtidige indtægter.

Der er ved transaktionens gennemførelse modtaget en kontant betaling på i alt ca. SEK 118 mio. ekskl. en forudbetaling af earnout betaling på SEK 20 mio., samt earn out aftaler på en andel af fremtidige indtægter, på det foreliggende grundlag opgjort til brutto ca. SEK 335 mio.

Bestyrelsen har i halvårsregnskabet valgt at konkretisere earn-outen lidt mere. Der er faktisk tale om to aftaler. Den primære earn-out aftale er på kapitalforvaltningen, og den løber i 10 år. Den anden earn-out aftale er på forsikringsdelen og løber i 4 år.

Man har i regnskabet valgt at tilbagediskontere de fremtidige nettobetalinger til forventet nutidsværdi baseret på en diskonteringsfaktor på 9,5%. Værdien ved transaktionens gennemførelse er derfor kun opgjort til DKK 172,1 mio (SEK 245,7 mio).

Dette betyder så rent faktisk, at Newcap hvert år kan opskrive værdien af earnout-aftalen som følge af diskonteringseffekten. Efter det første år er værdiopskrivningen på ca. 16 mio. kr. Efter 5 år svarer det til 50 øre ekstra i indre værdi.

Indtægterne i earnout-aftalen er baseret på de fremtidige aktiver under forvaltning (AUM) og på udviklingen i den svenske kronekurs.

Newcap har foretaget en følsomhedsanalyse af earnouten. Såfremt den forventede samlede kapital f.eks. reduceres med 5% p.a., påvirker dette den opgjorte værdi med ca. SEK 40 mio. (DKK 28 mio.). Dette er en forholdsvis lille effekt.

Newcap har ikke villet hedge den svenske krone mod kursfald, da det ville være alt for dyrt.

Så kommer vi til det interessante: Newcaps kapital skal udloddes til aktionærerne. Newcap har en ret stor likviditet liggende. 37 mio. kr. i selskabet og 20 mio. kr. i datterselskaber, som frigives ifm afvikling. Samtidig ligger der 28 mio. kr. i kortfristede aktiver, som relaterer sig til earn out aftalens betaling i juni 2020. Sammenlagt ser det ud til, at deres kontantbeholdning pr. juni 2020 svarer til den aktuelle markedsværdi af Newcap.

Newcap vil vente med at udlodde penge til aktionærerne til efter generalforsamlingen i foråret 2020, så man må som investor væbne sig med lidt tålmodighed. Da earn-out betalingerne falder en gang årligt, er det også planen at udlodde betalingen til aktionærerne en gang årligt.

Pengene kan enten udbetales gennem udbytte, aktietilbagekøb og/eller via likvidation. Uanset hvordan pengene bliver betalt, så ligger der et godt cashflow.

Afslutningsvis kan nævnes, at bestyrelsen og nærtstående ejer 26.317.463 stk. aktier (nominelt DKK 13.158.732), svarende til 38% af aktiekapitalen. Og samtlige aktier er købt til kurser over det aktuelle kursniveau.TRÅDOVERSIGT

77520 Update på NewCap
6/10 21:32 Stockwatch1 5