Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Fin opjustering fra Jyske Bank


80708 Stockrosen 9/1 2020 10:59
Oversigt

https://investor.jyskebank.com/wps/wcm/connect/jbc/b3..

Det er rart med lidt positivt fra Jyske Bank ;)10/1 2020 15:30 Stockrosen 080757Det er rart at vide vedrørende Jyske Bank, at 2019 regnskabet vi præsenteres for 25. februar, bliver et godt regnskab!

Nu håber jeg inderligt på, bestyrelsen beslutter sig for, at det igangværende opkøb af egne aktier bliver forlænget endnu engang med 500 mio. kroner.

Den lave aktiekurs taler for, der fortsat bør købes egne aktier til senere annullering.

2017 blev der annulleret 5.800.000 egne aktier
2018 blev der annulleret 4.300.000 egne aktier
2019 blev der annulleret 7.346.000 egne aktier

2020 bliver der annulleret estimeret mere end i 2018, og bliver det løbende opkøb der løber til og med 31. marts 2020 forlænget med 500 mio. kr., kommer vi op i nærheden af tallet for 2019.

Det betyder noget i relation til indtjening pr. aktie, og det betyder noget når aktiekursen sættes i relation til indre værdi pr. aktie.

Alt andet lige bør det hjælpe aktiekursen højere, og altså jage "shorty" ud af JYSK.CO
16/1 2020 17:32 Stockrosen 080935Opjustering frem mod Årsregnskab 2019 og en ny JB business case.

Det var rart med den opjustering fra Jyske Banks Anders Dam - den fik lige skuldrene ned i afslappet venteposition frem mod 25. februar - for nu ved vi, Årsregnskabet for 2019 er acceptabelt ok.

Som jeg forstår opjusteringen, er det ikke nogen enkeltbegivenhed som salg af DLR aktier eller salg af Jyske Banks Gibraltar datterselskab, der trækker 2019 op. Det er mange elementer, der går Jyske Banks vej i Q4.

Vi har formentlig alle været klar over, konverteringsbølgen vil bidrage positivt til årsregnskabet, men jeg har haft svært ved at bedømme, hvor meget konverteringerne vil bidrage med - det må være mere end en sjat, når Jyske Realkredit har fremgang i alle 98 kommuner, og tager markedsandel.

Der må være 3 til 4 elementer, der går Jyske Banks vej i Q4-2019

• Netto Gebyr og Provisionsindtægter
• Kursreguleringer
• Tilbageførsel af nedskrivninger
• Handelsaktiviteten

Hvorom alt er - den positive udvikling sidst i 2019 er formentlig ikke slut, men fortsætter inde i Q1-2020.

Jeg glæder mig selvsagt til at læse mig ind i Årsregnskabet 2019.

Der er en anden Jyske Bank case, jeg også glæder mig til at følge, da jeg mener, det er en "gamechanger" for Jyske Bank forretningsmodellen. Det er udviklingen vedrørende de negative indlånsrenter, der videresendes til erhverv og privat kontohavere i Jyske Bank.

Jyske Bank indførte 0,40 % negativ rente for erhverv tilbage i december 2016, hvilket har sparet Jyske Bank for en del af omkostningerne til nationalbankens indskudsbevis rente. Hvis ikke Jyske Bank havde videresendt den 0,40 % negativ rente til erhverv i 2019, skulle banken have dækket en omkostning på 276 mio. kr. for året.

Fra og med 1. december 2019 er Jyske Banks negativ rente for erhvervsindlån sænket til 0,75 %, og erhverv er nu renteneutral i forhold til Nationalbankens indskudsbevis rente.

Fra og med 1. december 2019 har Jyske Bank indført 0,75 % negativ indlånsrente for private indlån over 750.000 kr., hvilket berører 11.000 konto ejere for et beløb omkring 10 mia. kr.

Jyske Bank har så fra 1. dec. 2019 knap 50 mia. kr. i indlån fra privatkunder, der ikke er omfattet af negativ rente, og som i det nuværende rentemiljø ifølge Anders Dam, påfører Jyske Bank en betydelig udgift.

En hurtig men nøgtern kalkulation på hvor meget det negative rente setup Jyske Bank indførte 1. dec. 2019 betyder for banken, viser en årlig besparelse på 315 mio. kr., hvilket er ret acceptabelt.

Hvis den besparelse skulle hentes ved at afskedige medarbejdere, ville det koste 350-370 medarbejdere deres ansættelse i Jyske Bank koncernen.

Jeg sidder med et interview fra 15.1.2020, hvor aktieanalytiker i Jyske Bank Anders Vollesen siger, at beløbsgrænsen på 750.000 kr. sagtens kan ændre sig i løbet af i år.

Hvis centralbankerne ikke rykker sig meget de næste tre-seks måneder, så tror han, at kapløbet ned mod en grænse på 100.000 kr. begynder, siger han til Børsen.

Jeg tror også grænsen flytter sig ned til 100.000 kr., men har ingen fornemmelse af, hvor hurtigt vi kommer i bevægelse ned i det område.

Hvis Jyske Bank pålægger endnu 40 mia. kr. (af de 50 mia. kr. nævnt ovenstående) negativ rente på 0,75 %, vil det spare Jyske Bank for endnu 300 mio. kr. i renteudgifter (indskudsbevis rente).

Hvis Anders Dam mener, at de 50 mia. kr. i det nuværende rentemiljø påfører Jyske Bank en betydelig udgift, så vil han med garanti forsøge at minimere den omkostning hurtigst muligt.

Det er slet ikke nogen dårlig business for Jyske Bank, at polere lidt på den negativ-rente case i 2020, og alene udsigten til banken gør det, er opløftende for en Jyske Bank aktionær som mig!

22/1 2020 01:00 Stockrosen 081021Jeg tog et kig på Jyske Banks indtjening pr. aktie her frem mod Årsregnskabet for 2019.

Indtjening pr. aktie 2018 - 28,15 kr.

Hvis Jyske Banks 2019 resultat bliver 2,4 mia. efter skat, som opjusteringen siger, vil det blive større indtjening pr aktie i 2019.

Indtjening pr. aktie 2019 - 30,95 kr.

Jyske Bank ligger formentlig stadig højt på omkostningerne, hvilket blandt andet skyldes deres omkostninger til EDB/IT - omkostningerne til Bankdata, hvor blandt andet deres nye Murex MX.3 bliver bygget, og hvor andet IT bliver bygget.

Bankdatas KaMP projekt "Kapitalmarkedsplatformen" er overraskende omkostningstung at udvikle for Bankdata, og når Jyske Bank har en omsætningsandel på ca. 40 % af Bankdata, skal Jyske Bank dække mindst 40 % af omkostningerne til udviklingen af KaMP - Sydbank har en omsætningsandel på ca. 30 % af Bankdata - så Jyske Bank og Sydbank skal dække ikke under 70 % af udviklingsomkostningerne til KaMP, og det er en større investering!!!

Bankdata er sendt ud i at beskære deres projekt omkostninger med 200 mio. kr., hvilket vil være på sin plads vs. de 9 ejerbanker af Bankdata - det må alt andet lige spare på ejerbankernes indbetalinger til udvikling på Bankdata.

KaMP projektet er 50 % færdigudviklet med de tre release der er aktiveret - nu afventes så næste release 4, der skal aktiveres i 2020, men datoen er endnu ikke offentliggjort.

Men det jeg ville sige, er altså bare, at indtjening pr. aktie holder højde for 2019 og bedre højde end 2018.TRÅDOVERSIGT