Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Genmab A/S, 26 Februar Kl. 14:30 Læs mere her
      

Finepart - svensk microcap med Apple och Google som kunder


81620 Avanzaman 11/2 2020 00:00
Oversigt

Hur många svenska börsnoterade företag har både Apple och Google på sin aktiva kundlista? Jag vet inte, men det jag vet är att lilla Finepart med börsvärde 67 MSEK nu har det. Ny vd installerad som rivstartat 2020 med Apple som ny kund och en uppföljningsorder från Google, och som skriver i sitt månadsbrev att det minsann känns som att fler stora projekt är på ingång.


Jag lusläste i helgen alla pressmeddelanden, hemsidan och tidigare memorandum och här är 10 punkter om Finepart jag tycker är intressanta. All info är fakta som hämtats ur Fineparts egna information och som kan hittas på Finepart.com samt börsplatsen Spotlights arkiv om bolaget.

1. Finepart har under de senaste 1-2 åren märkt ett växande intresse för sin Finecut-maskin som med hög precision används i detaljrik komponenttillverkning. Man har idag runt 100 utestående kundprospekt som bearbetas på olika nivåer, vilket är ungefär dubbelt så många som vid tidpunkten för bolagets IPO 2016-2017.

2. På Fineparts interna så kallade "Heta Lista", en lista som tar upp kundprospekt där sannolikheten till avslut bedöms till minst 30 procent låg vid IPO:n ett 15-tal kundprospekt varav fyra stycken sedan gick till avslut (SKF, Dohner, Hublot och Google). På dagens "Heta Lista" bör det enligt beräkningar av vad man kommunicerat under 2018-2019 ligga ca 30-50 kundprospekt.

3. Finepart har under 2018 och 2019 utökat försäljningsinsatserna och tecknat agentavtal för ett flertal marknader, vilket även har resulterat i en betydande ökning av kundförfrågningar. Bolaget är idag representerade i Sverige, USA, Schweiz, Italien, Österrike, Turkiet, Storbritannien, Irland, Tyskland och Frankrike. Det pågår förhandlingar med agenter i fler länder, däribland i Asien och ytterligare samarbeten i Nordamerika.

4. Under 2018-2019 har Finepart erhållit en mängd förfrågningar från amerikanska teknikföretag vilket har medfört ett behov av att kunna demonstrera Finecut-maskinkonceptet på plats i USA. Bolaget har därför inlett en etableringsprocess i USA där ett democenter öppnats hos en amerikansk agent i Silicon Valley-området. Planen var att detta skulle leda till ett genombrott och det kanske man kan säga att den nyligen kommunicerade maskinordern till Apple är.

5. Bolaget arbetar aktivt med att söka nya EU-bidrag. Man har redan beviljats 50 000 euro i EU-medel genom projektet Horizon 2020, SME Instruments. Svenska Vinnova har även godkänt ett par bidrag för projekt bl a med flygindustrin. Även Tillväxtverket har beviljat pengar.

6. En Finecut-maskin har ett försäljningspris på cirka 3,5 MSEK och en marginal på 50 %. En del av Fineparts affär är eftermarknad. När maskinen används förbrukas munstycken, slipmedel, högtrycks- tätningar med mera. Här genereras intäkter från serviceavtal samt förbruknings- och reservdelar. Med ökat antal levererade maskiner ökar även intäkter från eftermarknaden. Mogna företag inom det mer traditionella vattenskärningssegmentet och med många sålda maskiner kan ha cirka 20 procent, eller mer av sina intäkter från eftermarknaden.

7. På kundlistan finns även SKF Aerospace, Brogrens Industrier, Hublot, ett indiskt forskningscentrum som deltar i CERN, och Dohner m fl. Dessutom har man sedan 2019 inlett kundrelationer där man skär på uppdrag utan att kunderna (ännu) har investerat i en egen Finecut-maskin. Här rapporterar Finepart varje kvartal en ökande omsättning som enligt dem själva kan/ska leda till att de snarast når lönsamhet i bolagets räkenskaper. Varje uppdragskund är en potentiell maskinkund.

8. Det är intressant att stora globala kunder är intresserade av Fineparts maskiner och nye VDn Lars Darvall bedömer att de har goda möjligheter till fler avslut under 2020. Ett av de mer intressanta kundprospekten, och som man förhandskommunicerat till marknaden om, är ett tyskt läkemedelsbolag, som köpt sin första maskin. Diskussionerna med dem kan innebära ett flertal maskinorders under en ettårsperiod. Finepart har meddelat att man bedömer sannolikheten till avslut som relativt hög. Men detta är inte nog. Enligt en initierad aktieägareskribent i forumet hos Placera.nu finns mer i närtid att förvänta: "Är inte bara tyskarna vi väntar avtal med. Finns även en större aktör i Europa med många verkstäder som avslutat sina provskärningar för en månad sedan." (signaturen Nome)

9. Även om marknaden för tillverkning av mikrovattenskärningsmaskiner är tidig så mognar den snabbt i takt med att tekniken utvecklas. För Fineparts vidkommande är det positivt att man fått bekräftelse av kunder på att mikrovattenskärning är ett reellt alternativ till t.ex. både laser och trådgnistning. Finepart är en av de mest teknikdrivande aktörerna inom mikrovattenskärning. Två tekniska områden som bedöms vara av avgörande betydelse under kommande tid är:

• En färdigutvecklad lösning för 5-axlig bearbetning vilket möjliggör en mer komplex bearbetning.

• En prototyp av ny generation mikroskärsystem som möjliggör strålar med snittbredd under 0,1 mm och där Finepart har en omfattande patentportfölj. Den nya maskinen med Genration 2 innebär, såvitt Finepart själva känner till, möjligheter till en ännu högre precision än vad någon annan konkurrent kan uppvisa.

10. Fineparts potentiella kunder verkar inom en mängd olika branscher och tillverkar olika typer av komponenter. Den gemensamma nämnaren är att kunderna bedriver tillverkning som kräver hög precision. Nedan är några exempel på potentiella kundbranscher:

Flyg- och rymdindustrin
Tillverkare av delar till flyg- och rymdindustrin möter ofta höga krav på materialegenskaper. De arbetar ofta med kompositmaterial, företrädesvis kolfiber, men även avancerade legeringar, keramer, komposit- och kompoundmaterial. Kvalitet är en drivande faktor.

Prototyptillverkare
Tillverkare av olika former av prototyper har ofta ett stort behov av flexibilitet, snabbhet och enkelhet för framställning av funktionella detaljer. Det gäller för i stort sett alla material och i små serier, ibland till och med som enstyck. Flexibilitet är en drivande faktor.

Medicinteknik
Tillverkare av medicinteknisk utrustning arbetar ofta med extrema funktionsmaterial som lätt påverkas av bearbetningsprocesser som exempelvis avgör hög värme. Förädlingsgraden är normalt hög. Möjligheter (och problemlösning) är en drivande faktor.

Finmekaniska verkstäder och verktygsmakare
Verkstäder som tillverkar finmekaniska delar i olika material och tjocklek är en potentiell kundgrupp. De använder i stor utsträckning en traditionell trådgnistmaskin idag, men som med fördel kan kompletteras med en mikrovattenskärningsmaskin. Marknadsbreddning, flexibilitet och tillverkningskostnad är drivande faktorer.

Materialleverantörer
Tillverkare av avancerade material behöver erbjuda möligheter att nyttja materialet till produktframställning med bibehållna egenskaper. För dessa är möjligheter, kvalitet och kostnad drivande faktorer.

Elektronikindustrin
Denna kundgrupp bearbetar hårda och spröda material. Drivande faktorer för dessa aktörer är möjligheten till kontaktfri tillverkning och miniatyriseringsgrad (formnära komplexgeometrier).

DISCLAIMER: Jag äger aktie I Finepart. Denna text är en observation och ett diskussionsunderlag om Fineparts möjliga framtid. Finepart handlas på Spotlight Market och deras webbplats finns på Finepart.com11/2 2020 11:04 henningoslo 381637Den er spændende men er steget 150% på 6-7 uger... De skal lige have solgt noget mere først før de er 80 Mill. værd og så er der emission lige om hjørnet til 2,10TRÅDOVERSIGT