Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Federal Reserve kan ikke redde aktierne


82523 Helge Larsen/PI-redaktør 10/3 2020 16:28
5
Oversigt

"Når Federal Reserve tidligere har måtte ty til nødrentenedsættelser mellem rentemøder, har det som regel været forbundet med markante krisetegn på aktiemarkederne. Aktierne bliver næppe reddet bare af pengepolitik, hvorfor virusinddæmning er nøglen.

Lige på og marked
Article by Andreas Steno LarsenEn rentenedsættelse på 50 basispunkter uden for den regulære mødekalender. Det er ikke et syn, som møder markederne særligt ofte, men ikke desto mindre valgte Federal Reserve at trykke på "panik-knappen" i sidste uge for at prøve at dæmme op for de kraftige markedsbevægelser, som vi har set siden Corona-udbruddets eskalering. De seneste gange sådan et våben er blevet udnyttet af Federal Reserve var efter krakket i Lehman Brothers, efter 11. September og i kølvandet på Dot-com boblen - altså i krisetid.

Det store spørgsmål er så om sådanne nød-rentenedsættelser virker. Efter de førnævnte begivenheder forsatte aktierne med at falde til trods for forsøgene på at feberredde økonomien fra den amerikanske centralbank. I gennemsnit var aktierne nede ca. 13% et år efter disse rentenedsættelser og kun i ét tilfælde var aktierne steget et år efter.

Man kan med rette anklage dette for at være en sammenligning af æbler og pærer, men omvendt kan man lidt polemisk også spørge, hvad man skal bruge en lavere rente til, hvis man alligevel sidder i karantæne derhjemme? Derfor er der også begrundet mistro til at rentenedsættelser vil virke denne gang, førend at virussen er blevet inddæmmet. Det er en væsentlig forskel fra dengang til nu". Læs mere.....

https://e-markets.nordea.com/?fbclid=IwAR3C03pjj2QRLj..
10/3 2020 20:24 MrGfjern 882529Der hvor jeg ser at udviklingen på aktiemarkedet er anderledes end 2008. I US 2007 toppede boligmarkedet og bankerne begyndte herefter at få tab og nedskrive. Det hele kulminerer så i 2008 efteråret, hvor driveren var boligmarkedet og de finansielle institutters pulje af dårlig lån, subprime lånene, som blev solgt til diverse aktører og pumpet op.

Ser vi på nøgletallene for økonomien i US idag, så har den amerikanske forbruger det godt. Husholdningerne har det godt, og specielt de faldende renter gennem det seneste år i US har øget husholdningernes rådighedsbeløb. Ser man på andelen af familiers boliglån, som er i restance, så er dette tal historisk lavt og slet ikke som i 2007-2008, hvor tallet var stigende, og derfor ikke overraskende at det hele crashede i 2008. Andelen af boliglån som er i restance falder faktisk løbende, og jeg tænker specielt, at med de kommende rentesænkninger vil dette på sigt yderligere være godt for den amerikanske forbruger. Restancer på kreditkort osv. er småt stigende, men stadigvæk på meget lavt niveau og på ingen måde bekymrende.
Renterne er meget lave i US, og derfor er der intet alternativ til aktier stadigvæk, hvorfor man må acceptere en højere værdiansættelse på aktierne. Jeg kan derfor ikke se, at vi ex. skulle have et kæmpe crash som i 2008, da alle disse faktorer omkring boligmarkedet, forbrugeren i US, bankernes mindre nedskrivninger, og specielt at bankerne idag er mere velpolstret end dengang. Derfor ser jeg dette som en sund korrektion, og at vi får væksten tilbage igen i 2. Halvår, og samtidig vil de endnu lavere renter hjælpe virksomhederne og øge boligejernes rådighedsbeløb til glæde for økonomen og derfor gøre at bullmarkedets optur kan forlænges. Aktiemarkedet er altid omgivet af usikkerheder, og det er når frygten er størst, at man kan foretage de bedste aktiekøb. Derfor tænker jeg, at køb i nuværende niveauer kan være ganske attraktivtTRÅDOVERSIGT