Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Hansa Biopharma


83749 Havneholmen 14/4 2020 18:53
Oversigt

Hansa Biopharma - mit bud på den nye Veloxis

Det er interessant at sammenligne potentialet for de 2 virksomheder, specielt når Veloxis var en af de helt store kursvindere i 2018 og 2019 men også fordi de begge arbejder indenfor transplantationsområdet. Hvem vil ikke gerne finde en sådan vinder igen? Det jeg godt kunne lide ved Veloxis var at risikoen syntes lav og potentialet stort (en forbedring af standardbehandling og store investorer bag) men at markedet ikke rigtigt belønnede det store potentiale førend denovo godkendelsen var på vej, i sidste ende kom og Envarsus fik en flot markedspenetrering. Årsagen til den "lave" kurs skyldtes formentlig også skuffelsen ved udsættelsen af godkendelsen på ca. 3-4 år tilbage i 2015. På samme måde var mange aktionærer skuffede da Hansa i slut 2019 fik meldingen fra FDA om at en godkendelse for Imlifidase ville kræve fase 3 studie i USA (det undrede mig dog ikke meget da de tit kræver lidt mere end EMA som er igang med at behandle Hansas godkendelsesansøgning på baggrund af fase 2). Nogle husker måske at Envarsus var godkendt til Lever på baggrund af fase 2 data i EU mens at USA krævede fase 3 for hvert organ. Til sammenligning har Hansa Prime-Status i EU (Det gives for at støtte udvikling af lægemidler med udækket medicinsk behov) og indebærer blandt andet hjælp til ansøgningen som der forventes evt. anbefaling til godkendelse af CHMP i slut april samt evt. endelig godkendelse i slut juni i indeværende år hos EMA. EMA plejer vidst somregel at følge CHMPs anbefaling.

Veloxis meldte ud under daværende ledelse af der lå et konservativt omsætningspotentiale på 400 mio usd og Asahi har efter opkøb nævnt et tal i størrelsesordene på 700 mio USD som vidst baserer sig på allerede godkendte indikationer og områder. Det er ingen hemmelighed at jeg lå noget højere med baggrund i fremgangen af formularer/protokoller samt CEOs ambition om at komme på alle disse. Hansa har til sammenligning meldt ud om et blockbuster potentiale < med deres Imlifidase. Derudover har Hansa vist patent der løber til engang i 2035 hvor Veloxis med Envarsus havde patent til 2028 i USA og 2031 i Europa.

Imlifidase har til formål at hjælpe de patienter som er særligt sensitive og som derfor har svært ved at blive transplanteret grundet blandt andet højt cPRA niveau som kan skyldes graviditet, blodtransfusion eller tidligere transplantation. Et cPRA niveau på eks. 99% betyder at der er 99% chance for at du får et dårligt match på et nyt organ og det er skidt for så kan du sjældent finde et match hvis ikke aldrig og i flere tilfælde dø på ventelisten. Hansa taler selv om et potentiale med Imlifidase hos særligt sensitive patienter som udgør ca. 10-15% af nyretransplantionpatienterne. For at sætte det lidt i perspektiv er der årligt ca. 20.000 patienter nyrepatienter i både Europa og USA. De fleste analytikere har beregnet en behandlingspris i niveauet 150.000-400.000 USD eller ca. 1-3 mio kr. Hvis vi tager udgangspunkt i 10-15% af de 40.0000 patienter svarer det til ca. 4000-6000 patienter årligt x 1-3 mio. kr.= Ca. 4 - 18 mia. kr. i årlig omsætning for Imlifdase/Hansa alene i nyreindikationen. Som nogle måske ved er Hansa allerede godt gang med studier i andre indikationer herunder blandt andet GBS, Anti-GBM og AMR. Derudover kunne det tænkes at flere end de 10%-15% ville have gavn af imlifidase da ca. 30% af det totale marked er væsentligt sensitive + der er ca. 12000 patienter (opgørelse i 2018) som har et cPRA niveau på 80% eller over som står på ventelisten, altså 80% af gangene hvor organet er et dårligt match. Mange af disse har formentlig været på venteliste i mange år og for Hansas vedkommende kunne man håbe på en Boluseffekt med ekstra patienter de første par år på den baggrund ved godkendelse omend Hansa siger det vigtigste i starten er at hospitalerne får god erfaring med brugen af Imlifidase inden det helt store salg går i gang.

En beregning med udgangspunkt i ovenstående kunne se således ud:

Ved laveste antal patienter (4000) og behandlingspris (150.000 USD) samt 25% i overskud og P/E på 13,245= 4000 patienter x 1.029.000kr.= 4.116 mia kr. / 4(25% overskud) x 13,245 P/E= 13.629.000.000 kr (19.937.097.717,96 sek.) / 40 mio aktier= kurs ca. 500 kr. (ca. x 5 fra nuværende kurs)

Ved højeste antal patienter (6000) og behandlingspris (400.000 USD) samt 50% i overskud og P/E på 27,49= 6000 patienter x 2.746.4000kr= 16,4784mia kr. / 2 (50% overskud) = 8.239.200.000 x 27,49 P/E= 226.495.608.000kr. (331.327.688.706,85sek) / 40 mio aktier= ca. 8300 kr. ( ca. x 83 fra nuværende kurs.)

Gennemsnits P/E for sundhedsplejeområdet er ca. 27,49.

Ovenstående er kun med udgangspunkt i nyreindikationen samt er der ikke taget højde for USAs ambition om radikalt flere transplanterede pr år samt at antallet er transplanterede patienter i forvejen stiger år for år.
Hvis alt går vel kan salget af Imlifidase begynde i Q4 i år i EU og måske engang i 2023/2024 i USA. Til sammenligning med Veloxis har Hansa alle rettigheder i EU hvor Veloxis havde partner og derfor en noget mindre indtægt sammenlignet med USA. Jeg ved ikke om analytikernes beregnede behandlingspris på 150.000-400.000 USD kun baserer sig på USA da priserne i EU vidst typisk ligger noget lavere.

Summasumarum:

Hvis Hansa Biopharma værdisættes med en p/e til halvdelen af hvad gennemsnittet er for sundhedspleje og hvis de mod forventning ikke godkendes til andre indikationer udover nyreindikationen og laver overskud på 25% (der kræves kun en lille salgsstyrke da der er få transplantationscentre som tager sig at størstedelen af operationer) så kan man udfra ovenstående regnestykker få en kurs på ca. 500 kr.

Hvis man derimod mener at Hansa værdisættes med en p/e til hvad gennemsnittet er for sundhedspleje og laver overskud på 50% så kan man udfra ovenstående regnestykke få en kurs på ca. 8300kr.

Jeg forudser lidt i blinde da det ligger år ude i fremtiden men mit langsigtede mål med aktiekursen er dog en kursværdi omkring 1000kr omregnet til markedsværdi på omkring 30 mia. kr.

Det jeg godt kan lide ved Hansa er det store potentiale men også at de ligesom med Veloxis oplever stor interesse for deres produkt allerede inden godkendelsen ligesom Veloxis gjorde i 2018 inden Denovo godkendelsen kom. En anden ting de 2 har til fælles er at de kun behøver en lille salgsstyrke da det er få centre som tager sig af størstedelen af transplantationer og derfor kan få en rigtig god forretning ud af det med få omkostninger. Slutteligt er der flere ting jeg synes taler for en godkendelse her i år: Et stort udækket behov for særligt sensitive patienter, Prime-status i EU samt gode data. Senest publiceret data: https://finance.yahoo.com/news/hansa-biopharma-announces-long-term-072500495.html

Hansas markedsværdi pt. svarer ca. til da Veloxis var i ca. kurs 1,65 før godkendelsen (ca. 2,8 mia. kr.)
Jeg har vedhæftet et billede med oversigt over Hansa Biopharmas kommende milepæle og jeg vil mene vi i sammenligning med Veloxis, kursmæssigt og begivenhedsmæssigt svarer til hvor vi var i efteråret 2018 med Veloxis lige før denovo godkendelsen. Nu hvor det gælder Hansa, vil der forhåbentlig komme en godkendelse af Imlifidase og hvad der dertil hører af efterfølgende af interesse for partneraftaler, evt. opkøb og lign. I det hele taget en spændende tid vi går i møde.

Sammenligningsoversigt:


Område:

Hansa: Transplantation og sjældne sygdomme
Veloxis: Transplantation

Salgstyrke behov:

Hansa: Lille
Veloxis: Lille


Potentiale IMO:

Hansa: 1000% < fra nuværende kurs (4-6år) (markedsværdi 30 mia. kr.)
Veloxis: Ca. 1000%< (blev dog solgt for ca. 9 mia. kr. til Asahi slut 2019. I mine øjne år et år eller 2 for tidligt)


Riciko:

Jeg vil vurdere ricikoen til at være meget lig hinanden: Veloxis havde en lav riciko ved blot at forbedre medicin der var anerkendt i forvejen mens Hansa behandling er noget helt nyt, tilgengæld synes der at være væsentlig konkurrence på Veloxis område modsat ingen for Hansa samt en længere tid med patentbeskyttelse ligeså med Hansa.


Kursværdi før vigtig godkendelse:

Hansa: Ca. 2-3 mia. kr.
Veloxis: Ca. 2-3 mia. kr.


Kapitalbehov:

Hansa: De havde ca. 600 mio. sek. i kassen ved udgang af 2019 som vidst rækker til sommer 2021 hvor salget gerne skulle være begyndt 6-12 måneder forinden. Der vil formentlig blive behov for noget kapital.
Veloxis: Behøvede kapital hvis de skulle ud og købe et aktiv som de omtalte men endte selv med at blive opkøbt.


Opkøbskandidat:

Hansa: Få omkostninger, ingen konkurrence og stor indtjening taler for en klar kandidat. Hvem sagde Asahi ?????
Veloxis: Opkøbt af Asahi. (Veloxis havde få omkostninger, flot markedspenetrering og stor indtjeningsmulighed)


Konkurrenter:

Hansa: Det er en banebrydende behandling og derfor ikke rigtigt nogen direkte konkurrenter. I USA og EU har man et "allocation system" som skal hjælpe sensitive patienter med at finde et match men det virker vidst ikke optimalt og flere må vente forgæves på et match og i sidste ende dø på ventelisten. Ligeså er der vidst en behandling hvis nyren kommer fra en levende organdonation men som vidst ikke virker for døde organdonationer og særligt sensitive patienter.

Veloxis: Flere konkurrenter og flere på vej men det ville formentlig tage årevis at bryde Veloxis succes.


Årlig Indtjeningspotentiale IMO:

Hansa: 2 mia. USD (Hansa udmelding: 1000 mio. USD <)

Veloxis: 2 mia. USD (Veloxis/Asahi udmelding (400-700 mio. USD)


Patantudløb:

Hansa: 2035

Veloxis: 2028 i USA og 2031 i EU

En god historie:

Hansa: Det er fantastisk for alle de patienter som forgæves har ventet på et nyt organ som sjældent eller aldrig matcher nu endelig kan få en behandling der gør det muligt for dem at blive transplanteret (såfremt godkendelsen kommer omkring juni/juli i indeværende år). Udover risikoen for at dø på ventelisten er det også et forfærdeligt liv at skulle gå i dialyse med hvad det indebærer hvor man vidst 3 gange om ugen i 4 timer pr gang skal på hospitalets dialyseafdeling. Dette kan stå på i årevis til du får en ny nyre eller i sidste ende dør pga. ingen match. Dette problem løser Hansa med Imlifidase. Jeg vil anbefale at man ser dokumentaren omkring dialyse "indefra med Anders Agger" som fortæller lidt om det liv man har som dialysepatient. Et andet forhold er samfundsøkonomien da det er meget dyrt at have patienter i dialyse og billigere at patienten bliver transplanteret så vedkommende kan komme tilbage i arbejde også. Over en 5årig periode koster det ca. 450-500 k USD at have en patient i dialyse mod 180-200 k USD ved transplantation.

Veloxis: Det er fantastisk at patienter kan få en hverdag med mindre dosis (specielt når medicinen skal tages livslangt) og kun skal tage medicinen 1 gang dagligt. Veloxis taler også om færre bivirkninger herunder mindre rysten.

Disclaimer:
Jeg er hverken læge eller mangeårig proinvestor, så ovenstående er blot min egen forståelse af casen og skal ikke ses som en købsanbefaling. Husk det kun er dig selv der har ansvaret for om du vil investere. Jeg ejer aktier i Hansa Biopharma.

HNSA, HMED.ST
15/4 2020 10:33 bibob 283755Utrolig fin analyse.Tak for den.Er selv inde med en portion, og overvejer stadig flere køb.15/4 2020 12:57 Rasbom 383757Godt stykke arbejde havneholmen. Jeg kan tilslutte mig koret af Hansa Biopharma investorer. Og din sammenligning med Velo er ikke helt dum. Jeg venter gerne et par år for en sådan tur igen. Kan vi så få den svenske krone til at stige lidt i mellemtiden så ville det også hjælpe.15/4 2020 15:09 Kyed01 083759Jeg har lige købt igen pga af ovenstående fine analyse, mange tak for det.
Jeg vil formode sticker no er: HNSA.ST?15/4 2020 16:47 B.Andersen 283761Fra Bloomberg: "Hansa Chief Executive Officer Soren Tulstrup says imlifidase has blockbuster potential, meaning annual sales topping $1 billion. The drugmaker plans to file for approval in the U.S. this year or early next. Both U.S. and European Union regulators have granted Hansa eligibility for tax breaks and other incentives for costs of developing treatments for rare conditions".

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-11-14/drug-crafted-from-deadly-bacteria-is-changing-kidney-transplants
15/4 2020 17:41 Kyed01 183764Den artikel er fra nov 2018 men okay stadig aktuel.
Der er desværre ikke meget volumen i aktien, omkring 300.000, vi skal helst over 1 mill eller mere.15/4 2020 18:23 B.Andersen 083766Jeg ved det Kyed. Der er bare så mange der ikke rigtig ved, hvad Hansa beskæftiger sig med. Det fortæller artiklen så fint om.20/4 2020 09:39 W435wr!Sp 083836Glimrende analyse Havneholmen, Hansa Biopharma er steget med 12% i dag, det bliver spændende at se regnskabet den 28-04

HNSA, HMED.ST
20/4 2020 11:23 Bingo Lau 083840Tak for et super godt indlæg!
Dagens stigning tyder på at du ikke er den eneste der kan se et potentiale.8/5 2020 17:55 Kinnerup 184158Jeg undre mig over at du skriver "De fleste analytikere har beregnet en behandlingspris i niveauet 150.000-400.000 USD eller ca. 1-3 mio kr. Hvis vi tager udgangspunkt i 10-15% af de 40.0000 patienter svarer det til ca. 4000-6000 patienter årligt x 1-3 mio. kr.= Ca. 4 - 18 mia. kr. i årlig omsætning for Imlifdase/Hansa alene i nyreindikationen." De 4-18 mia. i omsætning på nyretranspantioner er sikkert rigtigt. Men det er jo ikke en omsætning, som Hansa får. De skal jo blot sælge et produkt til xx.xxx kr. per patient i målgruppen. Dermed bliver din beregning af kurs alt alt alt for høj.

Min beregning siger (hvis alt går godt) at Hansa kan nå op omkring kurs 400. Men det er jo også ganske fint.TRÅDOVERSIGT