Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Er de gode tide i laksopdræt forbi?


87713 Helge Larsen/PI-redaktør 19/10 2020 11:59
Oversigt

Meninger av Jan Fossberg, Havbrukspartner -

19 oktober 2020

Selskap i oppdrettsnæringa har lagt bak seg fleire år med god lønnsemd, og vi har god grunn til å forvente at næringa framleis skal skape gode resultat, om enn ikkje på same nivå som dei to-tre siste åra. Høgare kostnader og lågare prisar skaper bekymring. Er det noko vi kan gjere for å temme kostnadsauken og styrke oss mot prissvingingar?

Dei som har vore i bransjen ein del år, veit at prisane kan endra seg fort. Dei siste månadane har prisane tidvis vore nede på det nivået som er smertegrensa for når mange av produsentane tener pengar. Samstundes kan ein og oppleve at prisane styrkar seg brått, sjølv om ein neppe kan forventa prisar opp mot 90-100 kroner slik det var for ei tid tilbake. Endra situasjon i ein del viktige marknader, stengte grenser og handelspolitisk uro talar ikkje for at vi raskt kjem tilbake til slike nivå.

I tillegg må oppdrettarane rekna med auka konkurranse frå landbaserte anlegg og offshore oppdrett. Det vil rett nok ta ein del år før desse teknologiane vert ein reell trussel i marknaden, men ein ser seg nok best tent med å ta det på alvor. Skal ein hevde seg i ein slik konkurranse, er det eit godt utgangspunkt å drive mest effektivt og ha dei lågaste kostnadene.

Dei siste åra har vist at produktiviteten i næringa har gått ned. Produksjonskostnadene har auka monaleg for kvart år, og nærmar seg no same nivå som det ein del av dei landbaserte prosjekta operer med. I tillegg vert landbasert produksjon marknadsført som meir miljøvennleg og bærekraftig. Trusselbileta er så absolutt til stades - spørsmålet blir derfor «korleis kan oppdrettarane møte dette»?

Læs mere...https://ilaks.no/er-dei-gode-tidene-i-oppdrettsnaerin..19/10 2020 14:59 msn 087721AQB Lakse OpbragtTRÅDOVERSIGT