Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Kongsberg Automotive: Derfor skal aktien fordobles


88040 Helge Larsen/PI-redaktør 2/11 2020 15:36
Oversigt

Kongsberg Automotive: Derfor skal aktien fordobles paa ganske kort tid

Af Steen Hillestrøm

Jeg vurderer, at aktierne i Kongsberg Automotive i oejeblikket handles til en enorm rabat og vores seneste analyse viser nu, at aktien inden for de naeste par uger, som minimum skal fordoble sin vaerdi og altsaa dermed handles til et inveau paa mellem 0,40-0,50 NOK for at repraesentere fair value. Aktien handles til sammenligning i skrivende stund til omkring 0,18 NOK pr .aktie. Det skrevne i denne analyse skal ikke ses som en koebsanbefaling, men udelukkende ses som vidensdeling og inspiration og som disclaimer skal det naturligvis ogsaa naevnes, at jeg selv har aktier i selskabet.

Kongsberg Automotive kom i fredags med regnskab for tredje kvartal, hvilket var et regnskab som indeholdt meget mere end blot simplificerede tal for udviklingen i den paagaeldende periode. Regnskabet var den foerste respons paa en virkelig truende og ikke tidligere set krise, som havde ramt selskabet ufatteligt haardt i andet kvartal og som udloeste et behov for en stor emission. Disse begivenheder har haft sendt aktien komplet i gulvet, men nu er det tid til at kigge fremad og kigge paa fakta og ligge bekymringerne bag os og det efterlader et selskab, som pt. er ekstremt undervurderet.

Lad os kigge paa de vigtigste key points fra regnskabet for tredje kvartal isoleret set.

<> Tredje kvartal viste en solid bedring i den globale bilproduktion med 20,3 mio. enheder i tredje kvartal sammenlignet med blot 12,6 mio. enheder i andet kvartal efter den totale nedsmelting paa markederne efter den turbulente foerste boelge af Corona ramte. Bemaerk at der dermed kun er tale om en produktion, som er 3,5 procent lavere end samme periode sidste aar. Bedringen paa markederne skyldes hovedsageligt en markant vaekst paa det kinesiske marked, som altsaa i den grad er kommet igen oven paa Corona krisen, mens baade det amerikanske og europaeiske marked fortsat halter efter.

Vi er dog af den overbevisning, at selvom vi nu ser at den forventede anden boelge af Corona rammer globalt set, specielt i Europa, saa kommer vi ikke til at se den nedsmeltning, som var tilfaeldet i andet kvartal, fordi vi nu kender mere til virus og restriktionerne er mere lempelige og det boer kunne forventes, at en vaccine loesning eller flere er muligt hen mod slutningen af aaret.

<> Kigger vi paa produktionen paa det globale lastbilsmarked, som ogsaa er ekstremt vigtigt for Kongsberg Automotive, saa er det temmelig interessant, at de i tredje kvartal opgoer markedet il at have udviklet sig bedre endde havde for ventet, hvis man kigger paa markederne eksklusiv det kinesiske, som isoleret set er dominerende i vaeksten i perioden.

<> Omsaetningen landede paa 255,2 mio. euro i tredje kvartal, hvilket er et fald paa 8,6 procent i forhold til samme periode aaret forinden. Renset for valutaeffekten, saa var der blot tale om et fald paa fem procent, hvilket var paa linje med det overordnede marked. Bemaerk hertil, at Kongsberg Automotive rent faktisk for september oplyser om, at ordreindgangen i denne maaned viste saa meget bedring, at den rent faktisk var paa niveau med samme maaned sidste aar, mens der renset for valutaeffekten rent faktisk var tale om en vaekst sammenlignet med samme periode aaret forinden. Det er i vores oejne imponerende i sig selv naar man snakker om et selskab, som for et halvt aar siden var i sit livs
krisesituation paa grund af effekterne fra det globale lockdown grundet Corona. Ordreindgangen i tredje kvartal samlet set landede paa 49,6 mio. euro.

<> Kongsberg Automotive opnaaede en driftsindtjening paa 13,9 mio. euro i tredje kvartal, mens indtjeningsmarginalen steg til 5,5 procent sammenlignet med 5,0 procent i samme periode aaret forinden. Loeftet i indtjeningsmarginalen er en kombination af stoerre omkostningskontrol og lavere produktionsomkostninger. De sorte tal paa bundlinjen i tredje kvartal skal desuden saettes op imod det store tab paa driften paa 33,5 mio. euro i andet kvartal i aar.

En vigtig ting at slaa fast efter regnskabspraesentationen er selskabets likviditetsstatus, som alt andetlige var det springende punkt i starten af aaret, som udloeste den her emission og sendte aktien mod bunden. Dette er nu et overstaaet kapitel. Selskabet havde pr. 30 september 200,8 mio. euro i likvider eller godt og vel 1,5 mia. DKK. Bemaerk ogsaa, at Kongsberg endvidere har en yderligere kreditfacilitet paa 60 mio. euro, som selskabet ikke har haft benyttet sig af ved udgangen af tredje kvartal.

<> Kongsberg Automotive valgte i regnskabet for tredje kvartal at opjustere sin omsaetningensprognose for helaaret til nu 945 mio. euro sammenlignet med tidligere prognose paa 914 mio. euro. Opjusteeingen skal ses i lyset af fortsatte bekymringer for udviklingen i den globale oekonomi grundet den igangvaerende anden boelge af Corona, som modsat opvejes at en staerk ordreindgang hos selskabet, som altsaa er fortsat ind i fjerde kvartal til trods for Corona.

Jeg synes det er lidt grotesk, at selskabet nu blot handles til en market cap paa blot 1,91 mia. NOK naar selskabet har bevist, at bekymringerne fra likviditetsudsigterne fra foerste halvaar i aar er lagt bag sig og at selskabet nu er mere end godt rustet med 1,5 mia. DKK i likvider og nu igen kan fokusere paa sine oekonomiske maalsaetninger paa lang sigt til trods for anden boelge af Corona paa den korte bane.

Ved en aktiekurs paa omtrent de 0,40 NOK saa taler vi altsaa stadig om en meget lav market cap paa blot 4 mia. NOK, hvilket skal saettes op imod det faktum, at selskabet nu har likvid reserver paa 1,5 mia. DKK efter en vellykket emission, samt at vi fortsat er langt under tidligere market cap niveauer foer den foerste Corona krise ramte selskabets vaerdiansaettelse.

Aktierne i Kongsberg Automotive har i vores oejne vaeret ramt af flere faktorer de seneste par dage efter regnskabet, fordi at praesentationen er faldet samtidigt med bekyrimgerne forud for det amerikanske praesidentvalg, som nye tiltagende bekyrimger om anden wawe af Corona og nye lockdowns, samt at der ikke er mange institutionelle investorer som officielt daekker aktien. Koebsinteressen har simpelthen ikke vaeret der endnu efter regnskabspraesentationen. Det ventede relief rally er udeblevet. Jeg tror dog paa, at saa snart markedsdeltageerne faar oejnene op for fakta, saa vil aktien meget hurtigt stige op til niveauet paa de her 0,40-0,50 NOK og jeg ikke ikke vaere forundet, hvis aktien over de naeste tolv maaneder vil kunne overstige de 1,00 NOK.

Foruden den overstaaet regnskabspraesentaton, saa er der afslutningsvis to andre kurstriggere jeg kort vil naevne, men som er yderst vigtige i forhold til vurderingen af en investering i Kongsberg Automotive.

1) Selskabet staar foran annonceringen af en ny adm, direktoer, efter selskabet tilbage i begyndelsen af september i aar afskedigede Henning E. Jensen. Det er fortsat uvist, hvornaar en ny CEO bliver udpeget, men jeg vurderer, at det alt andet lige vil have en positiv effekt, naar der bliver sat navn og ikke mindst CV paa vedkommende, som skal drive Kongsberg Automotive videre frem fra nuvaeernede niveau.

2) Den anden ting, som jeg vurderer investorerne skal vaere meget opmaerksomme paa er, at den her turbulente tid som Kongsberg Automotive er gaaet igennem og som har set selskabets kurs falde med voldsomme 84 procent i aar, naturligvis ikke er gaaet naesen forbi selskabets stoerre konkurrenter. Jeg er med paa, at corona krisen har haft ramt alle spillere paa markedet, men vi har af goere med en marked, hvor der altsaa er nogle markant stoerre spillere end Kongsberg Automotive og som finansielt har vaeret lang bedre rustet end det har vaeret tilfaeldet for KOA og som dermed kunne finde det interessant, at markedsvaerdien paa KOA er blevet bombet saa markant tilbage som det er tilfaeldet med en market cap paa blot 1,9 mia. NOK og 1,5 mia. DKK i likvidreserver. Jeg har talrige eksempler paa konkurrerende selskaber, som utvivlsomt med interesse har haft kigget paa kollapset af KOA, men for blot nemhedens skyld kunne man naevne den canadiske gigant Magna International, som har omtrent 30 mia. DKK i cash, hvor en overtagelse af KOA ville vaere et greb i lommen. Det er i mine oejne ganske utroligt, at opkoebsspekulationer slet ikke har vaeret naevnt i nogen sammenhaenge i forbindelse med kollapset af KOA i 2020.2/11 2020 15:46 Helge Larsen/PI-redaktør 288041DISCLAIMER: Indlægget er skrevet af Steen Hillestrøm fra vores Facebookgruppe. Jeg har på vegne af ham postet det her på websiden. Jeg har ikke aktier i KOA.4/11 2020 13:15 Pappano 188110Kepler Cheuvreux höjer Kongsberg Automotive till köp (behåll), upprepar riktkurs 0,40 norska kronor.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/11/04/kon..4/11 2020 13:21 Pappano 288111Svar fra Oslo Børs vedrørende en eventuel markedsmanipulation e.lign. i Kongsberg Automotive (jf. ovennævnte indlæg fra Steen Hillestrøm om aktien).

Takk for henvendelsen. Oslo Børs mottar daglig en rekke tips og kommentarer fra investorer og andre aktører i markedet. Alle henvendelser blir lest av markedsovervåkingsavdelingen på Oslo Børs som vurderer informasjonen og eventuell videre oppfølging.

Generelt kan vi forsikre deg om at vi følger handelen i KOA på lik linje med all annen handel og at markedsovervåkingen alltid vil iverksette nødvendige tiltak dersom vi har den minste mistanke om at det foregår markedsmanipulasjon eller innsidehandel.. Det kan være greit å være klar over at markedsovervåkingen generelt har en del mer opplysninger om handelsaktiviteten enn det som er synlig for øvrige markedsaktører og det er ikke alle tiltak som markedsovervåking gjør som er synlig for markedet heller.

Markedsmanipulasjon og innsidehandel er blant de tingene Oslo Børs bruker mest tid på, og som vi tar svært alvorlig. I vårt overvåkingssystem har vi også alarmer som utløses ved mistanke om markedsmisbruk av ulikt slag eller brudd på andre bestemmelser og alle alarmene blir undersøkt. Dersom vi har en situasjon der vi ikke kan utelukke markedsmanipulasjon eller ulovlig innsidehandel, så vil vi normalt sende en rapport til Finanstilsynet, som vil følge opp forholdet videre. Finanstilsynet vil kunne anmelde forholdet til politiet eller Økokrim. Vi kan derimot dessverre ikke kommentere nærmere om hva vi gjør på enkeltsaker på grunn av taushetsplikt.

Kilde: Finansavisens forum d.d.TRÅDOVERSIGT