Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

GES GF... og begivenhederne op til


8875 stengård 26/4 2009 10:59
Oversigt

Det sker indimellem at jeg slutter et indlæg med en disclaimer - denne gang vil jeg starte med en.. Det næste er baseret på de oplysninger der er tilflydt mig i dagene op til GF, samt samtaler med enkeltpersoner på GF, og ikke mindst med en række oplysninger der er kommet for dagen efter GF.

Der er IKKE tale om oplysninger fra selskabet (de har været bemærkelsesværdigt tavse) - men det er en blanding af "hörensagen" og fakta. I samme ombæring skal jeg nok også skrive - at der er navne på enkeltpersoner jeg ikke nævne - men som jeg ved hvem er. Jeg vil gerne også lige sige opyse - at jeg stiller mig til rådighed hvis der blandt læserne er interesse i, at jeg fremfører synspunkter som vi minioritets-aktionærer har på den kommende GF.
For fuldstændighedens skyld havde jeg stemmer med der repræsenterede 1.000.000 aktier i forgårs - svarende til lidt over 2% af de mulige stemmer. Hvis det skal have en effekt - så skal der nok være betydeligt flere stemmer bag. For mig personligt er det iøvrigt ligegyldigt om jeg får en fuldmagt - eller du som aktionær møder op - bare vi får gjort vores indflydelse gældende.

Jeg har iøvrigt fuldt forståelse for hvis man føler det en anelse akavet at sende en fuldmagt til en virtuel person - man kun kender som et "alias/nick" på Nettet - men så synes jeg "bare" du skal gøre din indlydelse gældende via en anden kanal- eller (og det er det bedste) gøre din indflydelse gældende ved at møde op...

Jeg er principielt af den holdning at de problemer GES er røget ind i - er en helt usædvanlig kombination af uheldige faktorer. Selskabets udfordringer startede med den - noget uventede - ankesag der indledes i august måned sidste år. Derefter tager begivenhederne hurtigt fart med Natixis meddelelse om at man så ikke kunne finansiere. GES går i gang med at undersøge alternativer - og får bl.a. et tilbud om finansiering fra Goldman Sachs - der udover en eksorbitant rente og indebærer en konverteringsmulighed for en del af gælden (kursen var vel cirka 40 på det tidspunkt). Stillet overfor den mulighed bliver selskabet igen kontaktet af Natixis - der alligevel gerne vil finansiere - især eftersom Oristano amtet siger at de nok skal give de nødvendige tilladelser uagtet regionens beslutning om anke.
Man fortsætter derefter - og det er i sig selv bemærkelsesværdigt at Nordex lader nogle af de forudbetalinger der var lagt ind til andre ordrer bruges af GES til gennemførelse af MG. Det viser sig at de problemer som Natixis har, er noget større end man kunne have formodet (ihvertfald kommer det tilsyneladende bag på banken selv) og Natixis bliver tilført over 3 milliarder Euro fra de to store retail-banker der ejer Natixis. Natixis oplyser til GES (og omverdenen) at der skam er styr på sagerne - og man kører videre. På selve MG er man i gang med at rejse møller. Ved etableringen af møllerne har man efter anvisning fra Skovstyrelsen flyet nogle af møllerne en smule. Det betyder at koordinaterne for placering af møllerne er ændret en ubetydelighed. Det er dog nok tl at en tysk ingeniørvirksomhed bruger umådelig lang tid på at lave en due dilligence af projektet. Så kommer vejrliget og sætter tingene yderligere i stå. De sidse par uger har man dog (ifølge min lokale kilde) arbejdet med færdiggørelse af Transformerstationen - således at man kan "klippe" afbryderen på den første række møller medio maj.. med andre ord projektet er så tæt på at blive operationelt som overhovedet muligt. Det er især på den baggrund man skal se det slagsmål der har været mellem de forskellige ejergrupper..

I ugerne op til GF’en modtager GES flere forskellige tilbud på løsning af den finansielle krise som Natixis's mange kursskift har bragt selskabet i. Et lån fra Goldman Sachs som mellemfinansiering til en uhyrlig rente med konverteringsret for en del af lånet.
Et lån fra Capinordic Bank der dækker det umiddelbare behov på minimum 200 millioner med en næsten lige så uhyrlig rente ( op til 25% har været nævnt) og en konverteringsret for op imod 100 millioner
Et lån fra Staxbo-gruppen – med delvis konverteringsret – et tilbud der i sidste øjeblik ændres til med fuld konverteringsret (i første omgang for 150 millioner - i trancher) – en konverteringsret der vil stige i forbindelse med yderligere finansieringsbehov.

Et bud om salg af en del af Monte Grighine (op til 50%) fra en større energispiller på markedet der vil kunne facilitere en finansiering af hele projektet efterfølgende – hvorved at GES får ”hele” kapitalen der er bundet i MG fri (minus den del der ikke er omfattet af finansieringen fra Natixis – og et mindre tab) men en løsning der i princippet betyder en krone for en krone…

De forskellige tilbud - undtagen salget af en del af MG, medfører en udvanding af de bestående aktionærer – der nærmer sig ”åger-lignende” forhold. Selskabet afviser derfor i tiden op til GF de respektive tilbud.

Staxbo - der har 15% af stemmerne – og Boris Nielsen der har lidt under 5% - har derfor arbejdet på at opstille en ny bestyrelse – bestående af bl.a. "Ehvervskoryfæ nummer 1" og Jeanette Hansen (tidligere kreditmedarbejder i Forstædernes Bank) samt CC Jørgensen (advokat for Ole Staxen) og en italiener – som det ikke er lykkedes mig at identificere (endnu).

Principielt var der oprindelig tilslutning til Staxbomodellen – da den ikke indebar en lammende konverteringsret, men i løbet af forhandlingerne skruede Staxbo-siden op for kravene hvorved modellen blev uspiselig for ledelsen af selskabet (ligesom der opstod nogen intern uenighed i gruppen) – idet den ensidigt ville være til fordel for de aktionærer (Staxbo og Co.) der kunne drage fordel af at selskabet k/I p.t. er cirka 0,3

Lasse Lindblad – der angiveligt på GF'en repræsenterer 2-3 millioner stemmer fra CapiNordic Bank – er allieret med bl.a. den tidligere hovedaktionær Harry Rosenberg/ Poul Laursen – der tilsammen (altså Rosenberg/Laursen) ganske væsentligt overstiger de 5% for hvilke man har anmeldelsespligt)

Kredsen omkring Ole Abildgård, Aldo Petersen, og Per Villum Hansen ventes at støtte den side der vil gøre det lettest for dem fortsat at sælge projekter ind i Greentech, tilsammen udgør de skønsmæssigt vel også omkring 15% sammenlagt; samt som en afledt effekt heraf – beskytte interesserne i Advanced Renewables der jo har solgt en række projekter ind i GES.

Rosenbergs interesse i at indgå en alliance med Lasse Lindblad er, at han har nogle projekter på Sardinien som han gerne vil have solgt ind i selskabet. Med den nuværende aktiekurs vil det være endog særdeles attraktivt for HR m.fl. at få lagt projekter ind i GES

Jeg ser gerne at:

Man samler de aktionærer GLG partners – Lars Foghsgaard, Synerco-gruppen (boet efter), et par jyske regionalpengeinstitutter, Erik Damgaard (der vist stadig råder over et par procent aktier) de større instituelle investorer (jeg ved hvem de er) –der allerede nu har noge diskrete poster i 2-3-4 % procentklassen hver (samt mine 4-5-6-7% eller hvor mange det nu løber op i, ) om at opstille to ubestrideligt dygtige Erhvervsfolk til styrkelse af bestyrelsen efter at ED og Carsten Risvig forlod den. Jeg ved iøvrigt at der har været sonderinger hos 2 navngivne absolut respekterede og 100% uafhængige personer - der i ugerne op til GF blev søgt opbakning til.

Så kunne der skabes en slagkraftig bestyrelse sammen med Peter Høstgård Jensen (der p.t. er bestyrelsesformand) samt naturligvis en repræsentant for Staxbo’s 15% (det er jo da kun rimeligt) - og en repræsentant for minoritets aktionærene med et vist vindmøllekendskab.

Tilsagn om en kortvarig bridgefinansiering, til en interessant – men ikke ublu rente, mod underskreven salgsaftale for del af Monte Grighine.

Lasse Lindblads aktion på GF’en er formentlig tilskyndet af, at han ikke var vidende om at selskabet havde besluttet sig til at bekæmpe Staxbo-modellen; bl.a. fordi jeg tror at man hos Lindblad og Co havde foruddiskonteret en støtte til Staxbo gruppen fra en række af de stemmer der vist viser sig ikke at stå bag forslaget længere… Men man kan ikke helt frigøres sig fra den tanke at Lasse Lindblad agerede (rent faktisk) på vegne også af en gruppe aktionærer der hellere ser en løsning med delvist salg af MG end en lammende udvanding. Lasse Lindblad kunne så få lov at stå for den lukrative bridgefinansiering...

Det er en speget affære - for nu at sige det mildt - men det lange af det korte er nok - at det for os små aktionærer nok i virkeligheden var den absolut bedste løsning - med de kort vi har på hånden lige nu. Det kan hurtigt vise sig at vi har en bedre hånd ved næste GF. Hvor mange der vil slås for at undgå en for stor udvanding af os eksisterende aktionærer ved jeg ikke (vi kan muligvis ikke undgå en mindre del) - men du kunne da starte med at se på dit eget depot :)

Hvilke konsekvenser det utrolige forløb omkring finanieringen skal have for ledelsen af selskabet - synes jeg vi skal lade den kommende bestyrelse om at beslutte - det kræver nok fuld aktindsigt at bedømme - og det har vi som udenforstående ikke... Jeg vil gerne overlade det til de der rent faktisk kan afkode hele spillet at beslutte om der er brug for at skifte på posterne
26/4 2009 11:06 stengård 08878jeg er ude af drift (so to speak) de næste par timer... men skal nok svare på eventuelle sprøgsmål når jeg kan...26/4 2009 11:21 Hya 08879du får en tumbs up - ikke fordi jeg ka' li det spil der foregår

men fordi jeg synes informationerne er vigtige for alle os ges aktionærer

min frygt for at de ikke opnår financering er dalet

og jeg ser det mer som dansen om guldkalven nu

så det kunne da godt tænkes at jeg vil øge min position af aktier, blot for at sikre at der kommer flere aktier på "de små aktionærers hænder"

det vil jeg bruge de kommende dage til at overveje.

fordi, hvis vi er mange små der "stemmer med pengepungen" op til næste GF - så kunne vi måske være fælles om at bevare vore værdier.
og så tæller hver eneste aktie vi kan øge med.

på den anden side er det jo svært at vide om vi reelt kan samle stemmer nok til at få indflydelse

hvis ikke - kan vi vel risikere at blive trukket rundt i manegen og blive mere og mere udvandede - mens andre scorer profitten

såååååååå dit indlæg gav stof til eftertanke!

Hya26/4 2009 11:36 Hegu 08881Hya....jeg er helt på bølgelængde. Der er en årsag til at "gribbene" slås om det fede "cadauer".

Med venlig hilsen

Hegu26/4 2009 11:48 sl65amg 08883Godt med noget input. Nu ser vi hvem der er med til dansen og hvad de byder ind med. Noget chokerende at "gribbene" åbenbart flyver lavt og slås indbyrdes.

Betyder det iøvrigt at ledelsen af selskabet har håndteret sagen korrekt? Er de sluppet fri? De burde vel have arbejdet på flere løsninger i løbet af de sidste 7-8 måneder?

Hvad angår fuldmagter m.v. - så var der jo sagen med Europeinvestment, og der lykkedes det jo langt om længe at få indflydelse. Så jeg tror også I kan få indflydelse. Det vigtigste må vel være at opnå en form for blokerende indflydelse. Jeg ved ikke hvad der skal til, men man skal vel over 10%?

Jeg synes at PI skulle lave et tillæg på aktiesiden for GES aktien, hvor der kan rekvireres fuldmagter samt evt. en gennemgang af sagen. Dette kunne ligeledes hjælpe hvis der på et senere tidspunkt opstår lignende problemer i andre selskaber. Det er jo nok ikke sidste gang vi ser en sag som denne?

Hvad går I efter - en generel aktieudstedelse eller obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer?26/4 2009 11:55 CHjort 08884Så afgjort stof til eftertanke og jeg vil nu bruge lidt tid på at ”støve” mine data igennem.
Hvem ligger inde med hvad og hvor mange % skal der til.
Hvis vi antager, at der er 3 blokke og de hver især har ca. 20-30 %, kan de ”små” fisk jo hurtigt blive en fraktion, som er værd at tage med i spillet. Den berømte tunge på vægtskålen.

Og hvad betyder en udvanding af aktierne, hvad er en fair kurs? (FA - ) Tro det eller ej, men selv om jeg er TA’er, så indgår FA faktisk i mine analyser.

Mv- CHjort

PS. Der er en del, som mener at TA ikke kan bruges, idet den kun afspejler fortidens bevægelser, men netop hvad der er sket i aktien, kan være med til at løfte sløret for en anormal aktivitet og på den måde indikerer at- noget er på vej!26/4 2009 13:01 HRmunk 08889"Vi" må selvfølgelig søge at indgå den alliance, hvor udvandingen bliver mindst mulig.

Allerbedst vil det selvfølgelig være, hvis vi kan skabe en situation med en midlertidig finansiering baseret på et underskrevet salg af 50 % af Monte Grighine.
Men der er jo ikke andet for end at forsøge at samle så mange stemmer som muligt, og så indgå den alliance som imødekommer vores interesser mest muligt(at vi får størst mulig andel af den kommende værdiskabelse i selskabet)

Men lad os komme i gang med at skabe så megen opmærksomhed som muligt, og få samlet så mange mindre aktionærere som muligt.

Det ligger ihvertfald fast at jeg stiller mine godt 44.000 aktier til rådighed.

Carsten26/4 2009 12:59 akademikeren 08888Godt og interessant indlæg. Jeg har tidligere harcelleret mod at små aktionærerne i DK (ja i hele verden) hele tiden bliver kørt bag om dansen af grådig ledelser og bestyrelser.

Jeg vil meget gerne være med til at PI kunne være stedet hvor man samler sig med sine ligemænd og får styrke gennem sit antal.

Der er ingen tvivl om at nogle har haft en interesse i at føre selskabet så langt ud - næsten beyond the point of no return - hvor en finansiering - selv en mellemfinansiering - vil få så gode vilkår at det nærmest får en mafiaboss til at rødme.
26/4 2009 13:26 whenif 08891Det lader jo til der for alvor begynder at blive interesse. Mon det ikke er på tide der bliver lavet et nyt samleindlæg til hvordan strategien skal lægges, hvad der skal tages højde for, hvad "vi" ønsker og hvordan vi kan komme derhen.
Der må jo blive tale om at nogle skal sættes i en gruppe, der skal varetage vore interesser.26/4 2009 13:41 Kongkurs 08893Amatøres vagtparade = GES ledelse
Jeg må sige, at jeg med en baggrund på 40 år i erhvervslivet sjældent har set mage til rodebutik.....

Jeg græmmes langt ind i min kræmmersjæl.

Jeg har heldigvis over det sidste års tid reliseret 90% af mine GES besiddelse, dog med et vist tab, om end begrænset, da jeg oprindeligt købte de gamle GES'er til omkring kurs 20 - 30 stykker for mange år siden, og så glemte alt om dem.

Stengaard - jeg har en lmindre sjat GES tilbage, som er navnenoteret, og som du kan få fuldmagt på. Er der en mailadresse til dig hvor du kan kontaktes?26/4 2009 14:58 stengård 08900jeg har lige talt med Akademikeren - vi laver en liste (via ham) om antal - hvorvidt man møder op - og/eller vil give fuldmagt.

Listen skal nok laves af sitets førende autister (hvilket jo bekvemt udelukker mig) - men jeg står naturligvis til rådighed hvis der skal "snakkes" med andre fraktioner inden - udgangspunktet vil for mig bare være for de samtaler:
Ingen udvanding, subsidiært så lidt som muligt. Justering/udvidelse af bestyrelsen - med tilførelse af kompetencer omkring international finansiering samt helst industri-branchekendskab.26/4 2009 15:25 TDAE 08906Tak for analysen stengård. Den sætter de små grå på overarbejde.

Hvis vi skal have indflydelse, skal vi i gang NU:

1) Strategier (for GES) – hvor skal GES hen?

2) Taktikker (for os småaktionærer) – hvad skal vi gøre og hvordan?

3) Planlægning (rettidig omhu, ”drejebog”)

3A) Fuldmagter (indsamling, kriterier for anvendelse)

OBS – uddrag af GES vedtægters §12:
----
”Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. En sådan fuldmagt kan ikke gives for en periode længere end 1 år.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, før han er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.”
----

3B) Indsendelse af forslag til behandling på GF

Problem: Det er åbenbart for sent at stille forslag (som skal behandles på GF).
Uddrag af GES vedtægters §8:
----
”Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag, der er indkommet inden udgangen af januar måned, vil være sikret optagelse på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.”
----

3C) ”Skralder” – hvad (hvis noget; et taktisk spørgsmål) skal der gøres, for skabe opmærksomhed omkring os.26/4 2009 15:28 stengård 08907jeg har et forslag omkring køb af projekter... Ingen projekter kan købes til selskabets portefølje fra betydende aktionærer...27/4 2009 02:53 TDAE 08981Ingen aktieoptioner, bonus etc. til (ledende) medarbejdere foreløbigt.26/4 2009 15:29 akademikeren 08908Hej TDAE, som tidligere spindoktor, skal jeg nok få os i pressen. Den står jeg for.26/4 2009 17:37 Kongkurs 08915Bestyrelsen: Udskifte med kompetente erhvervsfolk, der IKKE har personliger relationer til storaktionærer.

Direktion:
Ny direktør indsættes snarest muligt. Ingen fratrædelsesgodtgørelser m.v. til den fyrerede direktion. Inkompetace giver ikke gyldne håndtrk.

Alternativt, ændres aflønningen fra fast løn til en meget lav fastløn (30%) samt årlig bonus på X% af virksomhedens overskud efter skat og afskrivninger.

Forretningsgang:
Kort sigt: Frasalg af aktiviteterne i Tyskland og DK. Driften er ikke imponerende. Midlerne anvendes til færdiggørelse af projekter som er under opførelse

Derefter:
Al projektudvikling sættes i bero, ind til der der overskud på driften.

På sigt:
Selskabet omdannes fra at være projektudviklingsselskab til at være energiselskab, og det indebærer, at der primært fokuseres på, at køre en dagligt overskudsgivende drift med et afkast på minimum 10-15% af aktiekapitalen.

Er der derefter midler tilovers kan disse investeres i yderligere projektudvikling.

Finansiering:
Ingen egenfinansiering af projekter fremover.
Projekter kan kun sættes igang, hvis de er fuldt finansieret på forhånd. Lån optages med sikkerhed i møllerne samt afsætningsaftalerne på strømmen.

På sigt skal virksomheden i den daglige løbende drift være selvfinansierende.
Kun projekter, der efter finansiring kan give det ønskde afkast er interessante.

Personale: Staben tilpasses omgående til de nye målsætninger.

Domicil:
Flyttes fra KBH området til vestjylland. Her er billig husleje og kompetente vindfolk i massevis.


26/4 2009 17:54 ClausAnd 08922Hej Stengård

Har sendt dig en mail

Claus26/4 2009 18:16 malurt 08929det vil være mig en ære, hvis du vil stemme på vegne af mine 1.200 stemmer - helt uden betingelser.26/4 2009 18:40 stengård 08936mange mange tak Malurt, det anser jeg som en cadeaux af de store26/4 2009 19:47 martin 08945Du har også mine 4100 stk. til din rådighed.

Super initiativ..26/4 2009 20:03 oneofakind 08947Jeg bakker naturligvis fuldstændig op om initiativet.. ! og er ikke bange for at betro mine (pt) 2500 navnenoterede aktier til Stengaard ved GF.
Dog har jeg 2 spørgsmål, jeg fortsat synes burde kunne besvares...:
1) Hvem er "Erhvervskoryfæ nr. 1"? MIt eget gæt på Carsten Ree står og svinger i vinden.. Har ikke belæg for at argumentere yderligere.
2) Hvis ledelsen af GES har modtaget et "krone for krone" købstilbud på Monte G. med financieringsforslag mm... uden at tage imod dette.. har de ikke handlet i aktionærernes interesse!

Et sådant tilbud burde med det samme være modtaget med accept, idet det jo bla. blev tilkendegivet ved fremlæggelse af årsregnskabet, at GES strategi nu bla. var at sælge eksisterende projekter og etablere nye / indkøbe delvist færdiggjorte projekter...
Når der har ligget en løsning klar.. hvorfor har man så ikke accepteret denne?????

mvh.26/4 2009 20:10 stengård 08950Hej Oneofakind... tjek din mail.dk :)26/4 2009 22:52 stengård 08970Aktieugebrevet - der jo aldrig har været belastet af stor indsigt har her til aften begået en artikel hvoraf det fremgår at Laurids Jessen var prædestineret til posten som BestyrtelsesFormand...

I samme skriveri lovprises han som løsningen på GES's problemer...

DET er han ikke... Faktisk helt umanerligt langt fra... og for dem der ikke kan huske deres historie er man jo let til falds for den uomtvistelige PERSONLIGE succes Laurids Jessen har haft. For Laurids Jessen er en meget dygtig mand... det har stort bare primært/kun kommet Laurids Jessen til gode - hvad minoritetsaktionærene i VT Holding sikkert kan huske

Der er andre - mere holdbare løsninger end Laurids Jessen - og de skal søges.

Vinklen omkring Renewagy og Lasse Lindblad er derimod mere sandsynlig - selv om der er nogle logiske brist undervejs.
27/4 2009 02:21 jobono 08979Flot gennemgang og en kompliceret situation. For nogle uger siden svarede du mig, at der ikke var nogen institutionelle investorer i GES. Det undrede mig - også mæglerstatistikken taget i betragtning. Har du nogen idé om, hvor stor en andel af GES, der er på institutionelle hænder?27/4 2009 08:05 stengård 08984når jeg skrev at der ingen instituelle investorer var i GES er det fordi de ikke fylder over 5% nogen af dem, de jeg tænker på gør såmænd nok ikke engang tilsammen27/4 2009 10:27 collersteen 08990En ny udvikling i pokerspillet.....
Men så har vi måske der forklaringen på salget gennem FallitSuisse eller UBS det sidste stykke tid...

Greentech Energy Systems A/S Storaktionærmeddelelser Meddelelse om betydelige ejerandele
Herlev, 27. april 2009


Selskabsmeddelelse nr. 12/2009Meddelelse om betydelige ejerandele

I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 skal vi hermed meddele, at GLG
Partners LP, London, har reduceret sin ejerandel og herefter ikke ejer over 5 %
af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Greentech Energy Systems A/S, ISIN
kode DK0010240514.Med venlig hilsen

Bestyrelsen

For yderligere information:
Adm. direktør Kaj Larsen Tlf.: 33 36 42 0227/4 2009 10:36 collersteen 08992Hvis man ser på de 2 uger op til 6.oktober hvor de sidste gang meddelte at være gået over grænsen på 5% kunne det godt passe med at de brugte CreditSuisse da de nettokøbte næsten 600k. De fleste (400k) i dagene op til d.6.okt.
UBS købte (dog ikke nettokøb) lige over 150k i de dage. (og det passer jo også fint hvis GLG har ligget lige under 5%), for de meldte sig jo ind med 5,28%.
http://www.greentech.dk/Images/Download%20PDFér/Fondsbørsmeddelelser/2008/0825_Announcement_of_significant_position_6.10.08_UK.pdf

I sin tid købte de jo deres grundbeholdning gennem Lehman Brothers.... Men dem har de jo af gode grunde ikke kunnet benytte siden primo september 08.27/4 2009 10:48 CHjort 08994Collersteen: Den store post der bragte dem over de 5% skete omkring d.24.sep.-08. Luk i 39,- og her købte NEO stort op over 1 mio. aktier i lukkeaktionen. Tror du ikke nærmere at det var dem?

Mv. CHjort27/4 2009 10:59 collersteen 08996Jeg tror, at de op til meddelelsen i oktober 08 har ligget lige under 5% og så vil det næppe væres deres 1 mio stk.
Den dag med NEO 1mio i luk på 39 husker jeg tydeligt. Da troede jeg at (naiv som jeg var) bundproppen blev sat i.

29.maj 08 meddelte GLG at de var røget under 5% første gang.
Første gang de meldte sig var 24.januar 08, hvor de de var nået op på 2,38 mio aktier. (købt gennem LBI - Lehman)27/4 2009 11:00 stengård 08997lige under 1100 visninger på et døgn... ProInvestor nærmer sig kritisk masse...

stengård27/4 2009 13:04 stengård 09004jeg er her til formiddag blevet kontaktet af flere af de forskellige aktører der samstemmende fortæller, at netop deres forslag ikke var så slemt som jeg har beskrevet, men at det nok passede fint på modparternes tilbud :) ... Det er selvfølgelig glædeligt... personligt ville jeg synes det var fint hvis der var mere åbenhed om hvilke løsninger der indeholdt hvad...

Der er konverteringsret indbygget i de tilbud der har været fortalt om - men på meget lavere niveauer end jeg har hørt om... Måske har man besindet sig :)

Udover de 3% der foreløbigt er tilmeldt listen her på EI - er der en 6-7% hos et par "spilelre" der har givet tilsagn om at støtte det forslag der giver mindst udvanding og er bedst fremadrettet... det er da OK på en mandag formiddag...27/4 2009 13:38 stengård 09008katstrofal slåfejl - nærmest uundskyldelig - listen på PI - naturligvis... Jeg græmmes...

Aka har truet mig med bål, brand og eksklusion... jeg beklager og undskylder27/4 2009 13:45 akademikeren 09010ahhh, vi nærer en slange ved vores bryst.....27/4 2009 13:52 collersteen 09011Vi vil se aktion og ikke kun trusler oven på den den skandaløse "stavepladefejl"....
Der er godt nok langt fra E til P på et normalt tastatur.... men okay, du sidder nok med et eller andet specielt apple tastatur tilegnet personer som dig...... I det lys kan jeg godt forstå at aka bærer over med dig. Det kaldes vist rummelighed med et fint ord. I gamle dage kaldte vi det noget andet, men det behøver vi ikke komme ind på her.27/4 2009 14:15 stengård 09013tastaturet er altså ret småt på en Iphone....

men jeg erkender sønderknust min brøde... oh - jeg ulykkelige27/4 2009 13:40 oneofakind 09009Hej stengård
Tak for ihærdig insats mht. at skaffe informationer.
Men har jeg ikke ret i, at selve det, at indføre en konvertibel obl. som financiering kræver en vedtægtsændring med 2/3 flertal på en GF?

http://www.retssal.dk/emneindex.php3?vis=n&side=923

For dermed må det da være en smal sag at forpurre et uatrraktivt forslag.. forudsat man kender tallene inden næste GF.

mvh.27/4 2009 14:55 stengård 09019jeg tror ikke at nogen havde forestillet sig at det ville være et issue på en GF...

citat fra indkaldelsen Adoption of the proposals in items 6a, 6b and 6c requires approval by not less than twothirds
of the votes cast as well as of the voting share capital represented at the general
meeting.27/4 2009 14:13 akademikeren 09012


27/4 2009 14:30 malurt 09016LL vil købe tid skriver aktieugebrevet. Det er muligt, men da LL eller hans folk kender aktieselskabsloven er det også muligt, at de kender denne bestemmelse:

"§ 81. Søgsmål i anledning af en generalforsamlingsbeslutning, som ikke er blevet til på lovlig måde eller er stridende mod denne lov eller selskabets vedtægter, kan anlægges af en aktionær eller et medlem af bestyrelsen eller af en direktør.
Stk. 2. Sag skal være anlagt senest tre måneder efter beslutningen. Ellers anses beslutningen for gyldig.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 finder ikke anvendelse,1) når beslutningen ikke lovligt kunne tages selv med samtlige aktionærers samtykke,
2) når der ifølge denne lov eller selskabets vedtægter kræves samtykke til beslutningen af alle eller visse aktionærer og sådant samtykke ikke er givet,
3) når indkaldelse til generalforsamlingen ikke er sket eller de for selskabet gældende regler for indkaldelse væsentlig er tilsidesat,
4) når den aktionær, der har rejst sagen efter udløbet af den i stk. 2 angivne tid, men dog senest 24 måneder efter beslutningen, har haft rimelig grund til forsinkelsen og retten på grund heraf og under hensyntagen til omstændighederne i øvrigt finder, at en anvendelse af bestemmelserne i stk. 2 ville føre til åbenbar ubillighed.

Stk. 4. Finder retten, at generalforsamlingsbeslutningen omfattes af bestemmelsen i stk. 1, skal den ved dom kendes ugyldig eller ændres. En ændring af generalforsamlingsbeslutningen kan dog kun ske, såfremt der nedlægges påstand derpå og retten er i stand til at fastslå, hvilket indhold beslutningen rettelig skulle have haft. Rettens afgørelse har også gyldighed for de aktionærer, der ikke har anlagt sagen. "

Beslutninger taget på en ulovlig generalforsamling er ulovlige og kan kendes ugyldige, hvis en tilfældig aktionær synes. Det er en usikkerhed ingen kan være tjent med - og da slet ikke hvis man har planer27/4 2009 14:37 collersteen 09018Ja, men hvis der ikke var en skummel bagtanke med det hele burde LL vel have gjort Greentech bekendt med problemet såsnart han havde opdaget det, og jeg tvivler trods alt på, at det først var kl. 14.55, at han opdagede det.
I det mindste kunne han have gjort det fredag morgen, så selskabet kunne nå at aflyse og ulejlige så få som muligt med at møde op til 5min. aflyst GF.
Der var jo trods alt en del der var kommet helt fra Jylland for at deltage.... og det er sgu at tage pis på folk at sende dem hjem igen efter 5min.27/4 2009 15:48 Kongkurs 09020Ja - det er noget af en rodebutik. Jø før der bliver ryddet op jo bedre, og det gælder efter min ringe mening både i bestyrelsen og direktionen.

Skammeligt som et godt selskab med godt idegrundlag og gode aktiviteter kan skamrides af grådige spekulanter og lykkeriddere.27/4 2009 18:26 stengård 09032her er Lasse Lindblads reaktion på AU. Jeg er ikke generelt enig i alle Lasse Lindblads's holdninger - men omkring AU's manglende research er jeg enig...


16:47
Capinordic-direktør Lasse Lindblad afviser, at der har ligget nogen bagtanker bag, at han fredag fik erklæret generalforsamligen i Greentech ulovlig.
- Hvis jeg ikke havde erklæret generelforsamlingen ulovlig, så var der risiko for at man kunne have taget en række beslutninger på en generelforsamling, som efterfølgende blev erklæret ulovlige. Det ville have haft langt større konsekvens for selskabet. Det ville have haft en langt mere vidtrækkende effekt, end at folk bliver inviteret til wienerbrød en gang mere om tre ugers tid. Det er jo også derfor, at dirigenten giver mig ret og erklærer generelforsamlingen for ulovlig, siger han til RB-Børsen.
Han retter samtidig en uforbeholden kritik mod Aktieugebrevet, der i sin seneste udgave skriver, at han er på vej til at kuppe Greentech og overtage kontrollen med selskabet.
- Når man skriver sådan noget, som aktieugebrevet gjorde, er det efter min vurdering ensidig journalistik, der ikke er understøttet. De har ikke engang taget sig den ulejlighed at ringe til mig. Jeg synes, det er noget nonsens at sammenligne med ITH. Det er ikke understøttet, og det er blot tjubang journalistik, hvor de forsøger at karikere de gode og de onde, siger Lasse Lindblad.
Han henviser til, at Aktieugebrevet skriver, at han næsten er ved at lave en ITH. I ITH lykkedes det for Lindblad at sælge privatejede projekter ind i selskabet til værdier baseret på optimistiske fremtidsudsigter og samtidig sætte sig på en stor pengekasse.
Lasse Lindblad understreger, at Greentech skal ud at lede efter likviditet på det internationale marked, og en udsættelse af generelforsamlingen vil ikke gøre chancerne ringere for at finde kapital.
- Greentech mangler likviditet til at kunne færdiggøre sine projekter. Greentech har jo projekter nok. De skal bare færddiggøres. Greentech har brug for en stærkere finansieringsstruktur udefra og skal anvende den internationale finansieringsstruktur for at understøtte sin projektudvkiling, vurderer Lasse Lindblad.
Ifølge hans overbevisning er bestyrelsen i selskabet stærk nok i forvejen, man har blot brug for nogle med ekspertise inden for vedvarende energi.
- Man kan måske komme til at se en situation, hvor nogle enkeltstående fraktioner forsøger at vippe hele bestyrelsen af. Men jeg mener, den siddende bestyrelse i princippet er stærk nok, den skulle bare styrkes med nogle der har erfaring inden for international finansiering. Jeg finansierede selv for to mia. inden for sol i 2008.
Finansmanden håber, at næste generelforsamling vil bære hen mod dialog i stedet for splittelse.
- Jeg håber på, at man kan opnå en nuanceret dialog omkring hvad der er det rigtige for selskabet. Og udsættelsen giver jo også selskabet lidt tid til at søge nye alternativer og lede efter ny likviditet, siger Lasse Lindblad.
Ledelsen i Greentech vil nu indkalde til en ny generelforsamling, og venter, at den bliver afholdt inden for de næste 2-3 uger.
Bestyrelsesformanden for Greentech, Peter Høstgaard Jensen, mener, at det var helt i orden, at Lasse Lindblad protesterede i forbindelse med Greentechs generelforsamling.
- Lasse Lindblad må prøve at finde ud af, hvad han vil og kan formå i selskabet. Jeg tør ikke gætte på hvilke bevæggrunde han kan have til at protestere imod generelforsamlingen, men vores dirigent gav ham ret og erklærede generelforsamlingen for ulovlig, siger Peter Høstgaard Jensen til RB-Børsen.27/4 2009 19:15 malurt 09035ja, Morten W. Langers research kan for det meste karakteriseret ved at indeholde en stor del gætteri - desværre sjældent kvalificeret gætteri.

Som Collersteen så rigtigt gør opmærksom på ovenfor er det mærkeligt, at Lindblad ikke løftede røret og fortalte GES om problemerne med generalforsamlingsindkaldelsen 24 timer før generalforsamlingen. Det kunne have sparet især jyllændere for at spilde tid og penge på en forgæves rejse. Men det er da muligt, at har har ment, at han kunne score et par kroner på dramatikken, Who knows.....

Jeg ved forøvrigt ikke om AUs artikel er skrevet af Morten W. Langer, da jeg kun har læst de uddrag, der har været offentliggjort flere steder. Men det er et kvalificeret gæt, håber jeg.27/4 2009 19:26 stengård 09036jeg er overbevist om at Lasse Lindblad IKKE gjorde det for vores blå øjne's skyld... men man udstiller jo selvfølgelig lidt selskabets juridiske kompetencer (eller hvordan man skal udtrykke det)...

LL's betragtninger om konsekvenserne af hvad der var sket hvis man havde holdt en ulovlig GF er jeg enig med ham i - men jeg ville da principielt have været gladere hvis jeg havde vidst det fra om formiddagen - og på det tidspunkt har LL jo nok været klar over fejlen.

Mon ikke der har været sket det at LL har haft opfattelsen af at Staxbo-gruppen ville sætte sig tungt på GES hvis først GF'en var blevet gennemført - og at han så det her som en chance for en udsættelse der kunne bedre hans forhandlingssituation. LL kunne jo i teorien have ventet til efter GF'en og set hvordan forløbet havde været - og så bedt en aktionær med unoterede aktier om at gøre indsigelse. PÅ den måde gjorde LL faktisk GES en (lille ?) tjeneste27/4 2009 19:33 Zip 09037Stengaard, ved du om kapital udvidelsen der laegges op til hos Renewagy paa deres GF den 30. April er med henblik paa sammenlaegningen med Colexon?

En bemyndigelse til udvidelse med op til 150mill aktier a 1DKK, dvs over 1millard DKK i yderligere kapital kunne jo godt pege paa en sammenhaeng med en direkte eller indirekte (konvertibelt laan)overtagelse af GES.

Zip27/4 2009 21:20 stengård 09047jeg følger simpelthen for lidt med i Renewagy til at komme med noget kvalificeret omkring den aktie. Men umiddelbart tror jeg ikke at man - på kortere sigt - kunne se en fordel i en sammenlægning mellem Renewagy og GES... jeg er også helt blank omkring forholdet mellem Colexion og Renewagy - jeg tjent lidt på at trade Colexion sidste år ... men det var dengang :)27/4 2009 20:24 Valueguy 09042Kan være det er mig der er lidt af en flueknipper, men jeg hæftede mig ved udtrykket "efter min vurdering" da LL udtalte sig efter AU's artikel: "Når man skriver sådan noget, som aktieugebrevet gjorde, er det efter min vurdering ensidig journalistik, der ikke er understøttet."

Hvis hans motiver var mere ædle end dem AU skyder ham i skoene, er man så ikke skarpere i mælet? Nærmere oprigtigt ophidset... "Efter min vurdering" lyder i mine ører næsten som en indrømmelse. Kan naturligvis være jeg overfortolker. Men når man lægger det sammen med Collersteens iagttagelse mht. tidspunktet for aflysningen, så er har han næppe så rent mel i posen som han giver udtryk for. Alene det at han tillader sig at pisse på folks tid, specielt jyderne, der har bruger en hel dag, fortæller noget om mandens karakter.27/4 2009 22:09 malurt 09052umiddelbart er det jo GES kompetencer der bliver udstillet; men såvidt jeg kan se har GES en aftale med OMX om, at Omx videreformidler informationen fra GES. Det er også sket, fondsbørsmeddelelsen om generalforsamlingen er udsendt i nyhedstrømmen og til Finanstilsynets register over selskabsmeddelelser. Den ligger altså pænt og nydeligt i det ene af de offentlige registre den meddelelse skal ligge i.

Men det er ikke tilstrækkeligt i en bureaukratisk administration. Da der kan være tale om ihændehaveraktier, skal generalforsamlingsindkaldelsen tillige oplyses i et andet offentligt register, nemlig via web-reg - et for børsnoterede selskaber helt uinteressant register. Men OMX burde vel i servicepakken have taget hånd om, at den registrering også bliver foretaget, da registreringen formentlig skal foretages ved næsten alle generalforsamlingsindkaldelser i børsnoterede selskaber.

Af en lille stikprøve på 6 selskaber har lige lige fundet et OMX selskab, der de sidste år har afholdt ulovlige generalforsamlinger og på torsdag afholder endnu en; med en aktionær sender alle hjem med uforrettet sag.

Capinordic har derimod opfyldt sin forpligtelse til at registrere generalforsamlingen

Men GES er så desværre ikke en enlig svale - og regelsættet er tåbeligt forsåvidt angår børsnoterede selskaber, men det er der så mange regler der er.27/4 2009 22:15 stengård 09053jep... længe leve bureaukratiet... MEN - i denne sammenhæng kan det altså være en uventet hjælp. Med en udsættelse på cirka 3 uger er der jo muligvis plads til et frasalg af aktiviteter så vi undgår konvertible obligationer til en for lav kurs... Det er spændende om Laurids Jessen så vil være bestyrelsesformand - hvis han skal indtræde på samme vilkår som alle andre... Det lyder lige så sandsynligt som to torsdag i samme uge
27/4 2009 21:35 stengård 09048historien om opgøret i GES har nu nået Berlingske Business... Sædvanen tro lykkes det ikke Berlingske at tilføre ny viden... men derimod at sænke vidensniveauet

http://www.business.dk/article/20090427/transport/704270072/

Ole Abildgaard - der faktisk har en fin humor - må have haft svært ved at holde masken med den her udtalelse: "Jeg repræsenterer en gruppe, der i alt har lige under ti procent af stemmerne i Greentech. Vi støtter gruppen med Laurids Jessen i spidsen, for vi mener, der skal en seriøs ledelse til, der igen kan skabe troværdighed i Greentech," siger Ole Abildgaard, der blandt andet får støtte af sin forretningsforbindelse Aldo Petersen i kampen for at få indsat en ny bestyrelse i Greentech.

Det er bl.a. de projekter som Ole Abildgaard, Per Villum Hansen og Aldo Pedersen solgte ind i GES der viste sig ikke at være værd at gennemføre... Så jeg går ud fra at han MÅ have ment det humoristisk, det med en ny seriøs ledelse :)

at Oles ubestridelige matematiske evner må have svigtet er så en anden sag... hvis altså det er ham der har stået for sammentællingen :)

Staxbo alene har omkring 13 procent af aktierne og med støtte fra Aldo Petersen og Ole Abildgaard har gruppen ifølge Business’ oplysninger omkring halvdelen af stemmerne i Greentech.

suk.... samlet har de såvidt jeg kan regne ud i dag maksimalt 15 millioner stemmer - det minder mere om 1/3....

det virker egentlig som om begge fraktioner har travlt med at skyde sig selv i fusserne...27/4 2009 21:41 collersteen 09049Berlingske er en super erhvervsavis.......
Har der egentlig været noget i vor allesammens erhvervstabloid nr.1 "Børsen" idag?27/4 2009 21:43 stengård 09050nej de har travlt med ikke at skrive noget....27/4 2009 21:45 collersteen 09051sjovt, den følelse kender jeg så udmærket. Den skal man ikek kimse ad ;)28/4 2009 00:25 collersteen 09078Har I iøvrigt lagt mærke til at der er uploadet en ny præsentation?
http://www.greentech.dk/?id=416

Der er vel ikke så meget nyt, men interessant nok lige at se status på MG og Messina på skrift.
Og så ville jeg MEGET gerne have hørt hvad man sagde om den slide med project finance og liquidity.

Iøvrigt lagde jeg også mærke til at man har investeret 116mio kr i Cagliari II i løbet af 2008. (jeg må lige have undersøgt om det er inkl. den "relativt høje" sum man ansatte projektrettighederne til ifm. udstedelsen af aktier da man fik byggetilladelsen i foråret 2008.
På trods af et evt. udfald af dette, må det vel alt andet lige betyde at når den projektfinansiering (forhåbentlig) snart falder på plads, så vil resten af byggeriet være cash flow neutralt og i bedste fald generere lidt cash. Vi får se. Det er jo en tysk bank der står for finansieringen af dette og 116mio er altså en rimelig pæn del af den samlede projektsum på et 24mw projekt.

Endelig kunne Greentech altså også godt have lavet et webcast af årsregnskabet, når man nu trods alt har haft lejlighed til at møde investorerne til ihvert fald et møde.29/4 2009 22:54 calabiyau 09455att. Stengård
Såfremt du skulle få "brug for" flere stemmer , stiller jeg gerne mine
beskedne 9000 aktier i GES til rådighed.Der findes næppe mere
kompetent person end dig til at fremføre mindretalaktionærernes
synspunkter.Venligst i så fald adviser.
29/4 2009 22:59 stengård 09457mange tak... Akademikeren har lavet en list over hvem der er interesseret i at vi som minoritetsaktionærer får indflydelse.

Udgangspunktet for dialogen er - så lidt udvanding som mulig, så kompetent bestyrelse som muligt, og begrænsning på betydende aktionærers mulighed for indsalg af projekter som muligt..
30/4 2009 00:02 Kenddinvare 09471Flot opsummering af det som bør være vores fælles holdning Stengaard.
En (ny) kompetent bestyrelse kan så blandt andet sørge for systematisk erfaringsopsamling så projektudvikling bliver stadig mere effektiv uden forsinkelser og fordyrelser.30/4 2009 21:09 troldmanden 09644Jeg talte den anden dag med en person der synes at vide lidt om hvorledes låne tilbudet fra Capinordic Bank er strikket sammen. I følge denne person så er der ikke tale om en rente på op mod 25% men derimod kun 8%. Og konverterings beløbet er sat til 50 mio.

Nu er der ingen garanti for at hvad jeg fik at vide er 100% rigtigt. Faktisk tvivl jeg lidt på det er. For det er da hvad jeg betragter som noget nær optimale betingelser i den nuværende situation. Så hvorfor skulle ges bestyrelse sige nej tak til dette?

Jeg vil umiddelbart heller låne 200-300 mio til en 8% rente og med mulighed for at konvertere ca 2 mio aktier end jeg vil sælge 30-50% af MG projektet.

30/4 2009 21:40 hook22 09651Hvis dét passer, er jeg da forvirret på endnu højere niveau.30/4 2009 21:43 stengård 09652som jeg hører det er vilkårene på vej til at blive mere afdæmpede - hvilket sikkert ikke skyldes PI - men snarere at det er gået op for de respektive parter at der er konkurrence...

stengård1/5 2009 16:49 troldmanden 09738Stengård der kan slet ikke herske nogen tvivl om at den tråd du har startet her er med til at lægge mere pres på div låneudbydere. Nu er det jo pludselig ret "åbenlyst" hvad der forgår i kulissen.

Jeg er derfor også glad for at konstatere at jeg tog fuldstændigt fejl i fredags da jeg spåede om denne uges kursudvikling. For jeg var om nogen negativ på denne uge. Så det er i visse tilfælde godt man ikke altid har/får ret

Har du noget bud på hvem der står bag de sidste par dages store handler?

Vh
T.1/5 2009 12:12 HRmunk 09707Hej Troldmand,

Ja 200-300 mio til en rente på 8 % og med kun 50 mio med konverteringsret lyder som lidt af en drøm. Også selv om de 50 mio DKK skulle give 3 mio aktier. Hvis ovenstående er rigtigt, mon der så er noget med småt?

Med hensyn til om det er bedre at låne som ovenstående fremfor at sælge 30-50 % af MG så er jeg tilbøjelig til at give dig ret. Dog synes jeg at MG efter at MG blev til et 1200 mio Dkk projekt fremfor et 975-1000 mio projekt med forventet produktion på 135 mio KWH istedet for 150 mio, så er marginerne blevet så små at det kommer lidt an på prisen.

Noget helt andet, og jeg beklager min utålmodighed, er der nogen der har hørt noget om, hvad det ender med?

Hvornår går vi igang med fuldmagter, og hvordan skal det foregå?

Er omsætningen ikke ret stor både i går og idag? Hvad sker der?

Ville egentlig have taget noget af dette på chatten, men når jeg er på arbejde kan jeg kun læse chatten, ikke skrive i den(dumme dumme chef fy føj)
1/5 2009 13:00 Trombone2 09712I henhold til indkaldelsen til GF, som jeg har fået pr. mail, vil der senest 8 dage før GF kunne findes en fuldmagtsblanket på www.greentech.dk

......................................

Uddrag:
Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af
fuldmagt senest den 13. maj 2009 har løst adgangskort til at møde på fuldmagtgiverens
vegne. Fuldmagtblanket kan findes på www.greentech.dk senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

.................................

Som jeg læser det, har Stengaard tidsrummet op til d. 13. maj, til at aflevere fuldmagterne.
Jeg ved ikke om den enkelte aktionær kan nøjes med at udfylde blanketten på Greentechs hjemmeside (uden underskrift), således at Stengaard ikke selv behøver at gøre noget.
Ellers er der ikke andre muligheder, end at vi udprinter fuldmagten, underskriver den, og sender den med posten til Stengaard.
Desværre dukker fuldmagtsblanketten først op, senest d. 10. maj1/5 2009 16:43 troldmanden 09737Hej HRmunk

Ja såfremt de tal passer så ser det altså meget fornuftigt ud for nu at sige det på godt jysk. Men renten på et evt lån får vi nok aldrig at vide. Konverterings muligheden skal dog oplyses.

Der er ingen tvivl om at MG projektet ikke er et specielt godt projekt i forhold til rigtig mange andre dernede. Og det skyldes rigtignok som du skriver at prisen er steget med op mod 30% samtidig med at output nu er nedjusteret. Og det hvor der ellers gik rygter om at parken reelt kunne producere op mod 180 mio kwh Men parken kan stadig genere en oms på 180 mio og dermed et positivt cashflow på over 100 mio. Så på den måde er det stadigt at foretrække at lave et midlertidigt lån såfremt betingelserne er nogenlunde som beskrevet ovenstående. Snakker vi derimod 25% i rente + konvertering af 100 mio til kurs 10 så er et salg af dele af MG at fortrække.

Nu er GF indkaldelse først lige kommet. Så mon ikke fuldmagts indsamling begynder en gang i løbet af næste uge.


Og slutteligt vil jeg sige at jeg skam er glad for at du skrev dit indlæg i debatten og ikke chatten. Personligt synes jeg i hvert fald det er vigtigt at vi også husker at skrive de lidt længer indlæg i debatten og ikke kun holder det på den korte hurtige chat form. For det gør nu det hele meget mere overskueligt her i debatten frem for chatten som jo pt er en stor sammenblanding mellem sjov og seriøs snak om alt muligt mellem himmel og jord.

Vh
T.3/5 2009 11:16 butterboy 09836http://www.business.dk/article/20090503/transport/705020053/

Man må jo næsten se at få købt Søndagsberlingeren3/5 2009 11:30 stengård 09837jep... og så må jeg jo nok hellere referere når jeg har fået den læst.

men det er interessante dage

stengård3/5 2009 13:16 nedad 09844Kendte investorer i kamp om vindmøller

En virksomhedsdoktor, en milliardærklub og et persongalleri med tradition for risikovillige investeringer er hvirvlet ind i kampen om vindparkselskabet Greentech. To fraktioner står stejlt over for hinanden. Begge mistænker hinanden for at ville misbruge Greentech til at sælge egne vindprojekter ind i det kriseramte selskab.

Af Birgitte Erhardtsen og Michael Jagd Jelbo, Berlingske Research

Det kriseramte vindparkselskab Greentech er i disse dage genstand for en intens magtkamp. Enten går den kendte og ofte frygtede virksomhedsdoktor og problemknuser Laurids Jessen af med sejren og tilfører det stormomsuste selskab lige dele industriel bondefornuft og nødvendig kirurgi.

Eller også lykkes det Capinordic-direktør Lasse Lindblad at sætte sig på magten, cementere Greentech i Capinordicsfærens rester af den såkaldte milliardærklub og indlemme virksomheden i en bredere grøn strategi, som også omfatter solenergi.

Eller måske lykkes det Grentechs nuværende ledelse med Kaj Erik Larsen i direktørstolen og tidligere Elsam-direktør Peter Høstgård-Jensen på formandstaburetten inden generalforsamlingen her i maj at få solgt halvdelen af Greentechs mest udviklede vindmøllepark til et europæisk elselskab for et par hundrede millioner kr. I det tilfælde vil Greentech måske hverken have brug for Laurids Jessen eller Lasse Lindblad i denne omgang.

Men lige nu raser magtkampen, temperamenterne bruser, og mobiltelefonerne gløder. Greentech, som i øjeblikket har en markedsværdi på sølle 900 mio. kr. i forhold til tidligere tiders op mod fem milliarder, kan se lidt forpjusket ud. Men alle aktørerne tror på, at selskabet har milliardpotentiale.Rosenberg er tilbage

Det er næsten ti år siden, vi sidst har hørt noget til ham.

Men nu er den tidligere konkursramte ejendomsinvestor og advokat, Harry Rosenberg, blevet så vred, at han har valgt at give sit besyv med over for Berlingske i den hidsige kamp , der foregår i øjeblikket om magten over det børsnoterede vindparkselskab Greentech.

Sammen med adm. direktør i Capinordic, Lasse Lindblad, kæmper den nu 70-årige Rosenberg mod stærke kræfter, som efter de tos mening vil sætte sig på kontrollen over vindparkselskabet og købe sig ind for en billig penge. Overmagten er en gruppe af aktionærer med virksomhedsdoktoren Laurids Jessen i spidsen, der angiveligt står klar med de 200 mio. kr., som det kriseramte vindparkselskab har hårdt brug for at kunne færdiggøre en række italienske vindparker og for alvor begynde at tjene penge.

Kun Greentechs ledelse kender det nøjagtige indhold af Jessen-gruppens tilbud; men Jessen skulle selv stå klar med 50 mio. kr. af egne sparepenge til at skyde ind i vindparkselskabet samt være parat til at sætte sig i formandsstolen og placere sin nære forretningspartner og Grant Thornton-revisor Klaus Bech som næstformand. Gruppen består herudover af den sky rigmand Ole Staxen og den ligeledes diskrete fynske ejendomsinvestor Boris Nielsen. I december 2008 overtog de i fællesskab de fleste af den tidligere ITmilliardær Erik Damgaards aktier i Greentech.

En væsentlig del af Greentechs øvrige aktionærer, herunder finansfolkene Ole Abildgaard og Aldo Petersen, har tilsluttet sig Jessen-gruppen, som nu ifølge Berlingskes oplysninger disponerer over knap 50 pct. af aktierne i selskabet.

Holdet af aktionærer var klar til at stemme Jessengruppens tilbud igennem på generalforsamlingen i forrige uge, hvis ikke det var lykkedes Lasse Lindblad at få forsamlingen suspenderet, fordi den var ulovligt indkaldt.Aktier udvandes

Teknikaliteten omkring lovligheden af generalforsamlingen har givet Harry Rosenberg og Lasse Lindblad en pause og tid til at give udtryk for frustrationen over Jessen-gruppen: »Det er urimeligt, at de skal komme og snyde os aktionærer for store værdier. De tapper selskabet for penge,« fastslår Rosenberg, som oprindelig var med til at starte Greentech i begyndelsen af årtusindet og i dag sidder med fem pct. af aktierne.

Men en anden af Greentechs aktionærer, Ole Abildgaard, som har valgt at støtte Laurids Jessen og Ole Staxen, ser, ikke overraskende, ganske anderledes på tingene: »Jeg er på ingen måde med i Staxens gruppe, hverken økonomisk eller arbejdsmæssigt; men jeg støtter den stemmemæssigt, fordi jeg mener, at gruppen er det rigtige for Greentech og selskabets aktionærer,« siger han.

Men Jessen-gruppens tilbud er betinget af, at lånet efterfølgende konverteres til aktier.

Det betyder, at de eksisterende aktionærer bliver udvandet med 20-30 pct., og det bryder Rosenberg-fraktionen sig ikke om .

»På den måde får Jessengruppen 20 pct. af selskabet til en meget lav pris. Det vil jeg kæmpe imod sammen med Lasse Lindblad,« siger Harry Rosenberg.

Men hvad kan Rosenbergs og Lindblads tilsammen syv procents aktiepost stille op mod modstandernes næsten 50 procent? Svaret er Capinordics finansielle muskelstyrke og viden om internationale finansieringsprogrammer.

Lasse Lindblads modtræk til Jessen-gruppens tilbud er, at Capinordic tilbyder Greentech en attraktiv lånefinansiering, uden at de gamle aktionærer udvandes, men mod, at to-tre nye professionelle medlemmer træder ind i bestyrelsen.

Som Jessen-støtterne frygter bl. a.. skal være Lindblad selv, hvilket han dog afviser.

»Jeg vil gerne sikre Greentechs eksisterende aktionærer mod udvanding, samtidig med at jeg selvfølgelig også gerne vil skaffe Capinordic en god bankforretning,« siger Lasse Lindblad, som heller ikke lægger skjul på, at han på sigt ønsker Greentech indplaceret i en større grøn alliance.

Men kampen om Greentech handler ikke bare om den ene eller den anden form for finansiering.

Begge fraktioner frygter ifølge Berlingskes oplysninger, at modparten har hemmelige planer om at sælge egne projekter ind i Greentech - måske til ublu priser.Børs-fiffet

Skaf dig kontrollen over et børsnoteret selskab og brug det så til at sælge dine egne projekter eller virksomheder ind i det til en god pris og tjen styrtende med penge.

Den opskrift har gruppen af erhvervsfolk omkring den såkaldte milliardær-klub og kredsen rundt om finanskoncernen Capinordic fulgt i flere tilfælde.

Capinordic-direktør og -aktionær Lasse Lindblad solgte i 2007 sit personligt ejede solenergiselskab til det børsnoterede Renewagy, som Capinordic ejede; og den tidligere IT-milliardær Erik Damgaard solgte sammen med bl. a. Ole Abildgaard og Aldo Petersen og den tidligere Hafnia-direktør Per Villum Hansen deres vindparkprojekter ind i det børsnoterede Greentech, hvor de var aktionærer i 2006 og 2007. Samme strategi fulgte Harry Rosenberg tilbage i 2000-2003, da han solgte vindparkprojekter ind i Greentech, hvor han dengang var storaktionær.

Jessen-gruppens støtter frygter ifølge Berlingske oplysninger, at Rosenberg-fraktionen pønser på at sælge en række projektrettigheder til vindparker ind i Greentech, som Harry Rosenberg ejer i Ungarn og Bulgarien.

Harry Rosenberg afviser lodret, at han har sådanne planer: »De projekter skal ikke ind i Greentech. Det har selskabet jo slet ikke likviditet til. Jeg har fået masser af købstilbud fra eksempelvis det tjekkiske statslige elselskab. Nej, jeg ser snarere mine vindparkprojekter indgå i en alliance med selskaber inden for solenergi,« forsikrer han.Projektrettigheder

Lasse Lindblad afviser ligeledes modstandernes mistanke: »Jeg ser snarere Greentech i en spændende alliance med selskaber inden for solenergi, eksempelvis Renewagy. Det er muligt at opstille vindmøller i solparker og øge energiproduktionen med 30 pct.« siger han. Lasse Lindblad ejer i dag 27 pct. af det børsnoterede Renewagy.

Rosenberg-gruppen er til gengæld mistænksom med hensyn til de umodne vindparkprojekter »af dårlig bonitet«, som Jessen-gruppens støtter, herunder Erik Damgaard, Ole Abildgaard og Aldo Petersen allerede har solgt ind i Greentech. Projektrettigheder er normalt først for alvor penge værd, når der f. eks. er opnået myndighedstilladelser til at bygge.

»Gruppen solgte projektrettigheder med en kapacitet på 300 MW ( megawatt) til Greentech og fik fire millioner aktier i selskabet udbetalt, endnu før byggetilladelserne var på plads. Ud af de 300 MW er det kun de 48 MW, der er blevet til noget. Da jeg solgte projekter til Greentech i 2003, fik jeg ingen penge, før tilladelserne var givet,« pointerer Harry Rosenberg.

Damgaard, Abildgaard og Aldo Petersen m. fl. solgte igen projektrettigheder til en kapacitet på 130 MW til Greentech i 2007, men modtog kun et mindre beløb i udbetaling.

Det vil sige, at gruppen har penge til gode. Og Rosenbergfraktionens frygt er, at Jessenstøtternes kamp for at opnå magten over Greentech også handler om at sikre sig betaling af denne ubetalte regning.

Men Ole Abildgaard afviser disse spekulationer: »Rosenbergs udtalelser må stå for egen regning. Det er korrekt at jeg tilbage i 2006 var med i et konsortium, der afgav projektrettigheder til vindmølleparker til kostpris.

Men for at være sikre på, at Greentech havde kapital til at gennemføre projekterne, tilførte vi samtidig selskabet 350 mio. kr. i ny kapital,« forklarer han.

»Omkring konsortiets salg af projekter til Greentech i 2007 fremgår det klart af aftalen, at opfylder disse projekter ikke en stribe skrappe betingelser, kan Greentech afvise dem. Det vil være op til bestyrelsen i Greentech at afgøre dette,« fastslår Ole Abildgard.

Der er således lagt i ovnen til Greentechs generalforsamling 18. maj; med mindre Laurids Jessen får kolde fødder inden på grund af balladen i Greentechs ustyrlige aktionærkreds og vælger at trække sit tilbud igen.

Berlingske Business har ved tilblivelsen af denne artikel søgt at kontakte Laurids Jessen, Ole Staxen og Boris Nielsen. Ingen af dem har ønsket at medvirke.

bge@berlingske.dk

»Jeg vil gerne sikre Greentechs eksisterende aktionærer mod udvanding, samtidig med at jeg selvfølgelig også gerne vil skaffe Capinordic en god bankforretning.

LASSE LINDBLAD, Capinordic.Fakta: Hovedpersonerne

Harry Rosenberg Kendt advokat og ejendomsinvestor, som i begyndelsen af 1990erne gik konkurs under den daværende ejendomskrise. Har siden opereret via sin hustru Annette Borg Rosenberg, som i dag står som formel ejer af en stribe selskaber, herunder Roberg Ltd., der ejer vindprojekter i Bulgarien, Ungarn og Italien. I 2003 børsnoterede han Greentech ad bagvejen via Cederholm & Voss og solgte et antal italienske vindprojekter ind i selskabet. Projekterne udgør i dag rygraden i Greentech, herunder den italienske vindpark Monte Grighini. Lasse Lindblad Adm. direktør i finanskoncernen Capinordic, som har haft en stribe af medlemmerne af milliardærklubben som aktionærer og kunder. Capinordic har været på en kursmæssig rutchetur det seneste år, og to svenske investeringselskaber fylder i dag relativt mere, mens investeringsbankaktiviteterne er skrumpet forholdsmæssigt. Lindblad ejer personligt 27 pct. af solparkselskabet Renewargy, som han ser i en fremtidig strategisk alliance med Greentech Laurids Jessen Virksomhedsdoktor og problemknuser, som bl. a.

Ole Abildgaard og Aldo Petersen bakker op som ny bestyrelsesformand i Greentech til erstatning for den tidligere Elsam-direktør Peter Høstgård-Jensen. Jessen har angiveligt sagt ja til at indskyde 50 mio. kr. i Greentech; men tripper alligevel en smule nervøst i kulissen, mens det kulørte persongalleri omkring virksomheden skændes om virksomheden Ole Abildgaard Medlem i en menneskealder af drengeklubben omkring Peter Forchhammer, Erik Damgaard og Aldo Petersen, som har kendt hinanden siden gymnasietiden. Abildgaard har valgt at støtte Laurids Jessen, rigmanden Ole Staxen, som sidste år solgte sin virksomhed, DNE Materieludlejning for 500 mio. kr. og den fynske ejendomsmatador Boris Nielsen. Ole Abildgaard er også kendt som ægtefælle til kosmetikdronningen Heidi Sommer. Aldo Petersen Ligeledes medlem af drengeklubben. Har været aktiv i skabelsen af en række virksomheder, herunder Parken og det nu konkursramte Eurotrust.

Mislykkedes med et overtagelsesforsøg af den kriseramte fodboldklub Brøndby i 2007, hvor han havde allieret sig med den tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel og erhvervsmanden Erik Damgaard.GREENTECH ENERGY SYSTEMS

Vinddeveloperen Greentech ejer og driver en række vindmølleprojekter, især på fokusmarkederne Italien og Polen.

Historien om Greentech begynder i 1998, hvor det ad bagvejen kommer ind på Fondsbørsen. Det sker, da Towers A/ S overtager ejendomsselskabet Cederholm & Foss Denmark for 70 mio. kr. og skifter navn til Greentech.

Greentechs omsætning er steget betydeligt de seneste år. Alene fra 2007 til 2008 voksede den med 63 pct. til 84 mio. kr. Dog er det ingen profitabel forretning; således havde Greentech i 2008 et underskud på knap 19 mio. kr.

Alene i 2007 gennemførte Greentech fem kapitalforhøjelser. Den største skete i oktober 2007, hvor man udbød 12 mio. nye aktier til kurs 95 kr. per aktie, som i alt tilførte selskabet 1.140 mio.

kr. Udbudskursen lå 10 pct. under, hvad aktien var handlet til den foregående uge. Bl. a. købte erhvervsmanden Erik Damgaard aktier for 50 mio. kr.

De mange kapitaltilførsler har skabt en solid egenkapital på 2 mia. kr. ud af en samlet balance på 2,8 mia. kr.

4. august 2007 nåede selskabets markedsværdi et højdepunkt med 5,3 mia. kr. I dag er værdien raslet ned i niveauet 900 mio. kr.

Ser man på nøgletallet kurs/ indre værdi, der fortæller hvor meget investorerne er villige til at betale for en krones egenkapital, ligger den på 0,31. Idet tallet er under én, vurderer aktiemarkedet, at Greentechs aktier er mindre værd end selskabets egenkapital.3/5 2009 13:55 stengård 09850artiklen demonstrerer med al mulig tydelighede hvorfor der er kamp...

der er store værdier på spil - og de ligegr lige for snuden af os...

stengård3/5 2009 15:11 Kongkurs 09856Stengaard - efter den oversigt over de forskellige fraktioner og deres tilsyneladende mål med GES - hvor står du så?

Hvilke af fraktionerne skal der støttes op om - hvilke skal der lægges afstand til.

med 5% af æggene i kurven kan det måske blive afgørende, måske ikke?

Men hvis der skal samles stemmer / fuldmagter, så må du jo melde ud...3/5 2009 15:18 stengård 09857de tal på stemme-fordeling passer ikke - Staxbos er færre end i artiklen og Lasse Lindblads er flere :)

Udover de små 4% herinde fra - sidder der nok en 12/13% (foreløbigt) der ser på situationen med samme øjne som mig .

Jeg taler lidt med alle "grupperinger" - og det er nok ikke klogt at gå dybere ned i havd vi p.t. taler om - men udgangspunktet er stadig så begrænset udvanding som muligt, så stram "indkøbspolitik" fremadrettet som muligt og en styrket bestyrelse - der tilgodeser alle parter i forhold til stemmer.. Især det sidste er vigtigt fremadrettet3/5 2009 13:58 butterboy 09852Puhh, Kaj og Peter Høstgaard kan forhåbentlig trække en kanin op af hatten.3/5 2009 14:11 stengård 09853det kan man kun håbe på - det undrer mig bare helt vildt at der INGEN udtalelser er fra selskabet... elelr den nuværende bestyrelse om HVAD de selv ønsker/vil.
3/5 2009 15:32 Tyregod 09858Hvorfor? Den nuværende ledelse har vist sig mindre egnet til at lede selskabet. Det har afstedkommet en livstruende likviditetssituation. På den baggrund er det heldigt for sleskabet, at en dygtig virksomhedsdoktor, der beviseligt har en flot trackrecord baag sig, nu forsøger at få kontrol med selskabet, nemlig Laurids Jessen. Den anden fraktion af spekulanter er i hvert fald ikke at foretrække.

Det er rigtigt, at Jessen tog sig godt betalt for sin indsats i VT holding, men aktionærerne fik mig bekendt også en kanonstigning på deres aktier.

For mig at se er den bedste løsning at Jessenfraktionen overtager selskabets ledelse, idet den nuværende ledelse er uegnet. Der er for mig heller ingen tvivl om, at det kommer til at ske. De sidder på en meget stor del af stemmerne, og skal blot have 2/3 dele flertal af de afgivne stemmer. Det vil være fordelagtigt at småaktionærerne støtter denne gruppe. I hvert fald er der ikke meget "Stengård" gruppen alligevel kan stille op mod de store fraktioner. Så skal der findes en løsning, er de små aktionærer nødt til at stemme for Jessenløsningen. Det ville sikre værdierne i selskabet.

For at være på den sikre side, bør aktionærer møde op på GFen selv og tage stilling, i stedet for at overlade deres stemmeretter til stengård, som ingen ved hvordan vil agere, når det kommer stil stykket.
Tyregod3/5 2009 16:06 butterboy 09861Men du giver op 20-30 pct af firmaet for 200 mio. kr? Det ser selvøfelig bedre ud med en konvertering ved den nuværende kurs end kurs 10, men jeg ville gerne have den op på omkring indre værdi.

man skal også huske på, at der er ved at ske en optøning af finansmarkederne (generelt, jeg kender ikke vindmølle-projekt finansiering), så lige pludselig er der måske alligevel ikke brug for alle de har ekstra penge, så mon ikke også jessen-fraktionen er i et vist tidspres for at sætte sig på selskabet3/5 2009 16:57 Tyregod 09865butterboy: det kan vise sig at være det bedste GES kan gøre. Man får ro på likviditetssituationen, færdiggjort MG. Derefter kan man realisere værdierne uden at skulle give panikrabat.
I hvert fald er det bedre end den anden fraktion, som beviseligt har taget r.... på selskabet igennem en lang årrække ved at sælge "projekter" ind i GES til opskruede priser. Meget kan man sige om Jessen, men han er en seriøs erhvervsmand med en flot trackrecord. Og småaktionærerne kan ikke gennemføre deres egen plan, hvad den så end måtte være. Men småaktionærgruppen kan måske forpurre fraktionernes planer. Det vil blot afstedkomme, at GES ikke kommer af med den uduelige ledelse, og at GES ikke får løst sin livstruende likviditetssituation.
Tyregod3/5 2009 21:24 HRmunk 09882Tyregod:

I stedet for at kaste os i støvet for Laurids Jessen som en "stor" redningsmand så tror jeg vores interesser er bedst tjent ved at holde øjnene på bolden i stedet for manden.

Som aktionærere har vi nogle velkendte interesser:

1) At der er en dygtig ledelse af selskabet
2) At bestyrelsen styrkes
3) At selskabet tilføres tilstrækkelig likviditet til at komme videre til en fornuftig rente.
4) At vi ikke mister en stor del af selskabet til en urimelig lav pris
5) At vi ikke bliver prakket dubiøse projekter på nakken af store aktionærere

Jeg synes det er fortidligt at lægge sig fast på om en Laurids Jessen løsning er den rigtige eller ej.

Guld kan købes for dyrt, og hvis Staxbo og Laurids Jessen har urealistiske forventninger om at skulle berige sig selv på vi andres bekostning skal vi da ikke sige tak og klappe hælene sammen.4/5 2009 02:07 Tyregod 09892HRMunk: Rigtigt at det hele afhænger af Jessengruppens tilbud. Man må bare gøre sig klart at småaktionærerne ikke er i stand til at hjælpe GES ud af den livstruende situation. Spørgsmålet er om det er blevet nemmere at skaffe den likviditet efter at der nu er gået magtkamp og dermed endnu mere fremtidig usikkerhed i den, set fra en kreditors synspunkt.
Jessen ER en seriøs mand, og han vil næppe komme med noget der er helt uspiseligt og som sætter ham i bås med de blakkede.
Tyregod3/5 2009 17:45 butterboy 09870Men du giver op 20-30 pct af firmaet for 200 mio. kr? Det ser selvøfelig bedre ud med en konvertering ved den nuværende kurs end kurs 10, men jeg ville gerne have den op på omkring indre værdi.

man skal også huske på, at der er ved at ske en optøning af finansmarkederne (generelt, jeg kender ikke vindmølle-projekt finansiering), så lige pludselig er der måske alligevel ikke brug for alle de har ekstra penge, så mon ikke også jessen-fraktionen er i et vist tidspres for at sætte sig på selskabet3/5 2009 19:11 butterboy 09877Men du giver op 20-30 pct af firmaet for 200 mio. kr? Det ser selvøfelig bedre ud med en konvertering ved den nuværende kurs end kurs 10, men jeg ville gerne have den op på omkring indre værdi.

man skal også huske på, at der er ved at ske en optøning af finansmarkederne (generelt, jeg kender ikke vindmølle-projekt finansiering), så lige pludselig er der måske alligevel ikke brug for alle de har ekstra penge, så mon ikke også jessen-fraktionen er i et vist tidspres for at sætte sig på selskabet3/5 2009 16:45 revisoren 09862Hmmm jeg synes jeg er ved at blive forvirret - nej jeg må sige at jeg har været forvirret et stykke tid, men det bliver værre og værre jo mere vi læser i aviser og på PI.

Hvor er ledelsen??? Vi hører intet fra dem.

Der burde som minimum komme en opdatering af situationen, deadlines fra tidligere medelelser er for længst overskredet, så nu bør der komme nye opdateringer. Dette kan ikke vente til 18 Maj og iøvrigt kan man ikke komme med ny information på en GF uden først at have meddelt til alle aktionærer i form af en fodsbørsmeddelelse.

Jeg er klar over at de næppe kan forklare nærmere om hvilke muligheder/begrænsninger de har for finansiering - der skal man naturligvis holde kortene tæte til kroppen - men en stillingtagen til hvad der foregår omkring dem kunne måske afhjælpe spørgsmålet om hvor vores fuldmagter skal sendes hen (hvem vil vi støtte).

Alle taler for deres sag og bruger medierne i stor stil, så man ikke ved hvad der sandt og hvad der er spin.

Vi har kun Stengård at holde os til på nuværende tidspunkt, de andre parter virker ikke troværdige - så en ledelsesudmelding ville da være på sin plads.

Det er iøvrigt heldigt at vi har Stengård til at adskille skidt og snot for os, selvom jeg efter at have læst Stengård's indlæg stadig er lidt forvirret, jeg kender simpelthen ikke de forskellige parter godt nok. Så en pixibog udgave vil blive påskønnet herfra.

Nu hvor alle parter ser ud til at bruge medierne (Berlingske) burde PI med Stengård som spysdpids måske også kontakte medierne og fortælle hvordan "sagen" ser ud fra vores side. Jounalisterne kan jo godt lide at få artikler serveret på et sølvfad, så det er vel blot at tage kontakt. Der er ingen tvivl om at der kommer flere artikler om GES i de kommende dage, så hvorfor ikke være med til at sætte agenda'en og måske sætte de andre parter under lidt pres.

PI kunne jo så passende blive markedsført som samlingspunkt for småaktionærerne. Debatten virker jo allerede godt som Q & A og PI er jo også allerede indblandet i indsamling af fuldmagter, så det skal jo så blot organiseres lidt bedre (forklaring af hvad vi står for, forklaring til downloadning og indsendelse af fuldmagt osv.). Alt det skal jo ske hurtigst muligt - der er jo ikke meget tid.

Jeg ved ikke om vi kan blive tungen på vægtskålen, men omtale i medierne kan også være utrolig vigtigt i denne her sag.3/5 2009 16:48 akademikeren 09863Hej revisoren, Vi har faktisk udsendt en pressemeddelelse og jeg er blevet interviewet af dagbladenes bureau, det er så blevet til den historie som cirkulerer nu, blot uden omtale af PI. Men det var faktisk vores pressemeddelelse der var med til at begynde det.3/5 2009 16:52 revisoren 09864OK - tak for svar

Kan man læse jeres pressemeddelelser et eller andet sted her på siden?3/5 2009 17:03 akademikeren 09867Hej igen, nej men jeg kan lægge den op imorgen...TRÅDOVERSIGT