Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Ulovlige generalforsamlinger i OMX-selskab.


9054 malurt 27/4 2009 22:34
Oversigt

Som det er bekendt her på siden skal aktieselskaber, hvor aktierne helt eller delvis er ihændehaveraktier offentliggøre indkaldelser til generalforsamling på Erhvervs og selskabsstyrelsens informationssystem - det såkaldte CVR register.

En lille stikprøve på 6 stk har afsløret det bedrøvelige resultat, at heller ikke DSV kender reglen. Da et opslag giver følgende:

"Selskab: DSV A/S
CVR-nr: 58233528Virksomheden har ikke offentliggjort indkaldelser til generalforsamling på cvr.dk "

Inden I drager afsted for at deltage i generalforsamlingen på torsdag skulle I måske lige ringe til DSV og spørge om de nu er 100% at den bliver gennemført.


27/4 2009 22:38 akademikeren 09055Halleluja for at du har fået en PC der kan skrive. Årets Scoop!!!!27/4 2009 22:38 stengård 09056genialt Malurt.... Åh hvor godt (eller rettere sagt skidt -for dybest set er det jo da nogen scheisse)

stengård27/4 2009 22:40 Hya 09057Malurt altså!

det er dog genialt det du præsterer.

Hya27/4 2009 22:40 stengård 09058vi burde sætte en af stedets "resident autists" til at undersøge hvor mange "ulovlige GF'er" der har været holdt bare de sidste par måneder - de kan nemlig omstødes !!! (hvis ellers man gider det...)27/4 2009 22:41 Kongkurs 09059Malurt - du har vel på behøring vis rettet dit spørgsmål til DSV's bestyrelse / direktion :" Kære Direktør - behøver jeg møde op til generalforsamlingen, eller aflyster I 5 minutter efter stat pga. manglende lovlig indkaldelse? (I har ikke indkaldt via cvr)

Hold da op for en grimme en....27/4 2009 22:50 malurt 09061den er ikke rar for DSV - jeg har ingen aktier i DSV p.t, så jeg er ikke indbudt til festlighederne på torsdag.

For en sikkerheds skyld har jeg dog set i DSV vedtægter, at der er ihændehaveraktier og jeg har kontrolleret cvr. nummeret til DSV årsrapport, så jeg er sikker på, at det er er godt nok, den er dårlig :)
27/4 2009 22:52 Kongkurs 09062Malurt - du skal ha en pris.....

Hvilken snus kan du bedst lide ;)27/4 2009 22:49 nohope 09060Det slår langt vittighederne i loungen, langt.

nohope27/4 2009 23:04 TDAE 09063Godt gået Malurt!28/4 2009 02:26 malurt 09085
Vedtægterne siger:

7.1 Selskabets Baktier er børsnoterede. De udstedes og registreres gennem Værdipapircentralen. Baktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver og er frit omsættelige.

**************************

Aktieselskabsloven § 73 siger:

” Stk. 2. Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Kan selskabets aktier lyde på ihændehaveren, skal indkaldelsen ske i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. ……………….”

**************************
Søgning i CVR-registret viser:


”Selskab: SANISTÅL A/S
CVR-nr: 42997811


Virksomheden har ikke offentliggjort indkaldelser til generalforsamling på cvr.dk ”

**************************


Af referatet af gårsdagens generalforsamling fremgår det:

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig…

http://www.sanistaal.dk/fileadmin/user_upload/Fondbor..


**************************

Nu må vi håbe, at der ikke skete noget vigtigt på den generalforsamling, så der ikke pludselig møder en sur aktionær der kender aktieselskabsloven:

§ 81. Søgsmål i anledning af en generalforsamlingsbeslutning, som ikke er blevet til på lovlig måde eller er stridende mod denne lov eller selskabets vedtægter, kan anlægges af en aktionær eller et medlem af bestyrelsen eller af en direktør.
Stk. 2. Sag skal være anlagt senest tre måneder efter beslutningen. Ellers anses beslutningen for gyldig.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 finder ikke anvendelse,1) når beslutningen ikke lovligt kunne tages selv med samtlige aktionærers samtykke,
2) når der ifølge denne lov eller selskabets vedtægter kræves samtykke til beslutningen af alle eller visse aktionærer og sådant samtykke ikke er givet,
3) når indkaldelse til generalforsamlingen ikke er sket eller de for selskabet gældende regler for indkaldelse væsentlig er tilsidesat,
4) når den aktionær, der har rejst sagen efter udløbet af den i stk. 2 angivne tid, men dog senest 24 måneder efter beslutningen, har haft rimelig grund til forsinkelsen og retten på grund heraf og under hensyntagen til omstændighederne i øvrigt finder, at en anvendelse af bestemmelserne i stk. 2 ville føre til åbenbar ubillighed.

Stk. 4. Finder retten, at generalforsamlingsbeslutningen omfattes af bestemmelsen i stk. 1, skal den ved dom kendes ugyldig eller ændres. En ændring af generalforsamlingsbeslutningen kan dog kun ske, såfremt der nedlægges påstand derpå og retten er i stand til at fastslå, hvilket indhold beslutningen rettelig skulle have haft. Rettens afgørelse har også gyldighed for de aktionærer, der ikke har anlagt sagen.

****************
Det kan blive noget af en sport det her......
28/4 2009 03:24 TDAE 09086Uha uha!

Det kan da ikke kun være i GES der findes aktionærer, som har brug for at trække i nødbremsen. Een aktionær i et selskab med ikke navnenoterede aktier er nok.

Det bliver ganske spændende det her.28/4 2009 12:54 stengård 09109er der nogen opdatering på udviklingen i hhv. DSV og Sanistål ?

Har Pressen opdaget det ?28/4 2009 20:21 malurt 09219Noget må der være sket i løbet af dagen.

DSV har nu få indsendt en oplysning til CVR-registret:

"Cvr-nr: 58233528
Navn: DSV A/S
Adresse: Banemarksvej 58
2605 Brøndby
Kommune: Brøndby
Registreringer: Indbydelse til generalforsamling
Offentliggjort: 28.04.2009
Tidspunkt: 30-04-2009 13:00:00
........................"

Offentliggjort 28.04.2009 står der...

Om den holder i byretten tvivler jeg da lidt på. Mon ikke der gælder samme indkaldelsesfrister, som for navne-noterede aktionærer?

Jeg ved det ikke; hvis den går, synes jeg, at DSV bør finde min mailadresse, så de kan fortælle mig, hvor jeg skal hente 12 kasser af den bedre rødvin.
28/4 2009 20:35 akademikeren 09221Kære Malurt, Jeg er idag blevet interviewet af Dagbladenes Bureau og bad dem om at rette henvendelse til DSV.

Jeg håber vi kommer I i løbet af morgendagen.

28/4 2009 21:34 Tyregod 09234flotflot, malurt, så ka de lær det derinde i de børsnoterede virksomheder med egne juridiske afdelinger....
Tyregod30/4 2009 15:27 malurt 09581DSV generalforsamlingen skulle begynde i dag kl. 13,00.
De gennemfører åbenbart.30/4 2009 15:31 akademikeren 09583Ja de indkaldte gennem E0gS i tirsdags....30/4 2009 15:50 stengård 09589er det tidsnok ?30/4 2009 15:53 malurt 09592ja, og loven siger, at indkaldelse skal ske senest 8 dage før. Vedtægterne kan give en længere frist.

Nu er det ikke første gang DSV holder en ulovlig generalforsamling, og hidtil er alt jo gået godt, så det gør det forhåbentligt også denne gang.30/4 2009 16:11 stengård 09598vi er næsten alle lige for loven... men kun næsten - og især ikke
alle30/4 2009 16:38 malurt 09608Så længe, der ikke er nogen der gør indsigelser, går det. Hvis en aktionær havde gjort indsigelser, tror jeg dirigenten var blevet nødt til, at sende forsamlingen hjem igen.

Nu må DSV leve en periode i uvished om der kommer en sur aktionær, som vil have erklæret generalforsamlingen ugyldig. Den risiko-kalkulation har DSV ledelsen sikker foretaget.30/4 2009 23:08 malurt 09661vi må lige have sluttet emnet med hvordan DSV klarede det lille problem. Det kan nu medtages i håndbog for dirigenter.

Og DSV skylder mig stadig 12 kasser af den bedre rødvin, synes jeg.

Løsningen var at Dirigenten opremsede alle de steder generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at indkaldelsen i Erhvervs og selskabsstyrelsen informationsystem var sket den 28. april, men da der var indkaldt rettidigt på alle de andre måder, mente dirigenten at aktionærerne måtte antages at være bekendt med generalforsamlingens afholdelse. Ingen protesterede mod den udlægning.

De aktionærer der var mødt op er så taget i ed.

Af hensyn til dirigenthåndbogen vedhæfter jeg generalforsamlingsreferatet, med løsningen på side 4. Jeg vil sætte pris på, at kommende lærebogsskribenter kalder det lex-Malurt.30/4 2009 23:16 collersteen 09662Iøvrigt er det da et af de eneste brugbare generalforsamlingsreferater der bliver udsendt fra de børsnoterede selskaber.....
Det kan man jo reelt bruge til noget selvom man ikke var til stede.

DSV er gode til IR.... lige pånær indkaldelser, men det har de vel lært nu takket være dig Malurt30/4 2009 23:37 malurt 09668hvis vi skal være helt fair må det være takke være Lasse Lindblad - men lex Malurt lyder nu bedre end lex Lasse.30/4 2009 23:19 stengård 09663det var ligegodt pokkers... jeg synes først og fremmest at DSV burde anerkende din indsats og påskønne den - for der er nok ingen tvivl om at det er foranlediget af dit detektivarbejde.

Men hvordan man kan tage de fremmødte aktionærer i ed for de som ikke er der - er lidt af en gåde...

En enkelt sølle aktionær der melder sig med besked om ikke at have set GF'indkaldelsen - så skal showet gå om - egentlig overraskende at de tør tage chancen - eller måske - mangel på respekt for deres aktionærer30/4 2009 23:25 collersteen 09666Kender man 80-90% af de fremmødte aktionærer til et C20 selskabs GF er de nok mere end glade for at kunne møde op igen til endnu et traktement, hvor man kan vælte sig i "gratis mad og vin og øl".....

... hvis DSVs GF da er en af den slags.... og ikke blot en kedelig en med kaffe og kage....

Iøvrigt, Poul Bøegh lyder som en gammel GF kending der ynder at indtage talerstolen...?30/4 2009 23:31 malurt 09667En aktionær der ikke var til stede vil altid kunne komme og påstå, at han intet kendte til generalforsamlingen og at den derfor er ulovlig indkaldt.

DSV ledelsen - og dirigenten - har vel vurderet, at der ikke har været noget så kontroversielt på dagsordenen, at nogen aktionær kan have interesse i et søgsmål om den sag.

Reglen om offentliggørelse i E&S systemet er vist fra 2006 og det er nu første gang, at DSV overhovedet har indkaldt i det system. Mindst 2 tidligere generalforsamlinger har været ulovlige - og der er intet sket. Så DSV kender risikoen.

Hvad lavede Lasse Lindblad i dag? Han burde jo have været til stede og protesteret. Det havde været bedre underholdning.4/5 2009 00:10 Ghosttool 09884Hvad var det der gjorde at generalforsamlingen i GES vitterligt ikke blev afholdt? Der var vel trods alt kun tale om en fodfejl?

Mvh.


Ghosttool4/5 2009 00:29 stengård 09886men en fodfejl der ville have betydet at alle beslutninger på GF'en kunne kaldes ulovlige efterfølgende. Da dirigenten jo sikkert var klar over at der i løbet af GF'en VILLE komme kontroversielle beslutninger havde han vel reelt intet valg

stengård4/5 2009 00:36 Ghosttool 09887Okay, forstås men der må jo have været en og anden der havde fået øje på den detalje, for der var vel ikke nogen tvivl for dem der ville til gen. fors. at det nu var på denne dato?


Mvh.


GhosttoolTRÅDOVERSIGT


9063 Godt gået Malurt!..
27/4 23:04 TDAE 0

9589 er det tidsnok ?..
30/4 15:50 stengård 0