Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Amagerbanken.... hvor er stedets ekspert


9393 stengård 29/4 2009 16:45
Oversigt

The Artist formenrly known as Stinker er jo vores resident ekspert på Amagerbanken. sakset fra RB-Børsen: Amagerbanken fastholder sine forventninger til 2009 i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal. Samtidig oplyser banken, at den vil ansøge om 1,4 mia. kr. i kapital fra Bankpakke II.
Efter et meget udfordrende 2008, har vi oplevet de første måneder af 2009 som mere stabile. Den økono-miske krise og de svage konjunkturer bevirker, at bankens nedskrivninger er på et forventet højt, om end væsentligt reduceret niveau. Den negative udvikling, der startede på ejendomsmarkedet, har nu, bredt sig til andre sektorer, hvor bankens eksponering er markant lavere, udtaler adm. direktør Jørgen Brændstrup.

det havde jeg godt nok ikke set komme - men flot er det da. Måske der har været nogen der har haft det på fornemmelsen - kursen de sidste par måneder har da haft en udvikling der kunne tyde på at enekelte havde regnet det ud. Jeg håber at "the artist formerly known as Stinker" har beholdt sine aktier...29/4 2009 16:54 collersteen 09394Her er hele meddelelsen og link...
Nederst har jeg indsat SparNords samtidige meddelelse. Så er der lidt at sammenligne med... (bemærk iøvrigt opjusteringen af basisindtjeningen fra SparNord)

Amagerbanken A/S Kvartalsrapport Meddelelse nr. 07 - 29. april 2009
NASDAQ OMX Copenhagen
29.april 2009
Pressen

Meddelelse om delårsrapport for 1. kvartal 2009
Basisindtjeningen før nedskrivninger tilfredsstillende.
Handelsindtjening på tilfredsstillende niveau - lavere handelsaktivitet.
Ned­skriv­­ninger­ på udlån på forventet niveau.
Forvent­nin­ger­ne til basisind­tjenin­gen før ned­skriv­nin­ger i 2009
fastholdes.
Inden udgangen af april 2009 indleverer banken ansøgning om deltagelse i
Bankpakke II med 1.400 mio.kr.

Amagerbankens bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal
2009,
der er aflagt under de fortsat svage konjunkturforhold, med den særlige risiko
og usikkerhed, der følger heraf. Delårsrapporten er vedlagt.

Fra delårsrapporten skal særligt fremhæves:
Basisindtægter udgør 289 mio.kr., hvilket er på niveau med 1. kvartal 2008.
Omkostningsprocenten udgør 56,4 % og er på niveau med 1. kvartal 2008.
Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 136 mio.kr., hvilket er på n
iveau med
1. kvar­­­tal 2008.
Nedskrivninger på udlån udgør 75 mio.kr., som følge af de fortsat svage
kon­­junk­tur­for­hold, der også fremadrettet særligt kan påvirke bankens
erhvervsrettede aktiviteter.
Beholdningsresultatet udgør 31 mio.kr. mod minus 49 mio.kr. i 1. kvartal 2008.
Sektorrelaterede omkostninger udgør 44 mio.kr. og er en væsentlig udgiftspost i
1. kvartal 2009. Omkostningerne vedrører bankens bidrag til Det Private
Beredskab under Bankpakke I.
Periodens resultat før skat udgør 47 mio.kr.
Solvensen udgør 10,9 %, heraf udgør kernekapitalen 6,9 %.
Forventningerne til basisindtjeningen før nedskrivninger for hele 2009
fastholdes på nivea­u­et 480-520 mio.kr.
Banken ansøger om optagelse af hybrid kernekapital på 1.400 mio.kr. under
Bankpakke II.

”Efter et meget udfordrende 2008, har vi oplevet de første måneder af 2009 som
mere stabile. Den økono­miske krise og de svage konjunkturer bevirker, at
ban­kens nedskrivninger er på et for­ven­tet højt, om end væsentligt reduceret
niveau. Den negative udvikling, der startede på ejen­do
ms­mar­kedet, har nu,
bredt sig til andre sektorer, hvor bankens eksponering er markant lavere,
ud­­taler adm. direktør Jørgen Brændstrup.

Henvendelse:
Adm. direktør Jørgen Brændstrup, telefon 32 66 60 01

Vedhæftet: Delårsrapport for 1. kvartal 2009 for Amagerbanken (meddelelse nr.
07, 29. april 2009)


See attachment: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223446


Og SparNord:

Spar Nord Bank A/S Kvartalsrapport Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 for Spar Nord Bank A/S
Tilfredsstillende vækst i basisindtjening før nedskrivninger
til 274 mio. kr. - nedskrivninger på udlån og bidrag til sektorløsninger
reducerer resultatet før skat til 49 mio. kr.

• Vækst i nettorenteindtægter på 49 pct. til 466 mio. kr. (å/å)
• Fald i nettogebyrindtægter på 3 pct. til 101 mio. kr. (å/å)
• Vækst i kursreguleringer fra 8 mio. kr. til 80 mio. kr. (å/å)
• Omkostningsvækst på 16 pct. (å/å) inkl. integration af filialer fra Roskilde
Bank
• Basisindtjening før nedskrivninger næsten fordoblet til 274 mio. kr. (å/å)
• Nedskrivninger på udlån mv. på 133 mio. kr., svarende til en
nedskrivningsprocent på 1,13 p.a.
• Beholdningsindtjening på -35 mio. kr.
• Bidrag til sektorløsninger i regi af Det Private Beredskab: 58 mio. kr.
• Vækst i bankindlån på 14 pct. og vækst i bankudlån på 1 pct. (å/å)
• Solvensprocent på 11,8 - individuelt solvensbehov på 7,8 pct.
• Overdækning i forhold til strategisk likviditetsmål forbedret, nu 5,0 mia.
kr.
• Forventningerne til årets basisindtjening før nedskrivninger opjusteres til
750-900 mio. kr.
• Forventningerne til årets nedskrivningsprocent opjusteres til 1,00-1,25 p.a.
• Uændret Moody's rating: C, A1, P-1 (outlook stable)

Vi har oplevet en tilfredsstillende vækst i basisindtjeningen før
nedskrivninger, der i årets 1. kvartal nåede 274 mio. kr. - næsten en
fordobling i forhold til samme periode sidste år. Nedskrivnin
ger på udlån på
133 mio. kr. og vores bidrag til Det Private Beredskab på 58 mio. kr. er dog
med til at trække kvartalsresultatet før skat ned på 49 mio. kr. Udviklingen i
basisindtjeningen før nedskrivninger gør imidlertid, at vi samtidig med
offentliggørelsen af vores resultat for 1. kvartal 2009 opjusterer
forventningerne til året som helhed. Således forventer vi nu en basisindtjening
før nedskrivninger på 750-900 mio. kr. mod de tidligere udmeldte 600-800 mio.
kr., siger adm. direktør Lasse Nyby.


See attachment: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223451
29/4 2009 16:57 Thure 09395"Sjovt nok" er det kun Jyske Bank der har skuffet sådan rigtig for alvor. Gad vide, hvad Danske Bank nu mente med, at man ikke skulle holde danske bankaktier over kvartalsrapporterne. Kan jeg slet ikke gætte. Må tænke over det igen - og igen - og igen ;−)

Damn! Danske Banks kvartalsrapport bliver en regulær fucking (pardon my french) katastrofe!!!29/4 2009 17:09 Stinker 09397Du kan tro jeg har beholdt dem - jeg har også suppleret, senest i 32.
Jeg ville have begået en sammmenfatning om situationen, men jeg er holdt op med at ryge, og har derfor meget svært ved at sætte bogstaverne sammen til noget udbytterigt. Jeg skal forsøge iaften/morgen.29/4 2009 18:33 akademikeren 09406Flot gået Stinker....mange gode tanker om både det ene og det andet til dig herfra. Glæder mig til at se dig igen!29/4 2009 17:12 Stinker 09399Og tak i øvrigt for anvendelsen af mit nye fine nick, samt fordi du insisterer på at anvende et "r" som i "artist" frem for et "u" som i "autist".1/5 2009 12:34 malurt 09697Med statslig egenkapital, der må formindske risikoen er det gode spørgsmål om der nu er blevet for stor forskel i værdiansættelserne af de gode og det mindre gode banker:

Ringkøbing Landbobank - Indre værdi 374, kurs 440
Spar Nord Bank - Indre værdi 74 - kurs 49
Amagerbanken - Indre værdi 161 - kurs 48.
TRÅDOVERSIGT