Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Spørgsmål ang. skat


97083 Poulsen75 15/9 2021 21:55
1
Oversigt

Hej Alle,

Mit spørgsmål ang. skat går på hvordan man må behandle tab på aktier.

Hvis man har realiseret gevinster for 100.000,- på årsbasis og man har urealiserede tab for 10.000,- , er det så tilladt at realisere dette tab for at kunne fratrække tabet i årets gevinst, for så umiddelbart derefter at købe de samme tabsgivende aktier igen?
For eksempel:
100.000,- gevinst på Ambu
10.000,- tab på Lundbeck
=90.000,- netto gevinst som beskattes 27/42
Øjeblikket efter tabet på 10.000,- realiseres købes de samme tabsgivende aktier tilbage fordi man tror på at de vil komme til at stige igen inden for næste skatteår.

Jeg håber mit spørgsmål er til at forstå.


16/9 2021 10:35 Kopmand 097091Godt spørgsmål. Det kunne jeg også godt tænke mig at vide.
Og hvor lang tid skal der evt. gå mellem salg og køb af de tabsgivende aktier...16/9 2021 16:59 Thorkild01 097105Når det gælder Skat, kan man som borger aldrig føle sig sikker :( Det er dog mit klare indtryk, det forholder sig som du spørger om i dit eksempel. Når du foretager en transaktion, skal din bank indberette denne til Skat. I dit tilfælde har du solgt en position Lundbeck med tab. At du så samme dag fortryder :) og køber samme position igen til samme/højere/lavere pris skulle i princippet betyde, du åbner en ny Lundbeck position, der først vil få betydning overfor Skat den dag, du vælger at sælge den igen. Sådan burde det i hvert fald være, men som sagt, når det gælder Skat kan man aldrig vide sig sikker :(16/9 2021 17:20 Hyst 097106https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946281

Reglerne er sådan set ganske klar, men der kan være forskel på den måde ejeren og skat vuderer den.

Men manges holdning er mere idiologisk end juridisk, når det kommer til Skat.
16/9 2021 17:20 Manfred 197107Du skal genkøbe de solgte aktier igen. køb evt. næste dag efter dit salg, så har du løbet en kurs risiko. Også er alt lovmæssigt korrekt.16/9 2021 17:22 Skidtmads 397108


Hej Poulsen75 - og Kopmand.

Jeg læste spørgsmålet; og ventede at andre - mere kompetente - ville give deres besyv/svar derpå. Men da der ikke er sket "en hel masse" prøver jeg lige efter bedste evne. Det bliver desværre en "væven rundt", da der tilsyneladende ikke er klare retningslinier på emnet. Spørgsmålet er logisk nok stillet i diverse aktie-fora igen og igen, idet der hele tiden kommer nye aktionærer på banen - for hvem det pludselig bliver relevant at vide noget om! Og HVER gang bliver vejledningen noget "jeg tror, men måske - eller eventuelt - prøv at spørge skat".

Dit spørgsmål er stillet meget klart; synes jeg - og jeg vil undgå at forholde mig til ANDRE modregninger end de, du har i det samme, åbne depot. Altså: I samme depot har du tjent kr. 100.000 og tabt kr. 10.000. De beløb kan modregnes. For at kunne modregnes, skal der som udgangspunkt realiseres gevinst/tab i samme skatteår. (Man kan fremskyde tab; men det må være i kapitel 2!)

Som oftest opstår denne debat i december måned, hvor det går op for folk, om de har performet godt eller skidt. Behovet for at optimere opstår spontant - og der bides negle døgnet rundt.
Hvad kan SKAT se? Kan SKAT læse mine tanker? Hvor god er jeg til at bortforklare?

En "spade" er "en spade" og dit formål er at betale mindst muligt i skat/at optimere din gevinst!
De 311 andre gange, jeg har læst svar på spørgsmålet, hedder det sig, at man ikke må "spekulere i salg og genkøb - med det formål at få gunstigere skattevilkår". Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at der "skal være en vis kursmæssig risiko forbundet med at sælge sine aktier - inden genkøb".
Så melder Fanden sig på banen! For sælger du mandag - og genkøber fredag - kan der jo indløbe en opjustering onsdag, og så må vi jo sige, at du har opfyldt kravet om at løbe en risiko. Sælger du mandag kl. 13.00 og genkøber kl. 16.00 kan man jo også godt argumentere for, at du har løbet en risiko. Men sælger du mandag for 50.000 kr. aktier kl. 13.10.54 og genkøber den samme mængde i samme aktier klokken 13.12.04, så er det at problemet indtræder; for var det "spekulation", eller "almindelig handel"? Det er DET, det hele handler om; "spekulerede" du, eller var det bare "tilfældigt"? I den sammenhæng vil jeg glæde mig over IKKE at skulle være vurderingsmand ved SKAT.

Altså er det et vurderingsspørgsmål, om man har efterlevet en vis "Risikoperiode". Jeg har til dato ikke hørt om nogen, der er blevet ramt i det spørgsmål, men hvis du for en sikkerheds skyld venter med at genkøbe til dagen efter, så tror jeg du kan sove ganske roligt....
i bedste mening.
Skidtmads

16/9 2021 17:25 Skidtmads 297110nå, ja,.... så VAR der jo andre bedre vidende, der meldte sig på banen. Det nåede jeg ikke at se, inden jeg trykkede på send. beklager...16/9 2021 18:00 vestasfan 197111Du kan realisere en gevinst/tab dagligt uden problemer. Det er jo det ex. daytradere gør. Omkring beskatning ved skift på et kalender år, vil skat gerne ha nogle dages pause inden du køber igen. Dette er et fortolkningsspørgsmål.16/9 2021 21:32 Insolvens 197114Det korte simple svar er, at der i skattemæssig forstand skal foreligge en reel afståelse for, at der er realiseret et tab, der kan anvendes til modregning i en avance. Det kræver bl.a., at dispositionerne med salg og genkøb indebærer en reel kursrisiko. Hyst har linket til DJV med netop denne udlægning af praksis.

Udfordringen er, at bedømmelsen af, hvornår der foreligger en reel kursrisiko, selvfølgelig er konkret og afhænger af de konkrete omstændigheder. Det betyder, at der er forskel på bedømmelsen afhængig af, om aktien fx er en ultralikvid C25-aktie eller en unoteret meget sjældent omsat aktie. I førstnævnte situation vil perioden, der skal forløbe, for at tale om en reel kursrisiko alt andet lige være meget kortere end i sidstnævnte tilfælde.

Om udsagnet i DJV: "...Finder salget og genkøbet sted samme dag, vil salget typisk ikke kunne tillægges skattemæssig virkning..." egentlig er tilstrækkelig nuanceret til at afspejle praksis fyldestgørende, kan måske nok overvejes. Men den næste del af udsagnet "...Er der derimod gået flere dage mellem salget og tilbagekøbet, kræves der særlige grunde for at tilsidesætte salget..." er interessant, fordi det som udgangspunkt indebærer en mulighed for at tilrettelægge dispositionerne sådan, at der opnås en høj grad af sikkerhed for, at Skattestyrelsen anerkender dispositionerne skattemæssigt. Det vil således i eksemplet med Lundbeck være sådan, at her må det kunne forventes, et genkøb 2 dage efter salget i hvert fald anerkendes, så længe der er tale om rent salg og køb gennem almindelig broker. Omvendt vil der altså ikke være sket afståelse i skattemæssig forstand, hvis der fx samtidig eller med sekunders mellemrum placeres en salgsordre og en købsordre i aktien.

Det er helt i orden, at tilrettelægge sine dispositioner sådan, at der sker en skattemæssig optimering - men det går ikke, hvis dispositionerne ikke er reelle og alene har til formål at undgå skat.
16/9 2021 21:58 Slåen 097115Ved en tidligere lejlighed hvor dette spørgsmål blev diskuteret var der en der ringede til skat og spurgte om sagen. Han fik at videre fra medarbejderen i skat at de vurderede der bør være tre dage mellem salg og genkøb. Medarbejderen bekræftede også at hvis man var daytrader ville skat ikke anlægge sådan en vurdering. Det kræver jo så at man rent faktisk har sådan et handelsmønster.17/9 2021 03:02 PMPirate2 197116Der er allerede kommet mange gode svar på spørgsmålet, men jeg vil lige tilføje et par kommentarer om hvordan jeg selv gør, da jeg aldrig har haft problemer med Skat omkring det.

Men først vil jeg lige nævne den omvendte situation: Hvis årets aktieindkomst kommer under progressionsgrænsen, hvor den ellers ligger over. Den situation var jeg ude i sidste år, og her lavede jeg et skatteteknisk salg med profit for fuldt ud at udnytte den lave skattesats. For de frie midler jeg fik ind købte jeg en anden aktie, og samtidig købte jeg ind i mit pensionsdepot af den aktie jeg havde solgt for frie midler. Der er en så stor forskel på at betale 27% eller 42% i aktieskat at jeg gerne betaler en lille del af skatten tidligere, hvis jeg kan nøjes med at betale den lave skattesats.

Jeg gør mest i forholdsvis illikvide aktier, hvor spreads ofte er store. Derfor køber eller sælger jeg næsten altid ved hjælp af limiterede ordrer, og venter til der kommer en sælger eller køber i markedet til min kurs.

Når jeg vil realisere et tab (typisk sidst på året) bruger jeg som altid når jeg handler (men aldrig når jeg træffer beslutninger om at handle) teknisk analyse. Når det for mig ligner der kunne være en midlertidig top lægger jeg limiterede ordrer ud på at sælge. Allerede samtidigt lægger jeg limiterede ordrer ind på at købe igen til en lavere pris; i starten indtil jeg har solgt til ikke særligt konkurrencedygtige priser.

Det tager mig typisk en uge eller to at gennemføre sådan et skatteteknisk salg og genkøb. Men det kan for det meste betale sig for mig at være så tålmodig, for de fleste gange ender jeg med at have genkøbt til en lidt lavere pris end den jeg solgte til.

Hvad Skat ser er en række handler i en aktie i en kort periode. Til tider både køb og salg samme dag. Resten af markedet kan glæde sig over at se mindre spreads i markedet i denne periode.

Skat har aldrig brokket sig over denne fremgangsmåde, og ifølge min skatteadvokat er der ingen problemer, da jeg løber en reel kursrisiko.17/9 2021 09:27 Poulsen75 397126Tak for alle de fine svar. Jeg tænker jeg ser på det igen i november, men nu ved jeg hvordan jeg kan gribe det an.

God dag til alle!17/9 2021 13:19 SofC I 097132Jeg ringede og spurgte Skat, vi har ikke "Wash-Sale" reglen her i Danmark så hun mente ikke der var et problem. Altså at sælge en aktie med tab, og købe den igen endnu billigere.

Det ser dog ud til som de andre skriver at det er endnu en elastik-regel.

Jeg ved ikke hvis man handler i udlandet på en udenlandsk platform, så kan man måske komme i klemme?17/9 2021 16:03 Insolvens 297133En sidste generel ting:

Mundtlig vejledning i telefonen fra en medarbejder i et kundecenter i Skattestyrelsen på det i sagens natur meget begrænsede faktuelle grundlag har ikke nogen stor retskildeværdi, og det vejledende udsagn yder ikke nogen god beskyttelse i forhold til en senere egentlig bedømmelse af de foretagne dispositioner - heller ud fra praksis om individuelle retsbeskyttede forventninger.

Det er derfor, at fx DJV er mere interessant. Indholdet af DJV er udtryk for Skattestyrelsens generelle opfattelse af gældende ret, og den er bindende for Skattestyrelsen, medmindre indholdet er i åbenlys modstrid med fx loven, domme og andre retskilder på højere niveau. DJV har således cirkulærestatus, og lighedsgrundsætningen giver et krav på at blive behandlet i overensstemmelse med indholdet af DJV. Så ligger dispositionerne inden for rammerne af DJV, er udgangspunktet, at det ikke kan ændres ved en senere bedømmelse.

Og hvis man vil være helt sikker på at kende den skattemæssige behandling af dispositionerne på forhånd, så er der muligheden for at få et bindende svar.

Budskabet er, at man måske skal være forsigtig med at tillægge mundtlige svar for stor betydning.22/9 2021 21:24 SofC I 097206Så skal vi alle sammen skrive ind og betal for et skriftligt svar, lol?TRÅDOVERSIGT