Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
6/11 17:50
af Helge Larsen/PI-redaktør
Denne session er slut.
6/11 17:49
af Henrik Moltke
Det er mig der takker - det var nogle rigtig gode spørgsmål og en fornøjelse at være med. God aften. Vh. Henrik
6/11 17:49
af Helge Larsen/PI-redaktør
Tusinde tak Henrik Moltke for mange gode og informative svar. Vi ser frem til en eventuel opfølgende Q&A i begyndelse af 2020.
6/11 17:48
af Henrik Moltke
Lægemiddeludvikling er meget kapitalkrævende og det vil altid være en vurdering om man skal spørge sine aktionærer om de vil gå med i en finansiering, eller om man skal forsøge at få en partneraftale på plads. Dertil hvis der opstår muligheder for gunstig finansiering, vil vi selvfølgelig overveje det.
6/11 17:45
af jvejle
Som ret loaded i OV vil det være rart at vide hvad der vil trigge den næste kapital-rejsning....
6/11 17:45
af Henrik Moltke
Først og fremmest et fokus på at bringe de tre projekter frem til nogle værdiskabende milepæle. Herunder meget gerne en partneraftale på den lidt længere bane. Dertil mener jeg også at det er vigtigt at vi kommunikerer klart hvad vores mål er, og at vi også leverer på mål.
6/11 17:41
af butterboy
Der har været en enorm destruktion af shareholdervalue samtidig med at firmaet stadig har leveret fremskridt. Hvordan kan det ændres
6/11 17:41
af Helge Larsen/PI-redaktør
To spørgsmål tilbage.
6/11 17:41
af Henrik Moltke
Vi har nævnt i vores investorpræsentation at vi vil påbegynde dialogen med FDA i løbet af 2020, det er alt jeg kan sige om det.
6/11 17:39
af collersteen
Hvornår kan vi forvente en afklaring på jeres samtaler med bl.a. omkring Dovitinib og den mulige NDA på de eksisterende RCC-fase-3 data?
6/11 17:39
af Henrik Moltke
Cut-off-grænsen kan jeg ikke sige noget om på stående fod. Med DRP'en sigter vi mod at fordoble effekten af Dovitinib selv. Lige nu har vi ikke planlagt et direkte sammenligningsstudie.
6/11 17:37
af collersteen
Hvor meget bedre skal Dovitinib være i forhold til Nexavar for sandsynligt at opnå godkendelse? Kan I pt. sige noget om hvilken cut-off grænse I skal bruge ved DRP/Dovitinib ?
6/11 17:36
af Henrik Moltke
Vi kan se at med de tre prioriterede projekter at vi burde kunne tage en dialog med FDA og EMA inden for 2-3 år. Hvornår de så kommer på markedet er svært at sige bl.a. på grund af sagsbehandlingstiden hos myndighederne.
6/11 17:35
af mikaels
hvornår regner man med at komme på markedet med et af produkterne
6/11 17:34
af Henrik Moltke
Nej, vi har primært brugt DRP'en til vores egne syv projekter.
6/11 17:33
af collersteen
Er eller har DRP været udlicenseret til andre? (udover Cadila, hvis man regner dem med i puljen)
6/11 17:33
af Henrik Moltke
Nej. Dette er en fortegningsemission til eksisterende aktionærer. Og hvis det sker vil det blive meldt ud som det kræves af First North.
6/11 17:32
af collersteen
Tegner ledelse og bestyrelse units i emissionen?
6/11 17:32
af Henrik Moltke
Hvis vi skal være helt realistiske vil vi ikke kunne lave en aftale på 2X-121 før vi har gode data fra et fase 2 klinisk studie. Men hvis der opstår en samarbejdsmulighed vil vi selvfølgelig forfølge den.
6/11 17:31
af butterboy
Vil I overveje partnere på X-121 på et tidligt stadium eller vil I afvente fase 2 result ater?
6/11 17:31
af Henrik Moltke
Potentialet for brystcancerlægemidler i hele verden er over 25 mia. USD, så vi ser store muligheder for lægemidlet også her i Europa. Det vil ikke være seriøst at komme med et specifikt bud på potentialet på nuværende tidspunkt.
6/11 17:30
af Henrik Moltke
Vi har set i foreskellige artikler, at omsætningen i USA er over 100 mio. USD, men da R-Pharm, som har rettigheder i USA ikke selv har publiceret et salgstal kan vi ikke komme de nærmere. ...
6/11 17:30
af butterboy
Hvad sælger Ixempra for i USA i dag? Hvad er potentialet i Europa?
6/11 17:29
af Henrik Moltke
Vi fortsætter med de patienter, der er med i det igangværende studie. Når det slut vil vi lave en klinisk pakke, som vi vil forsøge at sælge til interesserede pharmaceutiske virksomheder. Det er i tråd med at vi afsøger alle muligheder for at skabe likviditet til firmaet. Samarbejdet med Cadilla er ikke opsagt.
6/11 17:28
af butterboy
Hvad er planerne for LiPlaCis nu med nedprioriteringen af den nye ledelse? Vil man ikke fortsat forsøge at finde en partner til at finansiere pivotal stude? Er samarbejdet me d Cadilla helt stoppet?
6/11 17:27
af Henrik Moltke
Cancer er desværre en meget svær sygdom at behandle, fordi der er mange tagets/biomarkører som spiller ind i udviklen af tumoren – og styrken i DRPen, er at vi kan er at se hele billedet af alle biomarkører/targets, og derefter matche med et specifit lægemiddel.
6/11 17:26
af Henrik Moltke
Man kan sige det sådan: En gammel telefon kunne bruges til nogle få ting. Iphonen er jo mere end bare en telefon, og hvis man skal overføre det til diagnosiske værktøjer inden for cancer, så er de diagnostiske værktøjer, der bliver brugt i dag typisk udviklet til at ramme ET target/en biomarkør i en tumor. ...
6/11 17:25
af B.Andersen
Jeres nye adm. direktør fortæller til pressen, at onkology venture vil blive lige så innovative som Apple var med I-Phonen. Det er store ord. Kan du præcisere hvorfor at han bruger denne sammenligning?
6/11 17:25
af Henrik Moltke
Det er svært at sige på nuværende tidspunkt mht. til Dovitinib, fordi det vil bero på en afvejning af dialogen med FDA, interessen for produktet hos potentielle licens-partnere, samt omkostningen ved at evt. opbygge en salgsstyrke i USA.
6/11 17:24
af Henrik Moltke
Generelt ser vi tre muligheder for kommercialisering: 1) en licens-samarbejdsaftale med en større pharmaceutisk virksomhed 2) Opbygge egen salgsstyrke 3) Måske en kombination af punkt 1 og 2
6/11 17:23
af collersteen
Måske en smule prematurt, men hvilke tanker har I gjort jer omkring den mulige kommercialisering og udrulning af Dovitinib i USA?
6/11 17:23
af Henrik Moltke
I vores nye strategi fokuserer vi derfor udelukkende på at opnå sådanne resultater for de tre tre projekter hvor vi vurderer at vi hurtigst kan komme frem til vigtige milepæle - og dermed skabe værdi til selskabet og dermed også vores aktionærer.
6/11 17:23
af collersteen
Er der nogle betydelige milestones som OV skal betale for Dovitinib og Ixempra frem til og med myndighedsgodkendelse?
6/11 17:22
af Henrik Moltke
Vi har arbejdet sammen med Destum Partnere i 2019 og i den dialog er de også kommet frem til at vi har brug for nogle flere konklusive kliniske data før chancerne bliver realistiske for en samarbejdsaftale. Interessen i markedet er der.
6/11 17:22
af collersteen
Hvad er status på Destum Partners? Arbejder de fortsat for OV mhp. out-licensing deals eller er de på hold eller annulleret?
6/11 17:21
af Henrik Moltke
Det giver i hvert fald 12 måneders runway, det står jeg som CFO helt på mål for.
6/11 17:20
af collersteen
Hvordan ser burn rate ud for de kommende kvartaler? Eller med andre ord hvor lang cash runway giver emissionens 84 mio SEK?
6/11 17:20
af Henrik Moltke
Men det vigtigste er, at ABO ikke indgår som en del af vores planlægning mht. finansiering. Så pt. er aftalen helt passiv, og skulle ABO vælge at benytte sig af deres ret vil udvandingen af aktionærerne være af en mindre skala, fordi de kun kan kræve to sådanne finansierings-runder ud af en ramme på i alt 20.
6/11 17:20
af Henrik Moltke
Det er ikke en aftale, som vi vil tage initiativ til at udnytte. Men lidt kort sagt, så har ABO en ret til at kræve at aftalen bliver benyttet i mindst to omgange, så det har de fortsat retten til, indtil aftaleperioden er udløbet. Og det har vi ikke hørt noget om, at de har tænkt sig. ...
6/11 17:18
af collersteen
OV indgik for snart et år siden en "finansieringsaftale" med et Alpha Blue Ocean selskab. Har selskabets nye ledelse i sinde at gøre brug af denne eller skal den bare løbe ud uden brug? Og er der nogle omkostninger forbundet med den fortsat?
6/11 17:18
af Henrik Moltke
Vi har virkeligt mange patenter, og vi har også virkeligt mange patentansøgninger under behandling. Så vidt jeg lige husker er det ligger det samlede antal af patenter og ansøgninger på omkring 30. Det kan kun lade sig gøre, hvis man har en teknologi, hvor opfindelseshøjden måles i den helt store skala. Ellers ville det ikke have kunnet lade sig gøre.
6/11 17:17
af Stroka
Hvordan ser patentsituationen ud.
6/11 17:16
af Henrik Moltke
Og mig bekendt er der ikke nogen, som har både en betydelig mængde lægemiddelkandidater, som de har rettighederne til, og et diagnostisk værktøj, som kan bruges til at vurdere, hvilke patienter som vil have gavn af netop deres lægemidler. Den kombination som vi har, gør os til en unik virksomhed.
6/11 17:16
af Henrik Moltke
...
6/11 17:16
af Henrik Moltke
Der er andre firmaer som tilbyder test som har til formål at kunne matche patient med medicin, men som jeg nævnte før, så er det mest udbredte at de kigger på DNA, hvor vi altså ser på messenger-RNA.
6/11 17:15
af Henrik Moltke
Opfindelseshøjden er meget høj, Jeg har arbejdet i forskellige biotek og medicinalvirksomheder siden tidligt i 1980’erne, så jeg har set ret meget, og grunden til at jeg gik med i det her er at ikke kun er idéen og teknologien noget helt særligt, men virksomheden har også vist at den virker i praksis. Så opfindesleshøjden er rigtig høj, men det er endnu vigtigere at opfindelsen også kan bruges i praksis – og det kan vores DPR/PRP-teknologi. ...
6/11 17:15
af Henrik Moltke
Det er jo to sider af samme mønt. DRP’en er en redskab til at se om det enkelte produkt, vi har i vores pipeline har en effekt, mens PRP’en står for Personalized Response Predictor, er en analyse af hvilken behandling, som en patient vil have størst gavn af. ...
6/11 17:13
af Stroka
Hvor stor er opfindelseshøjden på DRP og PRP? Har andre aktører lignede teknologier lancere et lignende system?
6/11 17:13
af Henrik Moltke
Ved at fokusere på disse tre vurdere vi, at vejen til at virksomheden begynder at få en eller flere pengestrømme er kortest.
6/11 17:13
af Henrik Moltke
Det er helt rigtigt. Virksomheden har i alt 7 kandidater. Men vi har med fremlæggelsen af prospektet i forbindelse med denne kapitalrejsning valgt at sige klart og tydeligt at vi fremadrettet til at koncentrere os om tre af disse kandidater, nemlig dovitinib, 2X-121 og Ixempra. Det var også derfor jeg fremhævede dem før. ...
Nyeste Først- Ældste Først   Side 1/2