Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Selskabernes forventninger - fredag den 11 november

11-11-11 kl. 11/11 2011 05:59 | Vordingborg Bank 160,00 (+2,89%) | Carlsberg B 730,50 (+0,14%) | Tønder Bank 195,00 (-2,50%) | Berlin III 0,74 (+1,37%) | Chemometec 32,20 (+0,63%) | Gabriel Holding 506,00 (-0,78%)

FREDAG DEN 11 NOVEMBER

======================

CARLSBERG (3 KVARTAL)

Carlsberg venter i 2011 et resultat af den primære drift på omkring 10 mia. kr., mens nettoresultatet ses vokse med 5-10 pct. I 2010 landede nettoresultat på 5351 mio. kr. Endelig ventes øget markedsandel på markeder, der samlet udgør to tredjedele af Carlsbergs forretning.

CHEMOMETEC (1 KVARTAL)

Chemometec venter i regnskabsåret en omsætning i niveauet 42-44 mio. kr. og et driftsresultat, EBIT, på 1-3 mio. kr.

TØNDER BANK (3 KVARTAL)

Tønder Bank venter i 2011 et resultat før skat, nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og resultat af kapitalandele på 42-47 mio. kr. Det er mindre end de 59 mio. kr., som banken opnåede i 2010.

VORDINGBORG BANK (3 KVARTAL)

Vordingborg Bank venter i 2011 en basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger på lån og garantier i niveauet 16-18 mio. kr.

MANDAG DEN 14 NOVEMBER

======================

ALK (3 KVARTAL)

ALK-Abelló venter i 2011 at kunne øge resultatet af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) til mere end 400 mio. kr. Selskabet venter endvidere en omsætning inkl. samarbejdspartnere over 2,3 mia. kr.

BANKNORDIK (3 KVARTAL)

BankNordik, det tidligere Føroya Banki, venter i 2011 et resultat før skat og kursreguleringer i den lave ende af 100-140 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægterne ventes at falde 0-10 pct. fra 2010, da de

udgjorde 589 mio. kr. Samtidig ventes omkostningerne at falde tilsvarende, mens

nedskrivninger på lån ventes at lande i intervallet 50-100 mio. kr. mod 167 mio.

kr. i 2010.

GYLDENDAL (3 KVARTAL)

Bogforlaget Gyldendal regner i 2011 med at kunne realisere en omsætning på 900 mio. kr. og et resultat før skat på ca. 65 mio. kr.

TIRSDAG DEN 15 NOVEMBER

=======================

D/S NORDEN (3 KVARTAL)

Rederiet D/S Norden venter i 2011 et resultat af primær drift (EBIT) på 55-95 mio. dollar samt et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 135-175 mio. dollar. Særskilt for tank regner rederiet med et EBITDA på 20-30 mio. dollar og for tørlast ses et EBITDA i intervallet 125-155 mio. dollar.

GABRIEL (HELÅR)

Gabriel, der er leverandør af møbeltekstiler, venter i regnskabsåret 2010/2011 at kunne realisere en omsætningsvækst på 5-10 pct. og en forbedring af indtjeningen i forhold til regnskabsåret 09/10. Omsætning i niveauet 240 mio.kr. og et resultat før skat på 20 mio. kr.

KLIMAINVEST (3 KVARTAL)

KlimaInvest angiver ikke forventninger.

NETOP (3 KVARTAL)

NetOp Solutions forventer i 2011 at opnå et samlet driftsresultat (EBITDA) på 0-5 mio. kr. og en omsætning på 90-95 mio. kr.

NKT (3 KVARTAL)

NKT venter i 2011 en organisk omsætningsvækst på cirka 5 pct. og en EBITDA før restruktureringsomkostninger på 1000-1100 mio. kr. For de enkelte divisioner ses en organisk omsætningsvækst i Cables på 5 pct. og en organisk omsætningsvækst i Nilfisk på ligeledes 5 pct. På lang sigt fir 2011-2015 regner NKT med en gennemsnitlig organisk omsætningsvækst på 7-9 pct.

NUNAMINERALS (3 KVARTAL)

NunaMinerals venter i 2011 et EBITDA-underskud på 5-10 mio. kr.

SPAR NORD FORMUE (3 KVARTAL)

Spar Nord Formueinvest forventer i 2011 'et positivt resultat'.

SPÆNCOM (3 KVARTAL)

Spæncom venter i 2011 at omsætte for 370 mio. kr. Driftsresultatet, EBIT, ventes at blive negativt, mens resultatet for af- og nedskrivninger, EBITDA, ses blive 'lettere positivt.'

TOPDANMARK (3 KVARTAL)

Topdanmark venter i 2011 en combined ratio på 91 og en præmiefremgang på 1-2 pct. På bundlinjen ventes et nettoresultat på 1200-1300 mio. kr.

ONSDAG DEN 16 NOVEMBER

======================

ALM. BRAND (3 KVARTAL)

Alm. Brand venter et koncernresultat før tab og nedskrivninger i banken på 275 mio. kr. Alm Brand nedjusterede forventningerne i forbindelse med regnskabet for andet kvartal i 2011.

BAVARIAN (3 KVARTAL)

Biotekselskabet Bavarian venter i 2011 et underskud før skat på 350 mio. kr. samt en omsætning på 500 mio. kr. Kapitalberedskabet ventes i størrelsesordenen 650 mio. kr. ved årets udgang.

DFDS (3 KVARTAL)

DFDS forventer i 2011 at nettoomsætningen stiger 20 pct. svarende til en omsætning på 11,8 mia. kr. Resultatet før skat og særlige poster ses et resultat på 625 mio. kr. EBITDA ses lande på 1,5 mia. kr., mens EBIT ventes at beløbe sig til 800 mio. kr.

DLH (3 KVARTAL)

DLH venter i 2011 en omsætning på 3,3 mia. kr. et resultat af primær drift, EBIT, på cirka 60 mio. kr. Det oplyste trævarekoncernen i sit regnskab for første kvartal 23. maj 2011.

JENSEN & MØLLER (3 KVARTAL)

Jensen & Møller Invest venter i 2011 at kunne realisere et primært driftoverskud

på 5,5-6,0 mio. kr.

SOLAR (3 KVARTAL)

Solar venter i 2011 at omsætte for mellem 1519 og 1559 mio. euro, mens driftsresultatet, EBITA, ventes at lande i niveauet 37-45 mio. euro.

AAB (3 KVARTAL)

Aab venter i 2011 at komme ud med et underskud, om end væsentligt mindre end i 2010, hvor selskabet havde et underskud på 30 mio. kr.

TORSDAG DEN 17 NOVEMBER

=======================

AFFITECH (3 KVARTAL)

Affitech venter i 2011 et underskud efter skat på 50-60 mio. kr.

DIBA BANK (3 KVARTAL)

Diba Bank venter i 2011 et basisresultat i størrelsesordenen 40-50 mio. kr., og det samlede årsresultat ventes at blive positivt.

JEUDAN (3 KVARTAL)

Ejendomsselskabet Jeudan ser i 2011 et driftsresultat før værdireguleringer (EBVAT) på over 300 mio. kr. Omsætningen ventes at lande i niveauet 1,1 mia. kr.

MOLS-LINIEN (3 KVARTAL)

Mols-Linien venter i 2011 et negativt resultat i intervallet 60 til 80 mio. kr. Trods det estimerede underskud venter rederiet et positivt cash-flow fra driften på 10 til 35 mio. kr.

MØNS BANK (3 KVARTAL)

Møns Bank venter i 2011 et resultat før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv., kursreguleringer og skat (basisindtjening) i niveauet 24-28 mio. kr.

NEUROSEARCH (3 KVARTAL)

Biotekselskabet NeuroSearch venter i 2011 et underskud på primær drift (EBIT) i størrelsesordenen 370 mio. kr.

NTR (3 KVARTAL)

NTR Holding venter for 2011 et resultat før skat på 3 mio. kr. og en omsætning på 73 mio. kr.

PRIME OFFICE (3 KVARTAL)

Prime Office venter i 2011 et resultat af primær drift før værdiregulering på 2,0-2,2 mio.euro.

SIMCORP (3 KVARTAL)

SimCorp venter i 2011 at kunne realisere en EBIT-margin på mindst 20 pct. og en omsætningsvækst i lokal valuta på minimum 5 pct.

TORM (3 KVARTAL)

D/S Torm regner med at komme ud af 2011 med et underskud før skat på 175-195 mio. dollar.

ZEALAND PHARMA (3 KVARTAL)

Zealand Pharma venter at 2011 driftsomkostningerne beløber sig til 170 mio. kr., mens omsætningen ses ligge på 150 mio. kr.

FREDAG DEN 18 NOVEMBER

======================

AMBU (HELÅR)

Ambu venter i 2010/11 at realisere en omsætning på 980 mio. kr. og et resultat før skat på 135 mio. kr. Selskabet regner med frie pengestrømme i niveauet 50 mio. kr. og EBIT-marginen ventes at lande på 14 pct.

BERLIN III (1 KVARTAL)

Berlin III venter i 2010/11 et resultat før skat og værdireguleringer på 1,5-2,3 mio. euro og en omsætning på 14,8 mio. euro.

BRØNDBY (3 KVARTAL)

Fodboldklubben Brøndby IF venter i 2011 et underskud før skat på 7-9 mio. kr. Indregnet er en gevinst ved salg af Gildhøj Centret.

NEWCAP (3 KVARTAL)

Newcap Holding venter et underskud i 2011.

ROVSING (1 KVARTAL)

Rovsning venter i regnskabsåret 2011/12 en omsætning i intervallet 24-26 mio. kr., og et positivt resultat af primær drift (EBIT).

SCHAUMANN (HALVÅR)

Schaumann Properties angiver ingen forventninger til 2011

TOPOTARGET (3 KVARTAL)

Topotarget venter for 2011 et underskud før skat på 20-40 mio. kr. i år og en likviditetsbeholdning på 110-130 mio. kr. ved udgangen af i år.

TORM (3 KVARTAL)

D/S Torm regner med at komme ud af 2011 med et underskud før skat på 175-195 mio. dollar.

U-SEA BULK (3 KVARTAL)

U-SEA Bulk venter i 2011 et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 11-18 mio. dollar.

VICTORIA PROPERTIES (3 KVARTAL)

Victoria Properties venter i 2011 et positivt resultat i niveauet 2,5-3,0 mio. euro før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter.

MANDAG DEN 21 NOVEMBER

======================

NORDJYSKE BANK (3 KVARTAL)

Nordjyske Bank venter i 2011 en basisindtjening før nedskrivninger på 175-200 mio. kr.

RTX (HELÅR)

RTX Telecom venter i 2010/11 en omsætning på 215-220 mio. kr. og et EBIT-resultat på 8-10 mio. kr. Selskabet oplyser desuden, at man venter, at størstedelen af væksten genereres i andet halvår.

UPB (3 KVARTAL)

United Plantations Berhad (UPB) venter at komme ud af 2011 med et højere koncernresultat end i 2010, da nettoresultatet blev 264,7 mio. malaysiske ringgit.

TIRSDAG DEN 22 NOVEMBER

=======================

FORMUEEVOLUTION I (3 KVARTAL)

FormueEvolution I forventer et 'positivt' 2011-resultat.

FORMUEEVOLUTION II (3 KVARTAL)

FormueEvolution II venter i 2011 et 'positivt' resultat.

INVESTEA GERMAN HIGH STREET (3 KVARTAL)

German High er ikke kommet med forventninger til 2011.

H+H (3 KVARTAL)

H+H International venter at komme ud af 2011 med et EBITDA på 100-110 mio. kr. De frie pengestrømme ses lande på 20 mio. kr., mens investeringsniveauet

ventes at ligge under 50 mio. kr. Forventningerne blev nedjusteret i forbindelse med regnskabet for andet kvartal.

HØJGAARD (3 KVARTAL)

Højgaard Holding, som ejer 54 pct. af MT Højgaard, venter i 2011 at kunne realisere en omsætning på 5 mia. kr. og en resultatgrad i niveauet 1 pct.

MONBERG (3 KVARTAL)

Monberg & Thorsen, der ejer 46 pct. af MT Højgaard, venter i 2011 en koncernomsætning på 4,4 mia. kr. og et underskud på 250 mio. kr. før skat.

NORDIC TANKERS (3 KVARTAL)

Nordic Tankers venter i 2011 at kunne realisere en nettoomsætning på 95-105 mio. dollar, et EBITDA i intervallet 10-20 mio. dollar samt et underskud før skat i størrelsesordenen 15-25 mio. dollar.

PANDORA (3 KVARTAL)

Pandora venter i 2011 en omsætning på niveau med 2010 (6666 mio. kr.) og en EBITDA-margin i den lave ende af 30'erne.

ONSDAG DEN 23 NOVEMBER

======================

ARKIL (3 KVARTAL)

Arkil forventer i 2011 at realisere et resultat før skat på 10-30 mio. kr. samt

en omsætning i niveauet 2,4 mia. kr.

FIRSTFARMS (3 KVARTAL)

FirstFarms venter i 2011 en omsætning på 125-130 mio. kr., et driftsresultat på 17-22 mio. kr. samt et resultat før skat på 10-15 mio. kr.

ROCKWOOL (3 KVARTAL)

Rockwool venter i 2011 et nettoresultat efter minoriteter på omkring 550 mio. kr. Rockwool forudser desuden en stigning i omsætningen på 10-15 pct. fra 11,73 mia. kr. i 2010. Investeringsniveauet før akkvisitioner ventes at blive på omkring 1110 mio. kr

SANISTÅL (3 KVARTAL)

Sanistål venter i 2011 en vækst i omsætningen i niveauet 7 pct. og et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 125-155 mio. kr. Årets resultat ses lande på mellem 10 mio. kr. og 40 mio. kr.

TOPSIL (3 KVARTAL)

Topsil venter i 2011 et driftsresultat (EBITDA) på niveauet 40 mio. kr. og organisk vækst i størrelsesordenen 0-5 pct. Omsætningsvækst på -20 %.

TORSDAG DEN 24 NOVEMBER

=======================

BIOPORTO (3 KVARTAL)

BioPorto er endnu ikke klar til at give et estimat på udviklingen for 2011.

GREENTECH (3 KVARTAL)

Greentech Energy Systems venter i 2011 for første gang et overskud og omsætningen ses lande på 50-55 mio. euro. Resultatet før skat, renter og af- og nedskrivninger ventes at lande på 18-21 mio. euro, og nettoproduktionen estimeres til 240-250 GWH.

HARTMANN (3 KVARTAL)

Emballageproducenten Hartmann venter i 2011 en omsætning i niveauet 1483 mio. kr., mens driftsresultatet ventes at lande mellem 105 og 125 mio. kr. svarende til en overskudsgrad, EBIT-margin, på 7,0-8,5 pct.

NORDICOM (3 KVARTAL)

Ejendomsselskabet Nordicom venter i 2011 et resultat før skat og værdireguleringer i intervallet minus 15 og plus 15 mio. kr.

SBS (3 KVARTAL)

Scandinavian Brake Systems (SBS) venter i 2011 en omsætning på 1,0 mia. kr., og et EBIT på 65-75 mio. kr. Resultatet før skat og ophørende aktiviteter ses lande i intervallet 0-10 mio. kr. Produktionen ventes at lande i niveauet 240-250 GWH.

THRANE (HALVÅR)

Thrane & Thrane venter i 2011/12 en omsætning på 1125-1175 mio. kr. og en overskudsgrad på 17 pct.

FREDAG DEN 25 NOVEMBER

======================

DANIONICS (3 KVARTAL)

Danionics venter i 2011 et tab på 3 mio. kr. efter renteudgifter, men før indregning af en eventuel andel af årets resultat eller værdiregulering i Danionics Asia.

Redaktion +45 33 30 03 35 Ritzau Finans
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Vordingborg Bank

PRIS 160,00
ÆNDRING +4,50 (+2,89%)
ÅBEN 160,00
SIDSTE LUK 0,00
DEBAT -
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER