Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
I Kun Plus-abonnenter kan oprette en gruppe.

II Man kan kun oprette 1 gruppe per Plus-abonnement.

III Man kan overdrage redaktør/moderator funktionen til en hvilken som helst bruger på ProInvestor, også en bruger der ikke har Plus abonnement.

IV Alle kan tilmelde sig din gruppe, men du kan smide enkelte skribenter ud hvis du ønsker det

V Hver gruppe har sin egen chat, der kun bliver synlig, hvis man er medlem af gruppen

VI Man har ret til at ytre og formulere sig, som man vil, men det sker under ansvar for domstolene, der altså har ret til pådømme udtalelser, som er i strid med forskellige lovbestemmelser. Det begrænser derfor brugen af ens ytringsfrihed, hvis man ikke ønsker efterfølgende at blive dømt for sine ytringer. Racismeparagraffen og blasfemiparagraffen er de bedst kendte eksempler på lovgivningsmæssige bestemmelser, hvorefter man kan blive stillet til ansvar for brug af ytringsfriheden. Men også loyalitetsbegrebet (især indenfor arbejdsmarkedet), straffelovens bestemmelser om æreskrænkende udtalelser (ofte omtalt som ¨"injurielovgivningen") samt hensyn til landets sikkerhed (antiterrorloven fx) kan medføre, at en ytrings indhold eller formulering er ansvarspådragende. Desuden er der i den danske straffelov også en paragraf om at man straffes for offentligt at forhåne en andet lands flag [17]. I Danmark er det også forbudt at videregive informationer og billeder om andre folks "private forhold" eller "omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden" - også selv om personen er død (Straffeloven, §264d). Forvaltningslovens paragraf 27-32, som omhandler tavshedspligt, samt offentlighedslovens afsnit om aktindsigt, udstikker regler for hvad man må sige og give af oplysninger om, som offentligt ansat. I Retsplejeloven (§31) fastlægges det, at en domstol under visse betingelser kan indføre navneforbud, dvs. forbud mod offentlig gengivelse af identiteten af personer, der nævnes i forbindelse med en retssag.

VII ProInvestor modererer ikke aktivt gruppesiden, men forbeholder sig ret til, uden yderligere begrundelse, at slette grupper der strider imod ovenstående.

VIII Man kan ikke selv slette sin gruppe, når den først er oprettet.


Vi forbeholder os ret til løbende at tilføje og ændre betingelserne for at oprette og administrerer Grupper på ProInvestor.