Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur lukker for emission og indgår aftale for at sikre likviditeten

2/12 16:08

Formuepleje Merkur er en kapitalforening, som investerer i andre fonde. Merkurs investeringer er tilrettelagt med henblik på, at foreningen er velegnet som supplement til en balanceret portefølje af aktier og obligationer. Investeringerne er overvejende i likvide aktiver og en mindre andel i illikvide aktiver, der nu er steget til ca. 26% af fonden.

Bestyrelsen finder, at andelen at illikvide investeringer har nået et niveau, hvor de ikke bør udgøre en væsentligt større andel af Merkurs samlede investeringer. Bestyrelsen har derfor indgået en aftale om at sikre likviditeten i Merkur ved evt. indløsninger. Aftalen er indgået med Formuepleje Holding A/S1, således at Formuepleje Holding ved indløsninger køber den forholdsmæssige andel af de illikvide investeringer. Herved sikres, at andelen af de illikvide investeringer ikke øges som følge af indløsning.

Værdien af de illikvide investeringer, som medgår i beregningen af den indre værdi i Merkur, er den samme som hidtil. Foreningens revisor har ligeledes vurderet, at denne fremgangsmåde er den mest retvisende. Det er ligeledes denne værdi (pris), som Merkur vil anvende ved overdragelse af de illikvide aktiver til Formuepleje Holding A/S.

Hovedparten af de illikvide investeringer vedrører én fond, hvor ca. 40% er tilbag...

Læs hele historien