Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

14/2 07:30

Välfinansierade för kraftig tillväxt

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018
Nettoomsättning - 4 438 11 737 11 908
Rörelseresultat -7 207 381 -11 774 -5 819
Periodens kassaflöde 48 405 -6 100 36 106 30 574
Resultat per aktie (SEK) -1,10 0,23 -1,68 -0,66
Likvida medel 89 156 53 050 89 156 53 050
Eget kapital 108 794 63 986 108 794 63 986
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 6 776 000 7 776 000 6 776 000
Antal royaltyavtal** 3 3 3 3

**Antalet avtal vid utgången av perioden

Väsentliga händelser under 1 oktober – 31 december

  • Iconovos har tagit ett strategiskt beslut att investera i utveckling av en ny inhalationsplattform. Denna består av en ny inhalator vid namn ICOpre samt nya torrpulverformuleringar anpassade till ICOpre. Den...

    Læs hele historien