Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Saniona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen av units

14/2 09:40

PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONG KONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

14 februari 2020                                                        

Prospektet avseende den företrädesemission av units som Saniona AB (”Saniona” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2020 har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Sanionas hemsida, www.saniona.se, tillsammans med annan information relaterad till företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida Læs hele historien