Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Årets resultat 2019 – 80,8 mio. kr. før skat

26/3 12:16

Den 26. marts 2020

Udarbejdet på baggrund af ledelsesberetningen

  • EBVAT forbedret med 3 mio. kr. til 20,5 mio. kr. i 2019
  • Værdireguleringer udgør 60,3 mio. kr. af resultatet
  • Bestyrelsen foreslår udbytte på 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr.
  • Aktiekursen er steget med 20,6% i 2019

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et resultat før skat for 2019 på i alt 80,8 mio. kr. på koncernniveau, hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende. Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene 60,3 mio. kr. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 20,5 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. sidste år.

Den positive afvigelse på årets EBVAT i forhold til 2018 med 3 mio. kr. skyldes, at nettoomsætningen er steget i forbindelse med, at porteføljen blev udvidet gennem akkvisition. Driftsomkostningerne er samtidig faldet. Ligeledes har koncernen igen i 2019 optimeret ejendommenes arealer og derved opnået en højere leje. Koncernen har endvidere inddraget nye arealer, der tidligere har været henlagt til lagerområder, hvorved nettoomsætningen også er forøget. Renteudgifterne er steget på grund af udvidelsen af porteføljen, men idet renteniveauet i 2019 har været lavt, er lånoptagelsen sket på yderst fo...

Læs hele historien