Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

15-03-12 kl. 15/3 2012 07:30 | Zealand Pharma 117,50 (-0,42%)

København, 2012-03-15 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Selskabsmeddelelse
Nr. 7/2012


─ Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr.

─ Overskud på 13 mio. kr.

─ Likvide midler på 428 mio. kr. pr. 31. december 2011

─ Væsentlige fremskridt i produktpipelinen, inklusiv Sanofis indsendelse af
registreringsansøgning for lixisenatid (Lyxumia®1)) i Europa; første Zealand
Pharma-skabte lægemiddel nu i registreringsfasen

─ Styrket position inden for diabetes/stofskiftesygdomme med indgåelsen af en
global samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim

─ Resultatforventninger til 2012:

Omsætning på 120 mio. kr. fra milepælsbetalinger allerede modtaget i 2012 og med
tilhørende royalty-omkostninger på 15 mio. kr. Der gives ikke yderligere
guidance på omsætning fra milepælsbetalinger

Driftsomkostninger på mellem 180-200 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. ventes
partnerfinansieret


København, 15. marts 2012 – Zealand Pharma A/S (NASDAQ OMX Copenhagen: ZEAL)
rapporterer om høj vækst i omsætning og øvrige driftsindtægter,
regnskabsmæssigt overskud, uændret niveau for likvide midler samt væsentlige
fremskridt i sin udviklingsportefølje og forretningsaktiviteter for
regnskabsåret 2011.

Regnskabsmæssige hovedpunkter for 2011

-- Omsætning på 142,3 mio. kr. (2010: 87,4 mio. kr.), der primært hidrører fra
betalinger under aftalen med Boehringer Ingelheim.
-- Samlede driftsomkostninger på 161,8 mio. kr. (2010: 185,6 mio. kr.).
-- Øvrige driftsindtægter på 28,4 mio. kr. (2010: 0,8 mio. kr.).
-- Overskud på 13,4 mio. kr. (2010: underskud på 104,6 mio. kr.).
-- Likvide midler og værdipapirer udgjorde 427,7 mio. kr. pr. 31. december
2011 (2010: 433,0 mio. kr.).
-- Omsætning, andre driftsindtægter og driftsomkostninger er alle på niveau
med selskabets finansielle guidance for 2011.

Forretningsmæssige højdepunkter for 2011

-- Vedvarende positive top-line resultater offentliggjort fra flere studier
under det globale GetGoal fase III-program til evaluering af lixisenatid
(Lyxumia®) som en ny behandling af type 2-diabetes. Resultaterne viser
lixisenatids behandlingseffekt og sikkerhed til at give forbedret
blodsukkerkontrol hos voksne patienter med type 2-diabetes; som supplement
til eksisterende anti-diabetes medicin, og herunder i kombination med basal
insulin.
-- I juni 2011 blev indgået en global licens- og samarbejdsaftale med
Boehringer Ingelheim om at udvikle nye dobbeltvirkende glukagon/GLP-1
agonister, herunder ZP2929, til behandling af patienter med type 2-diabetes
og fedme. Type 2-diabetespatienter med fedme udgør et af de hurtigst
voksende segmenter af diabetesmarkedet. I henhold til aftalen er Zealand
Pharma berettiget til milepælsbetalinger for nye lægemidler, der udvikles
under aftalen, og herunder potentielt op til 2,8 mia. kr. (EUR 376 mio.)
alene vedrørende ZP2929, samt til royalties af det fremtidige salg.
Boehringer Ingelheim finansierer alle aktiviteter under samarbejdet.
-- I 2011 generhvervede Zealand Pharma de fulde rettigheder til danegaptid, en
lille peptid-agonist opfundet af Zealand Pharma, og der er identificeret
yderligere udviklingsmuligheder for denne lægemiddelkandidat inden for
hjerte-karsygdomme.

Højdepunkter i 4. kvartal 2011

-- Sanofi indgav en ansøgning om markedsføringstilladelse (MAA) til det
Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for lixisenatid (Lyxumia®) til
behandling af type 2-diabetes. Der forventes indsendt
registreringsansøgning til de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) i 4.
kvartal 2012.
-- Etablering af et nyt klinisk og videnskabeligt Advisory Board bestående af
internationalt anerkendte videnskabelige og kliniske eksperter til løbende
at vurdere og rådgive angående Zealand Pharmas pipeline-produkter og
projekter.
-- Positive top-line resultater rapporteret fra et fase IIIb-studie, GetGoal
Duo 1, som viser lixisenatids behandlingseffekt og sikkerhed til at give
forbedret blodsukkerkontrol i kombination med Lantus®.
-- Positive top-line resultater rapporteret fra GetGoal-M fase III-studiet,
der viser at lixisenatid som tillægsbehandling til metformin signifikant
forbedrer blodsukkerkontrollen og tåles godt af type 2-diabetespatienter.
-- Milepælsbetalinger på 22,3 mio. kr. (EUR 3 mio.) modtaget fra Helsinn
Healthcare for udviklingen af elsiglutid, en ny GLP-2 agonist, som Zealand
Pharma har skabt til forebyggelse af diarré hos kræftpatienter i
kemobehandling.
-- Underskud på 19,2 mio. kr. i 4. kvartal 2011, hvilket er i overensstemmelse
med forventningerne.

Vigtige begivenheder efter 31. december 2011

-- Positive top-line resultater offentliggjort fra GetGoal-P fase III-studiet,
som viser, at lixisenatid signifikant sænker blodsukkerniveauet (HbA1c) hos
patienter med Type 2 diabetes.
-- Modtaget milepælsbetaling på 112,5 mio. kr. (USD 20 mio.) som følge af
Sanofis afslutning af det globale kliniske GetGoal-program med lixisenatid.
-- Start af fase IIa-studie med elsiglutid, foretaget af Helsinn, med
patienter med tyktarmskræft, som modtager kemobehandling med
5-fluorouracil, og Zealand Pharma har modtaget en yderligere
milepælsbetaling på 7,4 mio. kr. (EUR 1 mio.) vedrørende den fortsat
positive udvikling af elsiglutid.

I en kommentar til årsrapporten udtaler David H. Solomon, adm. direktør i
Zealand Pharma:

“2011 var et yderst succesrigt år for Zealand Pharma. Vores samarbejdspartner
Sanofi indgav en ansøgning om markedsføringstilladelse (MAA) for lixisenatid i
Europa, og vi kom et stort skridt nærmere vores mål om at generere en løbende
omsætning fra lægemidler skabt af Zealand Pharma.

Til trods for store fremskridt i vores aktiviteter var vi i stand til at bevare
vores stærke likviditetsmæssige stilling som følge af vores partnerskaber, og
vi ser lyst på mulighederne for at nå vores målsætning om at skabe værdi for
patienterne og vores aktionærer som et lønsomt næste-generations
biotekselskab.”

Resultatforventninger til 2012

Omsætning fra milepælsbetalinger allerede modtaget i 2012 fra Sanofi og Helsinn
beløber sig til 120 mio. kr. med tilhørende royalty-omkostninger på 15 mio. kr.
Tidspunktet for modtagelse af potentielt andre milepælsbaserede betalinger fra
partnere er i udstrakt grad uden for Zealand Pharmas kontrol, og der gives
derfor ikke yderligere omsætningsguidance for helåret.


Samlede driftsomkostninger forventes i niveauet 180-200 mio. kr. Heraf
forventes 30 mio. kr. finansieret via driftsindtægter under partneraftaler,
svarende til forventede netto-driftsomkostninger i niveauet 150-170 mio. kr.

Finanskalender for 2012

25. april 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 og
Generalforsamling

24. august 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012

13. november 2012 Delårsrapport for de første ni måneder af 2012

Årsrapporten 2011

En elektronisk version af Zealand Pharmas Årsrapport 2011 kan fra i dag findes
på selskabets hjemmeside under http://ir.zealandpharma.com/annuals.cfm. Trykte
versioner vil være klar til udsendelse primo april og vil efterfølgende kunne
rekvireres via henvendelse til selskabet.


Telekonference

Selskabet afholder en telekonference i dag torsdag den 15. marts kl. 14.00
dansk tid.

David Solomon, adm. direktør, Mats Blom, finansdirektør, og Hanne Leth Hillman,
Vice President for IR og Corporate Communication, vil præsentere årsrapporten
for 2011, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål til
selskabet.

Telekonferencen vil foregå på engelsk, og telefonnummeret er:

32 72 76 25


Telekonferencen vil blive webcastet live med en tilhørende præsentation via
dette link (http://livecast.se/stockontv/120315/zealandpharma/). Deltagerne
anbefales at registrere sig ca. et kvarter før præsentationen.


# # #

For yderligere information, kontakt venligst:

David H. Solomon, President & CEO, Tel: +45 2220 6300

Hanne Leth Hillman, Vice President for IR & Corporate Communication,

Tel: +45 5060 3689, email: hlh@zealandpharma.com


Om Zealand Pharma

Zealand Pharma A/S er et børsnoteret, (NASDAQ OMX: ZEAL) biotekselskab med en
moden pipeline af innovative peptid-lægemidler. Selskabets førende opfindelse
er lixisenatid (Lyxumia® 1)), en GLP-1 agonist til én gang daglig dosering, som
er licenseret til Sanofi til behandling af type 2-diabetes. I oktober 2011
ansøgte Sanofi de europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA) om markedsregistrering
af lixisenatid i Europa og en registreringsansøgning i USA forventes indgivet i
4. kvartal 2012. Zealand Pharma har også et samarbejde med Boehringer Ingelheim
omfattende dobbeltvirkende glukagon/GLP-1 agonister, herunder ZP2929, til
behandling af diabetes og fedme samt en licensaftale med Helsinn Healthcare
vedrørende elsiglutide, der er et GLP-2 lægemiddel i klinisk udvikling til
forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré.

Zealand Pharma specialiserer sig inden for identificering, optimering og
udvikling af nye peptid-lægemidler, og alle produktkandidater i pipelinen er
opfundet gennem selskabets egne forskningsaktiviteter. Zealand Pharmas
produkter retter sig mod sygdomsområder, hvor eksisterende behandling ikke i
tilstrækkelig grad opfylder patienternes behov, og hvor der er et stort
potentiale for peptid-lægemidler. For yderligere information henvises til
www.zealandpharma.com.

Note 1) Lyxumia® er det tiltænkte produktnavn for lixisenatid. Lixisenatid er
for nuværende hverken godkendt eller licenseret noget sted i verden.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Zealand Pharma

PRIS 117,50
ÆNDRING -0,50 (-0,42%)
ÅBEN 118,00
SIDSTE LUK 118,00
DEBAT Analyse af Zealand Pharma
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER