Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Aarhus Lokalbanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

22-02-12 kl. 22/2 2012 14:38 | Aarhus Lokalbank 6,00 (0,00%)

Aarhus Lokalbank leverede i 2011 et negativt resultat før skat på 155 mio. kr.
mod et negativt resultat før skat på 233 mio. kr. i 2010.

Resultatet er i 2011 fortsat påvirket af usædvanligt høje nedskrivninger som
følge af den fejlslagne vækststrategi i årene 2006-2008, og den i 2010
igangsatte oprydningsproces kombineret med svage økonomiske konjunkturer og
deraf følgende betydelige økonomiske udfordringer for bankens kunder.

Ledelsen ser det utilfredsstillende resultat som forventet med baggrund i
oprydningsprocessen, og den svage økonomiske udvikling såvel nationalt som
internationalt.


Årsrapporten i overskrifter:


-- Utilfredsstillende men forventet resultat på – 155,2 mio. kr. før skat som
følge af betydelige poster af ekstraordinær karakter og nedskrivninger på
udlån.


-- Basisresultat på -4,7 mio. kr. hvoraf 5,8 mio. kr. vedrører udgifter til
Garantifonden for Indskydere og Investorer, svarer til tidligere udmeldte
forventninger. Basisresultatet har i 2. halvår været positivt med ca. 20
mio. kr.


-- Tilfredsstillende udvikling i omkostningerne der udgør 87,8 mio. kr. i 2011
mod 98,9 mio. kr. i 2010, et fald på 11,2 %.


-- Vedtagne handlingsplaner fra foråret 2011 angående kapitalplan,
nedbringelse af balance og risici samt reduktion af omkostninger er fulgt.


-- Bankens solvensprocent udgør 15,4 og bankens solvensbehov er opgjort til
11,4. Solvensmarginen på 4 procentpoint anses isoleret set for
tilfredsstillende.


-- Bankens likviditetsoverdækning på ca. 170 procent i forhold til lovkrav
anses for tilfredsstillende


-- Bankens beskedne egenkapital og fremtidige nedvægtning af efterstillede
kapitalindskud, sammenholdt med fortsat betydelig usikkerhed om det
fremtidige økonomiske klima, har øget bankens sårbarhed over for
konjunkturpåvirkninger, og dermed behovet for en mere robust
kapitalstruktur.


-- Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank vil i forbindelse med vedtagelsen af de
to bankers årsrapport for 2011 indgå aftale om at søge de to banker
fusioneret på de hovedvilkår, der fremgår af selskabsmeddelelse af 25.
januar 2012. Endelig fusionsplan forventes indgået og offentliggjort den
28. februar 2012, således at fusionen endeligt kan vedtages på bankernes
ordinære generalforsamlinger ultimo marts.

Årsrapporten for 2011, der er udsendt sammen med denne meddelelse, er
tilgængelig på bankens hjemmeside: www.aarhuslokalbank.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til
administrerende direktør Vagn Thorsager på tlf. 40 53 92 55.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Skriv en kommentarer til denne artikel:


Send kommentar


Kursinfo - Aarhus Lokalbank

PRIS 6,00
ÆNDRING 0,00 (0,00%)
ÅBEN 6,00
SIDSTE LUK 6,00
DEBAT En Syg Bank + En Syg Bank = En Stor...
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER