Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Tilfredsstillende resultat i vanskeligt marked

17-09-10 kl. 17/9 2010 06:46 | Chemometec 32,20 (+0,63%)

MEDDELELSE NR. 47
17. september 2010

Årsrapport 2009/10
Tilfredsstillende resultat i vanskeligt marked

ChemoMetec opnåede i 2009/10 en vækst i omsætningen på 1,7 %, og resultatet af
primær drift blev et underskud på DKK 1,6 mio. Set på baggrund af de vanskelige
markedsforhold og det forhold, at resultatet er påvirket af betydelige
afskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter, betragter selskabets ledelse
resultatet som tilfredsstillende. Fokus har i det forløbne år været på
lancering af den nyeste celletæller NucleoCounter NC-3000 samt udvikling af nye
applikationer og software-features hertil, ligesom der arbejdes på udvikling af
nye produkter. ChemoMetec modtager positive tilbagemeldinger fra kunder og
samarbejdspartnere vedrørende den nye generation af celletællere. Selskabet har
umiddelbart efter regnskabsårets udløb etableret eget salgsselskab i
Californien, hvilket forventes at være med til at fortsætte ChemoMetecs
positive udvikling i regnskabsåret 2010/11.

"Det forløbne regnskabsår viste sig vanskeligere end oprindelig forventet, idet
en lang række af ChemoMetecs kunder og markeder fortsat er ramt af en vis
opbremsning i den globale økonomi. Men vi har et fantastisk godt produkt i
NucleoCounter NC-3000 og samtidig en særdeles spændende pipeline af nye
produkter, som alle forventes at bidrage til vores mål om at være en betydende
global aktør inden for celletælling og -analyse. Ved at etablere os lokalt i
USA kommer vi endnu tættere på vores vigtige markeder, og det forventer jeg vil
kunne ses på selskabets resultater i de kommende år," siger administrerende
direktør Claus Resen Steenstrup.

- ChemoMetecs markeder har i regnskabsåret 2009/10 været præget af
eftervirkningerne af den finansielle og økonomiske krise, idet mange
potentielle kunder har udskudt planlagte investeringer i udstyr. ChemoMetec har
samtidig oplevet en øget konkurrence, især på markedet for NucleoCounter
NC-100.

- ChemoMetec har i det forløbne år fokuseret på introduktionen af den nye
celleanalysator, NucleoCounter NC-3000, og har anvendt mange ressourcer på
salgs- og marketingaktiviteter.

- NC-3000 er i første omgang blevet lanceret på nærmarkederne Danmark og
Sverige samt Storbritannien, Tyskland, Schweiz og Frankrig. Produktet er blevet
godt modtaget, og der er sket salg til strategisk vigtige referencekunder.
Salgs- og marketing-indsatsen forventes nu øget i USA, Japan og Kina, hvor der
vurderes at være et stort potentiale for NC-3000.

- ChemoMetec igangsatte i begyndelsen af regnskabsåret endnu to
udviklingsprojekter med arbejdstitlerne NucleoCounter NC-200 og NucleoCounter
NC-250. Begge instrumenter er tænkt dels som afløsere for NucleoCounter NC-100,
dels som mindre avancerede versioner af NucleoCounter NC-3000.

- Omsætningen steg i 2009/10 med 1,7 % og nåede et niveau på DKK 32,2 mio.
Salget af analyseinstrumenter er faldet, mens ChemoMetec fortsat oplever en
stigning i salget af engangsartikler til brug i analyseinstrumenterne.

- Resultat af primær drift, EBIT, blev DKK -1,6 mio. mod DKK 2,1 mio. året før.
Det dårligere driftsresultat skyldes i al væsentlighed øgede afskrivninger
relateret til færdiggjorte udviklingsprojekter.

- Årets resultat blev på DKK -3,7 mio. mod DKK 4,6 mio. året før.

Forventninger til 2010/11

- ChemoMetec forventer i regnskabsåret 2010/11 at opnå en omsætning i niveauet
DKK 37 mio. og et driftsresultat, EBIT, i intervallet DKK 1 mio. til minus 1
mio.

- Selskabet forventer i 2010/11 at investere omkring DKK 8-11 mio. i
produktudvikling, produktionsanlæg og immaterielle rettigheder.

Årsrapport 2009/10 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover kan
årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Claus Resen Steenstrup, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020

Se den fulde meddelelse i vedhæftede fil.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Chemometec

PRIS 32,20
ÆNDRING +0,20 (+0,63%)
ÅBEN 31,50
SIDSTE LUK 32,00
DEBAT NBI .. cwh.
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER