Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Delårsrapport 1. halvår 2016/17

15-09-16 kl. 15/9 2016 06:46 | TK Development 9,40 (0,00%)

Selskabsmeddelelse nr. 9/2016

Aalborg, Danmark, 2016-09-15 08:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

RESUMÉ

Resultater i første halvår 2016/17

Resultat før skat i første halvår 2016/17 udgør DKK -9,3 mio. mod DKK -3,2 mio.
i første halvår 2015/16. Resultat efter skat udgør DKK -9,8 mio. mod DKK -7,2
mio. i første halvår 2015/16.

Balancen udgør DKK 2.925,6 mio. mod DKK 2.808,8 mio. pr. 31. januar 2016.
Koncernens egenkapital udgør DKK 1.273,9 mio. og svarer til en soliditet på
43,5 %.

Segmentfordeling:

DKK mio. Development Asset Ikke
management fordelt
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat før skat 3,0 -7,2 -5,1
--------------------------------------------------------------------------------
Balance
--------------------------------------------------------------------------------
Udviklingsprojekter 769,8 - -
--------------------------------------------------------------------------------
Færdigopførte ejendomme i asset - 1.174,3 -
management
--------------------------------------------------------------------------------
Øvrige asset management-projekter - 130,2 -
--------------------------------------------------------------------------------
Øvrige aktiver 474,3 295,1 81,9
--------------------------------------------------------------------------------
Aktiver i alt 1.244,1 1.599,6 81,9
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Egenkapitalbinding 637,7 569,8 66,4
--------------------------------------------------------------------------------

Forventninger til 2016/17

Ledelsen forventer fortsat et samlet koncernresultat før skat i 2016/17 på DKK
10-30 mio.

Heri indgår forventninger om at en række igangværende, mindre og mellemstore
projekter gennemføres inden regnskabsårets udløb. Der er god fremdrift i de
enkelte projekter. Tidsprofilen for projekterne indebærer at hovedvægten af
disse forventes færdiggjort, overdraget til investor og dermed indtægtsført i
Q4 2016/17. Koncernens væsentligste development-projekter forventes først at
bidrage til koncernens resultat i efterfølgende regnskabsår.

Development

Resultat før skat i første halvår 2016/17 for dette forretningsområde udgør DKK
3,0 mio. Balancen udgør pr. 31. juli 2016 DKK 1.244,1 mio., og
egenkapitalbindingen udgør DKK 637,7 mio.

TK Development har i første halvår 2016/17 bl.a. realiseret et salg af en ca.
2.150 m² storbutik i Rødekro, solgt et grundstykke og opnået honorarindtægter
på flere projekter.

TK Development har herudover indgået aftaler om salg af flere projekter hvor
disse salg vil få positiv resultateffekt i Q3 2016/17. Salgene underbygger
ledelsens resultatforventninger til 2016/17.

Større udviklingsprojekter:

-- Byggeriet af det nye shoppingcenter, BROEN Shopping, i Esbjerg, Danmark,
forløber planmæssigt, og åbning forventes i foråret 2017. Aktuel
udlejningsgrad udgør 75 % af arealet.

-- Efter problemer med skader på en naboejendom i forbindelse med opstarten af
byggeriet af Strædet i Køge, Danmark, og med en betydelig forsinkelse til
følge, er der nu kommet fremdrift i byggeriet, og dette forventes fortsat
færdigt i efteråret 2017. Retailprojektet er 74 % udlejet og er sammen med
parkeringsdelen betinget solgt til finske Citycon. Salget til Citycon
forventes fortsat at få en væsentlig positiv resultateffekt i regnskabsåret
2017/18 i forbindelse med aflevering af det færdige byggeri til investor.

-- Byggeriet af boligprojektet Amerika Have, København, Danmark, forløber
planmæssigt. Den sidste del af lejlighederne er netop udbudt til salg, og
der er samlet solgt 65 lejligheder ud af 121.

-- I Bielany i Warszawa, Polen, er byggeriet af anden etape af boligprojektet
afsluttet. 97 % af enhederne er solgt, og overdragelse af de enkelte
enheder til køberne er i gang.

-- I juni 2016 er byggeriet af tredje etape af boligprojektet i Bielany,
Warszawa, Polen, påbegyndt. Forhåndssalget forløber tilfredsstillende, og
19 % af enhederne er solgt.

-- I Arninge i Stockholm, Sverige, har kommunen valgt TK Development som
foretrukken samarbejdspartner til udvikling af et projekt på ca. 60.000 m²,
primært butikker og med mulighed for kontorer.

Projektpipelinen er i god fremdrift som følge af solid lejer- og
investorinteresse. Konkret forhandles om salg af flere projekter hvilket
underbygger de fremtidige indtjeningsforventninger i koncernen.

Grundbeholdningen i koncernen er siden 31. januar 2016 reduceret med yderligere
DKK 84 mio. og udgør pr. 31. juli 2016 DKK 477 mio.

Fra og med regnskabsåret 2017/18 forventes egenkapitalafkastet fra
forretningsområdet development at udgøre 15-20 % p.a. før skat.

Asset management

Resultat før skat i første halvår 2016/17 for dette forretningsområde udgør DKK
-7,2 mio. Balancen udgør pr. 31. juli 2016 DKK 1.599,6 mio., og
egenkapitalbindingen udgør DKK 569,8 mio.

Porteføljen af færdigopførte ejendomme i dette forretningsområde består af
156.200 m² og udgør pr. 31. juli 2016 DKK 1.586,9 mio., inkl. projekter i joint
ventures. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning svarer til en forrentning
af bogført værdi på 4,5 %. Forrentning af bogført værdi ved fuld udlejning
forventes at udgøre 6,1 %.

Der er udarbejdet detaljerede udviklings- og driftsplaner for hver enkelt
ejendom, og der er på en række punkter god fremdrift i realiseringen heraf.

De forventninger der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger
til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder
hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne
påvirkes bl.a. af faktorer generelle for branchen samt faktorer som nævnt under
Risikoforhold og i koncernregnskabets note 2, Regnskabsmæssige skøn og
vurderinger, i koncernens årsrapport 2015/16, herunder vurderingen af
værdiansættelsen af koncernens projektportefølje.

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til Frede Clausen, adm. direktør,
tel. +45 8896 1010.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - TK Development

RELATEREDE NYHEDER