Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
      

Victoria Properties A/S: Fondsbørsmeddelelse nr. 289 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

26-02-19 kl. 26/2 2019 16:49 | Victoria Properties 1,53 (0,00%)

Victoria Properties A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Victoria Properties A/S (CVR nr. 55660018) ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet,

Onsdag den 20. marts 2019, kl. 10.30

på Selskabets adresse:

Østergade 1, 2.sal

1100 København K

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

7. Eventuelt

8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget bestyrelsesmedlem Søren Scheibye som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 1   Beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsesformand, Thomas Færch, vil aflægge beretning.

Ad 2   Godkendelse af årsrapport

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:

http://www.victoriaproperties.dk/investor/fondsboersmeddelelser

Ad 3   Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Overskuddet for regnskabsåret 2018 foreslås overført til næste regnskabsår. Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2018.

Ad 4   Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer Frederik Rovsing, Søren Scheibye og Thomas Færch opstiller til genvalg.

Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv fremgår nederst i indkaldelsen.

  

Ad 5   Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; PricewaterhouseCoopers genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 6  Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

Der er ikke modtaget nogen forslag.


Ad 7
  Eventuelt

Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen

Ad 8  Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Søren Scheibye bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Victoria Properties A/S har en aktiekapital på nominelt 18.657.432 kr., fordelt på 18.657.432 aktier a 1 kr. Hver aktie a 1 kr. giver én stemme.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af samtlige punkter kan ske med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 11, stk.2.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside: www.victoriaproperties.dk

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 1 uge før den ekstraordinære generalforsamlingens afholdelse (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
I henhold til vedtægternes § 10.1.2 kan aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, bestille adgangskort senest mandag den 18. marts 2019 kl. 16.00 hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk

Fuldmagt
Aktionærer, som er forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan fås hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er Victoria Properties A/S i hænde senest mandag den 18. marts 2019 kl. 16.00.

Brevstemme
Kapitalejerne har mulighed for at brevstemme. Blanketten kan fås hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er Victoria Properties A/S i hænde senest mandag den 18. marts 2019 kl. 16.00.

Kontaktperson:

Rasmus Bundgaard

Adm. Dir.

Victoria Properties A/S

RB@victoriaproperties.dk

Kandidater til bestyrelsen i Victoria Properties A/S:

Frederik Rovsing
Dansk statsborger, født 1984

Frederik Rovsing har øvrige poster:
Estate Investment A/S (bestyrelsesmedlem)
Boliga ApS (adm. direktør)
CRE ApS (direktør)
Rovsing Holding ApS (direktør)
Christian Rovsing A/S (ejer/bestyrelsesformand)
Reel Finans Ejendomskreditselskab A/S (bestyrelsesformand)
FR Holding ApS (ejer/direktør)
CFR A/S (bestyrelsesformand)
Ejendomsselskabet Charlottenlund ApS (direktør)
Reel invest I p/s (bestyrelsesformand)
BRS Invest ApS (reel ejer)

Søren Scheibye
Dansk statsborger, født 1982

Søren Scheibye har øvrige poster:
BRS Invest ApS (direktør)
Scheibye Holding ApS (direktør)
Müller-Scheibye Invest ApS (direktør)

Thomas Færch
Dansk statsborger, født 1972

Thomas Færch har øvrige poster:

CTF Holding ApS (legal ejer, reel ejer, direktion)
St. Wendel & Walsrode Komplementar ApS (legal ejer, reel ejer)
Komplementarselskabet Mecura Berlin ApS (bestyrelsesmedlem, direktion, legal ejer)
Komplementarselskabet Sct. Jørgensbjerg 43 ApS (direktion)
INV. Selskabet af 12.06.2009 ApS (direktion, reel ejer)
CTF Holding 2 ApS (direktion, reel ejer)
Komplementarselskabet Lundsgade 9 ApS (direktion, reel ejer)
Komplementarselskabet GG 6 ApS (direktion, reel ejer)
K/S Mecura Berlin (legal ejer, reel ejer)
K/S Sct. Jørgensbjerg 43 (legal ejer, reel ejer)
K/S Knudevejen 3,  Vejen (reel ejer, legal ejer)
KGS Entreprise ApS (direktion, reel ejer)
Østerbro Ejendomsudvikling ApS (direktion, reel ejer)
Hellerup Ejendomsudvikling ApS (direktion, reel ejer)
Thomas Færch Consult (fuldt ansvarlig deltager)
Gefion Group Ejendomsudvikling K/S (legal ejer, reel ejer)
K/S Lundsgade 9 (har indirekte besiddelser)
Komplementarselskabet GG 8 ApS (direktion, reel ejer)
Komplementarselskabet GG 9 ApS (direktion, reel ejer)
Komplementarselskabet GG 10 ApS (direktion, reel ejer)
K/S GG 6 (reel ejer)
K/S GG 8 (reel ejer)
K/S GG 9 (reel ejer)
K/S GG 10 (reel ejer)
Komplementarselskabet GG 12 ApS under frivillig likvidation (reel ejer)
Gefion Group A/S (direktør, reel ejer)
Rødovre Port Holding A/S (direktør, reel ejer)
GG Development 3 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 2 ApS (direktør, reel ejer)
Gefion Fuglebakkekollegiet A/S (direktør, reel ejer, bestyrelsesmedlem)
Rødovre City ApS (direktør, reel ejer)
Amager Strandvej 60-64/Ved Amagerbanen 37 ApS (direktør, reel ejer)
GG Komplementar ApS (direktør, reel ejer)
Ib Schønberg Allé Holding ApS (adm. direktør, reel ejer)
Vandværket 1 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 4 ApS (adm. direktør, reel ejer)
GG Østergade 1 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 5 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 6 ApS (direktør, reel ejer)
TWF Holding ApS (direktør, legal ejer)
K/S GG Ved Stadsgraven 15 (bestyrelsesmedlem)
K/S GG Tobaksvejen 2C (reel ejer)
GG Development 8 ApS (direktør, reel ejer)
Niels Juels Gade 9-13 ApS (direktør, reel ejer)
Oliebladsgade 8 Holding ApS (direktør, reel ejer)
GG St. Kongensgade 100 og 106 P/S (adm. direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
GG Tobaksvejen 2C Holding ApS (direktør)
GG Amager Strandvej Holding ApS (direktør, reel ejer)
Niels Juels Gade 9-13 Holding ApS (direktør, reel ejer)
GG 8 Petite Rue ApS, (direktør, reel ejer)
GG Engvej 155 Holding ApS (direktør, reel ejer)
Telegrafvej 5A Holding ApS (direktør, reel ejer)
Edie ApS (reel ejer)
Komplementarselskabet GG St. Kongensgade 100 og 106 ApS (adm. direktør, reel ejer)
Gefion Investorsalg A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Tobakskollegiet A/S (direktør)
GG AMS Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
GG AMS Holding 2 ApS (direktør, reel ejer)
Niels Juels Gade 9-13 Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
Oliebladsgade 8 ApS (adm. direktør, reel ejer)
Amager Strandvej 1 A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Group Holdco ApS (direktør, reel ejer)
STK 100 & 106 Holding ApS (direktør, reel ejer)
GG Engvej 155 Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
HKP 1A Holding ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 18 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 17 A/S (adm. direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Group Investments A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Amager Strandvej II A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Oliebladsgade Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
Kanalgade 3 Holding A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Sejlhusene A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Amager Strandvej IV A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
GG Engvej 155 Holdco ApS (direktør, reel ejer)
Telegrafvej 5A Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
Knud Færch I/S (fuldt ansvarlig deltager)
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Victoria Properties

RELATEREDE NYHEDER