Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Oversættelses udbedes.


15007 Gobe 9/7 2009 17:30
Oversigt

Er der een, der kan "oversætte" denne skrivelse til forståeligt dansk !?

Og nok specielt det, der står mellem linierne !

Og hvem er "visse aktionærer" ?

På forhånd tak

Gobe

09-07-2009 14:17:59 - RB-Borsen
Alm. Brand Formue må droppe kapitalnedsættelse
Alm. Brand Formue kan ikke gennemføre den kapitalnedsættelse, selskabet ellers havde planlagt, da det vil stride mod aktieselskabsloven. Det konstaterer selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

På en ekstraordinær generalforsamling den 9. juli sidste år blev det
besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt 110.000.000 kr. fordelt på nominelt 10.450.000 kr. A-aktier og nominelt 99.550.000 kr. B-aktier ved et rettet tilbagekøb til kurs 118,70 med udbetaling af i alt 130.570.000 kr. til visse aktionærer.

Men i oktober stod det klart, at betingelserne i aktieselskabslovens § 44a, stk. 2, der handler om dækning for aktiekapitalen og visse reserver, på daværende tidspunkt ikke var opfyldte. Baggrunden var udviklingen på de globale aktie- og rentemarkeder. Dengang gjorde Alm. Brand Formue det klart, at hvis ikke betingelserne kunne opfyldes inden 10. juli i år, ville kapitalnedsættelsen ikke blive gennemført.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )9/7 2009 18:51 stengård 015017visse aktionærer er i denne sammenhæng dem selv...


Alm. Brand Formue A/S - Resultat af ekstraordinær generalforsamling 9. juli 2008 og indgåelse af betinget aftale om køb af egne aktier fra nærtstående medhenblik på annullation

Den dags dato afholdte ekstraordinære generalforsamling i Alm. Brand Formue A/Sblev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og det af bestyrelsen fremsatte forslag.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt 110.000.000 kr. fra nominelt 310.000.000 kr. til nominelt 200.000.000 kr.,fordelt med nominelt 19.000.000 kr. A-aktier og nominelt 181.000.000 kr.B-aktier, blev vedtaget. Kapitalnedsættelsen blev be-sluttet gennemført til kurs 118,70, svarende til 118,70 kr. pr. nominelt 100 kr. aktier eller i alt 130.570.000 kr., ved udbetaling til visse aktionærer som led i selskabetsnedennævnte erhver-velse af nominelt 110.000.000 kr. aktier i selskabet.

I tilknytning til generalforsamlingen har Alm. Brand Formue A/S indgået betinget aftale med Alm. Brand Bank A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S om selskabets køb af i alt nominelt 10.450.000 kr. A-aktier og
nominelt 99.550.000 kr. B-aktier i Alm. Brand Formue A/S (egne aktier), svarende til samlet nominelt 110.000.000 kr. aktier. Den aftalte købesum udgør
118,70 kr. pr. nominelt 100 kr. aktier, eller i alt 130.570.000 kr.
Erhvervelsen sker med henblik på annullation af aktierne som led i den
besluttede kapitalnedsættelse. Aftalens gennemførelse er alene betinget af, atden besluttede kapitalnedsættelse registreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
og kan gennemføres i henhold til betingelserne i aktieselskabslo-vens § 44a,
stk. 2 (dækning for aktiekapitalen og visse reserver) og § 46 (fyldestgørelse af eller sikkerhedsstillelse for anmeldte krav).

Der vil blive givet særskilt meddelelse ved gennemførelsen af
kapitalnedsættelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
direktør Bo Overvad på tel.35 47 68 78 eller bestyrelsesformand Henrik Nordam
på tel. 35 47 48 49.9/7 2009 18:55 collersteen 015018Der er stadig for mange (urealiserede?) tab på aktier/obligationer til at de kan nedsætte kapitalen.

Se iøvrigt denne her: Det er tilbagekøb fra Alm.Brand.... jeg ved ikke om kursen er fair idag eller om det var det sidste år da nedsættelsen blev besluttet.
https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=191640

Den dags dato afholdte ekstraordinære generalforsamling i Alm. Brand Formue A/S blev
gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og det af bestyrelsen fremsatte
forslag.
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt 110.000.000
kr. fra nominelt 310.000.000 kr. til nominelt 200.000.000 kr., fordelt med nominelt 19.000.000
kr. A-aktier og nominelt 181.000.000 kr. B-aktier, blev vedtaget. Kapitalnedsættelsen blev besluttet
gennemført til kurs 118,70, svarende til 118,70 kr. pr. nominelt 100 kr. aktier eller i alt
130.570.000 kr., ved udbetaling til visse aktionærer som led i selskabets nedennævnte erhvervelse
af nominelt 110.000.000 kr. aktier i selskabet.
I tilknytning til generalforsamlingen har Alm. Brand Formue A/S indgået betinget aftale med
Alm. Brand Bank A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S om selskabets
køb af i alt nominelt 10.450.000 kr. A-aktier og nominelt 99.550.000 kr. B-aktier i Alm. Brand
Formue A/S (egne aktier), svarende til samlet nominelt 110.000.000 kr. aktier. Den aftalte købesum
udgør 118,70 kr. pr. nominelt 100 kr. aktier, eller i alt 130.570.000 kr. Erhvervelsen sker
med henblik på annullation af aktierne som led i den besluttede kapitalnedsættelse. Aftalens
gennemførelse er alene betinget af, at den besluttede kapitalnedsættelse registreres af Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen og kan gennemføres i henhold til betingelserne i aktieselskabslovens
§ 44a, stk. 2 (dækning for aktiekapitalen og visse reserver) og § 46 (fyldestgørelse af eller
sikkerhedsstillelse for anmeldte krav).
Der vil blive givet særskilt meddelelse ved gennemførelsen af kapitalnedsættelsen.Og her er hvad der står i §44, stk.2

Stk. 2. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om anvendelse af nedsættelsesbeløbet til de i stk. 1, nr. 2 og 3, angivne formål, hvis bestyrelsen stiller eller godkender forslag herom. Medlemmerne af bestyrelsen er ansvarlige for, at der efter nedsættelsen er fuld dækning for
1) aktiekapitalen,
2) fond for amortiserede aktier,
3) reserve for egne aktier,
4) reserve for opskrivning efter indre værdis metode,
5) alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt
6) reserver, der er bundne i henhold til vedtægterne.

http://themis.dk/synopsis/index.asp?hovedramme=/searchinclude/lovsamling/aktieselskabsloven.html9/7 2009 22:33 Gobe 015030Tak til både Stengård og Collersteen.

Man kan altid regne med Jer, når vi åndsamøber ikke fatter en bjælde.

Tak for det.

Som jeg læser Jeres indlæg, tab til Alm Brands Formue aktionærer
og et tab for Alm. Brand. ????

Håber, jeg har forstået det rigtigt.

GobeTRÅDOVERSIGT