Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Stor Neurosearch aftale med Eli Lilly


2809 troldmanden 17/2 2009 11:25
Oversigt

Så har Neurosearch fået en ny R&D aftale. Denne gang med Eli Lilly.

Target og indikationer afsløres ikke.

Beløbene er som følgende

$5 mio upfront
$8 mio i forsknings betalinger over de næste 3 år
$17 mio (99 mio dkk) køb af Neurosearch aktier til kurs 187
Op til $320 mio i milestones per stof.

Jeg kan se det er en relativ smal aftale. Dermed tror jeg stadig der vil komme endnu en lignende aftale med et andet bigpharma selskab i år.

NeuroSearch A/S - Selskabsmeddelelse
NeuroSearch offentliggør forsknings- og udviklingsalliance med Eli Lilly and Company
- Samarbejdet vil fokusere på nye CNS-lægemidler med udgangspunkt i definerede
ionkanal-targets

- NeuroSearch er berettiget til at modtage op til 30 mio. USD (175,1 mio. kr.)
i aktiebaseret finansiering og forskningsfinansiering i løbet af de tre år,
alliancen løber

- Alliancen bygger på knowhow og patentrettigheder fra både NeuroSearch og Lilly


NeuroSearch har underskrevet en aftale med Eli Lilly and Company om at danne en
treårig forsknings- og udviklingsalliance til undersøgelse af et defineret
antal ikke-offentliggjorte ionkanal-targets' potentiale inden for behandling af
forskellige sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Formålet med samarbejdet er
at opdage og udvikle nye lægemidler baseret på helt ny viden om specifik
ionkanal-modulation. Samarbejdet omfatter patentrettigheder og knowhow fra både
NeuroSearch og Lilly.

I henhold til aftalen er NeuroSearch berettiget til at modtage op til 13 mio.
USD (75,9 mio. kr.) fra Lilly i upfrontbetalinger og forskningsfinansiering
over de næste tre år, hvoraf 5 mio. USD (29,2 mio. kr.) betales ved aftalens
indgåelse. Lilly vil endvidere foretage en aktieinvestering i NeuroSearch på 17
mio. USD (99,2 mio. kr.).

NeuroSearch vil være ansvarlig for forskningsprogrammerne under samarbejdet
samt potentielt den tidlige udvikling af nye lægemiddelkandidater. Lilly vil
have forskellige muligheder for at opnå licensrettigheder til enkeltstoffer,
der er dækket af aftalen. Ved opnåelse af licensrettigheder vil Lilly samtidig
overtage ansvaret for den videre udvikling samt kommercielle aktiviteter.
NeuroSearch er berettiget til milepælsbetalinger på op til 320 mio. USD
(1.868,2 mio. kr.) for hvert produkt, der succesfuldt udvikles og markedsføres
under alliancen, samt til royaltybetalinger af produkternes globale
salgsindtægter.

Flemming Pedersen, adm. direktør i NeuroSearch, siger:
”Vi er meget stolte af at have indgået dette omfattende samarbejde med Lilly om
forskning og udvikling af ny og bedre medicin baseret på unik viden inden for
ionkanal-modulation, der er ét af NeuroSearchs primære ekspertiseområder. Vores
samarbejde er skruet sammen på en måde, der sikrer både en balanceret
risikodeling og en meget attraktiv langsigtet indtjening, hvis vores
anstrengelser bærer frugt, samt en betydelig finansiel indsprøjtning til
NeuroSearch på kort sigt.

William Chin, læge, vice president for discovery research and clinical
investigation i Lilly, kommenterer:
“Vi er begejstrede over at indgå partnerskab med NeuroSearch, hvis ekspertise
inden for ionkanal-modulation vil styrke os i vores bestræbelser på at finde og
udvikle nye, lovende CNS-lægemidler. Den ejerandel, vi tegner for i NeuroSearch
er også et glimrende eksempel på vores FIPNet-virksomhedsstrategi (Fully
Integrated Pharmaceutical Network), hvor vi samarbejder med virksomhedsforskere
uden for vore egne vægge for derigennem at kunne levere forbedrede behandlinger
til patienterne”.

Udstedelse af nye aktier til Lilly
Lillys aktieinvestering på 17 mio. USD (99,2 mio. kr.) vil ske via tegning af
530.745 stk. nye NeuroSearch-aktier a nominelt 20 kr. pr. aktie. Aktierne vil
blive tegnet til en aftalt kurs på 187 kr. pr. aktie a nominelt 20 kr. pr.
aktie. Tegningskursen er beregnet ud fra gennemsnitslukkekursen på
NeuroSearch-aktien i 30 handelsdage forud for aftalens indgåelse plus en
ikke-offentliggjort, aftalt præmie.

De 530.745 stk. nye aktier vil blive udstedt uden fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer. Udstedelsen er besluttet af NeuroSearchs bestyrelse i
henhold til artikel 5 i NeuroSearchs vedtægter, som giver bestyrelsen
bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital. De nye aktier vil oppebære
samme rettigheder og være omfattet af samme regler som selskabets eksisterende
aktier.

Optagelse til handel og officiel notering
De nye aktier vil blive registreret gennem Værdipapircentralen. De nye aktier
vil desuden blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX
København børsen under ISIN koden for selskabets eksisterende aktier (ISIN kode
DK0010224666) efter de er blevet registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
De nye aktier forventes optaget til handel senest 4. marts 2009.

NeuroSearchs aktieudstedende institut er Nordea Bank Danmark A/S.

Forventet tidsskema for kapitalforhøjelsen

17. feb. 2009
Bestyrelsesbeslutning om udstedelse af nye aktier i henhold til bemyndigelse i
selskabets vedtægter

17. - 27. feb. 2009
Indbetaling af tegningsbeløb
Registrering af de nye aktier i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt udstedelse
af de nye aktier i Værdipapircentralen

Senest 4. marts 2009
Optagelse af de nye aktier til handel og officiel notering på Nasdaq OMX
København

NeuroSearch vil offentliggøre sine finansielle forventninger til 2009 i
forbindelse med selskabets årsmeddelelse for 2008, der bliver udsendt den 4.
marts 2009.


Thomas Hofman-Bang
Formand for bestyrelsen


Kontaktpersoner:
Flemming Pedersen, adm. direktør, telefon: 4460 8214 eller 2148 0118
Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of Investor Relations & Corporate
Communications, telefon: 4460 8212 eller 4017 5103NeuroSearch (NEUR) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab noteret på Nasdaq
OMX København. Selskabets kerneforretning dækker udvikling af nye lægemidler
baseret på en bred og veletableret forskningsplatform med fokus på ionkanaler
og sygdomme i centralnervesystemet (CNS). En betydelig del af aktiviteterne er
partnerfinansieret via en strategisk alliance med Eli Lilly and Company og
samarbejdsaftaler med GlaxoSmithKline (GSK), Abbott og Astellas. NeuroSearchs
produktpipeline omfatter 12 kliniske (fase I-III) udviklingsprogrammer: ACR16
inden for Huntingtons sygdom (fase III), tesofensine inden for fedme og type
2-diabetes (fase III-forberedelse), NS2359 inden for depression (fase II) og
ADHD (fase II) i samarbejde med GSK, ABT-894 inden for ADHD (fase II) i
samarbejde med Abbott, ACR16 inden for skizofreni (fase I) i samarbejde med
Astellas, ACR325 inden for Parkinsons sygdom (fase II forberedelse) og
maniodepressiv sygdom (fase II-forberedelse), ABT-107 og ABT-560 til behandling
af flere forskellige CNS-lidelser, begge (fase I) i samarbejde med Abbott,
NSD-644 inden for smerte (fase I) i samarbejde med GSK, ACR343 inden for
Parkinsons sygdom (fase I) samt NSD-788 inden for angst/depression (fase I).
NeuroSearch har desuden en bred portefølje af prækliniske lægemiddelkandidater
og har kapitalandele i flere biotekvirksomheder.

17/2 2009 12:12 02813altså ift. genmab er det jo en dværg af en aftale. Men ok Neuro har altid været gode til at markedsføre deres aftaler17/2 2009 12:25 troldmanden 02818Nu er der også liiiiiiiiiige den forskel at du sammenligner en fase 3 aftale med en aftale der er på forskningsstadiet........$320 mio per stof i det stadie er nu ikke helt så tosset. Også selvom det er første gang NS laver en aftale hvor en del af milestones er afhængig af et bestemt salg. Faktisk hører det til i den tungere ende af aftaler på dette stadie.

Hvis der er nogen der er gode til at markedsføre deres aftaler er det da Genmab. ca 25% af GSK aftalen er jo ikke noget der kan udbetales men blot den værdi GSK forpligter sig til at putte i udvikling af cd20. Jeg har kun set gen bruge denne fremgangsmåde. Men det var lige det der skulle til for at de kunne opnå "verdens største aftale".
17/2 2009 12:34 02820Der er så meget dobbelt standard over vurderingen af NS og Gen.17/2 2009 12:42 troldmanden 02821Hvordan det?
17/2 2009 12:57 02825Her kommentaren fra Jyske.

KOMMENTAR-NeuroSearch har indgået fornuftig aftale - Jyske Bank
17-02-2009 09:42:00

KØBENHAVN, Feb 17 (Reuters) - Nedenfor følger umiddelbare kommentarer til NeuroSearchs (NEUR) aftale med Eli Lilly (LLY) offentligjort tirsdag morgen.

FRANK HØRNING ANDERSEN, SENIORANALYTIKER, JYSKE BANK

- Jeg synes, at det her er en fornuftig aftale, NeuroSearch har fået lavet på den korte og mellemlange sigt. Den er med til at finansiere driften frem til udgangen af 2009. I det nuværende finansmarked, hvor likviditet er en mangelvare, der synes jeg, at det er fint, at selskabet får tiltrukket noget ekstra kapital.

Hvis det nu er sådan, at de med Eli Lilly formår at få skabt nogle produkter ud af det her, så giver det et fint potientiale til NeuroSearch, men det ligger nogle år ud i fremtiden.

- Det man mest skal hæfte sig ved, det er, at NeuroSearch får kapital på den korte og mellemlange sigt, og får en stærk partner ved Eli Lilly, som er et kendt navn inden for CNS, og det er igen med til at validere hele den teknologi, NeuroSearch benytter sig af, så det er fint. På den lidt længere bane kan NeuroSearch gå ud og virkelig kapitalisere på den her aftale, såfremt det hele går som ventet.18/2 2009 11:48 02895


TRÅDOVERSIGT