Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Genmab regnskab i aften


44612 akademikeren 3/8 2011 13:15
Oversigt

Genmab præsenterer sit regnskab i aften, på en lidt trist makroøkonomisk baggrund.

Salgstallene fra Arzerra tikkede ind i sidste uge og landede på godkendte, men ikke prangende 88 mill i omsætning og 17,7 mill i royalty for kvartalet.

Dermed er dette stof inline med selskabets overordnede forventninger på 80 millioner for året. Så der ligger ingen opjustering på den baggrund i vente.

I kvartalet har man tillige valgt at stoppe nyudviklingen af Zalutumumab. Det burde i og for sig betyde en mindskning af udgifterne, men man har valgt at bogføre udgifterne for 2012 straks, som jeg har forstået det, så der kommer ingen mindre udgift i år.

Så det tyder på at være endnu en non event, hvilket også er min vurdering. Der har i kvartalet ikke været nogen meldinger om større partnerskaber, milestone betalinger eller salg af fabrik, hvorfor det hele sådan set kører som forventet, men måske ikke som håbet.

I forhold til 2010 er der dog betydeligt færre medarbejde, pænt under 200 og fratrædelsesomkostninger er også godt på vej ud af tallene, hvorfor vi er begyndt at få et billed af det "ny" Genmab.

Et Genmab som er betydeligt slankere og som gerne begynde at bruge klinikken som cash generator istedet for cash burner.

Dollar kursen spiller en begrænset rolle, selvom fabriks udgifterne er i dollars, så vi kan se en effekt der måske, men mon ikke det mer end rigeligt bliver kompenseret af andre ting med modsatrettet effekt.

Som altid har jeg øjnene stift rettet mod deres finansindtægter, da de ligger inde med rimeligt meget cash faktisk over 1 mia dkk, og jeg skuffes altid lidt over hvor lidt afkast de har på de penge.

Det er jo megen snak om dette non event og det store dyr i åbenbaringen må være deres eventuelle forventninger til næste kvartal.

Regnskabet kommer traditionen tro efter luk. Omkring 18-19 stykker. Conference Call imorgen.
Q&A Retail med Jan Van de Winkel her på Kanalen d. 8. august.3/8 2011 16:32 akademikeren 144623I første halvår 2011 realiserede Genmab et nettounderskud af fortsættende
aktiviteter på DKK 173 mio. Dette er en forbedring på DKK 18 mio. i forhold til den
tilsvarende periode i 2010. Nettounderskuddet af fortsættende aktiviteter pr. Aktie
udgjorde DKK 3,84 for første halvår 2011 sammenlignet med DKK 4,25 for første
halvår 2010.

I første halvår 2011 indregnede Genmab nettoomsætning på DKK 167 mio.
sammenlignet med DKK 276 mio. i samme periode af 2010. Forsknings- og
udviklingsomkostninger faldt fra DKK 413 mio. i første halvår 2010 til DKK 259
mio. i den tilsvarende periode af 2011. Forsknings- og udviklingsomkostninger
udgjorde 88% af driftsomkostningerne i første halvår 2011 sammenlignet med
80% i samme periode af 2010.

Pr. 30. juni 2011 havde Genmab likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer
(likviditet) på i alt DKK 1.308 mio.

Væsentlige begivenheder
De væsentligste begivenheder i andet kvartal 2011 er følgende:

• Genmab og Seattle Genetics udvidede selskabernes forskningssamarbejde
omkring "antibody-drug" konjugater (ADC) til at omfatte HuMax-CD74.
Seattle Genetics har modtaget en ikke-oplyst engangsbetaling og har ret
til at udnytte en option på fælles udvikling og kommercialisering for
ethvert resulterende ADC-produkt ved afslutningen af klinisk fase I
udvikling.
• Selskabet offentliggjorde beslutningen om at lukke det kliniske program
med zalutumumab (et antistof, der retter sig mod Epidermal Growth
Factor receptor).
• Toon Wilderbeek blev i andet kvartal valgt som nyt medlem til bestyrelsen,
og Rachel Curtis Gravesen blev ansat som Senior Vice President, Investor
Relations and Communication.
Efter balancedagen:

• I juli offentliggjorde selskabet en royaltybetaling på DKK 17,7 mio. på
baggrund af en nettoomsætning for Arzerra i andet kvartal 2011 på GBP
10,5 mio. (ca. DKK 88,6 mio.).3/8 2011 16:34 akademikeren 144624Lidt financial overview

dlbcl, GEN.CO
3/8 2011 16:38 akademikeren 244625De opjusterer med 25 mill mest som følge af omkostningsbesparelser.3/8 2011 16:51 akademikeren 144627mål for 2011

dlbcl, GEN.CO
3/8 2011 16:54 akademikeren 144628Lidt om et Peer Fabrik salg....


I andet kvartal 2011 købte BioMarin Pharmaceuticals en produktionsfacilitet
beliggende i Shanbally, Irland af Pfizer for USD 48,5 mio. Denne ca. 12.500m2
(133.000 sqft.) store facilitet har en produktionskapacitet på 5.500 liter. Genmab
anser det for positivt, at denne konkurrerende facilitet er blevet solgt.3/8 2011 20:43 RTH 044635tak for gennemgang aka som ventet blev det en non-event men det er jo også snarere reglen end undtagelsen, at det afgørende i et biotekselskab sker mellem regnskaberne positivt, at de har fået styr på omkostningerne og der heraf kommer en mindre opjustering, men værdiskabelsen i Genmab vil selvsagt primært komme fra nyt vedr. pipelinen3/8 2011 22:05 akademikeren 144638Jeg synes faktisk de er godt på vej med det ny Genmab. Og jeg ser for første gang i 4 år frem til conference call. Jeg tror en del analytikeren nu kan se tegningen af forretningen.4/8 2011 08:37 akademikeren 044640Der er Conference Call idag kl 15.00

Lyt opmærksom til hvordan analytikerne modtager det her. Er sentiment på vej til at vende? Vil de begynde at pushe Genmab til deres kunder?

https://services.choruscall.com/links/genmab110803.html4/8 2011 13:56 akademikeren 044667Der er live rapportering fra Genmabs CC 2Q under IR LIVE i chatten. Find den i dropdown øverst i chat boksen. Begynder om 5 minutter.5/8 2011 17:36 collersteen 044733Topline fase II data fra Arzerra i DLBCL. ORR på 61% er vel også godkendt?

http://www.proinvestor.com/aktienyt/566274/Genmab-off..

enhavn, Danmark; 5. august 2011 - Genmab A/S (OMX: GEN) har i dag
offentliggjort topline-resultater fra et fase II studie med ofatumumab i
kombination med "salvage"-kemoterapi til behandling af recidiverende eller
refraktært aggressivt lymfom, herunder diffust storcellet B-celle lymfom
(DLBCL).

I studiet blev der behandlet i alt 61 patienter med aggressivt lymfom, som
havde persisterende eller progressiv sygdom efter førstebehandling med
rituximab i kombination med kemoterapi. Den generelle responsrate (ORR) var
61%. Der forekom ingen uventede bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger
(grad 3 eller derover) var trombocytopeni (59% af patienterne), anæmi (36%),
neutropeni (26%), lymfopeni (23%), leukopeni (18%), febril neutropeni (13%) og
hypokaliæmi (13%).

Disse data vil blive indsendt til præsentation på 2011 årsmødet i American
Society of Hematology (ASH) i San Diego, USA, som afholdes i december måned.TRÅDOVERSIGT